Narodi svijeta Đ

Izvor: Wikipedija

Narodi svijeta Đ

Đupci, Ostali nazivi: izvorno makedonski Ѓупци (Gjupci), Египќанци (Egipkjanci) i albanski Egjiptian, srpski Египћани, bugarski Гюпти ili Агупти.
  • Lokacija: pretežno Kosovo i Makedonija
  • Jezik/porijeklo: narod nejasnog porijekla, govore albanski. Prema njima samima preci su im došli iz Egipta. Ranije držani za Rome.
  • Populacija: 87.000 (Kosovo; 1996), 3.994 (Makedonija; 1994)
  • Kultura:
  • Vanjske poveznice: