Formula

Ova je stranica stvorena ili dopunjena u okviru WikiProjekta 10000. Kliknite ovdje za više informacija.
Izvor: Wikipedija

Formula Pitagorinog poučka za pravokutne trokute.

Formula (lat. formula - deminutiv od forma, oblik) svaki je simbolični zapis (algebarski izraz, a također i jednakost), koji sadrži neku tvrdnju (teorem, zaključak).

Primjeri formula:

  • 2n-1 - formula proizvoljnoga neparnoga broja, gdje je n cijeli broj;
  • 2x2=5; (netočno)
  • formula kvadrata zbroja dva broja;
  • s greškom manjom od 0,005;
  • Eulerova formula: ;
  • Greenova formula;
  • Taylorova formula;
  • Formule mogu izražavati kako točne tako i netočne tvrdnje. Od primjera formula, netočna je jedino druga po redu.

Kemijska formula skraćeni je oblik prikazivanja sastava i građe molekula, iona ili općenito formulskih jedinki tvari s pomoću simbola kemijskih elemenata.[1]

U računalstvu, formula obično opisuje izračun, kao što je zbrajanje, koji se izvodi na jednoj ili više varijabli. Formula se često implicitno daje u obliku računalne instrukcije kao npr.: °C = (5/9)*(°F  - 32)

Izvori[uredi | uredi kôd]