Tevhid

Izvor: Wikipedija
Dio serije članaka vezanih uz

Islam

Islam
Islam

Povijest Islama

Vjerovanja i običaji

JedinstvoBog
Ispovijedanje vjere
MolitvaPost
DobročinstvoHodočašće

Važne ličnosti

Muhammed
Ebu BekrOmer
Osman ibn AffanAlija ibn Ebu-Talib
Ahl al-Bayt
Ashabi
Islamski proroci

Tekstovi & zakoni

Kur'anHadis
PravoTeologija
Životopisi Muhammeda
Šerijat

Grane islama

SunitiŠijitiHaridžitiIbadi

Društveni aspekti

ŠkoleTeologija
FilozofijaNauka
UmjetnostArhitekturaGradovi
KalendarPraznici
Ženeu Kuranu
VođePolitika
IslamizamLiberalizamSufizam

Vidi također

Islamski rječnikHidžraIslamski kalendar

Tevhid (arapski: توحيد‎) predstavlja koncept monoteizma u islamu te kao takav predstavlja najznačajniji temelj koncept u islamu prema kojemu je Alah (Bog) jedan i jedinstven.

Tevhid znači da je Bog svemoćan, da nema drugog boga osim Njega. Dodavanje drugih bogova uz Alaha naziva se širk i predstavlja veliki grijeh. Neki muslimani drže da se u skladu s tevhidom moraju strogo poštovati Božja pravila, jer u slučaju njihova nepoštovanja ili drugačijeg tumačenja osoba se postavlja kao Božji partner, jer svoju prosudbu stavlja iznad Božje, što se smatra širkom.[1]

Wikicitati »Tko posvjedoči da nema boga osim Boga jedinog, Koji nema sudruga, i da je Muhamed Njegov rob i Njegov poslanik, i da je Isus Božji rob i Njegov poslanik i riječ koju je uputio Mariji, i duša Njegova, i da je Raj istina i Vatra istina, Bog će ga uvesti u Raj s djelima koja ima.«
(Muhamedove riječi po kazivanju njegova pratitelja, Ubajida ibn as-Samita[2])

Da bi čovjek prema islamskom učenju bio monoteist (ar. muvahid), mora vjerovati u sljedeće odrednice:

 • vjerovanje u Alahov rububijjet, tj. u to da je On Gospodar, Stvoritelj, Vladar i Onaj koji upravlja svim pitanjima Njegovih stvorenja.
 • vjerovanje u Njegov uluhijjet, tj. u to da samo On istinski zaslužuje biti obožavan i da je svako božanstvo mimo Njega lažno.
 • vjerovanje u Njegova imena (Esma ul-husna) i svojstva (sifat), tj. da On Uzvišeni ima lijepa imena i uzvišena svojstva u koja treba vjerovati u svijetlu učenja Kurana i sunneta, te da se nikom drugom ne pripisuju osobine Boga Uzvišenog

Etimologija riječi[uredi | uredi kôd]

Korijen riječi je A-H-D, tako da na arapskom postoje izrazi:

 • Ahad - jedan
 • Tevhid - gdje T ima značenje napraviti, tako da tewhid doslovno znači napraviti jedno, ili u prenesenom značenju Bog je jedan.
 • Vahdat (ili vehdat) - jedinstvo
 • Vehid (ili vehad) - jedan je
 • Vahid (ili vahid) - prvi

Na arapskom, tevhid znači ujedinjenje ili objedinjenje, tj. ujediniti, objediniti ili ujedinjeno, objedinjeno. Drugim riječima, tevhid je glagol za muslimana, dok je Bog El-Vahid, jedno od 99 Alahovih imena.

Vidi također[uredi | uredi kôd]

Izvori[uredi | uredi kôd]

Bilješke
 1. Jaques (2004.), str. 583.
 2. El-Temimi (2009.), str. 8.
Literatura
 • El-Temimi, Muhammed. 2009. Knjiga Tevhida (bošnjački). Udruženje Kevser
 • Jacques, R. Kevin. 2009. Religious beliefs. Encyclopedia of Islam and the Muslim World (engleski). 2. Macmilan Reference USA. New York City. ISBN 0-02-865605-9