Vokalizacija

Izvor: Wikipedija
Glasovne
promjene
Nepostojano a
Nepostojano e
Navezak
Vokalizacija
Palatalizacija
Sibilarizacija
Jotacija
Jednačenje po zvučnosti
Jednačenje po mjestu tvorbe
Prijeglas
Prijevoj
Refleksi jata
Ispadanje suglasnika

Vokalizacija ili promjena l u o (lat. vocus = glas) glasovna je promjena koja se vrši na kraju sloga i na kraju riječi.


Primjeri vokalizacije[uredi | uredi kôd]


Vokalizacija se provodi u sljedećim primjerima:


čitala - čitalo - čitao


anđeo - anđela, kotao - kotla, posao - posla


mio - mila, nagao - nagla, topao - topla


  • u genitivu imenica koje završavaju na -lac
mislilac - mislioca, nosilac - nosioca


seliti - selba - seoba

Odstupanja od vokalizacije[uredi | uredi kôd]


Vokalizacija se ne provodi u sljedećim primjerima:


djelo - djelce, ogledalo - ogledalce


bolnica, stalno, stolnjak, znalci, alka, gol, stol, vol, sol, Milka, Jelka


  • u nekim imenicama u kojima je l na kraju kratkoga sloga:
molba, žalba


Dvostrukosti kod vokalizacije[uredi | uredi kôd]


Postoje dublete u sljedećim primjerima:


čelo - čelce i čeoce, selo - selce i seoce


  • kod nekih imenica nastalih od izvedenica glagola dijeliti (prefiksalnih izvedenica)
dijel - dio, odjel - odio, predjel - predio, razdjel - razdio


anđelski - anđeoski, selski - seoski