Dodatak:Popis bivših država

Izvor: Wikipedija

Popis država koje više ne postoje, poredan po godini nestanka. Za suverene države koje postoje danas, vidi Popis država i kategoriju Države svijeta.

14. stoljeće[uredi | uredi kôd]

 • Srpska kraljevina (1219.-1395.)
  • Raška postaje priznata kraljevina
   • 1345. godine prerasta u carstvo i ostaje kao administrativni dio carstva
   • 1371. posljednji kralj umire gine Maričkoj bici i Turci osvajaju
  • 1395. gine posljednji legitimni kralj kao turski vazal u bici na Rovinama
 • Srpsko carstvo (1345.-1371.)
  • srpska kraljevina udignuta na razinu carstva
  • raspad u feudalnoj anarhiji poslije smrti drugog cara
 • Tesalija (1268.-1333. i 1356.-1373.)
   • 1333. godine osvojio Bizant
   • 1356. godine preuzeo srpski car
  • integrirano u Bizantsko carstvo

15. stoljeće[uredi | uredi kôd]

 • Srpska Despotovina (1402.-1459.)
  • srpske feudalne zemljice okupljene oko Moravske Srbije i priznate
   • 1441. okupirana od strane Osmanlijskog carstva
   • 1444. oslobođena
  • osvojena od strane Osmanskog carstva
 • Epir (1205.-1338. i 1356.-1479.)
  • stvoreno nakon Četvrtog križarskog rata koji je privremeno razorio Bizant
   • 1338. Bizantsko carstvo osvaja Epir, otpor 1341. skršen
   • 1356. Epir se odcjepljuje od kontrole sekundarno srpskog cara
  • osvojen od strane Osmanskog carstva
 • Crnogorska kneževina (1484.-1499.)
  • osnovano Cetinje
  • pripojeno Skadarskom sandžaku Osmanlijskog carstva

17. stoljeće[uredi | uredi kôd]

18. stoljeće[uredi | uredi kôd]

19. stoljeće[uredi | uredi kôd]

 • Sveto Rimsko Carstvo (962.-1806.)
  • njemački car Oton I osvaja Rim i kruni se za cara
  • francuski car Napoleon Bonaparta uništava Carstvo, i stvara Rajnsku konfederaciju, a Austrijsko carstvo ga službeno nasljeđuje

20. stoljeće[uredi | uredi kôd]

 • Kraljevina Srbija (do 1882. Kneževina Srbija) (1817.-1918.)
  • Beogradski pašaluk Osmanskog Carstva sa okolišem pretvoren u nasljednu autonomnu osmansku monarhiju
   • 1882. proglašena za kraljevinu
  • ujedinjena s Državom Slovenaca, Hrvata i Srba u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca 1918.
 • Austrijsko carstvo (od 1867. Austro-Ugarska Monarhija) (1804.-1918.)
  • Sveti Rimski Car uzeo titulu u jeku raspada njegove države pod Napoleonovim osvajanjima
   • nastala preustrojem Austrijskog carstva kao rezultat kompromisa Austrijanaca i Ugara
  • raspala se na niz država nakon prvog svjetskog rata (neovisna Kraljevina Madžarska i Republika Austrija)
 • Njemačka (1918.-1933. Vajmarska republika i 1933.-1945. Nacistička Njemačka)
  • Njemačka revolucija uslijed kraja Carstva i poraza u Svjetskom ratu prvome
   • nacional-socijalisti preuzimaju državu
  • Njemačka pobijeđena u Drugom svjetskom ratu i uništena od strane Saveznika

Vidi još[uredi | uredi kôd]