Areometar

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Areometar

Areometar je uređaj za mjerenje gustoće tekućina.

Sastoji se od staklene cijevi koja je pri dnu proširena u tzv. trbuh koji sadrži uteg (olovnu sačmu, živu, itd.), a pri vrhu se sužava u tzv. vrat koji sadržava mjernu ljestvicu.

Areometar radi na principu Arhimedovog zakona. Najtočniji areometri imaju najtanje vratove. Neki imaju ugrađeni termometar koji služi provjeri temperature tekućine. Areometri su baždareni za točno određenoj temperaturi. Ima ih više vrsta, ovisno o tekućinama čije gustoće mjere. Postoje alkoholometri (pokazuju udjel etanola), laktometri (pokazuju udjel masti u mlijeku), saharometri (pokazuju udjel saharoze u vodenoj otopini) i drugi.

Ljestvice na areometrima su različite:

  • Bauméova - korištena kemijskoj industriji i farmakologiji
  • Brixova - za mjerenje voćnih sokova, u dobivanju vina i u industriji šećera
  • Oechsleova - za mjerenje gustoće vinskog mošta
  • Platonova - za mjerenje gustoće prilikom raznih fermentacija
  • Twaddellova - korištena u industriji izbjeljivača i bojila