Prijeđi na sadržaj

Narodi svijeta B

Izvor: Wikipedija

Narodi svijeta B

Baada, ostali nazivi: Bad, Ba:d, Bard, Barda, Bardi.
 • Lokacija: Zapadna Australija, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski. Od 5 lokalnih grupa.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:
Babine
Baci. Ostali nazivi: bacbi, batsba nah (endonim), Cova-Tuši (kod Gruzijaca i Svana), tsuv-ak (Didojci)


Badjalang, ostali nazivi: Badjelang, Budulung (paidjal = badjal = man), Buggul (g izgovara se kao dj), Paikalyung, Paikalyug, Bandjalang, Bandjalong, Bunjellung, Bundela, Bundel, Watchee, Woomargou.
 • Lokacija: Novi Južni Wales, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski. Horde: Widje (horda ili horde u Evans Headu)
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Badjao. Ostali nazivi: Bajau, Badjau, Bajao, Bajaw, Sama Dilaut, Sea Gypsies
 • Lokacija: Od Filipina do Bornea, od Celebesa i Malih Sundskih Otoka do otoka Mergui u južnom Mjanmaru.
 • Jezik/porijeklo: malajsko-polinezijski
 • Populacija (2007): 105,000
 • Kultura: stanovnici brodova, tradicionalno pomorski nomadi i ribari.
 • Vanjske poveznice: Bajau


Badjiri, ostali nazivi: Badjidi, Badjeri, Baddyeri, Byjerri, Baderi, Poidg-erry, Badjedi,
 • Lokacija: Queensland, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bago. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bagobo. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bagulali. Ostali nazivi: bagval (vlastito ime), Багулалы (ruski)


Bahnar. Ostali nazivi: Ba Na
 • Lokacija: Vijetnam
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Baiali, ostali nazivi: Byellee, Bieli, Byellel, Orambul, Urambal.
 • Lokacija: Queensland, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Baijungu, ostali nazivi: Baijungo, Baiong, Baiung, Biong, Paiunggu, Bayungu.
 • Lokacija: Zapadna Australija, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bailgu, ostali nazivi: Bailko, Pailgu, Pailgo, Baljgu, Balju, Pal'gu, Bailju, Bailgo, Balgu, Palgu, Balju, Balgoo, Boolgoo, Pulgoe, Mangguldulkara, Paljarri (termin u njihovoj socijalnoj organizaciji).
 • Lokacija: Zapadna Australija, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bakairi


Bakanambia, ostali nazivi: Wanbara, Wambara (nekorektno), Kokolamalama (od južnih plemena), Lamalama, Lamul-lamul, Mukinna, Banambia, Banambila.
 • Lokacija: Queensland, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Balangao. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Balardong, ostali nazivi: Ballardong, Balladong, Ballardon, Ballerdokking, Waljuk, Warrangul ('kangaroo country,' dan i za Koreng), Warrangle, Warranger, Toode-nunjer (['Tu:de-njunga] = men of Toodyay termin od obalnih plemena), Boijangura (hill people), Boyangoora, Booyungur, Maiawongi (ime za jezik), Mudila, Mudilja, Mudi:a (ime od Kalamaia za njih i jugozapadnim plemenima koja ne prakticiraju circumciziju), Minang.
 • Lokacija: Zapadna Australija, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Balkarci. Ostali nazivi: Балкарцы
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Banbai, ostali nazivi: Bahnbi, Ahnbi.
 • Lokacija: Novi Južni Wales, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bandjin, ostali nazivi: Bijai (ime za jezik), Biaigiri, Bandyin, Banjin, Bundjin, Uradig, Kunyin.
 • Lokacija: Queensland, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bannock


Bantu. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:
Banjani, crnogorsko pleme iz Hercegovine
Baraba Tatari. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Barada, ostali nazivi:
 • Lokacija: Queensland, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski. Horde: Thar-ar-ra-burra ili Tha-ra-ra-burra (u Cardowan); Toolginburra (od ['tulkun] = hill), ['mari] = man).
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Baranbinja, ostali nazivi: Barren-binya, Parran-binye, Burranbinya, Burrun-binya, Barrumbinya, Burrumbinya, Burranbinga, Burrabinya.
 • Lokacija: Novi južni Wales, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Baraparapa, ostali nazivi: Burrabura-ba, Baraba-baraba, Barraba-barraba, Bareber Bareber, Birraba-birraba, Burreba-burreba, Boora-birraba, Burrappa, Burrapper, Bureba, Burabura, Boora-boora, Burapper, Barappur.
 • Lokacija: Novi južni Wales, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Barara, ostali nazivi: Barera, Baurera, Burera, Burara, Burada (kod N. Peterson), Burarra, Gidjingali (ime za istočne Barara).
 • Lokacija: Sjeverni teritorij, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Barbaram, ostali nazivi: Bar-barum, Mogmbabarum, Wumbabaram (od Tjapukai), Oombarbarum, Woombarbarram, Boobu-ram, Balbarum, Woombarrmbarra (od Wakara).
 • Lokacija: Queensland, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Barimaia, ostali nazivi: Parimaia, Bardimaia, Badimaia, Badimala, Padimaia, Badimara, Patimara, Wardal, Waadal (znači 'west' u jeziku Pini), Bidungu (ime od Wadjari znači 'users of rockhole water').
 • Lokacija: Zapadna Australija, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Barindji, ostali nazivi: Barrengee, Beriait, Berri-ait (ne i Barinji iz Camerona), Paru, Paroo.
 • Lokacija: Novi Južni Wales, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Barkindji, ostali nazivi: Barkinji, Barkinjee, Barkunjee, Bahkunji, Pakindji, Pa:kindzi, Bakandji, Bahkunjy, Barkinghi, Parkungi, Par-kengee, Parkingee, Bakanji, Bakandi, Bargunji, Bagundji, Bagandji, Bpaa'gkon-jee, Kurnu, Kkengee, Parkingee, Bakanji, Bakandi, Bargunji, Bagundji, Bagandji, Bpaa'gkon-jee, Kurnu, Kurnu, Kornoo (ime jeziku za nekoliko plemena s Darling Rivers; vidi i Kula), Kaiela (ime od Kureinji-znači "northerners"), Wimbaja.
 • Lokacija: Novi Južni Wales, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Barna, ostali nazivi: Parnabal.
 • Lokacija: Queensland, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bartangi. Ostali nazivi: bartangidz (endonim)
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Barunggam, ostali nazivi: Barungam, Parrungoom, Murrumgama, Murrun-gama, Murrumningama, Kogai (ime i jeziku plemena sa zapada), Gogai, Cogai.
 • Lokacija: Queensland, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Barungguan, ostali nazivi: Baka (od Kandju), Banjigam (od Bakanambia), Jintjingga, Yintjingga, Njindingga, Ganganda.
 • Lokacija: Queensland, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski. Horde: Umbuigamu, Umbindhamu.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Baškirci. Ostali nazivi: Башкиры (ruski)
 • Lokacija: Baškirija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Batak. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Batak (pl. Bataci). Ostali nazivi:


Batjala, ostali nazivi: Badjela, Badtala, Batyala (od Wakawaka), Badyala, Patyala, Bidhala (od Kabikabi), Butchulla.
 • Lokacija: Queensland, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski. Horde: Dulingbara. Ngulungbara (grupa hordi, možda posebno pleme)
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bengalci. Ostali nazivi:


Beothuk. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Kanada
 • Jezik/porijeklo: Beothuk
 • Populacija: †
 • Vanjske poveznice:


Berberi. Ostali nazivi:
 • Lokacija: sjeverna Afrika.
 • Jezik/porijeklo: berberski, hamitski narodi
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Beriguruk, ostali nazivi: Perrigurruk, Eri, Erei.


Besermjeni. Ostali nazivi: Besermjani, Бесермяне (ruski)
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Bezlenejevci.
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo: pripdaju Čerkezima
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bežtinci. Ostali nazivi: Бежтинцы (Rusi), Bezhtas (engleski)


Bicolano. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Bidawal, ostali nazivi: Birdhawal, Birtowall, Bidwell, Bidwill, Bidwelli, Biduelli, Beddiwell, Kwai-dhang (ime za jezik od Krauatungalunga znači 'rough speech').
 • Lokacija: Victoria, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bidia, ostali nazivi: Biria, Birria, Piria.
 • Lokacija: Queensland, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bigambul, ostali nazivi: Bigabul (po jednom informantu), Pikambul, Bigambal, Bigambel, Bee-gum-bul, Bigumble, Pikumbul, Pikumpal, Pikambal, Pikum-bul, Pickum-bul, Pickimbul, Pickumble, Picum-bul, Pikumbil, Peekumble, Pickumbil, Picumbill, Preagalgh, Wigal-wollumbul, Wee-n' gul-la-m' bul.
 • Lokacija: Queensland, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bikol Agtas. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Bilaan. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Bileća, crnogorsko pleme iz Hercegovine
Bilingara, ostali nazivi: Bilinara, Bilinurra, Bilyanarra, Bilyanurra, Plinara, Pillenurra, Billianera, Bulinara, Bringara, Boonarra.


Binbinga, ostali nazivi: Binbingha, Binbinka, Pinbinga (Iliaura), Leepitbinga, Bing Binga.


Bindal, ostali nazivi:
 • Lokacija: Queensland, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bingongina, ostali nazivi: Bin-gongina, Bugongidja


Binigura, ostali nazivi: Binnigoora, Biniguru, Binnigora, Pinikurra.


Biria, ostali nazivi: Birigaba, Biriaba, Breeaba, Perenbba, Perembba.
 • Lokacija: Queensland, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Birpai, ostali nazivi: Birripai, Birripi, Brippai, Bripi, Birrapee, Birippi,


Bitjara, ostali nazivi: Bithara, Pitteroo, Minkabari (ime jezika), Wilya.
 • Lokacija: Queensland, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bjelice, crnogorsko pleme iz Katunske nahije
Bjelopavlići, crnogorsko pleme, jedno od "sedmoro Brda". Pripadaju im Vražegrmci, Martinići, Pavkovići i Petrušinovići.


Bjelorusi. Ostali nazivi: Белорусы (ruski)


Blackfoot. Ostali nazivi: Siksika, Crna stopa.
 • Lokacija: Montana, Kanada.
 • Jezik/porijeklo: blackfoot, porodica algonkin.
 • Populacija:
 • Kultura: prerijski lovci.
 • Vanjske poveznice:


Bố Y. Ostali nazivi: Buyei
 • Lokacija: Vijetnam
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Boholano. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:
Boljevići, crnogorsko pleme iz crmničke nahije.
Bonan. Ostali nazivi: Paongan
 • Lokacija: jugozapadni Gansu, Kina, u planinama Jishi (4 sela), nešo u provinciji Qinghai.
 • Jezik/porijeklo: mongolski, altajska porodica, dijalekti jishishan i tongren. Ovim jezikom služi se kao prvim i oko 4,000 pripadnika narod Tu.
 • Populacija (2007): 11,000
 • Kultura: kulturno srodni Huejima (Hui).
 • Vanjske poveznice: Bonan


Bontoc. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Boróro. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Mato Grosso, Brazil.
 • Jezik/porijeklo: Boróro, Macro-Ge.
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Boša, ostali nazivi Lom (vlastito ime)


Botlihci. Ostali nazivi: buihalji (endonim), Ботлихцы (ruski)


Botocudo. Ostali nazivi: Aymoré
 • Lokacija: Brazil.
 • Jezik/porijeklo: Botocudo, Macro-Ge.
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Brabralung, ostali nazivi: Brabrolung (['tera] = man), Brabrolong, Brabirra-wulung, Brabriwoolong, Wakeruk (Fison i Howitt, 1880:34), Muk-thang (ime jeziku),
 • Lokacija: Victoria, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski. Horde: Bundhul Wark Kani.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Braiakaulung, ostali nazivi: Brayakaulung, Braiakolung, Breagalong, Brayakau, Brayakaboong (znači 'men of the west').
 • Lokacija: Victoria, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Brajići, crnogorsko pleme iz Primorja
Bratauolung, ostali nazivi: Brataua, Bradowooloong, Brataualung, Tarrawarracka, Tarrawarrachal, Nulit.
 • Lokacija: Victoria, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:
Bratonožići, crnogorsko pleme, jedno od "sedmoro Brda".
Brâu. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Vijetnam
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:
Brčeli, crnogorsko pleme iz Crmničke nahije.
Bretonci


Bru-Vân Kiều. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Vijetnam
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Buduhi. Ostali nazivi: Budukh (vlastito ime; rus. Будухи), po njihovom najvećem naselju Budukh (Budad)
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo: budad mez, lezginski narodi
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Bugkalot. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bugari. Ostali nazivi:


Bukidnon. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bugulmara, ostali nazivi: Boogoolmurra
 • Lokacija: Queensland, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Buluwai, ostali nazivi: Buluwandji, Bulwandji, Buluwan-dyi, Bulwandyi, Bulway.
 • Lokacija: Queensland, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Bunganditj, ostali nazivi: Pungandaitj, Buanditj, Bungandity, Bungandaitj, Bungandaetch, Bungandaetcha, Pungantitj, Pungandik, Buanditj, Boandik, Buandic, Booandik, Bangandidj, Buandik, Buandic, Boan-diks, Bunganditjngolo (ime jeziku), Borandikngolo (misprint), Barconedeet, Bak-on-date, Smoky River tribe, Nguro (od istočnih plemena), Booandik-ngolo, Drualat-ngolonung.


Bunurong, ostali nazivi: Boonurrong, Boonoorong, Boonoor-ong, Boon-oor-rong, Boongerong, Bunwurung, Bunuron (čovjek = [kulin]), Putnaroo, Putmaroo, Thurung (ime od istočnih susjeda), Toturin (od Kurnai = 'black snake'), Mordialloc tribe.
 • Lokacija: Victoria, Australija
 • Jezik/porijeklo: australski.
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Burjati. Ostali nazivi: Буряты (ruski)
 • Lokacija: Rusija
 • Jezik/porijeklo: burjatski,
 • Populacija (2007):
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:
Buronje, crnogorsko neformirano 'pleme' iz Lješanske nahije. vidi Gradac i Draževina.
Buruna, ostali nazivi: Puduna (varijanta), Budoona, Poordoona, Peedona.
Buyei →Bố Y
Bžeduhi.
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo: pripdaju Čerkezima
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:

Babur Adamawa, Bomo, Taraba, Yobe, Nigerija Bachama Adamawa, Nigerija Bachere Cross River, Nigerija Bada Plateau, Nigerija Bade Yobe, Nigerija Bahumono Cross River, Nigerija Bakulung Taraba, Nigerija Bali Taraba, Nigerija Bambora (Bambarawa) Bauchi, Nigerija Bambuko Taraba, Nigerija Banda (Bandawa) Taraba, Nigerija Banka (Bankalawa) Bauchi, Nigerija Banso (Panso) Adamawa, Nigerija Bara (Barawa) Bauchi, Nigerija Barke Bauchi, Nigerija Baruba (Barba) Niger, Nigerija Bashiri (Bashirawa) Plateau, Nigerija Bassa Kaduna, Kogi, Niger, Plateau, Nigerija Batta Adamawa, Nigerija Baushi Niger, Nigerija Baya Adamawa, Nigerija Bekwarra Cross River, Nigerija Bele (Buli, Belewa) Bauchi, Nigerija Betso (Bete) Taraba, Nigerija Bette Cross River, Nigerija Bilei Adamawa, Nigerija Bille Adamawa, Nigerija Bina (Binawa) Kaduna, Nigerija Bini Edo, Nigerija Birom Plateau, Nigerija Bobua Taraba, Nigerija Boki (Nki) Cross River, Nigerija Bkkos Plateau, Nigerija Boko (Bussawa, Bargawa) Niger, Nigerija Bole (Bolewa) Bauchi, Yobe, Nigerija Botlere Adamawa, Nigerija Boma (Bomawa, Burmano) Bauchi, Nigerija Bomboro Bauchi, Nigerija Buduma Borno, Niger, Nigerija Buji Plateau, Nigerija Buli Bauchi, Nigerija Bunu Kogi, Nigerija Bura Adamawa, Nigerija Burak Bauchi, Nigerija Burma (Burmawa) Plateau, Nigerija Buru Yobe, Nigerija Buta (Butawa) Bauchi, Nigerija Bwall Plateau, Nigerija Bwatiye Adamawa, Nigerija Bwazza Adamawa, Nigerija