Kromosom 1 (čovjek)

Izvor: Wikipedija
Skica kromosoma 1 s obilježenim genskim lokusima.

Kromosom 1 je najveći autosomni kromosom u čovjekovom kariotipu koji je zajedno s kromosomima 2 i 3 svrstan u grupu A. Prema položaju centromera pripada metacentričnim kromosomima (vidi sliku). Na duljem kraku (q krak), odmah ispod centromera kromosoma 1 nalazi se sekundarno suženje kromosoma. Sastoji se od 249 milijuna parova nukleotida, što čini skoro 8% ukupne DNK ljudskog genoma.

Potvrđeno je da ljudski kromosom 1 sadrži 2600 gena, ali se pretpostavlja da ih ima više od 3000. Kromosom 1 potpuno je sekvenciran u sklopu Projekta ljudskog genoma.[1]

Broj polimorfizama jednog nukleotida (eng. Single Nucleotide Polymorphism - SNP) je veći od 900 000.

Geni kromosoma 1[uredi | uredi kôd]

Neki od važnijih gena kromosoma 1 jesu[2]:

 • ABCA4, odgovoran za sintezu bjelančevina u fotoreceptorima mrežnice
 • ACADM
 • ACTA1
 • AGL
 • ALDH4A1
 • ALPL
 • AMPD1
 • ASPM
 • ATP1A2
 • BSND
 • CACNA1S
 • CASQ2
 • CDC73
 • CFH
 • CFHR5
 • CHRNB2
 • CLCNKA
 • CLCNKB
 • COL8A2
 • COL9A2
 • COL11A1
 • CPT2
 • CRB1
 • DARS2
 • DBT
 • DIRAS3
 • DPYD
 • EDARADD
 • EIF2B3
 • ESPN
 • F5
 • FH
 • FMO3
 • FUCA1
 • GALE
 • GBA
 • GJB3
 • GNAT2
 • GNPAT
 • HAX1
 • HFE2
 • HMGCL
 • HSD3B2
 • IL23R
 • IRF6
 • KCNQ4
 • KIF1B
 • LAMB3
 • LAMC2
 • LBR
 • LDLRAP1
 • LEPRE1
 • LMNA
 • LYST
 • MFN2
 • MPL
 • MPZ
 • MTHFR
 • MTR
 • MUTYH
 • MYOC
 • NGF
 • NLRP3
 • NOTCH2
 • NRAS
 • NTRK1
 • PARK7
 • PCSK9
 • PINK1
 • PKLR
 • PLOD1
 • PPOX
 • PPT1
 • PSEN2
 • PTPN22
 • REN
 • RPE65
 • RPL5
 • RPL11
 • RYR2
 • SDHB
 • SDHC
 • SEPN1
 • SERPINC1
 • SLC2A1
 • SLC19A2
 • TPM3
 • TSHB
 • UROD
 • USH2A
 • WNT4
 • YARS


Bolesti vezane za kromosom 1[uredi | uredi kôd]

Poznat je sadržaj i raspored gena kromosoma 1 čije mutacije izazivaju niz nasljednih bolesti. Poznato je 890 različitih nasljednih bolesti vezanih za mutacije na kromosomu 1, od kojih su najpoznatije[3]:


Literatura[uredi | uredi kôd]