Prijeđi na sadržaj

Popis država po inozemnom dugu

Izvor: Wikipedija
Popis država po inozemnim dugu.

Popis država po inozemnom dugu daje pregled država s najvišim inozemnim dugom.

Zemlje po vanjskom dugu[uredi | uredi kôd]

Dana 31. prosinca 2010. globalni inozemni dug iznosio je 60,28 bilijuna (2009. = 61,95). Dug eurozone iznosio je 14.569 milijarde SAD-dolara (2009. = 15.001). Inozemni dug u Sjedinjenim Američkim Državama iznosio je 14,456 bilijuna SAD-dolara (2009 = 13,768), (2018=21,133).

Na popisu se navode ukupni vanjski dugovi koje nefinancijski sektori narodnog gospodarstva, država, i financijski sektori duže vjerovnicima u inozemstvu.

Nefinancijski sektori su privatna kućanstava, privatne organizacije, nefinancijske korporacije i javni sektor. Financijski sektori su bankarski sektor (financijsko tržište, poslovno bankarstvo, osiguravajuća društva i investicijska društva.

Podaci u tablici temelje se na izračunima Svjetske banke.

Popis navodi zemlje s najvišim inozemim dugom.

Inozemni dug u milijunima US-Dolara[1][2][3]
Poredak
(2010)
država 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Sjedinjene Američke Države 6.946.289 8.353.479 9.476.403 11.204.108 13.427.103 13.749.570 13.767.867 14.456.194
2. Velika Britanija 5.406.413 6.729.484 7.385.985 9.239.287 11.260.597 9.106.737 9.337.345 9.554.857
3. Njemačka 3.326.742 3.775.700 3.578.198 4.219.206 5.117.734 5.124.187 5.124.906 5.217.014
4. Francuska 2.300.666 2.851.560 3.052.297 3.817.630 4.841.930 4.862.662 5.167.460 5.091.260
5. Japan 1.354.398 1.557.069 1.521.073 1.512.871 1.767.807 2.344.683 2.086.400 2.588.607
6. Italija 1.452.122 1.647.918 1.675.759 2.108.044 2.549.297 2.395.317 2.551.151 2.435.220
7. Nizozemska 1.405.449 1.671.049 1.669.067 2.097.648 2.599.752 2.421.889 2.413.790 2.433.884
8. Španjolska 979.794 1.235.322 1.350.105 1.804.654 2.301.967 2.326.273 2.539.421 2.316.691
9. Irska 734.333 1.052.149 1.336.187 1.763.130 2.267.387 2.355.639 2.384.730 2.303.419
10. Luksemburg 914.680 1.070.429 1.254.127 1.633.490 2.026.680 2.170.932 2.201.694 1.915.942
11. Belgija 777.777 961.460 984.755 1.155.691 1.535.057 1.595.147 1.436.925 1.292.068
12. Švicarska 807.631 906.949 886.947 1.041.639 1.452.517 1.230.334 1.252.839 1.287.359
13. Australija 419.006 506.062 532.343 639.634 820.413 799.838 1.035.746 1.167.884
14. Kanada 579.614 605.532 633.907 696.612 831.729 839.608 997.474 1.106.998
15. Švedska 400.681 497.716 581.539 624.187 795.879 948.684 902.954 945.086
16. Hongkong 372.708 430.121 454.594 516.382 711.057 663.373 668.484 803.416
17. Austrija 408.806 492.980 510.795 646.036 801.400 832.753 831.601 797.790
18. Danska 297.079 351.858 358.288 450.127 568.648 585.522 605.573 596.199
19. Norveška 237.248 282.528 275.782 408.880 540.258 568.670 546.453 583.684
20. Kina 208.431 247.679 283.986 325.260 373.773 378.245 428.442 548.938
21. Grčka 204.577 253.287 262.954 329.782 454.200 504.612 587.562 546.607
22. Portugal 270.454 310.627 302.220 381.453 483.916 484.710 549.149 528.597
23. Rusija 185.741 214.503 257.402 313.176 463.915 480.541 467.245 489.043
24. Finska 185.709 227.518 218.723 264.020 316.256 346.073 406.367 441.369
25. Južna Koreja 141.650 150.625 161.413 225.200 333.428 317.370 345.391 359.985
26. Brazil 235.005 219.786 187.526 193.458 237.605 262.931 277.563 351.941
27. Indija 117.872 122.587 120.224 158.493 202.793 229.271 252.398 295.891
28. Turska 143.940 160.977 169.908 207.842 249.573 277.125 268.457 289.387
29. Poljska 107.274 129.989 132.926 169.636 234.052 245.496 280.187 264.574
30. Meksiko 170.847 171.162 167.942 162.497 192.689 200.393 200.213 250.956
31. Mađarska 58.067 81.552 84.925 132.246 176.903 222.999 238.067 209.540
32. Indonezija 133.434 137.124 134.353 125.348 133.917 155.067 172.871 200.050
33. Argentina 160.278 162.379 124.939 115.863 117.317 128.112 116.415 128.600
34. Rumunjska 22.627 29.574 38.861 54.432 85.422 100.247 118.582 122.994
35. Ujedinjeni Arapski Emirati 20.710 25.900 34.470 39.100 61.680 126.900 122.500 122.700
36. Island 16.095 26.553 46.141 74.910 119.216 68.612 121.135 119.435
37. Kazahstan 22.884 32.713 43.429 74.014 96.914 108.130 113.239 119.242
38. Ukrajina 23.811 30.647 39.619 54.512 79.955 101.659 103.396 117.346
39. Izrael 74.059 78.423 78.151 87.418 90.116 86.948 92.109 106.018
40. Cipar 7.439 12.613 14.686 24.395 28.257 26.456 119.522 103.585
41. Tajland 51.783 51.312 52.040 59.643 61.738 65.225 75.307 100.561
42. Južnoafrička Republika 37.138 43.334 46.157 59.396 75.275 71.811 78.561 99.005
43. Češka Republika 34.893 45.241 46.453 57.180 76.043 83.088 89.245 95.396
44. Tajvan 53.440 55.500 87.050 93.060 97.850 93.090 75.300 91.410
45. Čile 42.790 43.774 45.446 48.052 56,443 64.768 72.991 86.738
46. Saudijska Arabija 39.160 34.350 36.780 47.390 58.600 75.360 72.770 82.920
47. Malezija 48.557 52.156 51.981 55.026 61.566 75.292 76.376 82.171
48. Katar 17.500 18.620 21.130 25.700 33.090 55.790 70.370 71.380
49. Slovačka 18.090 23.764 27.053 32.206 44.309 52.527 65.854 66.439
50. Kolumbija 36.998 37.911 37.720 38.024 43.675 46.392 53.719 64.723

Dug po osobi[uredi | uredi kôd]

Kao pokazatelj više smisla od ukupnog inozemnog duga (koji ovisi veličini i gospodarskoj snazi zemlje) pokazatelji su koji stavljaju dug u odnosu s prihodima od izvoza na Bruto nacionalni dohodak ili na ukupno pučanstvo.


Inozemni dug (2010.)[4][5]
Poredak Država apsolutni iznos u Mio. USD pp osobi u USD
1. Luksemburg 1.915.942 3.850.846
2. Monako 18.000 588.505
3. Irska 2.303.419 498.261
4. Island 119.435 386.634
5. Švicarska 1.287.359 168.869
6. Velika Britanija 9.554.857 153.249
7. Nizozemska 2.433.884 146.851
8. Norveška 583.684 124.817
9. Belgija 1.292.068 123.957
10. Hongkong 803.416 113.321
11. Danska 596.199 108.094
12. Malta 43.498 106.935
13. Švedska 945.086 104.153
14. Austrija 797.790 97.124
15. Cipar 103.585 93.940
16. Finska 441.369 83.989
17. Francuska 5.091.260 78.607
18. Njemačka 5.217.014 63.899
19. Australija 1.167.884 54.280
20. Grčka 546.607 50.847
21. Španjolska 2.316.691 49.815
22. Portugal 528.597 49.237
23. SAD 14.456.194 46.893
24. Katar 71.380 41.513
25. Italija 2.435.220 40.087
26. Kanada 1.106.998 32.790
27. Slovenija 54.382 27.148
28. Ujedinjeni Arapski Emirati 122.700 24.660
29. Kuvajt 56.810 22.338
30. Mađarska 209.540 20.970
31. Japan 2.588.607 20.290
32. Sejšeli 1.624 18.384
33. Latvija 39.381 17.755
34. Estonija 22.022 17.057
35. Novi Zeland 64.330 15.128

Povezani članci[uredi | uredi kôd]

Izvori[uredi | uredi kôd]