Srebrov nitrat

Izvor: Wikipedija
Srebrov nitrat
Strukturna formula
Svojstva
Sistemsko ime Srebrov nitrat
Molekulska formula AgNO3
Molarna masa 169,87 g/mol (bezvodni)
404,00 g/mol (nonahidrat)
Izgled bijeli kristali
CAS broj 7761-88-8
Gustoća 4,35 g/L (bezvodni)
Topljivost u vodi vrlo topljiv (2,16 kg/L pri 20 °C)
Talište 212 °C
Vrelište 444 °C (razgradnja)

Srebrov nitrat (srebrov(I) nitrat) je sol srebra kemijske formule AgNO3. Zbog svoje velike topljivosti u vodi i drugim polarnim otapalima, puno manje osjetljivosti na svjetlost od srebrovih halida, kao i niže cijene zbog manjih troškova proizvodnje, koristi se kao univerzalni prekursor za sintezu mnogih drugih spojeva srebra.

Svojstva[uredi | uredi kôd]

Srebrov nitrat kristalna je tvar bijele boje. Talište mu je pri 212 °C, a vrelište pri 444 °C uz razgradnju na elementarno srebro, dušikov(IV) oksid i kisik

2AgNO3 → 2Ag + O2↑ + 2NO2

Relativno je stabilan na svjetlost. Dobro se otapa u vodi i drugim otapalima. Nije higroskopan, za razliku od npr. srebrovog fluoroborata ili perklorata.

Sinteza[uredi | uredi kôd]

Srebrov nitrat može se jednostavno pripraviti reakcijom metalnog srebra s dušičnom kiselinom:

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2↑ + H2O

Reakciju je potrebno izvoditi u digestoru zbog razvijanja dušikovih oksida.[1]

Uporaba[uredi | uredi kôd]

Prekursor za sintezu drugih spojeva srebra[uredi | uredi kôd]

Pri izradi fotografskog filma otopina srebrovog nitrata se miješa s otopinom halidne soli natrija ili kalija čime nastaje netopljivi srebrov halid in situ u fotografskom gelu koji se nanosi na vrpce od tri-acetata ili poliestera.
Srebrov nitrat se također koristi za pripravu nekih eksploziva kao što su srebrov fulminat, srebrov azid i srebrov acetilid.
Reakcija srebrovog nitrata s lužinom daje tamno sivi srebrov oksid:

2AgNO3 + 2NaOH → Ag2O + 2NaNO3 + H2O

Odvajanje halidnih aniona[uredi | uredi kôd]

Kation srebra, Ag+, brzo i ireverzibilno reagira s halidnim anionima čime nastaje netopljivi srebrov halid, koji je obično kremasti talog. Ova se reakcija uobičajeno koristi u anorganskoj i analitičkoj kemiji kod odvajanja halidnih aniona:

Ag+ (aq) + X (aq) → AgX (s)

gdje je X = Cl, Br, ili I.

Izvori[uredi | uredi kôd]