Kromosom 17 (čovjek)

Izvor: Wikipedija
Skica kromosoma 17 s obilježenim genskim lokusima.

Kromosom 17 u kariotipu čovjeka je autosomni kromosom, sedamnaesti po redu po dimenzijama i broju nukleotida. Prema položaju centromere pripada submetacentričnim kromosomima. Sastoji se od 79 milijuna nukleotida što predstavlja između 2,5 i 3 % ukupne količine DNK u stanici.

Potvrđeno je da kromosom 17 sadrži oko 1200 gena, ali se pretpostavlja da ih ima oko 1500.[1]

Broj polimorfizama jednog nukleotida (eng. Single Nucleotide Polymorphism - SNP) je oko 300 000.

Geni kromosoma 17[uredi | uredi kôd]

Neki od važnijih gena kromosoma 17 jesu[2]:

 • ACADVL: acil-koenzim A dehidrogenaza, vrlo dugi lanac
 • ACTG1: aktin, gama 1
 • ASPA: aspartoacilaza
 • BRCA1: gen vezan za rak dojke 1
 • CBX1: kromobox homolog 1
 • COL1A1: kolagen, tip I, alfa 1
 • CTNS: cistinozin, lizosonski transporter cistina
 • ERBB2
 • FLCN: folikulin
 • GALK1: galaktokinaza 1
 • GFAP: fibrilarni protein glije
 • KCNJ2: kalijev kanal, potporodica J, član 2
 • MAPT
 • MYO15A: miozin XVA
 • NF1: neurofibromin 1
 • NOG: Nogginov protein
 • PMP22: periferni protein mijelina 22
 • RPS6KB1 ili S6K: ribosomska protein S6-kinaza
 • SHBG: globulin koji veže spolne hormone
 • SLC4A1
 • SLC6A4: transporter serotonina
 • TMC6 i TMC8
 • TP53: tumor suppressor protein p53
 • USH1G: gen vezan za Usherov syndrome 1G
 • RAI1: gen induciran retinoičnom kiselinom 1
 • RARA ili bRAR-alfa: receptor retinoične kiseline
 • RHBDF2
 • GRB7: protein 7 vezan za receptor faktora rasta
 • različiti CC kemokini: CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CCL5, CCL7, CCL8, CCL11, CCL13, CCL14, CCL15, CCL16, CCL18 i CCL23

Bolesti vezane za kromosom 17[uredi | uredi kôd]

Poznat je sadržaj i raspored gena kromosoma 17 čije mutacije izazivaju niz nasljednih bolesti. Najvažnije bolesti vezane za mutacije na kromosomu 17 jesu[3]:


Literatura[uredi | uredi kôd]

 1. (engl.) Gilbert F. 1998. Disease genes and chromosomes: disease maps of the human genome. Chromosome 17. Genet Test. svezak 2 (broj 4): str. 357.-381. PMID 10464617
 2. (engl.) Geni kromosoma 17 na Genetics home referenceArhivirana inačica izvorne stranice od 4. srpnja 2013. (Wayback Machine), pristupljeno 23. srpnja 2013.
 3. (engl.) Genetics home reference - bolesti vezane za kromosom 17, pristupljeno 23. srpnja 2013.