Prijeđi na sadržaj

Narodi svijeta Z

Izvor: Wikipedija

Z

Zabara. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Niger, Nigerija
 • Jezik/Porijeklo:
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:

:Zagarač (Gornji i Donji), crnogorsko pleme u Katunskoj nahiji

Zamuco. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/Porijeklo
 • Populacija (2007):
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:
Zapadnosudanski narodi, narodi koji govore jezicima zapadnosudanske ili nigersko-kongoanske jezične porodice. Osnovna je podjela na 9 glavnih skupina, to su: Mande, Kordofanski narodi, Atlantski-zapadnosudanski narodi, Ijoid narodi, Kru, Gur, Adamawa-Ubangijski narodi, Kwa, i Benue-kongoanski narodi.
Zapotec. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Meksiko
 • Jezik/Porijeklo: zapotec, Oto-Mangue.
 • Populacija (2007):
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Zaranda. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Bauchi, Nigerija
 • Jezik/Porijeklo: jezik dijalekta geji.
 • Populacija: 750
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Zarma. Ostali nazivi: Zerma, Zarmawa, Djerma
 • Lokacija: Kebbi, Nigerija
 • Jezik/Porijeklo: Songhai, Istočnosudanski narodi
 • Populacija: 50,000 u Nigeriji (1973 SIL); 1,495,000 u Nigeru; 600 u Burkini Faso (1987); ukupno 2,000,000
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Zayam. Ostali nazivi: Zeam
 • Lokacija: Bauchi, Nigerija
 • Jezik/Porijeklo: Songhai,
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Zoque. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/Porijeklo
 • Populacija (2007):
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Zul. Ostali nazivi: Zulawa
 • Lokacija: Bauchi, Nigerija
 • Jezik/Porijeklo: dijalekt (zul mbarmi, barma) jezika polci
 • Populacija: 2,400 (1993),
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Zuñi. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Novi Meksiko, SAD.
 • Jezik/Porijeklo: Zuñi
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:

:Zupci, crnogorsko pleme u hercegovini