Prijeđi na sadržaj

Govori bokeljskih Hrvata

Izvor: Wikipedija
Ovaj je članak dio niza o
štokavskom narječju hrvatskoga jezika
Dijalekti štokavskog narječja:

Zapadnoštokavski govori:

Istočnoštokavski govori:

Prijelazni govori:


Razlikujemo dvije skupine govora, različitog porijekla koje su se poprilično izjednačile u sadašnjem stanju, odnosno približavanju zetskom, ijekavskom staroštakavskom dijalektu (s dominantnim refleksom slabog poluglasa kao otvorenom e);

Bokeljski govori[uredi | uredi kôd]

Riječ je o govorima koji su nekoć bili srodni dubrovačkom dijalektu, odnosno graničnom područjima, prijelazu prema zetskom, ijekavskom staroštakavskom dijalektu.

Lokacija i granice govornika Bokeljsko-perojskog po Ivi Lukežić
Hrvatski poddijalekti
Bokeljsko-perojski dijalekt

Glavne karakteristike govora;

 • dvosložni refleks jata (no postoje i iznimke, jednosložni jat, čak i ekavizmi)
 • refleks slabog poluglasa kao otvoreno e (ä) uz mjestimično čuvanje poluglasa
 • adrijatizmi i lokalizmi
 • jednačenje [č] i [ć] te [dž] i [đ] u Mulu u Boki
 • u nekim govorima se čuva i fonem [x]
 • češće se čuva fonem [f]
 • dočetno -m obično prelazi u -n
 • južni dio Boke ima dvonaglasni sustav (kratki i dugi naglasci), dok je sjeverni dio novoštokavske jekavštine, granica je kod Risna
 • deklinacija je novoštokavska (izjednačenje dativa, lokativa i instrumentala u množinskim padežima), zetska bi bila (izjednačavanje genitiva i lokativa te dativa i instrumentala), međutim nje nema u ovom dijalektu
 • infinitiv je kraći
 • mnogo je romanizama na obali
 • izrazita je lokalna diferencijacija, postoje tri skupine;

Govornici Bokeljskih govora su Bokelji, odnosno Bokeljski Hrvati.

Perojski govori[uredi | uredi kôd]

Čine govore Crnogoraca koji su se u 17. stoljeću preselili iz Crmnice u Istru, oko mjesta Peroj. Karakteristike su;

 • obično dvosložni ijekavski refleks jata, rjeđe ikavski
 • otvoreno e (ä) dominantantni refleks poluglasa, s time da je u nenaglašenim slogovima otvorenost manja
 • svako dugo a daje stražnje a (međuvrijednost između [a] i [o])
 • česti su romanizmi
 • crkveni vokabular je pravoslavan (krst, manastir, voskrsenje)
 • govornici obično znaju i čakavski, a izraziti su višejezični govornici

Porijeklo govora je župa Crmnica, vjerojatno uz druga crnogorska mjesta (krajnji jug današnje Crne Gore).

Povezani članci[uredi | uredi kôd]

Izvori[uredi | uredi kôd]

 • Josip Lisac, Hrvatska dijalektologija 1. - Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govor torlačkog narječja, Golden Marketing - Tehnička knjiga, 2003.
 • Iva Lukežić, Zajednička povijest hrvatskih narječja - 1. Fonologija, Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.