Refleksi jata

Izvor: Wikipedija
Glasovne
promjene
Nepostojano a
Nepostojano e
Navezak
Vokalizacija
Palatalizacija
Sibilarizacija
Jotacija
Jednačenje po zvučnosti
Jednačenje po mjestu tvorbe
Prijeglas
Prijevoj
Refleksi jata
Ispadanje suglasnika
Jezična karta odraza jata u hrvatskim i slovenskim dijalektima u Istri[1]

Refleksi jata ostvareni su od starog samoglasnika ě - ije, je, e, i. Njihovo izmjenjivanje i promjene nazivaju se alternacije ili zamjene ije/je/e/i.

Osnovno je načelo da se u dugome slogu pojavljuje ije, a u kratkome je, no to pravilo ima podosta iznimaka. Tvorbom novih riječi ili promjenom oblika istih riječi dolazi do zamjena refleksa jata, slog se može duljiti ili kratiti.


Duljenje sloga s kratkim jatom[uredi | uredi kôd]

je, e, i > ije[uredi | uredi kôd]


Kratko se je zamjenjuje dugim:


  • u tvorbi nesvršenih glagola i glagolskih imenica (osim kod riječi koje u osnovi imaju mjeriti, mjesto i sjesti)
dospjeti > dospijevati, dospijevanje, razumjeti > razumijevati, razumijevanje
...ali: zasjesti - zasjedanje, mjeriti - mjerenje, premjestiti - premještanje (zbog navedenih iznimaka!)


  • prema osnovnim glasovima e i i u osnovama glagola leći, letjeti, liti, zreti i njihovih izvedenica
leći > lijegati, lijeganje; letjeti > lijetati, lijetanje; liti > lijevati, lijevanje, dozreti, dozrijevati, dozrijevanje


prelaziti > prijelaz, prevoditi > prijevod, preglasiti > prijeglas, prelomiti > prijelom, prenositi > prijenos

Kraćenje sloga s dugim jatom[uredi | uredi kôd]

ije > je[uredi | uredi kôd]


Dugo se ije krati u je:


  • u tvorbi riječi, dugi jat ne smije doći prije naglaska, a također dolazi ispred nekih sufiksa
lijep > ljepota, lijek > ljekovit, Nijemac > njemački, cvijet > cvjetić, vijenac > vjenčić, ocijeniti > ocjena


  • u promjeni oblika riječi, najčešće u sklonidbi
dijete - G jd. djeteta, snijeg, N mn. snjegovi


  • uvijek u komparativu i superlativu pridjeva
lijep - ljepši - najljepši, bijedan - bjedniji, lijen - ljeniji
vrijedan - vr(j)edniji, trijezan - tr(j)ezniji, prijek - pr(j)eči
  1. Janneke Kalsbeek, The Čakavian dialect of Orbanići near Žminj in Istria, 1998.