Wikipedija:Arbitražni odbor

Izvor: Wikipedija
↱

Arbitražni odbor čini skupina suradnika Wikipedije na hrvatskom jeziku. Svrha i cilj Arbitražnog odbora jest rješavanje razmirica i sukoba koji postoje između suradnika, a čije bi nepravovremeno rješavanje (ili nezadovoljstvo suradnika postojećim rješenjem) moglo uzrokovati kršenje pravila Wikipedije, između ostalih i pravilo ne ometajte rad Wikipedije da biste nešto dokazali. Stoga se Arbitražnom odboru povjerava dužnost zadnje razine odlučivanja pri rješavanju sukoba. Odluke Arbitražnog odbora obvezujuće su za sve suradnike Wikipedije na hrvatskom jeziku.

Prije podnošenja prijave treba imati na umu da suradnici Wikipedije nisu plaćeni za svoj rad, pa tako ni članovi Odbora za arbitražu. Sukobe i razmirice suradnici bi trebali riješiti na civiliziran način, međusobno ili uz pomoć trećih. Podnošenje prijava Arbitražnom odboru treba biti posljednje sredstvo u rješavanju sukoba. (više: Wikipedija:Rješavanje sukoba)

Napomena: slično tijelo postoji i na drugim većim Wikipedijama (engleskoj, njemačkoj, itd), međutim djelovanje Arbitražnog odbora na ovoj Wikipediji nije jednako djelovanju arbitražnih odbora na drugim Wikipedijama (slična tijela na drugim Wikipedijama ne podliježu svuda istim pravilima, niti imaju isti opseg rada, nego samo sliče jedna drugima).

Trenutno stanje

Prema pravilniku Arbitražnog odbora potrebno je imati sedam članova, no odlaskom veće skupine krajem 2009. i početkom 2010., članstvo se svodi na samo tri člana. Nemogućnošću da se nađu novi kandidati, Arbitražni odbor prestao je djelovati 23. siječnja 2010. glasovanjem Wikipedija:Arbitražni_odbor/Dopunski_izbori u skadu sa Wikipedija:Pravila glasovanja na wikipediji.

Sastav Odbora

 • Arbitražni odbor sastoji se od sedam (7) članova po načelu 5 + 2 (5 članova odbora je aktivno, 2 su pričuvna - oni zamjenjuju aktivne članove). Iznimka je sastav prvog Odbora (izabran u lipnju 2009. godine), koji se sastoji od osam članova, po načelu 5 + 3 (tko će biti u aktivnom sastavu, a tko u pričuvnom, rješava se dogovorom članova Odbora). Aktivni članovi mogu biti zamijenjeni na dva načina, izuzećem i spriječenošću. Aktivni članovi mogu biti zamijenjeni izuzećem kada u nekom predmetu postoji sukob interesa, odnosno aktivno sudjeluju u sukobu. Član odbora koji je ujedno i stranka u sporu ne može sudjelovati u donošenju odluke. Pričuvni član također mijenja bilo kojeg stalnog člana u slučaju spriječenosti. Aktivni član smatra se spriječenim ukoliko on to sam najavi (odsutnost) ili ukoliko 7 dana ne odgovara na poruke koje su ostavljene na njegovoj stranici za razgovor.
 • Članovi odbora su nužno punoljetni (stariji od 18 godina) i njihov identitet je poznat na isti ili sličan način kao za provjeritelje (identificirani su Wikimediji Hrvatske ili Zakladi Wikimedia - Wikimedia Foundation).
 • Mandat članova Odbora traje najdulje 24 mjeseci po izboru. Član može biti razrješen na vlastiti zahtjev. Redovni izbori provode se svake dvije godine, postupak treba početi mjesec dana prije isteka dvije godine od izbora trenutačnog odbora. Posebni izbori su mogući u slučaju prestanka rada dva ili više članova.
 • Član može biti razriješen na vlastiti zahtjev, istekom mandata, odlukom Odbora o kažnjavanju izbacivanjem ili ukidanjem odbora.

Članovi arbitražnog odbora

Prema dogovoru članova Arbitražnog odbora od 8. srpnja 2009. odabrani su koordinator, stalni i pričuvni članovi. Arbitražni odbor prestao je djelovati 23. siječnja 2010. glasovanjem zajednice.

Bivši članovi

Izbor članova odbora

Kandidature za članove Odbora

Za prve izbore kandidati za članove Odbora su suradnici predloženi konsenzusom administratora i koji su prihvatili kandidaturu do početka glasovanja. Za sve ostale izbore kandidate predlažu administratori ili suradnici s više od 3.000 promjena u glavnom imenskom prostoru i 18 mjeseci rada na Wikipediji na hrvatskom jeziku od svog prvog uređivanja, te najmanje 100 promjena u posljednjih 2 mjeseca u trenutku predlaganja. Kandidat za člana Odbora mora biti prijavljen na Wikipediji na hrvatskom jeziku najmanje 12 mjeseci, te mora imati najmanje 1.000 promjena. Članovi odbora koji obnašaju tu dužnost u trenutku novih izbora, automatski su predloženi (tj. nisu ukoliko se izjasne suprotno).

Svaki novi kandidat se mora izjasniti da prihvaća kandidaturu.

Biranje Arbitražnog odbora

Odbor se bira između ponuđenih kandidata koji su na popisu po načelu pozitivnih glasova, može se glasovati samo "za". Svaki suradnik raspolaže s onolikim brojem glasova koliko se članova odbora bira, potpisujući se ispod imena dotičnog kandidata. Može glasovati i za manje kandidata od broja članova koje se bira, ali ne i više. Ukoliko suradnik glasuje za više kandidata od broja glasova s kojima raspolaže, svi njegovi glasovi biti će poništeni. Ukoliko je na ovaj način izabrano manje članova od potrebnih, provode se dopunski izbori.

Za prve izbore glasuje se za predloženi sastav od osam kandidata, glasujući "za" ili "protiv" (glasuje se za predloženi sastav, ne pojedinačno za svakog kandidata).

Pravo glasa

Pravo glasa na izborima imaju registrirani suradnici koji imaju preko 500 uređivanja u glavnom imenskom prostoru i staž dulji od četiri mjeseca u trenutku početka glasovanja. (Ovdje možete provjeriti zadovoljavate li uvjete, broj uređivanja u glavnom imenskom prostoru gledate pod Main, staž se gleda od dana navedenog pod First edit).

Napomena: Kandidati na izboru smiju glasati, ali ne za sebe.

Podnošenje prijave arbitražnom odboru

 • Prije podnošenja prijave trebaju se iscrpiti sve mogućnosti spomenute na stranici Wikipedija:Rješavanje sporova. Suradnici koji ne postupe na taj način, bit će na to upozoreni, njihovo dalje inzistiranje na postupku povlači za sobom mogućnost blokiranja. Od ovog pravila izuzeti su administratori u slučaju prijave nepravilnog rada drugog administratora (pretpostavlja se da su iscrpili mogućnost dogovora).
 • Svaka prijava mora biti ili prihvaćena ili odbijena (ako nisu iscrpljene sve mogućnosti spomenute na stranici Wikipedija:Rješavanje sporova), za što su zaduženi administratori i članovi odbora.

Postupak, odluke i sankcije

 • Za sazivanje odbora zadužen je koordinator Odbora, iako to može učiniti i bilo koji drugi član. Koordinator Odbora član je stalnog dijela Odbora, čiji su ga članovi i imenovali. On je zadužen za pripremu i sazivanje Odbora te praćenje možebitnih prijava odboru.
 • Arbitražni odbor za svoj rad može rabiti irc kanal #wikipedia-hr-ao ili neko drugo sredstvo komunikacije (mailing lista, fiksna, mobilna, IP telefonija, sastanci uživo itd.), uz obvezu dokumentiranja svoje odluke na stranici za prijavu, radi očuvanja podataka i pozivanja na presedane.
 • Odbor svoju odluku i obrazloženje javno objavljuje na stranici za prijavu. Postupak Odbora, rasprava i odlučivanje su tajna i članovi Odbora ne smiju iznositi podatke o radu i odlučivanju Odbora, kao ni komentirati odluku, slagao se on s njom ili ne.
 • Članovi Odbora pretpostavljaju dobru namjeru svakog suradnika, te donose odluke nepristrano u najkraćem mogućem roku nakon što ispitaju sve relevantne činjenice, rečeni rok ne može biti dulji od mjesec dana.
 • Svaka prijava povlači odluku i kazne, koje se javno objavljuju. Odluka jasno govori o utemeljenosti prijave, kažnjava se ili prijavitelj (u slučaju neosnovane prijave), ili prekršitelj (u slučaju valjane prijave), ili možebitno oboje (ako dijele krivicu).
 • Kazne za suradnike kreću se od opomene do vremenski ograničenog ili neograničenog blokiranja. Kazne za administratore kreću se od opomene, preko vremenski ograničenog blokiranja, skidanja administratorskog statusa do neograničenog blokiranja.
 • Priziv na odluke arbitražnog odbora nije dozvoljen na ovoj Wikipediji (može se tražiti mišljenje na meti). Administratori, birokrati, provjeritelji (checkuseri), stjuardi i oversighti dužni su izvršavati odluke odbora.

Stranice za prijave

Poveznice

Glasovanje o Arbitražnom odboru