Popis japanskih careva

Izvor: Wikipedija
Vremenska crta japanskih careva

Ovaj popis japanskih careva predstavlja tradicionalni nasljedni redoslijed.[1] Zapisi o razdoblju vladavina japanskih careva sastavljeni su prema tradicionalnom japanskom kalendaru. U nengō sustavu koji je bio u uporabi od kraja 7. stoljeća, godine se broje pomoću imena japanskog razdoblja (ere) i broja godina koje su se odvijale od početka nengō ere.[2]

Redoslijed i razdoblja vladavine prvih 28 japanskih careva, a osobito prvih 16, temelje se na japanskom kalendarskom sustavu.

Japanski carevi (660 pr. Kr.–danas)[uredi | uredi kôd]

Br. Vladavina Portret Postumno ime Osobno ime (imina) Napomene
Legendarni carevi (660. pr. Kr.–269.)
1. 660. – 585. pr. Kr. Car Jimmu Kan'yamato Iwarebiko   Tradicionalni datumi; smatra se da ima podrijetlo od božice sunca, Amaterasu[3]
2. 581. – 549. pr. Kr. Car Suizei Kamu Nunagawamimi no Mikoto   Tradicionalni datumi;[4] Jimmuov treći sin;[5] pretpostavlja se legendarnim
3. 549. – 511. pr. Kr. Car Annei Shikitsuhiko Tamademi no Mikoto   Tradicionalni datumi;[6] Suizeiov sin i nasljednik;[5] pretpostavlja se legendarnim
4. 510. – 476. pr. Kr. Car Itoku Oho Yamatohiko Sukitomo no Mikoto   Tradicionalni datumi;[6] Anneiev drugi sin;[5] pretpostavlja se legendarnim
5. 475. – 393. pr. Kr. Car Kōshō Mimatsuhiko Kaeshine no Mikoto   Tradicionalni datumi;[7] Itokuov sin i nasljednik;[5] pretpostavlja se legendarnim
6. 392. – 291. pr. Kr. Car Kōan Oho Yamato Tarasihiko Kunioshi Hito no Mikoto   Tradicionalni datumi;[8] Kōshōv drugi sin;[5] pretpostavlja se legendarnim
7. 290. – 215. pr. Kr. Car Kōrei Oho Yamato Nekohiko Futoni no Mikoto   Tradicionalni datumi;[9] Kōanov sin i nasljednik;[5] pretpostavlja se legendarnim
8. 214. – 158. pr. Kr. Car Kōgen Oho Yamato Nekohiko Kuni Kuru no Mikoto   Tradicionalni datumi;[10] Kōreiov sin i nasljednik;[5] pretpostavlja se legendarnim
9. 157. – 98. pr. Kr. Car Kaika Waka Yamato Nekohiko Oho Bibino no Mikoto   Tradicionalni datumi;[11] Kōgenov drugi sin;[5] pretpostavlja se legendarnim
10. 97. – 30. pr. Kr. Car Sujin Mimaki Irihiko Inie no Mikoto Tradicionalni datumi[12]
11. 29. pr. Kr.–70. Car Suinin Ikume Irihiko Isachi no Mikoto Tradicionalni datumi[13]
12. 71. – 130. Car Keikō Oho Tarasihiko Osirowake no Mikoto Tradicionalni datumi[14]
13. 131. – 191. Car Seimu Waka Tarasihiko Tradicionalni datumi[15]
14. 192. – 200. Car Chūai Tarasi Nakatsuhiko no Mikoto Tradicionalni datumi[16]
201. – 269. Carica Jingū Okinaga Tarashihime no Mikoto Tradicionalni datumi;[17] služila je kao regentica za cara Ōjina; ne navodi se u službenom redoslijedu careva
Kofunsko razdoblje (270. – 539.)
15. 270. – 310. Car Ōjin Honda no Sumera-mikoto / Ōtomowake no Mikoto / Homutawake no Mikoto Tradicionalni datumi;[18] obogotvoren (deificiran) kao Hachiman.
16. 313. – 399. Car Nintoku Ō Sazaki no Mikoto Tradicionalni datumi[19]
17. 400. – 405. Car Richū Isaho Wake no Mikoto Tradicionalni datumi[20]
18. 406. – 410. Car Hanzei Tajihi Mizuha Wake no Mikoto Tradicionalni datumi[21]
19. 411. – 453. Car Ingyō Wo Asazuma Wakugo no Sukune Tradicionalni datumi[22]
20. 453. – 456. Car Ankō Anaho no Mikoto Tradicionalni datumi[23]
21. 456. – 479. Car Yūryaku Oho Hatsuse Wakatakeru no Mikoto Tradicionalni datumi[24]
22. 480. – 484. Car Seinei Siraka Takehiro Kuni Osi Waka Yamato Neko no Mikoto Tradicionalni datumi[25]
23. 485. – 487. Car Kenzō Ohoke no Mikoto Tradicionalni datumi[26]
24. 488. – 498. Car Ninken Ohosi (Ohosu) no Mikoto/ Simano Iratsuko Tradicionalni datumi[27]
25. 498. – 506. Car Buretsu Wohatsuse Wakasazaki Tradicionalni datumi[28]
26. 507. – 531. Car Keitai Ōto/Hikofuto (Hikofuto no Mikoto/Ōdo no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[29]
27. 531. – 535. Car Ankan Hirokuni Oshitake Kanahi no Mikoto Tradicionalni datumi[30]
28. 535. – 539. Car Senka Takeo Hirokuni Oshitate no Mikoto Tradicionalni datumi[31]
Razdoblje Asuka (539. – 710.)
29. 539. – 571. Car Kinmei Amekuni Oshiharuki Hironiwa no Sumera Mikoto Tradicionalni datumi;[32] prvi car s velikom vjerojatnošću postojanja[33]
30. 572. – 585. Car Bidatsu Osada no Nunakura no Futotamashiki no Mikoto Tradicionalni datumi[34]
31. 585. – 587. Car Yōmei Ooe/Tachibana no Toyohi no Sumera Mikoto Tradicionalni datumi[35]
32. 587. – 592. Car Sushun Hatsusebe no (Wakasasagi) Mikoto Tradicionalni datumi[36]
33. 592. – 628. Carica Suiko Nukatabe/Toyomike Kashikiyahime Tradicionalni datumi;[37] prva ne-legendarna ženska cara; Princ Shotoku je obnašao dužnost kao njezin regent
34. 629. – 641. Car Jomei Tamura (Oki Nagatarashihi Hironuka no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[38]
35. 642. – 645. Carica Kōgyoku Takara (Ame Toyotakaraikashi Hitarashi Hime no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi;[39] dvaput vladala (vidjeti Caricu Saimei)
36. 645. – 654. Car Kōtoku Karu (Ame Yorozu Toyohi no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[40]
37. 655. – 661. Carica Saimei Takara (Ame Toyotakaraikashi Hitarashi Hime no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi;[41] druga vladavina Carice Kōgyoku
38. 661. – 672. Car Tenji Katsuragi/Nakano-ooe (Ame Mikoto Hirakasuwake no Mikoto/Amatsu Mikoto Sakiwake no Mikoto) Tradicionalni datumi[42]
39. 672. Car Kōbun Ōtomo Tradicionalni datumi;[43] vladavina uzurpirana od strane cara Temmua; postumno imenovan (1870.)
40. 672. – 686. Car Tenmu Ōama/Ohoshiama/Ōsama (Ame no Nunahara Oki no Mahito no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[44]
41. 686. – 697. Carica Jitō Unonosarara (Takama no Harahiro no Hime no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[45]
42. 697. – 707. Car Monmu Karu (Ame no Mamune Toyoohoji no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[46]
43. 707. – 715. Carica Genmei Ahe (Yamatoneko Amatsu Mishiro Toyokuni Narihime no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[47]
Razdoblje Nara (710. – 794.)
43. 707. – 715. Carica Genmei Ahe (Yamatoneko Amatsu Mishiro Toyokuni Narihime no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[47]
44. 715. – 724. Carica Genshō Hidaka/Niinomi (Yamatoneko Takamizu Kiyotarashi Hime no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[48]
45. 724. – 749. Car Shōmu Obito (Ameshirushi Kunioshiharuki Toyosakurahiko no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[49]
46. 749. – 758. Carica Kōken Abe (Yamatoneko no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi;[50] vladala dvaputa (drugi put kao Carica Shōtoku)
47. 758. – 764. Car Junnin Ōi Tradicionalni datumi[51] Carica Shōtoku ga uklonila s prijestolja; postumno imenovan (1870.)
48. 764. – 770. Carica Shōtoku Abe (Yamatoneko no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi;[52] druga vladavina Carice Kōken
49. 770. – 781. Car Kōnin Shirakabe (Amemune Takatsugi no Mikoto) Tradicionalni datumi[53]
(postumna vladavina) Princ Sawara (Sudō-Tennō) Sawara-shinnō Tradicionalni datumi. Zabilježeno je samo da je postumno uzvišen na funkciju cara
50. 781. – 806. Car Kanmu Yamabe (Yamatoneko Amatsu Hitsugi Iyaderi no Mikoto) Tradicionalni datumi[54]
Razdoblje Heian (794. – 1185.)
50. 781. – 806. Car Kanmu Yamabe (Yamatoneko Amatsu Hitsugi Iyaderi no Mikoto) Tradicionalni datumi[54]
51. 806. – 809. Car Heizei Ate (Yamatoneko Ameoshikuni Takahiko no Mikoto) Tradicionalni datumi[55]
52. 809. – 823. Car Saga Kamino Tradicionalni datumi[56]
53. 823. – 833. Car Junna Ōtomo Tradicionalni datumi[57]
54. 833. – 850. Car Ninmyō Masara Tradicionalni datumi[58]
55. 850. – 858. Car Montoku Michiyasu Tradicionalni datumi[59]
56. 858. – 876. Car Seiwa Korehito Tradicionalni datumi[60]
57. 876. – 884. Car Yōzei Sadaakira Tradicionalni datumi[61]
58. 884. – 887. Car Kōkō Tokiyasu Tradicionalni datumi[62]
59. 887. – 897. Car Uda Sadami Tradicionalni datumi[63]
60. 897. – 930. Car Daigo Atsuhito Tradicionalni datumi[64]
61. 930. – 946. Car Suzaku Yutaakira Tradicionalni datumi[65]
62. 946. – 967. Car Murakami Nariakira Tradicionalni datumi[66]
63. 967. – 969. Car Reizei Norihira Tradicionalni datumi[67]
64. 969. – 984. Car En'yū Morihira Tradicionalni datumi[68]
65. 984. – 986. Car Kazan Morosada Tradicionalni datumi[69]
66. 986. – 1011. Car Ichijō Kanehito Tradicionalni datumi[70]
67. 1011. – 1016. Car Sanjō Okisada/Iyasada Tradicionalni datumi[71]
68. 1016. – 1036. Car Go-Ichijō Atsuhira Tradicionalni datumi[72]
69. 1036. – 1045. Car Go-Suzaku Atsunaga/Atsuyoshi Tradicionalni datumi[73]
70. 1045. – 1068. Car Go-Reizei Chikahito Tradicionalni datumi[74]
71. 1068. – 1073. Car Go-Sanjō Takahito Tradicionalni datumi[75]
72. 1073. – 1087. Car Shirakawa Sadahito Tradicionalni datumi[76]
73. 1087. – 1107. Car Horikawa Taruhito Tradicionalni datumi[77]
74. 1107. – 1123. Car Toba Munehito Tradicionalni datumi[78]
75. 1123. – 1142. Car Sutoku Akihito Tradicionalni datumi[79]
76. 1142. – 1155. Car Konoe Narihito Tradicionalni datumi[80]
77. 1155. – 1158. Car Go-Shirakawa Masahito Tradicionalni datumi[81]
78. 1158. – 1165. Car Nijō Morihito Tradicionalni datumi[82]
79. 1165. – 1168. Car Rokujō Yorihito Tradicionalni datumi[83]
80. 1168. – 1180. Car Takakura Norihito Tradicionalni datumi[83]
81. 1180. – 1185. Car Antoku Tokihito Tradicionalni datumi[84]
Razdoblje Kamakura (1185. – 1333.)
82. 1183. – 1198. Car Go-Toba Takahira Tradicionalni datumi[85]
83. 1198. – 1210. Car Tsuchimikado Tamehito Tradicionalni datumi[86]
84. 1210. – 1221. Car Juntoku Morihira/Morinari Tradicionalni datumi[87]
85. 1221. Car Chūkyō Kanehira/Kanenari Tradicionalni datumi;[88] postumno imenovan (1870.)
86. 1221. – 1232. Car Go-Horikawa Yutahito Tradicionalni datumi[89]
87. 1232. – 1242. Car Shijō Mitsuhito/Tosihito Tradicionalni datumi[90]
88. 1242. – 1246. Car Go-Saga Kunihito Tradicionalni datumi[91]
89. 1246. – 1260. Car Go-Fukakusa Hisahito Tradicionalni datumi[92]
90. 1260. – 1274. Car Kameyama Tsunehito Tradicionalni datumi[93]
91. 1274. – 1287. Car Go-Uda Yohito Tradicionalni datumi[94]
92. 1287. – 1298. Car Fushimi Hirohito Tradicionalni datumi[95]
93. 1298. – 1301. Car Go-Fushimi Tanehito Tradicionalni datumi[96]
94. 1301. – 1308. Car Go-Nijō Kuniharu Tradicionalni datumi[97]
95. 1308. – 1318. Car Hanazono Tomihito Tradicionalni datumi[98]
96. 1318. – 1339. Car Go-Daigo Takaharu Tradicionalni datumi;[99] Južni dvor
Sjeverni dvor (1333. – 1392.)
1331. – 1333. Car Kōgon Kazuhito Tradicionalni datumi[100]
1336. – 1348. Car Kōmyō Yutahito Tradicionalni datumi[101]
1348. – 1351. Car Sukō Okihito Tradicionalni datumi[102]
1351. – 1352. Interregnum
1352. – 1371. Car Go-Kōgon Iyahito Tradicionalni datumi[103]
1371. – 1382. Car Go-En'yū Ohito Tradicionalni datumi[104]
1382. – 1392. Car Go-Komatsu Motohito Tradicionalni datumi;[105] ujedinio Dvorove 1392. godine; vidjeti također r.br. 100.
Razdoblje Muromachi (1333. – 1573.)
96. 1318. – 1339. Car Go-Daigo Takaharu Tradicionalni datumi;[99] Južni dvor
97. 1339. – 1368. Car Go-Murakami Norinaga/Noriyoshi Tradicionalni datumi;[106] Južni dvor
98. 1368. – 1383. Car Chōkei Yutanari Tradicionalni datumi;[107] Južni dvor
99. 1383. – 1392. Car Go-Kameyama Hironari Tradicionalni datumi;[108] Južni dvor
100. 1392. – 1412. Car Go-Komatsu Motohito Tradicionalni datumi;[109] ujedinjeni Dvorovi; vidjeti također pod "Sjeverni dvor"
101. 1412. – 1428. Car Shōkō Mihito Tradicionalni datumi[110]
102. 1428. – 1464. Car Go-Hanazono Hikohito Tradicionalni datumi[111]
103. 1464. – 1500. Car Go-Tsuchimikado Fusahito Tradicionalni datumi[112]
104. 1500. – 1526. Car Go-Kashiwabara Katsuhito Tradicionalni datumi[113]
105. 1526. – 1557. Car Go-Nara Tomohito Tradicionalni datumi[114]
106. 1557. – 1586. Car Ōgimachi Michihito Tradicionalni datumi[115]
Razdoblje Azuchi-Momoyama (1573. – 1603.)
106. 1557. – 1586. Car Ōgimachi Michihito Tradicionalni datumi[115]
107. 1586. – 1611. Car Go-Yōzei Kazuhito/Katahito Tradicionalni datumi[116]
Razdoblje Edo (1603. – 1867.)
107. 1586. – 1611. Car Go-Yōzei Kazuhito/Katahito Tradicionalni datumi[116]
108. 1611. – 1629. Car Go-Mizunoo
(Go-Minoo)
Kotohito Tradicionalni datumi[117]
109. 1629. – 1643. Carica Meishō Okiko Tradicionalni datumi[118]
110. 1643. – 1654. Car Go-Kōmyō Tsuguhito Tradicionalni datumi[119]
111. 1655. – 1663. Car Go-Sai Nagahito Tradicionalni datumi[120]
112. 1663. – 1687. Car Reigen Satohito Tradicionalni datumi[121]
113. 1687. – 1709. Car Higashiyama Asahito/Tomohito Tradicionalni datumi[122]
114. 1709. – 1735. Car Nakamikado Yasuhito/Yoshihito Tradicionalni datumi[123]
115. 1735. – 1747. Car Sakuramachi Akihito Tradicionalni datumi[124]
116. 1747. – 1762. Car Momozono Toohito Tradicionalni datumi[125]
117. 1762. – 1771. Carica Go-Sakuramachi Toshiko Tradicionalni datumi[126] Posljednja carica. Abdicirala; umrla 1813. godine
118. 1771. – 1779. Car Go-Momozono Hidehito Tradicionalni datumi[127]
119. 1780. – 1817. Car Kōkaku Morohito Tradicionalni datumi[128] Posljednji car koji je abdicirao nakon dva stoljeća, prije cara Akihita. Umro 1840. godine
120. 1817. – 1846. Car Ninkō Ayahito Tradicionalni datumi[129]
121. 1846. – 1867. Car Kōmei Osahito Posljednji car koji je tijekom svoje vladavine imao više naziva razdoblja (nengō).
Suvremeni Japan (Japansko Carstvo i poslijeratni Japan) (1867.–danas)
122. 1867. – 1912. Car Meiji Mutsuhito Prvi car Japanskog Carstva
123. 1912. – 1926. Car Taishō Yoshihito Krunski princ Hirohito služio kao Sesshō (princ regent) u razdoblju 1921. – 1926.
124. 1926. – 1989. Car Shōwa Hirohito Služio kao Sesshō (princ regent) u razdoblju 1921. – 1926. Posljednji car Japanskog Carstva.
125. 1989. – 2019. Car Akihito Akihito Abdicirao 1. svibnja 2019. Oslovljava se i kao Jōkō u japanskom, odnosno "Car Emeritus Akihito" u drugim jezicima. Njegovo postumno ime bit će Heisei.
126. 2019.- Car Naruhito
vladajući car
Naruhito Oslovljava se kao Kinjō Tennō ("vladajući Car") ili Tenno Heika ("Njegovo Veličanstvo Car") u japanskom, kao i "Car Naruhito " u drugim jezicima. Njegovo postumno ime bit će Reiwa.

Bilješke[uredi | uredi kôd]

 1. Nussbaum, Louis Frédéric. (2005.). "Traditional Order of Tennō" u Japan Encyclopedia, str. 962.
 2. Nussbaum, "Nengō" u Japan Encyclopedia, str. 704.
 3. Titsingh, Isaac. (1834.). Annales des empereurs du japon (Nihon Ōdai Ichiran), str. 1-3; Brown, Delmer M. (1979.). Gukanshō, str. 249; Varley, H. Paul. (1980.). Jinnō Shōtōki, str. 84-88;
 4. Titsingh, str. 3-4; Brown, str. 250-251; Varley, str. 88-89.
 5. a b c d e f g h Brown, str. 248.
 6. a b Titsingh, str. 4; Brown, str. 251; Varley, str. 89.
 7. Titsingh, str. 4-5; Brown, str. 251; Varley, str. 90.
 8. Titsingh, str. 5; Brown, str. 251-252; Varley, str. 90.
 9. Titsingh, str. 5-6; Brown, str. 252; Varley, str. 90-92.
 10. Titsingh, str. 6; Brown, str. 252; Varley, str. 92-93.
 11. Titsingh, str. 6-7; Brown, str. 252; Varley, str. 93.
 12. Titsingh, str. 7-9; Brown, str. 253; Varley, str. 93-95.
 13. Titsingh, str. 9-10; Brown, str. 253-254; Varley, str. 95-96.
 14. Titsingh, str. 11-14; Brown, str. 254; Varley, str. 96-99.
 15. Brown, str. 254; Varley, str. 99–100; Titsingh, str. 14–15.
 16. Brown, str. 254–255; Varley, str. 100–101; Titsingh, str. 15.
 17. Brown, str. 255; Varley, str. 101–103; Titsingh, str. 16–19.
 18. Titsingh, str. 19–22; Brown, str. 255-56; Varley, str. 103–10.
 19. Brown, str. 256–257; Varley, str. 110–111; Titsingh, str. 22–24.
 20. Brown, str. 257; Varley, str. 111; Titsingh, str. 24–25.
 21. Brown, str. 257; Varley, str. 112; Titsingh, str. 25.
 22. Brown, str. 257–258; Varley, str. 112; Titsingh, str. 26.
 23. Brown, str. 258; Varley, str. 113; Titsingh, str. 26.
 24. Brown, str. 258; Varley, str. 113–115; Titsingh, str. 27–28.
 25. Brown, str. 258–259; Varley, str. 115–116; Titsingh, str. 28–29.
 26. Brown, str. 259; Varley, str. 116; Titsingh, str. 29–30.
 27. Titsingh, str. 30; Brown, str. 259-260; Varley, str. 117.
 28. Brown, str. 260; Varley, str. 117–118; Titsingh, str. 31.
 29. Brown, str. 260–261; Varley, str. 17–18, 119–120; Titsingh, str. 31–32.
 30. Brown, str. 261; Varley, str. 120–121; Brown, str. 261; Titsingh, str. 33.
 31. Brown, str. 261; Varley, str. 121; Titsingh, str. 33–34.
 32. Brown, str. 261–262; Varley, str. 123–124; Titsingh, str. 34–36.
 33. Hoye, Timothy. (1999). Japanese Politics: Fixed and Floating Worlds, str. 78; excerpt, "According to legend, the first Japanese emperor was Jinmu. Along with the next 13 emperors, Jinmu is not considered an actual, historical figure. Historically verifiable Emperors of Japan date from the early sixth century with Kinmei."
 34. Varley, str. 124–125; Brown, str. 262–263; Titsingh, str. 36–37.
 35. Brown, str. 263; Varley, str. 125–126; Titsingh, str. 37–38.
 36. Brown, str. 263; Varley, str. 126; Titsingh, str. 38–39.
 37. Brown, str. 263–264; Varley, str. 126–129; Titsingh, str. 39–42.
 38. Brown, str. 264–265; Varley, str. 129–130; Titsingh, str. 42–43.
 39. Brown, str. 265–266; Varley, str. 130–132; Titsingh, str. 43–47.
 40. Brown, str. 266–267; Varley, str. 132–133; Titsingh, str. 47–50.
 41. Brown, str. 267; Varley, str. 133–134; Titsingh, str. 50–52.
 42. Brown, str. 268; Varley, str. 135; Titsingh, str. 52–56.
 43. Brown, str. 268–269; Varley, str. 135–136; Titsingh, str. 56–58.
 44. Brown, str. 268–269; Varley, str. 135–136; Titsingh, str. 58–59.
 45. Brown, str. 269–270; Varley, str. 136–137; Titsingh, str. 59–60.
 46. Brown, str. 270–271; Varley, str. 137–140; Titsingh, str. 60–63.
 47. a b Brown, str. 271; Varley, str. 140; Titsingh, str. 63–65.
 48. Brown, str. 271–272; Varley, str. 140–141; Titsingh, str. 65–67.
 49. Brown, str. 272–273; Varley, str. 141–143; Titsingh, str. 67–73.
 50. Brown, str. 274–275; Varley, str. 143; Titsingh, str. 73–75.
 51. Brown, str. 275; Varley, str. 143–144; Titsingh, str. 75–78.
 52. Brown, str. 276; Varley, str. 144–147; Titsingh, str. 78–81.
 53. Brown, str. 276–277; Varley, str. 147–148; Titsingh, str. 81–85.
 54. a b Brown, str. 277–279; Varley, str. 148–150; Titsingh, str. 86–95.
 55. Brown, str. 279–280; Varley, str. 151; Titsingh, str. 96–97.
 56. Brown, str. 280–282; Varley, str. 151–164; Titsingh, str. 97–102.
 57. Brown, str. 282–283; Varley, str. 164; Titsingh, str. 103–106.
 58. Brown, str. 283–284; Varley, str. 164–165; Titsingh, str. 106–112.
 59. Brown, str. 285–286; Varley, str. 165; Titsingh, str. 112–115.
 60. Brown, str. 286–288; Varley, str. 166–170; Titsingh, str. 115–121.
 61. Brown, str. 288–289; Varley, str. 170–171; Titsingh, str. 121–124.
 62. Brown, str. 289; Varley, str. 171–175; Titsingh, str. 124–125.
 63. Brown, str. 289–290; Varley, str. 175–179; Titsingh, str. 125–129.
 64. Brown, str. 290–293; Varley, str. 179–181; Titsingh, str. 129–134.
 65. Brown, str. 294–295; Varley, str. 181–183; Titsingh, str. 134–138.
 66. Brown, str. 295–298; Varley, str. 183–190; Titsingh, str. 139–142.
 67. Brown, str. 298; Varley, str. 190–191; Titsingh, str. 142–143.
 68. Brown, str. 299–300; Varley, str. 191–192; Titsingh, str. 144–148.
 69. Brown, str. 300–302; Varley, str. 192; Titsingh, str. 148–149.
 70. Brown, str. 302–307; Varley, str. 192–195; Titsingh, str. 150–154.
 71. Brown, str. 307; Varley, str. 195; Titsingh, str. 154–155.
 72. Brown, str. 307–310; Varley, str. 195–196; Titsingh, str. 156–160.
 73. Brown, str. 310–311; Varley, str. 197; Titsingh, str. 160–162.
 74. Brown, str. 311–314; Varley, str. 197–198; Titsingh, str. 162–166.
 75. Brown, str. 314–315; Varley, str. 198–199; Titsingh, str. 166–168.
 76. Brown, str. 315–317; Varley, str. 199–202; Titsingh, str. 169–171.
 77. Brown, str. 317–320; Varley, str. 202; Titsingh, str. 172–178.
 78. Brown, str. 320–322; Varley, str. 203–204; Titsingh, str. 178–181.
 79. Brown, str. 322–324; Varley, str. 204–205; Titsingh, str. 181–185.
 80. Brown, str. 324–326; Varley, str. 205; Titsingh, str. 186–188.
 81. Brown, str. 326–327; Varley, str. 205–208; Titsingh, str. 188–190.
 82. Brown, str. 327–329; Varley, str. 208–212; Titsingh, str. 191–194.
 83. a b Brown, str. 329–330; Varley, str. 212; Titsingh, str. 194–195.
 84. Brown, str. 333–334; Varley, str. 214–215; Titsingh, str. 200–207.
 85. Brown, str. 334–339; Varley, str. 215–220; Titsingh, str. 207–221.
 86. Brown, str. 339–341; Varley, pp 220; Titsingh, str. 221–230.
 87. Brown, str. 341–343, Varley, str. 221–223; Titsingh, pp 230–238.
 88. Brown, str. 343–344; Varley, str. 223–226; Titsingh, str. 236–238.
 89. Brown, str. 344–349; Varley, str. 226–227; Titsingh, str. 238–241.
 90. Varley, str. 227; Titsingh, str. 242–245.
 91. Varley, str. 228–231; Titsingh, str. 245–247.
 92. Varley, str. 231–232; Titsingh, str. 248–253.
 93. Varley, str. 232–233; Titsingh, str. 253–261.
 94. Varley, str. 233–237; Titsingh, str. 262–269.
 95. Varley, str. 237–238; Titsingh, str. 269–274.
 96. Varley, str. 238–239; Titsingh, str. 274–275.
 97. Varley, str. 239; Titsingh, str. 275–278.
 98. Varley, str. 239–241; Titsingh, str. 278–281.
 99. a b Varley, str. 241–269; Titsingh, str. 281–286, and Titsingh, str. 290–294.
 100. Titsingh, str. 286–289.
 101. Titsingh, str. 294–298.
 102. Titsingh, str. 298–301.
 103. Titsingh, str. 302–309.
 104. Titsingh, str. 310–316.
 105. Titsingh, str. 317-327.
 106. Varley, str. 269–270 | Titsingh, str. .
 107. Titsingh, str. .
 108. Titsingh, str. 320.
 109. Titsingh, str. 320–327.
 110. Titsingh, str. 327–331.
 111. Titsingh, str. 331–351.
 112. Titsingh, str. 352–364.
 113. Titsingh, str. 364–372.
 114. Titsingh, str. 372–382.
 115. a b Titsingh, str. 382–402.
 116. a b Titsingh, str. 402–409.
 117. Titsingh, str. 410–411.
 118. Titsingh, str. 411–412.
 119. Titsingh, str. 412–413.
 120. Titsingh, str. 413.
 121. Titsingh, str. 414–415.
 122. Titsingh, str. 415–416.
 123. Titsingh, str. 416–417.
 124. Titsingh, str. 417–418.
 125. Titisngh, str. 418–419.
 126. Titsingh, str. 419.
 127. Titsingh, str. 419–420.
 128. Titsingh, str. 420–421.
 129. Titsingh, str. 421.

Izvori[uredi | uredi kôd]

Poveznice[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]