Razlika između inačica stranice »Dinara«

Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Dodana 4 bajta ,  prije 3 godine
ispravak
(popis najviših vrhova u RH)
(ispravak)
==Biljni i životinjski svijet==
===Biljni svijet===
Biljna raznolikost područja planine Dinare obuhvaća veliku raznilikuraznoliku skupinu biljaka prilagođenu životu na veoma različitim zemljištima i vremenskim uvjetima te klimi područja planine Dinare kojekoja zna varirati po više faktora kao što su nadmorska visina, insolacija (izloženost suncu) te debljina zemnog pokrova te vrsta tla. Po dostupnim podacima na području planine dinareDinare postoji oko 750 biljnih vrsta, od kojih je više od 110 posebno zaštićeno a 55 je [[Endem|endemskih]].
 
Na planinskim travnatim područjima biljni svijet sadržava vrste kao što su; uročnjak ([[Arabidopsis arenosa|pješčarska gušarka]], [[Arabidopsis halleri]] i [[Arabidopsis croatica|hrvatska gušarka]]), [[Hieracium Pilosella|proljetnica (dinarsko mišije uho)]], [[Edraianthus dalmaticus|dalmatinsko zvonce]], [[Pulsatilla alpina|šaša]], [[Leontopodium alpinu|krški runolist]], [[Gentiana lutea|srčenjak]], [[Juniperus communis|obična borovica]] i [[Rhododendron hirsutum|dlakavi pjenišnik]].
U rijetkim šumama prevladava [[Fraxinus excelsior|jasen]], [[Quercus pubescens|hrast medunac]], [[Quercus petraea|hrast kitnjak]] i [[Acer campestre|klen]] a na većim nadmorskim visinama [[Fagus sylvatica|bukva]] te [[Picea abies|smreka]], [[Abies alba|jela]], [[Pinus mugo|planinski bor]] i [[Pinus sylvestris|obični bor]].
 
uobičajenaUobičajena je na mjestima koja su pogodna za rast veća pojava [[Rubus idaeus|malina]] u malinjacima, [[Rubus fruticosus|divljih kupina]], [[Cornus mas|drinina]], [[Prunus cerasifera|razdelija]] i [[Fragaria vesca|šumskih jagoda]] kao jestivih biljaka premda ih postoji značajno većiviše brojvrsta.
 
===Životinjski svijet===
U [[ornitologija|ornitološkom]] smislu masiv planine Dinare sa svojim specifičnim reljefom te blizinom velikih vodenih površina jezera [[Perućko jezero|Peruće]] i porječja rijeka [[Cetina|Cetine]] i [[Krka|Krke]] sukladno direktivi [[EU]] o zaštiti divljih ptica proglašen je područjem pod posebnom zaštitom.
 
Od ptičijih vrsta napodručjuna području Dinare uz mnoge valja spomenuti [[Phasianus colchicus|običnog fazana]], [[Coturnix coturnix|prepelicu]], [[Eremophila alpestris|planinsku ševu]], [[Tringa totanus|crvenonoga prutka]] tj. šljuku, [[Burhinus oedicnemus|ćukavicu]], [[Acrocephalus melanopogon|crnoprugasticrnoprugastog trstenjaka]] a od većih grabljivica [[Aquila chrysaetos|suri orao]], [[Circaetus gallicus|orao zmijar]] i [[Falco peregrinus|sivi sokol]]. Također je ponekad viđen i [[Gyps fulvus|bijeloglavi sup]] najvjerovatnije u svom preletu prema [[Cres]]u.
 
====Sisavci====

Navigacijski izbornik