Prijeđi na sadržaj

Dodatak:Popis stanovništva u Hrvatskoj 2011.

Izvor: Wikipedija

Popis stanovništva u Hrvatskoj 2011. godine proveden je od 1. do 28. travnja 2011., prema stanju na dan 31. ožujka. Popis je proveden temeljem Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (Narodne novine, broj 92/10.)[1] Popisom su se obuhvatile sljedeće jedinice popisa: stanovništvo, kućanstva osoba i stanovi i ostale stambene jedinice.[2] Državni zavod za statistiku objavio je krajem prosinca 2012. godine rezultate, koji se odnose na broj stanovnika prema spolu, starosti, državljanstvu, narodnosti, vjeri i materinskom jeziku. Ostale podatke Popisa 2011., Državni zavod za statistiku objavljivalo se postupno tijekom 2013. godine.[1]

Rezultati[uredi | uredi kôd]

Po Popisu stanovništva 2011. godine na površini od 56 542 km² u Republici Hrvatskoj živjelo je 4 284 889 stanovnika. Gustoća naseljenosti je 75,8 stanovnika/km².[1]

Narodnosna (etnička) pripadnost[uredi | uredi kôd]

Po Metodološkim objašnjenjima Državnoga zavoda za statistiku, narodnost je određena kao obilježje koje označuje pripadnost pojedinca narodu ili etničkoj skupini. Narodnost se tumači i kao osjećaj pripadnosti društvenoj zajednici (narodu) koju obilježava etničko, jezično i kulturno srodstvo njezinih pripadnika, te svijest o cjelovitosti vlastite zajednice i njezine posebnosti u odnosu prema drugim takvim zajednicama.[1]

Na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, članka 7. stavka 2., osoba se na pitanje o nacionalnoj pripadnosti mogla slobodno izjasniti. Ako se osoba na to pitanje izjasnila u smislu regionalne, vjerske ili bilo koje druge pripadnosti, popisivač je bio dužan upisati takav odgovor. No, ako se osoba nije željela izjasniti, popisivač je označio odgovor „ne izjašnjava se”.

Podatci Popisa 2011. prema narodnosti prikazuju se tako da se najprije ispisuje podatak za većinski hrvatski narod, a potom abecednim redom podaci za 22 nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Slijede podaci za ostale narode, potom za osobe koje su se izjasnile u smislu regionalne i vjerske pripadnosti, potom podatak za osobe čiji se odgovori nisu mogli svrstati (neraspoređeno), a na kraju podaci za osobe koje se nisu izjasnile i za osobe nepoznate narodnosti (odgovor nije bio upisan).

Popis stanovništva u Hrvatskoj 2011. godine[1]

Narod Broj
stanovnika
Udio
Hrvati 3 874 321 90,42%
Albanci 17 513 0,41%
Austrijanci 297 0,01%
Bošnjaci 31.479 0,73%
Bugari 350 0,01%
Crnogorci 4 517 0,11%
Česi 9 641 0,22%
Mađari 14 048 0,33%
Makedonci 4 138 0,10%
Nijemci 2 965 0,07%
Poljaci 672 0,02%
Romi 16 975 0,40%
Rumunji 435 0,01%
Rusi 1 279 0,03%
Rusini 1 936 0,05%
Slovaci 4 753 0,11%
Slovenci 10 517 0,25%
Srbi 186 633 4,36%
Talijani 17 807 0,42%
Turci 367 0,01%
Ukrajinci 1 878 0,04%
Vlasi 29 <0,01%
Židovi 509 0,01%
ostali1 8 052 0,19%
izjasnili se u smislu vjerske pripadnosti2 10 182 0,24%
regionalna pripadnost3 27 225 0,64%
neraspoređeno4 731 0,02%
ne izjašnjavaju se5 26 763 0,62%
nepoznato6 8 877 0,21%
ukupno 4.284.889 100%

1Pripadnici naroda, koji ne pripadaju nacionalnim manjinama Hrvatske

2Izjašnjavanje popisnika muslimanima grupirano je kao vjerska pripadnost.[3] Iako je na detaljnom prikazu stanovništva po narodnosti navedeno posebno upisanih 7 558 muslimana i 2 560 pravoslavaca.[4]

3Popisanici se izjasnili kao: Hercegovci, Dalmatinci, Zagorci, Istrijani, Primorci, Slavonci, Međimurci,…[3]

4Odgovor popisanika nije bilo moguće svrstati

5Popisanici koji se nisu željeli nacionalno izjasniti

6Popisnici nepoznate nacionalne pripadnosti

Materinski jezik[uredi | uredi kôd]

Izjašnjeni po materinskome jeziku na popisu stanovništva u Hrvatskoj 2011. godine [1]

Jezik Broj
stanovnika
Udio
hrvatski 4 096 305 95,60 %
hrvatsko-srpski 3 059 0,07 %
albanski 17 069 0,40 %
bosanski 16 856 0,39 %
bugarski 293 0,01 %
crnogorski 876 0,02 %
češki 6 292 0,15 %
hebrejski 30 <0,01 %
mađarski 10 231 0,24 %
makedonski 3 519 0,08 %
njemački 2 986 0,07 %
poljski 639 0,01 %
romski 14 369 0,34 %
rumunjski 955 0,02 %
ruski 1 592 0,04 %
rusinski 1 472 0,03 %
slovački 3 792 0,09 %
slovenski 9 220 0,22 %
srpski 52 879 1,23 %
srpsko-hrvatski 7 822 0,18 %
talijanski 18 573 0,43 %
turski 342 0,01 %
ukrajinski 1 008 0,02 %
vlaški 14 <0,01 %
ostali jezici 5 367 0,13 %
nepoznato 9 329 0,22 %
ukupno 4 284 889 100%

Starosna piramida[uredi | uredi kôd]

Vjerska pripadnost[uredi | uredi kôd]

Stanovništvo po županijama koje se izjašnjava religioznim nasuprot onima koji su ireligiozni (popis 2011.)

Izjašnjeni po vjerskoj pripadnosti 2011. na popisu stanovništva u Hrvatskoj [5]

vjeroispovjest [5] broj % broj %
katolici 3 697 143 86,28
pravoslavci 190 143 4,44
protestanti 14 653 0,34
ostali kršćani 12 961 0,30
kršćani- ukupno 1 3 914 900 91,37
muslimani 62 977 1,47 62 977 1,44
židovi 536 0,01 536 0,01
istočne religije 2.550 0,06 2 550 0,06
ostale religije, pokreti i svjetonazori 2 555 0,06 2 555 0,06
agnostici i skeptici 32 518 0,76
nisu vjernici i ateisti 163 375 3,81
nereligiozni - ukupno 2 195 893 4,57
ne izjašnjavaju se 93 018 2,17
nepoznato 12 460 0,29
ostalo - ukupno 3 105.478 2,46
ukupno 4 284 889 100,00 4 284 889 100,00

1 uključeni katolici, pravoslavci, protestanti i ostali kršćani
2 uključeni agnostici i skeptici i nisu vjernici i ateisti
3 uključeni ne izjašnjavaju se i nepoznato

Izvori[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]

Unutarnje poveznice[uredi | uredi kôd]