Pečuški hrvatski dijalekt

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search
Ovaj je članak dio niza o
štokavskom narječju hrvatskoga jezika

Osobine

Štokavski dijalekti:

Zapadnoštokavski dijalekti:

Prijelazni dijalekti:

hrvatski dijalekti i lokacija govora baranjskih Bošnjaka

Riječ je o rubnim govorima govornika jekavskog šćakavskog istočnobosanskog dijalekta na područjima Mađarske ispod grada Pečuha. Sadrže šćakavsku izoglosu i starije naglašavanje (staroštokavica). Riječ je o govorima Hrvata Bošnjaka koji su na ta područja doselili za vrijeme turskih ratova iz područja današnje istočne Bosne, po legendama iz okolice Srebrenice.