Težina

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Težina je sila koja djeluje na tijelo u gravitacijskom polju. Prema definiciji jakosti gravitacijskog polja težina je jednaka umnošku mase tijela m i jakosti gravitacijskog polja, tj. ubrzanja sile teže g:

\vec{G}=m\cdot\vec{g}

Kako je težina sila, mjerna jedinica je, kao i za sve sile, njutn (N).

Kolokvijalno se težinu vrlo često zamjenjuje s masom, ali je to, gledajući kroz teoretski formalizam, potpuno pogrešno.