Popis japanskih careva

Izvor: Wikipedija
Vremenska crta japanskih careva

Ovaj popis japanskih careva predstavlja tradicionalni nasljedni redoslijed.[1] Zapisi o razdoblju vladavina japanskih careva sastavljeni su prema tradicionalnom japanskom kalendaru. U nengō sustavu koji je bio u uporabi od kraja 7. stoljeća, godine se broje pomoću imena japanskog razdoblja (ere) i broja godina koje su se odvijale od početka nengō ere.[2]

Redoslijed i razdoblja vladavine prvih 28 japanskih careva, a osobito prvih 16, temelje se na japanskom kalendarskom sustavu.

Japanski carevi (660 pr. Kr.–danas)[uredi | uredi kôd]

Br. Vladavina Portret Postumno ime Osobno ime (imina) Napomene
Legendarni carevi (660. pr. Kr.–269.)
1. 660. – 585. pr. Kr. Emperor Jimmu.jpg Car Jimmu Kan'yamato Iwarebiko   Tradicionalni datumi; smatra se da ima podrijetlo od božice sunca, Amaterasu[3]
2. 581. – 549. pr. Kr. Suizei thumb 1.jpg Car Suizei Kamu Nunagawamimi no Mikoto   Tradicionalni datumi;[4] Jimmuov treći sin;[5] pretpostavlja se legendarnim
3. 549. – 511. pr. Kr. Tennō Annei thumb.jpg Car Annei Shikitsuhiko Tamademi no Mikoto   Tradicionalni datumi;[6] Suizeiov sin i nasljednik;[5] pretpostavlja se legendarnim
4. 510. – 476. pr. Kr. Tennō Itoku thumb.jpg Car Itoku Oho Yamatohiko Sukitomo no Mikoto   Tradicionalni datumi;[6] Anneiev drugi sin;[5] pretpostavlja se legendarnim
5. 475. – 393. pr. Kr. Tennō Kōshō thumb.jpg Car Kōshō Mimatsuhiko Kaeshine no Mikoto   Tradicionalni datumi;[7] Itokuov sin i nasljednik;[5] pretpostavlja se legendarnim
6. 392. – 291. pr. Kr. Tennō Kōan thumb.jpg Car Kōan Oho Yamato Tarasihiko Kunioshi Hito no Mikoto   Tradicionalni datumi;[8] Kōshōv drugi sin;[5] pretpostavlja se legendarnim
7. 290. – 215. pr. Kr. Tennō Kōrei thumb.jpg Car Kōrei Oho Yamato Nekohiko Futoni no Mikoto   Tradicionalni datumi;[9] Kōanov sin i nasljednik;[5] pretpostavlja se legendarnim
8. 214. – 158. pr. Kr. Tennō Kōgen thumb.gif Car Kōgen Oho Yamato Nekohiko Kuni Kuru no Mikoto   Tradicionalni datumi;[10] Kōreiov sin i nasljednik;[5] pretpostavlja se legendarnim
9. 157. – 98. pr. Kr. Tennō Kaika thumb.jpg Car Kaika Waka Yamato Nekohiko Oho Bibino no Mikoto   Tradicionalni datumi;[11] Kōgenov drugi sin;[5] pretpostavlja se legendarnim
10. 97. – 30. pr. Kr. Emperor Sujin.jpg Car Sujin Mimaki Irihiko Inie no Mikoto Tradicionalni datumi[12]
11. 29. pr. Kr.–70. Emperor Suinin.jpg Car Suinin Ikume Irihiko Isachi no Mikoto Tradicionalni datumi[13]
12. 71. – 130. Emperor Keikō.jpg Car Keikō Oho Tarasihiko Osirowake no Mikoto Tradicionalni datumi[14]
13. 131. – 191. Emperor Seimu.jpg Car Seimu Waka Tarasihiko Tradicionalni datumi[15]
14. 192. – 200. Tennō Chūaii thumb.gif Car Chūai Tarasi Nakatsuhiko no Mikoto Tradicionalni datumi[16]
201. – 269. Empress OKINAGA TARASI.JPG Carica Jingū Okinaga Tarashihime no Mikoto Tradicionalni datumi;[17] služila je kao regentica za cara Ōjina; ne navodi se u službenom redoslijedu careva
Kofunsko razdoblje (270. – 539.)
15. 270. – 310. Emperor Ōjin.jpg Car Ōjin Honda no Sumera-mikoto / Ōtomowake no Mikoto / Homutawake no Mikoto Tradicionalni datumi;[18] obogotvoren (deificiran) kao Hachiman.
16. 313. – 399. Nintoku-tennō detail.jpg Car Nintoku Ō Sazaki no Mikoto Tradicionalni datumi[19]
17. 400. – 405. No image.png Car Richū Isaho Wake no Mikoto Tradicionalni datumi[20]
18. 406. – 410. No image.png Car Hanzei Tajihi Mizuha Wake no Mikoto Tradicionalni datumi[21]
19. 411. – 453. Emperor Ingyō.jpg Car Ingyō Wo Asazuma Wakugo no Sukune Tradicionalni datumi[22]
20. 453. – 456. Emperor Ankō.jpg Car Ankō Anaho no Mikoto Tradicionalni datumi[23]
21. 456. – 479. Tennō Yūryaku detail.jpg Car Yūryaku Oho Hatsuse Wakatakeru no Mikoto Tradicionalni datumi[24]
22. 480. – 484. No image.png Car Seinei Siraka Takehiro Kuni Osi Waka Yamato Neko no Mikoto Tradicionalni datumi[25]
23. 485. – 487. Emperor Kenzō.jpg Car Kenzō Ohoke no Mikoto Tradicionalni datumi[26]
24. 488. – 498. Emperor Ninken.jpg Car Ninken Ohosi (Ohosu) no Mikoto/ Simano Iratsuko Tradicionalni datumi[27]
25. 498. – 506. No image.png Car Buretsu Wohatsuse Wakasazaki Tradicionalni datumi[28]
26. 507. – 531. Statue of Emperor Keitai.jpg Car Keitai Ōto/Hikofuto (Hikofuto no Mikoto/Ōdo no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[29]
27. 531. – 535. No image.png Car Ankan Hirokuni Oshitake Kanahi no Mikoto Tradicionalni datumi[30]
28. 535. – 539. No image.png Car Senka Takeo Hirokuni Oshitate no Mikoto Tradicionalni datumi[31]
Razdoblje Asuka (539. – 710.)
29. 539. – 571. Emperor Kinmei.jpg Car Kinmei Amekuni Oshiharuki Hironiwa no Sumera Mikoto Tradicionalni datumi;[32] prvi car s velikom vjerojatnošću postojanja[33]
30. 572. – 585. No image.png Car Bidatsu Osada no Nunakura no Futotamashiki no Mikoto Tradicionalni datumi[34]
31. 585. – 587. Yomeitenno.jpg Car Yōmei Ooe/Tachibana no Toyohi no Sumera Mikoto Tradicionalni datumi[35]
32. 587. – 592. No image.png Car Sushun Hatsusebe no (Wakasasagi) Mikoto Tradicionalni datumi[36]
33. 592. – 628. Empress Suiko.jpg Carica Suiko Nukatabe/Toyomike Kashikiyahime Tradicionalni datumi;[37] prva ne-legendarna ženska cara; Princ Shotoku je obnašao dužnost kao njezin regent
34. 629. – 641. No image.png Car Jomei Tamura (Oki Nagatarashihi Hironuka no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[38]
35. 642. – 645. Empress Kogyoku-Saimei.jpg Carica Kōgyoku Takara (Ame Toyotakaraikashi Hitarashi Hime no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi;[39] dvaput vladala (vidjeti Caricu Saimei)
36. 645. – 654. No image.png Car Kōtoku Karu (Ame Yorozu Toyohi no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[40]
37. 655. – 661. Empress Kogyoku-Saimei.jpg Carica Saimei Takara (Ame Toyotakaraikashi Hitarashi Hime no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi;[41] druga vladavina Carice Kōgyoku
38. 661. – 672. Poem-by-Emperor-Tenchi-(Tenji)-by-Utagawa-Kuniyoshi.png Car Tenji Katsuragi/Nakano-ooe (Ame Mikoto Hirakasuwake no Mikoto/Amatsu Mikoto Sakiwake no Mikoto) Tradicionalni datumi[42]
39. 672. Emperor Kōbun.jpg Car Kōbun Ōtomo Tradicionalni datumi;[43] vladavina uzurpirana od strane cara Temmua; postumno imenovan (1870.)
40. 672. – 686. Emperor Tenmu.jpg Car Tenmu Ōama/Ohoshiama/Ōsama (Ame no Nunahara Oki no Mahito no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[44]
41. 686. – 697. Empress Jito by Katsukawa Shunsho.png Carica Jitō Unonosarara (Takama no Harahiro no Hime no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[45]
42. 697. – 707. Emperor Monmu portrait.png Car Monmu Karu (Ame no Mamune Toyoohoji no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[46]
43. 707. – 715. Empress Gemmei.jpg Carica Genmei Ahe (Yamatoneko Amatsu Mishiro Toyokuni Narihime no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[47]
Razdoblje Nara (710. – 794.)
43. 707. – 715. Empress Gemmei.jpg Carica Genmei Ahe (Yamatoneko Amatsu Mishiro Toyokuni Narihime no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[47]
44. 715. – 724. Empress Genshō Tsubosaka-dera.jpg Carica Genshō Hidaka/Niinomi (Yamatoneko Takamizu Kiyotarashi Hime no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[48]
45. 724. – 749. Emperor Shomu.jpg Car Shōmu Obito (Ameshirushi Kunioshiharuki Toyosakurahiko no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi[49]
46. 749. – 758. Empress Koken.jpg Carica Kōken Abe (Yamatoneko no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi;[50] vladala dvaputa (drugi put kao Carica Shōtoku)
47. 758. – 764. No image.png Car Junnin Ōi Tradicionalni datumi[51] Carica Shōtoku ga uklonila s prijestolja; postumno imenovan (1870.)
48. 764. – 770. Empress Koken.jpg Carica Shōtoku Abe (Yamatoneko no Sumera Mikoto) Tradicionalni datumi;[52] druga vladavina Carice Kōken
49. 770. – 781. No image.png Car Kōnin Shirakabe (Amemune Takatsugi no Mikoto) Tradicionalni datumi[53]
(postumna vladavina) Princ Sawara (Sudō-Tennō) Sawara-shinnō Tradicionalni datumi. Zabilježeno je samo da je postumno uzvišen na funkciju cara
50. 781. – 806. Emperor Kammu large.jpg Car Kanmu Yamabe (Yamatoneko Amatsu Hitsugi Iyaderi no Mikoto) Tradicionalni datumi[54]
Razdoblje Heian (794. – 1185.)
50. 781. – 806. Emperor Kammu large.jpg Car Kanmu Yamabe (Yamatoneko Amatsu Hitsugi Iyaderi no Mikoto) Tradicionalni datumi[54]
51. 806. – 809. No image.png Car Heizei Ate (Yamatoneko Ameoshikuni Takahiko no Mikoto) Tradicionalni datumi[55]
52. 809. – 823. Emperor Saga large.jpg Car Saga Kamino Tradicionalni datumi[56]
53. 823. – 833. No image.png Car Junna Ōtomo Tradicionalni datumi[57]
54. 833. – 850. No image.png Car Ninmyō Masara Tradicionalni datumi[58]
55. 850. – 858. Emperor Montoku.jpg Car Montoku Michiyasu Tradicionalni datumi[59]
56. 858. – 876. Emperor Seiwa.jpg Car Seiwa Korehito Tradicionalni datumi[60]
57. 876. – 884. Hyakuninisshu 013.jpg Car Yōzei Sadaakira Tradicionalni datumi[61]
58. 884. – 887. Tennō Kōkō.jpg Car Kōkō Tokiyasu Tradicionalni datumi[62]
59. 887. – 897. Emperor Uda large.jpg Car Uda Sadami Tradicionalni datumi[63]
60. 897. – 930. Emperor Daigo.jpg Car Daigo Atsuhito Tradicionalni datumi[64]
61. 930. – 946. Car Suzaku Yutaakira Tradicionalni datumi[65]
62. 946. – 967. Emperor Murakami.jpg Car Murakami Nariakira Tradicionalni datumi[66]
63. 967. – 969. No image.png Car Reizei Norihira Tradicionalni datumi[67]
64. 969. – 984. No image.png Car En'yū Morihira Tradicionalni datumi[68]
65. 984. – 986. Tennō Kazan detail.jpg Car Kazan Morosada Tradicionalni datumi[69]
66. 986. – 1011. Emperor Ichijō.jpg Car Ichijō Kanehito Tradicionalni datumi[70]
67. 1011. – 1016. Hyakuninisshu 068.jpg Car Sanjō Okisada/Iyasada Tradicionalni datumi[71]
68. 1016. – 1036. No image.png Car Go-Ichijō Atsuhira Tradicionalni datumi[72]
69. 1036. – 1045. No image.png Car Go-Suzaku Atsunaga/Atsuyoshi Tradicionalni datumi[73]
70. 1045. – 1068. No image.png Car Go-Reizei Chikahito Tradicionalni datumi[74]
71. 1068. – 1073. Emperor Gosanjō.jpg Car Go-Sanjō Takahito Tradicionalni datumi[75]
72. 1073. – 1087. Emperor Shirakawa.jpg Car Shirakawa Sadahito Tradicionalni datumi[76]
73. 1087. – 1107. No image.png Car Horikawa Taruhito Tradicionalni datumi[77]
74. 1107. – 1123. Emperor Toba.jpg Car Toba Munehito Tradicionalni datumi[78]
75. 1123. – 1142. Emperor Sutoku2.jpg Car Sutoku Akihito Tradicionalni datumi[79]
76. 1142. – 1155. No image.png Car Konoe Narihito Tradicionalni datumi[80]
77. 1155. – 1158. Emperor Go-Shirakawa2.jpg Car Go-Shirakawa Masahito Tradicionalni datumi[81]
78. 1158. – 1165. Nijotenno.jpg Car Nijō Morihito Tradicionalni datumi[82]
79. 1165. – 1168. No image.png Car Rokujō Yorihito Tradicionalni datumi[83]
80. 1168. – 1180. Emperor Takakura.jpg Car Takakura Norihito Tradicionalni datumi[83]
81. 1180. – 1185. Emperor Antoku.jpg Car Antoku Tokihito Tradicionalni datumi[84]
Razdoblje Kamakura (1185. – 1333.)
82. 1183. – 1198. Emperor Go-Toba.jpg Car Go-Toba Takahira Tradicionalni datumi[85]
83. 1198. – 1210. Emperor Tsuchimikado.jpg Car Tsuchimikado Tamehito Tradicionalni datumi[86]
84. 1210. – 1221. Emperor Juntoku large.jpg Car Juntoku Morihira/Morinari Tradicionalni datumi[87]
85. 1221. No image.png Car Chūkyō Kanehira/Kanenari Tradicionalni datumi;[88] postumno imenovan (1870.)
86. 1221. – 1232. Emperor Go-Horikawa.jpg Car Go-Horikawa Yutahito Tradicionalni datumi[89]
87. 1232. – 1242. Emperor Shijō.jpg Car Shijō Mitsuhito/Tosihito Tradicionalni datumi[90]
88. 1242. – 1246. Emperor Go-Saga.jpg Car Go-Saga Kunihito Tradicionalni datumi[91]
89. 1246. – 1260. Emperor Go-Fukakusa.jpg Car Go-Fukakusa Hisahito Tradicionalni datumi[92]
90. 1260. – 1274. Emperor Kameyama.jpg Car Kameyama Tsunehito Tradicionalni datumi[93]
91. 1274. – 1287. Emperor Go-Uda.jpg Car Go-Uda Yohito Tradicionalni datumi[94]
92. 1287. – 1298. Emperor Fushimi.jpg Car Fushimi Hirohito Tradicionalni datumi[95]
93. 1298. – 1301. Emperor Go-Fushimi.jpg Car Go-Fushimi Tanehito Tradicionalni datumi[96]
94. 1301. – 1308. Emperor Go-Nijō.jpg Car Go-Nijō Kuniharu Tradicionalni datumi[97]
95. 1308. – 1318. Tennō Hanazono detail.jpg Car Hanazono Tomihito Tradicionalni datumi[98]
96. 1318. – 1339. Emperor Godaigo.jpg Car Go-Daigo Takaharu Tradicionalni datumi;[99] Južni dvor
Sjeverni dvor (1333. – 1392.)
1331. – 1333. Emperor Kōgon.jpg Car Kōgon Kazuhito Tradicionalni datumi[100]
1336. – 1348. Emperor Kōmyō.jpg Car Kōmyō Yutahito Tradicionalni datumi[101]
1348. – 1351. No image.png Car Sukō Okihito Tradicionalni datumi[102]
1351. – 1352. Interregnum
1352. – 1371. Emperor Go-Kōgon.jpg Car Go-Kōgon Iyahito Tradicionalni datumi[103]
1371. – 1382. Emperor Go-En'yū detail.jpg Car Go-En'yū Ohito Tradicionalni datumi[104]
1382. – 1392. Emperor Go-Komatsu.jpg Car Go-Komatsu Motohito Tradicionalni datumi;[105] ujedinio Dvorove 1392. godine; vidjeti također r.br. 100.
Razdoblje Muromachi (1333. – 1573.)
96. 1318. – 1339. Emperor Godaigo.jpg Car Go-Daigo Takaharu Tradicionalni datumi;[99] Južni dvor
97. 1339. – 1368. Emperor Go-Murakami.jpg Car Go-Murakami Norinaga/Noriyoshi Tradicionalni datumi;[106] Južni dvor
98. 1368. – 1383. No image.png Car Chōkei Yutanari Tradicionalni datumi;[107] Južni dvor
99. 1383. – 1392. Emperor Go-Kameyama.jpg Car Go-Kameyama Hironari Tradicionalni datumi;[108] Južni dvor
100. 1392. – 1412. Emperor Go-Komatsu.jpg Car Go-Komatsu Motohito Tradicionalni datumi;[109] ujedinjeni Dvorovi; vidjeti također pod "Sjeverni dvor"
101. 1412. – 1428. No image.png Car Shōkō Mihito Tradicionalni datumi[110]
102. 1428. – 1464. Emperor Go-Hanazono.jpg Car Go-Hanazono Hikohito Tradicionalni datumi[111]
103. 1464. – 1500. No image.png Car Go-Tsuchimikado Fusahito Tradicionalni datumi[112]
104. 1500. – 1526. No image.png Car Go-Kashiwabara Katsuhito Tradicionalni datumi[113]
105. 1526. – 1557. Emperor Go-Nara.jpg Car Go-Nara Tomohito Tradicionalni datumi[114]
106. 1557. – 1586. Emperor Ogimachi2.jpg Car Ōgimachi Michihito Tradicionalni datumi[115]
Razdoblje Azuchi-Momoyama (1573. – 1603.)
106. 1557. – 1586. Emperor Ogimachi2.jpg Car Ōgimachi Michihito Tradicionalni datumi[115]
107. 1586. – 1611. Emperor Go-Yōzei2.jpg Car Go-Yōzei Kazuhito/Katahito Tradicionalni datumi[116]
Razdoblje Edo (1603. – 1867.)
107. 1586. – 1611. Emperor Go-Yōzei2.jpg Car Go-Yōzei Kazuhito/Katahito Tradicionalni datumi[116]
108. 1611. – 1629. Emperor Go-Mizunoo2.jpg Car Go-Mizunoo
(Go-Minoo)
Kotohito Tradicionalni datumi[117]
109. 1629. – 1643. Meisho of Japan.jpg Carica Meishō Okiko Tradicionalni datumi[118]
110. 1643. – 1654. Emperor Go-Kōmyō.jpg Car Go-Kōmyō Tsuguhito Tradicionalni datumi[119]
111. 1655. – 1663. Emperor Go-Sai.jpg Car Go-Sai Nagahito Tradicionalni datumi[120]
112. 1663. – 1687. Emperor Reigen.jpg Car Reigen Satohito Tradicionalni datumi[121]
113. 1687. – 1709. Emperor Higashiyama.jpg Car Higashiyama Asahito/Tomohito Tradicionalni datumi[122]
114. 1709. – 1735. Emperor Nakamikado.jpg Car Nakamikado Yasuhito/Yoshihito Tradicionalni datumi[123]
115. 1735. – 1747. Emperor Sakuramachi.jpg Car Sakuramachi Akihito Tradicionalni datumi[124]
116. 1747. – 1762. Emperor Momozono.jpg Car Momozono Toohito Tradicionalni datumi[125]
117. 1762. – 1771. Go-Sakuramachi cropped.jpg Carica Go-Sakuramachi Toshiko Tradicionalni datumi[126] Posljednja carica. Abdicirala; umrla 1813. godine
118. 1771. – 1779. Emperor Go-Momozono.jpg Car Go-Momozono Hidehito Tradicionalni datumi[127]
119. 1780. – 1817. Emperor Kōkaku.jpg Car Kōkaku Morohito Tradicionalni datumi[128] Posljednji car koji je abdicirao nakon dva stoljeća, prije cara Akihita. Umro 1840. godine
120. 1817. – 1846. Emperor Ninkō.jpg Car Ninkō Ayahito Tradicionalni datumi[129]
121. 1846. – 1867. The Emperor Komei.jpg Car Kōmei Osahito Posljednji car koji je tijekom svoje vladavine imao više naziva razdoblja (nengō).
Suvremeni Japan (Japansko Carstvo i poslijeratni Japan) (1867.–danas)
122. 1867. – 1912. Black and white photo of emperor Meiji of Japan.jpg Car Meiji Mutsuhito Prvi car Japanskog Carstva
123. 1912. – 1926. Emperor Taishō.jpg Car Taishō Yoshihito Krunski princ Hirohito služio kao Sesshō (princ regent) u razdoblju 1921. – 1926.
124. 1926. – 1989. Hirohito in dress uniform.jpg Car Shōwa Hirohito Služio kao Sesshō (princ regent) u razdoblju 1921. – 1926. Posljednji car Japanskog Carstva.
125. 1989. – 2019. Emperor Akihito (2016).jpg Car Akihito Akihito Abdicirao 1. svibnja 2019. Oslovljava se i kao Jōkō u japanskom, odnosno "Car Emeritus Akihito" u drugim jezicima. Njegovo postumno ime bit će Heisei.
126. 2019.- Crown Prince Naruhito (2018).jpg Car Naruhito
vladajući car
Naruhito Oslovljava se kao Kinjō Tennō ("vladajući Car") ili Tenno Heika ("Njegovo Veličanstvo Car") u japanskom, kao i "Car Naruhito " u drugim jezicima. Njegovo postumno ime bit će Reiwa.

Bilješke[uredi | uredi kôd]

 1. Nussbaum, Louis Frédéric. (2005.). "Traditional Order of Tennō" u Japan Encyclopedia, str. 962.
 2. Nussbaum, "Nengō" u Japan Encyclopedia, str. 704.
 3. Titsingh, Isaac. (1834.). Annales des empereurs du japon (Nihon Ōdai Ichiran), str. 1-3; Brown, Delmer M. (1979.). Gukanshō, str. 249; Varley, H. Paul. (1980.). Jinnō Shōtōki, str. 84-88;
 4. Titsingh, str. 3-4; Brown, str. 250-251; Varley, str. 88-89.
 5. a b c d e f g h Brown, str. 248.
 6. a b Titsingh, str. 4; Brown, str. 251; Varley, str. 89.
 7. Titsingh, str. 4-5; Brown, str. 251; Varley, str. 90.
 8. Titsingh, str. 5; Brown, str. 251-252; Varley, str. 90.
 9. Titsingh, str. 5-6; Brown, str. 252; Varley, str. 90-92.
 10. Titsingh, str. 6; Brown, str. 252; Varley, str. 92-93.
 11. Titsingh, str. 6-7; Brown, str. 252; Varley, str. 93.
 12. Titsingh, str. 7-9; Brown, str. 253; Varley, str. 93-95.
 13. Titsingh, str. 9-10; Brown, str. 253-254; Varley, str. 95-96.
 14. Titsingh, str. 11-14; Brown, str. 254; Varley, str. 96-99.
 15. Brown, str. 254; Varley, str. 99–100; Titsingh, str. 14–15.
 16. Brown, str. 254–255; Varley, str. 100–101; Titsingh, str. 15.
 17. Brown, str. 255; Varley, str. 101–103; Titsingh, str. 16–19.
 18. Titsingh, str. 19–22; Brown, str. 255-56; Varley, str. 103–10.
 19. Brown, str. 256–257; Varley, str. 110–111; Titsingh, str. 22–24.
 20. Brown, str. 257; Varley, str. 111; Titsingh, str. 24–25.
 21. Brown, str. 257; Varley, str. 112; Titsingh, str. 25.
 22. Brown, str. 257–258; Varley, str. 112; Titsingh, str. 26.
 23. Brown, str. 258; Varley, str. 113; Titsingh, str. 26.
 24. Brown, str. 258; Varley, str. 113–115; Titsingh, str. 27–28.
 25. Brown, str. 258–259; Varley, str. 115–116; Titsingh, str. 28–29.
 26. Brown, str. 259; Varley, str. 116; Titsingh, str. 29–30.
 27. Titsingh, str. 30; Brown, str. 259-260; Varley, str. 117.
 28. Brown, str. 260; Varley, str. 117–118; Titsingh, str. 31.
 29. Brown, str. 260–261; Varley, str. 17–18, 119–120; Titsingh, str. 31–32.
 30. Brown, str. 261; Varley, str. 120–121; Brown, str. 261; Titsingh, str. 33.
 31. Brown, str. 261; Varley, str. 121; Titsingh, str. 33–34.
 32. Brown, str. 261–262; Varley, str. 123–124; Titsingh, str. 34–36.
 33. Hoye, Timothy. (1999). Japanese Politics: Fixed and Floating Worlds, str. 78; excerpt, "According to legend, the first Japanese emperor was Jinmu. Along with the next 13 emperors, Jinmu is not considered an actual, historical figure. Historically verifiable Emperors of Japan date from the early sixth century with Kinmei."
 34. Varley, str. 124–125; Brown, str. 262–263; Titsingh, str. 36–37.
 35. Brown, str. 263; Varley, str. 125–126; Titsingh, str. 37–38.
 36. Brown, str. 263; Varley, str. 126; Titsingh, str. 38–39.
 37. Brown, str. 263–264; Varley, str. 126–129; Titsingh, str. 39–42.
 38. Brown, str. 264–265; Varley, str. 129–130; Titsingh, str. 42–43.
 39. Brown, str. 265–266; Varley, str. 130–132; Titsingh, str. 43–47.
 40. Brown, str. 266–267; Varley, str. 132–133; Titsingh, str. 47–50.
 41. Brown, str. 267; Varley, str. 133–134; Titsingh, str. 50–52.
 42. Brown, str. 268; Varley, str. 135; Titsingh, str. 52–56.
 43. Brown, str. 268–269; Varley, str. 135–136; Titsingh, str. 56–58.
 44. Brown, str. 268–269; Varley, str. 135–136; Titsingh, str. 58–59.
 45. Brown, str. 269–270; Varley, str. 136–137; Titsingh, str. 59–60.
 46. Brown, str. 270–271; Varley, str. 137–140; Titsingh, str. 60–63.
 47. a b Brown, str. 271; Varley, str. 140; Titsingh, str. 63–65.
 48. Brown, str. 271–272; Varley, str. 140–141; Titsingh, str. 65–67.
 49. Brown, str. 272–273; Varley, str. 141–143; Titsingh, str. 67–73.
 50. Brown, str. 274–275; Varley, str. 143; Titsingh, str. 73–75.
 51. Brown, str. 275; Varley, str. 143–144; Titsingh, str. 75–78.
 52. Brown, str. 276; Varley, str. 144–147; Titsingh, str. 78–81.
 53. Brown, str. 276–277; Varley, str. 147–148; Titsingh, str. 81–85.
 54. a b Brown, str. 277–279; Varley, str. 148–150; Titsingh, str. 86–95.
 55. Brown, str. 279–280; Varley, str. 151; Titsingh, str. 96–97.
 56. Brown, str. 280–282; Varley, str. 151–164; Titsingh, str. 97–102.
 57. Brown, str. 282–283; Varley, str. 164; Titsingh, str. 103–106.
 58. Brown, str. 283–284; Varley, str. 164–165; Titsingh, str. 106–112.
 59. Brown, str. 285–286; Varley, str. 165; Titsingh, str. 112–115.
 60. Brown, str. 286–288; Varley, str. 166–170; Titsingh, str. 115–121.
 61. Brown, str. 288–289; Varley, str. 170–171; Titsingh, str. 121–124.
 62. Brown, str. 289; Varley, str. 171–175; Titsingh, str. 124–125.
 63. Brown, str. 289–290; Varley, str. 175–179; Titsingh, str. 125–129.
 64. Brown, str. 290–293; Varley, str. 179–181; Titsingh, str. 129–134.
 65. Brown, str. 294–295; Varley, str. 181–183; Titsingh, str. 134–138.
 66. Brown, str. 295–298; Varley, str. 183–190; Titsingh, str. 139–142.
 67. Brown, str. 298; Varley, str. 190–191; Titsingh, str. 142–143.
 68. Brown, str. 299–300; Varley, str. 191–192; Titsingh, str. 144–148.
 69. Brown, str. 300–302; Varley, str. 192; Titsingh, str. 148–149.
 70. Brown, str. 302–307; Varley, str. 192–195; Titsingh, str. 150–154.
 71. Brown, str. 307; Varley, str. 195; Titsingh, str. 154–155.
 72. Brown, str. 307–310; Varley, str. 195–196; Titsingh, str. 156–160.
 73. Brown, str. 310–311; Varley, str. 197; Titsingh, str. 160–162.
 74. Brown, str. 311–314; Varley, str. 197–198; Titsingh, str. 162–166.
 75. Brown, str. 314–315; Varley, str. 198–199; Titsingh, str. 166–168.
 76. Brown, str. 315–317; Varley, str. 199–202; Titsingh, str. 169–171.
 77. Brown, str. 317–320; Varley, str. 202; Titsingh, str. 172–178.
 78. Brown, str. 320–322; Varley, str. 203–204; Titsingh, str. 178–181.
 79. Brown, str. 322–324; Varley, str. 204–205; Titsingh, str. 181–185.
 80. Brown, str. 324–326; Varley, str. 205; Titsingh, str. 186–188.
 81. Brown, str. 326–327; Varley, str. 205–208; Titsingh, str. 188–190.
 82. Brown, str. 327–329; Varley, str. 208–212; Titsingh, str. 191–194.
 83. a b Brown, str. 329–330; Varley, str. 212; Titsingh, str. 194–195.
 84. Brown, str. 333–334; Varley, str. 214–215; Titsingh, str. 200–207.
 85. Brown, str. 334–339; Varley, str. 215–220; Titsingh, str. 207–221.
 86. Brown, str. 339–341; Varley, pp 220; Titsingh, str. 221–230.
 87. Brown, str. 341–343, Varley, str. 221–223; Titsingh, pp 230–238.
 88. Brown, str. 343–344; Varley, str. 223–226; Titsingh, str. 236–238.
 89. Brown, str. 344–349; Varley, str. 226–227; Titsingh, str. 238–241.
 90. Varley, str. 227; Titsingh, str. 242–245.
 91. Varley, str. 228–231; Titsingh, str. 245–247.
 92. Varley, str. 231–232; Titsingh, str. 248–253.
 93. Varley, str. 232–233; Titsingh, str. 253–261.
 94. Varley, str. 233–237; Titsingh, str. 262–269.
 95. Varley, str. 237–238; Titsingh, str. 269–274.
 96. Varley, str. 238–239; Titsingh, str. 274–275.
 97. Varley, str. 239; Titsingh, str. 275–278.
 98. Varley, str. 239–241; Titsingh, str. 278–281.
 99. a b Varley, str. 241–269; Titsingh, str. 281–286, and Titsingh, str. 290–294.
 100. Titsingh, str. 286–289.
 101. Titsingh, str. 294–298.
 102. Titsingh, str. 298–301.
 103. Titsingh, str. 302–309.
 104. Titsingh, str. 310–316.
 105. Titsingh, str. 317-327.
 106. Varley, str. 269–270 | Titsingh, str. .
 107. Titsingh, str. .
 108. Titsingh, str. 320.
 109. Titsingh, str. 320–327.
 110. Titsingh, str. 327–331.
 111. Titsingh, str. 331–351.
 112. Titsingh, str. 352–364.
 113. Titsingh, str. 364–372.
 114. Titsingh, str. 372–382.
 115. a b Titsingh, str. 382–402.
 116. a b Titsingh, str. 402–409.
 117. Titsingh, str. 410–411.
 118. Titsingh, str. 411–412.
 119. Titsingh, str. 412–413.
 120. Titsingh, str. 413.
 121. Titsingh, str. 414–415.
 122. Titsingh, str. 415–416.
 123. Titsingh, str. 416–417.
 124. Titsingh, str. 417–418.
 125. Titisngh, str. 418–419.
 126. Titsingh, str. 419.
 127. Titsingh, str. 419–420.
 128. Titsingh, str. 420–421.
 129. Titsingh, str. 421.

Izvori[uredi | uredi kôd]

Poveznice[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]