Ton

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Ton je zvuk koji ima određenu visinu, jačinu, trajanje i boju, što ga razlikuje od drugih, neodređenih zvukova (kao npr. šumova). Njegove osobine su određene fizičkim vrijednostima zvučnih valova iz kojih nastaje.

  • Visina ovisi o frekvenciji zvučnog vala. Što je frekvencija tona viša, to će i sam ton ljudski sluh doživljavati "višim".
  • Jačina ovisi o amplitudi vala. Titraji veće amplitude proizvode i jači ton.
  • Trajanje ovisi o vremenu emitiranja zvučnog vala. Ton traje dok izvor zvuka proizvodi titraje.
  • Boja ili timbar ovisi o broju i jačini alikvotnih tonova, popratnih tonova koji se javljaju istodobno s glavnim tonom. Iako ih nije moguće svjesno prepoznati sluhom, utječu na ljudsku percepciju tona jer mu pridaju specifično i prepoznatljivo zvučanje - boju.

Primjena tonova različite visine, trajanja, jačine i boje prema određenim estetskim kriterijima je temelj glazbene umjetnosti.