Kategorija:Glasovne promjene

Izvor: Wikipedija

Glasovne promjene u hrvatskome jeziku: jednačenje po zvučnosti, jednačenje po mjestu tvorbe, jotacija, nepostojano a, nepostojano e, palatalizacija, prijeglas, prijevoj, sibilarizacija, vokalizacija.