Baranjske mikroregije

Izvor: Wikipedija

Prema "Leksikonu naselja Hrvatske" Božidara Feldbauera (2004-2005. g.) hrvatski dio Baranje, koju neki drugi izvoru nazivaju i Baranjskom mezoregijom, dijeli se na četiri mikroregije:

Naziv mikroregije Naselja koja joj pripadaju
Banska kosa Batina, Beli Manastir, Kamenac, Karanac, Kotlina, Podolje, Zmajevac
Baranjska nizina Baranjsko Petrovo Selo, Bolman, Čeminac, Darda, Draž, Grabovac, Jagodnjak, Jasenovac, Kneževi Vinogradi, Kozarac, Majške Međe, Mece, Mirkovac, Mitrovac, Novi Bezdan, Novi Bolman, Novi Čeminac, Novo Nevesinje, Petlovac, Podravlje, Podunavlje, Sokolovac, Sudaraž, Suza, Širine, Švajcarnica, Torjanci, Tvrđavica, Uglješ, Zeleno Polje
Dravsko-dunavski ritovi Bilje, Kopačevo, Kozjak, Lug, Podunavlje, Tikveš, Vardarac, Zlatna Greda
Karašička aluvijalna nizina Branjina, Branjin Vrh, Draž, Duboševica, Gajić, Kneževo, Luč, Popovac, Šećerana, Šumarina, Topolje i Vardarac

Već iz njihovih imena vidljivo je koje dijelove Baranje obuhvaćaju te mikroregije. Mikroregija Banska kosa obuhvaća uzvisinu Bansku kosu i naselja uz nju. Baranjska nizina obuhvaća nizinu južno i jugozapadno od Banske kose. Mikroregija Dravsko-dunavski ritovi obuhvaća uže međuriječje Drave i Dunava, a Karašička aluvijalna (=naplavna) nizina prostor sjeverno od kanala Male Karašice i rječice Karašice. Za svako naselje u Feldbauerovom leksikonu navedeno je kojoj mikroregiji pripada, a preko nje i kojoj makroregiji, npr. Baranjsko Petrovo Selo smješteno je "u mikroregiji Baranjske nizine Istočnohrvatske ravnice".

Izvor[uredi | uredi kôd]