Prijeđi na sadržaj

Narodi svijeta K

Izvor: Wikipedija

Narodi svijeta K

Kabardinci. Ostali nazivi: Кабардинцы (ruski)
 • Lokacija:
 • Jezik/podrijetlo: kabardinski, abhasko-adigejski narodi, ogranak Čerkeza.
 • Populacija (2007):
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Kabawa. Ostali nazivi: Kaba
 • Lokacija: Taraba, Nigerija
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kadara. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Taraba, Nigerija
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kafanchan. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Kaduna, Nigerija
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kagoro. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Kaduna, Nigerija
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:

Kāi Tahu →Ngāi Tahu

Kaje. Ostali nazivi: Kache
 • Lokacija: Kaduna, Nigerija
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kajtaki. Ostali nazivi: Кайтагцы (ruski)


Kajuru. Ostali nazivi: Kajurawa
 • Lokacija: Kaduna, Nigerija
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kaka. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Adamawa, Nigerija
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kalmici. Ostali nazivi: Калмыки (ruski)
 • Lokacija:
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kamaku. Ostali nazivi: Karnukawa
 • Lokacija: Kaduna, Kebbi, Niger, Nigerija
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kamas. Ostali nazivi: sebe zovu kangmadzhy
 • Lokacija: Rusija
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kambari. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Kebbi, Niger, Nigerija
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kambu. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Adamawa, Nigerija
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kamčadali. Ostali nazivi: Itelmeni, itenme'n-itelmen (vlastito ime), Ительмены (ruski)
 • Lokacija: Rusija.
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kamo. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Bauchi, Nigerija
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kanakuru. Ostali nazivi: Dera
 • Lokacija: Adamawa, Borno, Nigerija
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kanembu. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Bomo, Nigerija
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kanikon. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Kaduna, Nigerija
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kantana. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Plateau, Nigerija
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kanuri. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Čad, Kamerun, Niger, Nigerija (države: Kaduna, Adamawa, Bomo, Kano, Niger, Jigawa, Plateau, Taraba, Yobe)
 • Jezik/podrijetlo: jezik kanuri, istočnosudanski narodi.
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Karagasi →Tofalari
Karaim. Ostali nazivi: sebe zovu karai (pl. karailar).
 • Lokacija:
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Karačajevci. Ostali nazivi: Карачаевцы (ruski)
 • Lokacija:
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Karatinci. Ostali nazivi: Karata, sebe zovu khkhiridi Каратинцы (ruski)
 • Lokacija:
 • Jezik/podrijetlo: khkhirlhi matshtshi, ima dva dijalekta Karata, Tokita. Avarsko-andodidojski narodi
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Karekare. Ostali nazivi: Karaikarai
 • Lokacija: Bauchi, Yobe, Nigerija
 • Jezik/podrijetlo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Karelijci. Ostali nazivi: sebe zovu karjalaiset ili karjalazhet. Карелы (ruski)


Karimjo. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Taraba, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kariya. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Bauchi, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kastiljci →Španjolci.
Katab. Ostali nazivi: Kataf
 • Lokacija: Kaduna, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Katalonci

Kāti Mamoe →Ngāti Mamoe

Kazahi. Ostali nazivi: Казахи (ruski)
 • Lokacija: Kazahstan
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:
Kazikumuhci →Lakci
Kenern. Ostali nazivi: Koenoem
 • Lokacija: Plateau, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kenton. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Taraba, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kereki. Ostali nazivi: sebe zovu kerek
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Keti. Ostali nazivi: Jenisejci, Jenisejski Ostjaci, jugun, Кеты (ruski.
 • Lokacija: rijeka Jenisej, Rusija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kháng. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Vijetnam
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Khmer Krom. Ostali nazivi: Khơ Me Crộm
 • Lokacija: Vijetnam
 • Jezik/porijeklo: mon-khmer
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Khmeri. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo: mon-khmer
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Khmu. Ostali nazivi: Khơ Mú
 • Lokacija: Vijetnam
 • Jezik/porijeklo: mon-khmer
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Kiballo. Ostali nazivi: Kiwollo
 • Lokacija: Kaduna, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kilba. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Adamawa, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kinezi. Ostali nazivi: Han
 • Lokacija: Kina
 • Jezik/porijeklo: kineski, sinotibetski, postoji cijeli niz dijalekata
 • Populacija: 1,136,703,824. najmnogoljudniji narod na svijetu
 • Vanjske poveznice: Han
Kinh →Vijetnamci
Kirfi. Ostali nazivi: Kirfawa
 • Lokacija: Bauchi, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kirgizi. Ostali nazivi: Киргизы (ruski)
 • Lokacija: Kirgizija, nadalje Afganistan (3,000 u Pamiru), Kina (437,238; 1999. Hu Zhenhua), Uzbekistan, Kazahstan, Tadžikistan, Turska (1,137; 1982).
 • Jezik/porijeklo: jezik pripada kipčačkoj skupini, Turski narodi.
 • Populacija: 3,136,733 u svim zemljama.
 • Kultura: Nomadi i stočari, žive u jurtama. Sunitski muslimani.
 • Vanjske poveznice:


Kisti. Ostali nazivi: Kistini
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo: nahski narodi
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kizilbaš. Ostali nazivi: Qizilbash (engleski), Kizilbasch (njemački), arapski (قزلباش), Кызылбаши (ruski), perzijski (قزلباش)
 • Lokacija: Afganistan
 • Jezik/porijeklo: govore jezikom dari
 • Populacija: 50,000
 • Vanjske poveznice:


Kola Laponci. Ostali nazivi:
 • Lokacija: poluotok Kola, Rusija
 • Jezik/porijeklo: lapomski,
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Koma. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Taraba, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:
Komani, crnogorsko pleme iz Katunske nahije. Bratstva: Komani i Bandići
Komi. Ostali nazivi: Коми (ruski)
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Komi Permjaci. Ostali nazivi: Коми-пермяки (ruski)
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kona. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Taraba, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Korejci. Ostali nazivi:


Korjaci, nomadi sebe nazivaju chavchu, a stanovnici sela nymylan, nym = selo. Коряки (ruski)
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija :
 • Vanjske poveznice:


Koro. Ostali nazivi: Kwaro
 • Lokacija: Kaduna, Niger
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kosijeri, crnogorsko pleme iz Riječke nahije.
Krimski Tatari. Ostali nazivi:
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Krimski Židovi. Ostali nazivi: krymchak (vlastito ime)
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:
Krivošije, crnogorko pleme iz Hercegovine. Bratstva: (Vražegrmci, Martinići, Pavkovići i Petrušinovići).
Krizi (Džeki). Ostali nazivi: kjrtuar (vlastito ime), (Džeki, Kryzy, Джеки, Крызы, ruski)
 • Lokacija: žive u pet sela u distriktu Konakhkent, Azerbajdžan: Kryz (Крыз), Alyk (Алык), Džek (Джек), Haput (Хапут) i Jergudž (Ергюдж).
 • Jezik/porijeklo: džekski (джекский язык, крызский язык), lezginski narodi
 • Populacija: oko 9,000
 • Vanjske poveznice:


Kubačinci. Ostali nazivi: Кубачинцы (ruski)


Kubi. Ostali nazivi: Kubawa
 • Lokacija: Bauchi, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:
Kuči, crnogorsko pleme u 'sedmoro brda'
Kudachano. Ostali nazivi: Kudachano
 • Lokacija: Bauchi, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kugama. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Taraba, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kulere. Ostali nazivi: Kaler
 • Lokacija: Plateau, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kumandinci. Ostali nazivi: Кумандинцы (ruski)
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kumici. Ostali nazivi: Кумыки (ruski)
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kunini. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Taraba, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kurama. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Jigawa, Kaduna, Niger, Plateau, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kurdi. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Irak, Turska.
 • Jezik/porijeklo: kurdski, iranski narodi.
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kurdul. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Adamawa, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kurmanji, ostali nazivi: Sjeverni Kurdi
 • Lokacija: Prvnstveno Turska (8,083,000), Irak (1,690,000) i Sirija (1,415,000), ukupno u 34 države.
 • Jezik/porijeklo: iranski narod, govore sjeverni kurdski, indoeuropska poroddica. Na području Turske postoje plemena Doudjik, Jibran, Kizibakh, Subhan, Bokhti, Bakran, Tirigan, Karachul, Chol, Oghaz, Jambul, Devalu, Iva, Karaqich i Chichak.
 • Populacija (2007): 12,900,000.
 • Kultura: tradicionalno polunomadi, uzgajivači goveda i koza, dijelom još žive polunomadski. Ostali se bave ratarstvom.
 • Vanjske poveznice:


Kushi. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Bauchi, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kuteb. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Taraba, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kutin. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Taraba, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kwalla. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Plateau, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kwami. Ostali nazivi: Kwom
 • Lokacija: Bauchi, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kwanchi. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Taraba, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kwanka. Ostali nazivi: Kwankwa
 • Lokacija: Bauchi, Plateau, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kwatkwat. Ostali nazivi: Quart-Quart, Emu Mudjug tribe.
 • Lokacija: Victoria, južna obala Murraya.
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija:
 • Vanjske poveznice:


Kwato. Ostali nazivi:
 • Lokacija: Plateau, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Kwiambal. Ostali nazivi: Koi, Kweembul, Quieumble, Queenbulla (sada ime mjesta).
 • Lokacija: Novi Južni Wales, donji Severn River i Fraser Creek.
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija:
 • Vanjske poveznice:


Kyenga. Ostali nazivi: Kengawa
 • Lokacija: Sokoto, Nigerija
 • Jezik/porijeklo:
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice: