Prijeđi na sadržaj

Željeznička pruga DG – Botovo – Dugo Selo

Izvor: Wikipedija

DG – Botovo – Dugo Selo
Željeznička pruga M201
Datoteka
Datoteka
Željeznički kolodvor Koprivnica
Opće Informacije
Kategorija Glavna željeznička pruga
Dio sistema Paneuropski koridor V
Država Hrvatska
Upravitelj Hrvatske željeznice
Tehnički podatci
Broj kolosijeka 1
Dužina pruge 79,6 km
Voltaža 25kV 50Hz AC
Max brzina 140 km/h
Širina pruge 1435 mm
Dugo Selo – Botovo
prema Zagrebu
Dugo Selo
prema Novskoj
Zelina
Božjakovina
Lonja
Brza cesta D10
Vrbovec
Črnec
Gradec
pruga Gradec – Sv. Ivan Žabno
Repinec
prema Bjelovaru
Križevci
Majurec
Vojakovački Kloštar
Carevdar
Lepavina
Sokolovac
Mučna Reka
prema Osijeku
Koprivnica
prema Varaždinu
Drnje
Botovo
Drava
Hrvatsko-mađarska granica
prema Velikoj Kaniži
Đikeniš (Gyékényes)
prema Pečuhu
prema Dumvaru

Željeznička pruga državna granica Državna granica – Botovo – Koprivnica – Dugo Selo (službeno: Željeznička pruga M201) je 79,6 km duga željeznička pruga u Hrvatskoj koja spaja Zagreb s mađarskom željezničkom mrežom. Dio je paneuropskog koridora V, ogranka b koja počinje u Rijeci i završava u Budimpešti. Pruga u cijelosti elektrificirana i većinom jednokolosiječna.

U Dugom Selu pruga se povezuje s prugama Zagreb – Dugo Selo i Dugo Selo – Novska koja se nastavlja na pruge prema Beogradu. Daljnja čvorišta su u Križevcima i Koprivnici s prugama Križevci – Kloštar i Varaždin – Dalj.

Rekonstrukcija pruge na dionici od Dugog Sela do Križevaca je počela 2015. godine i trebala bi završiti 2020. godine. Kada se završi ta dionica će biti dvokolosječna i moći će se prometovati na maksimalnoj brzini od 160 km/h.