Prijeđi na sadržaj

Narodi svijeta G

Izvor: Wikipedija

Narodi svijeta G

Gacko crnogorsko pleme.


Gegi, ostali nazivi ili varijante: Gheg.
Gia Rai →Jarai
Giáy. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Vijetnam
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Giẻ Triêng. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Vijetnam
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:
Giljaci →Nivhi
Ginuhci. Ostali nazivi: Гинухцы
Gluhi Do crnogorsko pleme iz Crmničke nahije.
Godoberinci. Ostali nazivi: Годоберинцы (ruski)


Goldi. Ostali nazivi: Nanajci, nanai (vlastito ime), Nanais (engl).
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Gorski Židovi (Горские евреи) →Planinski Židovi
Gradac, crnogorsko, u potpunosti neformirano 'pleme' iz Lješanske nahije
Građani, crnogorsko pleme u Riječkoj nahiji
Grahovo, crnogorsko pleme u Hercegovini
Grbalj, crnogorsko pleme u Primorju


Grci, ostali nazivi: Heleni
 • Lokacija: pretežno Grčka, sveukupno u 85 država (bez Cipra) (2007). Uz Grčku najviše ih ima u SAD (1,347,000), Njemačka (573,000), Australija (273,000), Kanada (159,000), Italija (155,000), Poljska (115,000; dio govori tatarski, tzv. Grci-Tatari, dio grčki, Grci-Heleni), Albanija (100,000).
 • Jezik/porijeklo: porijeklom od starih helenskih plemena, čine posebnu skupinu indoeuropskih jezika.
 • Populacija (2007): 13,318,000 (bez ciparskih Grka kojih ima preko 550,000), od toga 9,556,000 u Grčkoj.
 • Vanjske poveznice:


Gruzijci. Ostali nazivi: Грузины (ruski)
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo: Plemena: Adžarci (Adžarcy; Аджарцы), Gurijci (Gurijcy; Гурийцы), Hevsuri (Hevsury; Хевсуры), Imeretinci (Imeretiny; Имеретины), Ingilojci (Ingilojcy; Ингилойцы), Kahetinci (Kahetincy; Кахетинцы), Kartlijci (Kartlijcy; Картлийцы), Lečhumci (Lečhumcy; Лечхумцы), Mohevci (Mohevcy; Мохевцы), Pšavi (Pšavy; Пшавы), Račvelci (Račvelcy; Рачвельцы), Tušinci (Tušincy; Тушинцы). Ponekad im se pridodaju i Svani (Сваны), Lazi (Лазы) i Mingreli ili Megreli (Мегрелы).
 • Populacija (2007):
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Gruzijski Židovi. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Gruzija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Gunzibci. Ostali nazivi: Hunzibci


Gurijci. Ostali nazivi: Gurijcy (Гурийцы; ruski)
 • Lokacija: zapadna Gruzija
 • Jezik/porijeklo: kartvelski, kavkaska grupa
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:

Ga'anda Adamawa, Nigerija Gade Niger, Nigerija Galambi Bauchi, Nigerija Gamergu-Mulgwa Bomo, Nigerija Ganawuri Plateau, Nigerija Gavako Borno, Nigerija Gbedde Kogi, Nigerija Gengle Taraba, Nigerija Geji Bauchi, Nigerija Gera (Gere, Gerawa) Bauchi, Nigerija Geruma (Gerumawa) Plateau, Nigerija Geruma (Gerumawa) Bauchi, Nigerija Gingwak Bauchi, Nigerija Gira Adamawa, Nigerija Gizigz Adamawa, Nigerija Goernai Plateau, Nigerija Gokana (Kana) Rivers, Nigerija Gombi Adamawa, Nigerija Gornun (Gmun) Taraba, Nigerija Gonia Taraba, Nigerija Gubi (Gubawa) Bauchi, Nigerija Gude Adamawa, Nigerija Gudu Adamawa, Nigerija Gure Kaduna, Nigerija Gurmana Niger, Nigerija Gururntum Bauchi, Nigerija Gusu Plateau, Nigerija Gwa (Gurawa) Adamawa, Nigerija Gwamba Adamawa, Nigerija Gwandara Kaduna, Niger, Plateau, Nigerija Gwari (Gbari) Kaduna, Niger, Plateau, Nigerija Gwom Taraba, Nigerija Gwoza (Waha) Bomo, Nigerija Gyem Bauchi, Nigerija

Gunwinggu (NT), Gungorogone (NT), Gunditjmara (VIC), Gunavidji (NT), Gulngai (QLD), Goeng (QLD), Giabal (QLD), Gia (QLD), Geawegal (NSW), Gandangara (NSW), Gambalang (NT), Gadjalivia (NT), Gaari (NT)