Prijeđi na sadržaj

Narodi svijeta N

Izvor: Wikipedija

Narodi svijeta N

Naga. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo: Plemena: Angami, Anal, Ao, Chakhesang, Chang, Chiru, Chothe, Kacha, Kharam, Khemungan, Koireng, Konyak, Lamkang, Liangmai, Lotha, Mao, Maram, Maring, Monsang, Moyon, Phom, Pochury, Poumai, Puimei, Rengma, Rongmei, Sangtam, Sema, Tangkhul, Tarao, Yimchunger, Zeliang, Zemei.
 • Populacija (2007):
Nagajbaki. Ostali nazivi: Нагайбаки (ruski)
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
Nanajci, Нанайцы →Goldi
Natuhajci.
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo: pripdaju Čerkezima
 • Populacija:
 • Kultura:
Negidalci. Ostali nazivi: sebe zovu ilkan beyenin ili elekem beye ili amgun beyenin. Негидальцы (ruski)
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
Nenci →Samojedi
Ngái. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Vijetnam
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija:
 • Kultura:
Nijemci. Ostali nazivi: Немцы (ruski)
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):


Nganasanii. Ostali nazivi: Tavgi. Zapadni ili Avam Nganasani sebe zovu nyaa ~ n'aa -- 'brat', Нганасаны (ruski)
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
Nikšići, crnogorsko pleme u Hercegovini
Nivhi. Ostali nazivi: Giljaci, Нивхи, Гиляки (ruski)
 • Lokacija: otok Sahalin
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
Nizozemci. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Nizozemska
 • Jezik/porijeklo: nizozemski, germanska grana.
 • Populacija (2007):
Nogajci. Ostali nazivi: sebe zovu nogai (noghai), Ногайцы (ruski)
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
Norvežani. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Norveška (4,318.000), ukupno u 12 država: SAD (855.000), Kanada (52.000), Ekvador (13.000), Danska (10.000), Švedska (4.300), Ujedinjeno Kraljevstvo (6.900), Svalbard (1.100), Španjolska (6.200)
 • Jezik/porijeklo: norveški (riksmål), germanska skupina, nema dijalekata. Drugi landsmål, govorni jezik ruralnog područja.
 • Populacija (2007.): 5,268.000
Nu. Ostali nazivi: Nusu, Anu i Along.
 • Lokacija: Yunnan, Kina.
 • Jezik/porijeklo: jezik skupine, lolo, tibetsko-burmanski, ima tri dijalekta, središnji, južni i sjeverni. Potomci naroda Luluman i naroda iz Gongshana koji su se stopili međusobnim ženidbama u novu grupu.
 • Populacija (2007): 30,000
Nùng. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Vijetnam, Kina
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija:
 • Kultura: