Prijeđi na sadržaj

Gama

Izvor: Wikipedija
grčki alfabet
Αα alfa Νν ni
Ββ beta Ξξ ksi
Γγ gama Οο omikron
Δδ delta Ππ pi
Εε epsilon Ρρ ro
Ζζ zeta Σσς sigma
Ηη eta Ττ tau
Θθ theta Υυ ipsilon
Ιι jota Φφ fi
Κκ kapa Χχ hi
Λλ lambda Ψψ psi
Μμ mi Ωω omega
povijest
arhajske lokalne varijante
  • digama
  • heta
  • san
  • can
  • kopa
  • sampi
znamenke
ϛ (6)
ϟ (90)
ϡ (900)
u drugim jezicima
znanstveni simboli

Gama (grčki srednji rod: Γάμμα; veliko slovo Γ, malo slovo γ) treće je slovo grčkog alfabeta i ima brojčanu vrijednost 3. U starogrčkom se izgovaralo /g/, a u novogrčkome se, ovisno o položaju, izgovara [ɣ] ili [ʝ].

Simbol se često upotrebljava u matematici i fizici, njime se primjerice označuju gama-zrake.

Slovo gama vuče podrijetlo od slova gimel iz feničkog pisma:

Proto-semitsko C Feničko gimel Grčko gama
prasemitsko C feničko gimel grčko gama

Standardi Unicode i HTML ovako predstavljaju slovo gama:

  Unikod HTML izgled
ovisi o pregledniku
poveznice
(engl.)
k. točka naziv kod entitet
malo slovo γ U+03B3 GREEK SMALL
LETTER GAMMA
γ γ γ detaljni podaci
test preglednika
veliko slovo Γ U+0393 GREEK CAPITAL
LETTER GAMMA
Γ Γ Γ detaljni podaci
test preglednika