Izostavnik

Izvor: Wikipedija
’ '
Razgodak

bjelina (   )
crtica ( ) ( ) ( ) ( )
dvostruka crtica ( = )
dvotočje ( : )
izostavnik ( ' ) ( )
kosa crta ( / )
navodnici ( ‘ ’ ) ( “ ” )
spojnica ( - ) ( )
točka ( . )
točka sa zarezom ( ; )
trotočje ( ) ( ... )
upitnik ( ? )
uskličnik ( ! )
zagrade ( ( ) ) ( [ ] ) ( { } ) ( ⟨ ⟩ )
zarez ( , )

Tipografija

znak at ( @ )
ampersand ( & )
bullet ( )
donja crta ( _ )
križić ( )
obrnuta kosa crta ( \ )
okomita crta ( | )
paragraf, odlomak (§, )
povisilica ( # )
stupanj ( ° )
tilda ( ~ )
zvjezdica ( * )

Izostavnik ili apostrof ( ili ' - grč. απόστροφος, apóstrophos = okretanje; od apostrephein = okrenuti se, izbjeći) razgodak je kojim se označava izostavljeno slovo ili skup slova, uglavnom u književnoumjetničkim djelima. Oblikom je jednak jednostrukom navodniku.

Uporaba u jeziku[uredi | uredi kôd]

Književnost[uredi | uredi kôd]

Izostavnikom se često služe pjesnici da bi održali metriku:

Bio jednom postolar,
Pošten čovjek al’ već star:
Mnogo djece mnogo treba,
A u kući nema hljeba;
A djeca sve viču "kruha!"
Otkud kruha? Nužda ’e gluha.

"Dobro veče, stari goso!
Već je hora, pusti pos’o;
Brže-bolje ajdmo sada!
Puna mjera, sedam ljeta,
Put mojega treba svijeta."
A majstoru naopako!
"Čekaj dokle večeramo;
Tko će gladan sad u pak’o?

Izostavljanje izostavnika[uredi | uredi kôd]

Izostavnik se u književnoumjetničkim djelima ne piše na kraju krnjeg infinitiva i glagolskog priloga sadašnjeg (pisat, gledat, trčeć, trudeć se...)

Izostavnik se također ne navodi ni kad se sažimanjem dvaju samoglasnika dobiva jedan (ko < kao, gledo < gledao, reko < rekao...):

Ah, njegova slika u tkanju
stekla izvrsnos toliku je
da bi reko pazeć na nju:
"I sad misli i svjetuje!"

Volio sam je
kao travu
i kao jasenje,
ko trstiku i kanarinca,
ko uspavanku
i majčino buđenje.

Drugi jezici[uredi | uredi kôd]

U engleskome jeziku služi za skraćivanje glagolskih oblika:

  • Ill < I will, Im < I am, shes < she is, were > we are, Id > I had/would, I cant > I cannot, they wont < they will not

U engleskom i njemačkome također se koristi sa suglasnikom s za izražavanje pripadnosti:

  • Marinas, Marks, Johns, Sandras (posvojni pridjevi)

U talijanskom se jeziku apostrofom označava elizija (gubitak završnog samoglasnika jedne riječi ispred druge riječi koja također počinje samoglasnikom):

  • Dilegua il sogno darte che maccese. (Guido Gozzano, In casa del sopravissuto)

U ostalim se jezicima također koristi za skraćivanje:

Uporaba izvan jezika[uredi | uredi kôd]

U brojnim prezimenima:

  • OReilly, DAngelo, MGregor (potonje umjesto McGregor ili MacGregor)

Često se rabe i u ukrašavanju imena i prezimena izvanzemaljaca u znanstvenofantastičnim djelima:

  • Bellana, QonoS, Hurq, Mowga

Vodoravni se apostrof - (crtano, prim) rabi za označavanje inča, minuta i sekunda.

Također se rabi i u matematici, među ostalim za označavanje derivacija ( f’(x) ).