Sudbeni kotar Obrovac

Izvor: Wikipedija

Sudbeni kotar Obrovac bio je jedan od sudbenih kotara (njem. Gerichtsbezirk), koji su predstavljali manje upravno-teritorijalne jedinice nekadašnje Carevine Austrije u okvirima Austro-Ugarske monarhije. Zajedno sa sudbenim kotarima Benkovac i Kistanje činio je veću upravno-teritorijalnu jedinicu politički kotar Benkovac u sastavu austrijske krunske zemlje Dalmacije. Prostirao se je 1900. godine na 699,37 km.2[1] Sjedište sudbenog kotara bilo je u Obrovcu, a službeno je iskazivan i na talijanskom jeziku pod imenom Obbrovazzo.[2]

Stanovništvo[uredi | uredi kôd]

Godine 1900. u sudbenom je kotaru Obrovcu živjelo 14.332 stanovnika[3] popisanih kao lokalno civilno stanovništvo i "stranci" (stanovništvo iz drugih dijelova carstva - "nezavičajno" (njem. Staatsfremde) bez stalnog boravka u Dalmaciji, zatečeno na licu u vrijeme popisa, koje je u popisnim kolonama bilo vjerski, ali ne i jezično raspoređeno)), te kao vojničko stanovništvo. Izjašnjavanja u smislu narodnosne pripadnosti nije bilo, a hrvatski i srpski jezik iskazani su kao jedan jezik pod službenim imenom "srpsko-hrvatski jezik" (njem. serbo-kroatisch).[2]

U odnosu na strukturu stanovništva ukupno je popisano 14.332 osobe ili 100% iz reda civilnog stanovništva, od toga lokalnog, "zemaljskog" iz Dalmacije 14.287 ili 99,68%, te "nezavičajnog" odn. iz drugih dijelova monarhije 45 osoba ili 0,31%. Vojničkoga stanovništva nije bilo.

Sudbeni kotar Obrovac
S.K. stanovništvo 1900. rimokatolici pravoslavci ostale vjere njemački hrvatski ili srpski talijanski ostali jezici "nezavičajno" st. ("Staatsfremde") bilješka
Sudbeni kotar Obrovac 14.332 6.750 7.582 - 6 14.261 20 - 45 Sada je podijeljen između upravnih jedinica: gradova Benkovca i Obrovca, te općina Jasenice i Starigrad (Zadarska županija).
% 100% 47,09% 52,90% - 0,04% 99,50% 0,13% - 0,31%

Naselja[uredi | uredi kôd]

Sudbeni kotar Obrovac koji je istodobno bio i općina sastojao se iz 15 naseljenih mjesta i njihovih dijelova - zaselaka (u zagradi je dat broj stanovnika s popisa od 31. prosinca 1900. godine):

Sudbeni kotar Obrovac - naselja i stanovništvo
naseljeno mjesto stanovništvo 1900. rimokatolici pravoslavci ostale vjere njemački hrvatski ili srpski talijanski ostali jezici "nezavičajno" st. ("Staatsfremde") pripadajući dijelovi naselja bilješka
Bilišane 1.249 5 1.244 - - 1.249 - - - Berberov Buk (2), Berberovci (51), Breštani (349), Cuculovci (241), Dolovi (124), Donje Selo (167), Drage (99), Dramotić (55), Jaričište (19), Lozovac (69), Na Glavici (27), Pod Buk (0), Svinjski Dolac (46), Tomašev Dolac (0)
Golubić 573 - 573 - - 573 - - - Buljev Dolac (20), Čičevica (32), Dolovi (41), Duboki Dolac (11), Garevača (15), Golubić (164), Kod Pećine (75), Manajlovac (0), Muratova Draga (11), Pod Glavicom Lužića (9), Pod Gradinom (10), Popina (18), Rašeljkovac (2), Topla Lokva (14), Trnovača (0), Vran Dolina (1), Vrani Buk (0), Vučipolje (123), Za Gradinom (9), Za Gradinom Mandića (18)
Jesenice 1.127 1.127 - - - 1.127 - - - Bunari (12), Burilovac (117), Doci (74), Dolac Vulića (69), Glavica (35), Iza Praga Starokuša (22), Jesenice (234), Kitnjasta Glavica (27), Kod Kraljice (0), Maslenica (0), Na Brigu (17), Pod Bobijom (98), Podprag (13), Ravanjska (152), Rupine (12), Šibenik (127), Stajica (20), Stupica (21), Vučipolje (9), Zelenikovac (68) Sada se iskazuje pod imenom Jasenice.
Karin 1.423 12 1.411 - - 1.423 - - - Golić (8), Karišnica (0), Kozjača (6), Krčevina (13), Kunovac (282), Manastir Karin (8), Orljak (27), Podorljak (36), Pod Stranom (42), Slana (41), Staro Selo (575), Ujčić (348), Vrh Strane (37) U 1948. podijeljeno na naselja Donji Karin i Gornji Karin.
Krupa 749 5 744 - - 749 - - - Alan (7), Brestovac (18), Brod kod Mosta (36), Dolac (16), Dubrave (73), Gužvice (75), Jovančevići (64), Krivodoli (104), Krupa (11), Mandići (48), Opačići (51), Pirovište (36), Pljeskulja (10), Ruja (12), Smokovac (61), Strijenja (98), Šušnjavača (27), Trnovača (2)
Kruševo 1.600 1.496 104 - - 1.600 - - - Bakarić (9), Brkić ili Orljak (88), Bukovac (103), Dolac (87), Donje Polje Kruševo (228), Drage (65), Gajine (11), Golubnjača (17), Gornje Polje Kruševo (200), Karamarkuša (19), Karlovac (15), Kobljani (131), Kosičak (21), Kozmač (12), Krunjača (29), Otišna (151), Pod Glavicom (36), Pod Gredom (22), Ribnica (87), Rumazalo (16), Sekin Gaj (23), Tija (9), Uz Drage (46), Vedro Polje (78), Vinovac (0), Više Fratruše (97)
Medviđe 1.263 940 323 - - 1.263 - - - Arežina (7), Bakračuša (67), Crnolist (4), Čekić (76), Dolac Sakića (6), Dražica (18), Erstići (16), Gradina (105), Kod Bunara (45), Kod Lokve (102), Kozjača (56), Ledine (48), Livade (8), Mikulići (25), Mirilo (5), Na Glavici (0), Na Gradini (5), Nad Crkvom (0), Paklenjača (30), Ploče (53), Pod Glavicom (73), Pod Glavicom Kneževom (4), Pod Golom Glavicom (26), Pod Gradinom (57), Pod Kosom (31), Pod Prosikom (0), Pod Stranom (28), Prosjek (63), Pupavci (10), Razvale (9), Solokve (14), Srdarovići (27), Starovro (89), Šakinica (9), Torine (3), Trolokve (10), Vinčulja (0), Visoka Glavica (33), Više Gradine (42), Vodenjača (9), Za Crkvom (23), Za Maricom (27) Sada se iskazuje pod imenom Medviđa.
Muškovci 522 - 522 - - 522 - - - Baljci (54), Buljeva Draga (43), Čavlinovo Brdo (20), Dolac kod Brista (8), Jesenovac (15), Kod Kotla Đurića (13), Milanci (120), Ogari (28), Paravinjski Dolac (38), Pečića (0), Pljeskulja (9), Ploča (0), Pljuvača (5), Pod Kotlom (21), Popovića Dolac (4), Povrh Luku (3), Simići (120), Više Buka Berberova (0), Vučkovića Dolac (11), Vukadinovića Dolac (10)
Obrovac (Obbrovazzo) 401 285 116 - 6 330 20 - 45 Obrovac (361), Obrovac-Kruševo ili Pred Stražom (40)
Seline 737 737 - - - 737 - - - Bučići (92), Čičevica (23), Grabove Doline (19), Jabukovac (61), Jukići (76), Jurlinovići (121), Kosa (8), Lekić (16), Libinje (0), Magaši (36), Na Brigu (51), Na Zukvi (3), Nad Docom (31), Paklenica Mala (13), Plan (0), Poda Dragom (30), Provalija (4), Reljani (45), Riminić (5), Samardžića Dolac (12), Skiljići (61), Više Modrića (30)
Stari Grad 912 911 1 - - 912 - - - Bristovac (59), Dobro Selo (22), Doci (22), Došenove Njive (35), Grabov Klanac (18), Jatare (32), Kojića Dolac (8), Kruškovac (47), Ledenik Mali (82), Ledenik Veliki (59), Lug (4), Mali Vaganac (35), Paklenica Vela (11), Sinokos (26), Slobodna (71), Stari Grad (126), Torine (35), U Romovac (123), Vitrenik (9), Zidine (88) Sada se iskazuje pod imenom Starigrad.
Tribanj 1.160 820 340 - - 1.160 - - - Asanovac (84), Bristovac (168), Kod Križa (59), Kopovina (15), Kozjača (23), Krčevine (78), Krušćica (81), Lisarica (38), Livadica (92), Lukovac (48), Ljubotić (63), Matijašica (59), Na Brini (11), Običaj (0), Paripov Luk (62), Paripovača (8), Redine (11), Reljinovac (46), Sirno Selo (33), Sveta Mandalina (7), Šibuljina (146), Zidine (28)
Zaton 374 261 113 - - 374 - - - Deminjak (51), Doci (24), Gačine (6), Gakuša (10), Grkovac (6), Jokići (56), Knezuša (23), Pod Kosom (22), Rastovac (12), Skutinovac (5), Više Bravara (135), Više Grkovca Pršinka (24), Za Glavicom (0) Sada se iskazuje pod imenom Zaton Obrovački.
Zelen Grad 597 147 450 - - 597 - - - Barovište (21), Cvrkljuše (29), Dugačka Njiva (49), Gradina (8), Jasenovača (38), Kapljuv (30), Mekota (19), Pirovište (5), Pod Gradinom (61), Pod Grebljevcem (61), Pod Kretom (11), Sjenokos (17), Travnjak (18), Vidakuša (88), Vlačine (58), Vrulje (34), Zaklopac (37), Zukva (13) Sada se iskazuje pod imenom Zelengrad.
Žegar 1.645 4 1.641 - - 1.645 - - - Bogatnik (451), Budović (262), Kaštel (172), Kubati (79), Mali Prosik (0), Nad Vodom (227), Orašje (0), Prndelji (197), Prosjek (142), Sanaderi (104), Trebočnik (11) Sada je podijeljeno na naselja Bogatnik, Kaštel Žegarski, Komazeci i Nadvoda.

Literatura[uredi | uredi kôd]

  • Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder; Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900. Herausgegeben von der K. K. Statistischen zentralkommission; XIV Dalmatien. Wien 1908.
  • Republika Hrvatska - Državni zavod za statistiku: Naselja i stanovništvo Republike Hrvatske 1857. – 2001.
  • Mirko Korenčić: Naselja i stanovništvo SR Hrvatske od 1857-1971, Zagreb, 1979.

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. Zeno.org Meyers Großes Konversations-Lexikon, sv. 4., Lipsko, 1905., str. 429, natuknica Dalmatien
  2. a b Gemeindelexikon der im reichsrate vertretenen königreiche und länder; Bearbeitet auf grund der ergebnisse der Volkszählung vom 31. dezember 1900. Herausgegeben von der K. K. Statistischen zentralkommission; XIV Dalmatien. Wien 1908.
  3. Ante Bralić: Zadarski fin-de siècle – Političke i društvene prilike u Zadru i Dalmaciji, Časopis za suvremenu povijest, br. 3./2007., str. 732 - 733