Predrag Keros

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Predrag Keros
Predrag Keros
Predrag Keros
Rođenje Zagreb, 17. rujna 1933.
Smrt Zagreb, 23. veljače 2018.
Nacionalnost Hrvat
Titula professor emeritus dr.sc., doktor medicinskih znanosti, magistar bioloških znanosti, specijalist opće kirurgije, ortopedije i primarijus neurokirurgije
Supruga Prof. dr. sc. Jadranka Keros rođ. Naglić
Djeca dr. sc. Tomislav Keros, dr. vet. med.
Roditelji Ante Köraus / Keros, dipl. ing i Vilka Keros rođ. Balić
Portal: Životopis

Predrag Keros (Zagreb, 17. rujna 1933. - Zagreb, 23. veljače 2018.) bio je vrstan nastavnik, znanstveni djelatnik i iskusan liječnik nazočan u našoj visokoškolskoj izobrazbi i u kliničkoj medicini više od pet desetljeća.

Životopis[uredi VE | uredi]

U nastavu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uključen je već u tijeku studija imenovanjem za laboranta prosektora u Zavodu za anatomiju 1956. godine. U tome je zvanju i potom kao asistent od 1960. godine vodio vježbe u dvoranama za seciranje. Nakon izbora za docenta, 1965. godine, do umirovljenja je održavao nastavu sa studentima Medicinskog fakulteta, te i sa studentima Stomatološkog fakulteta do 1983. godine, kada je na stomatologiji predmet  osamostaljen. Usporedo je od 1960. godine organizirao i uspješno je desetljećima vodio nastavu iz Funkcionalne anatomije u Visokoj školi ( današnje Zdravstveno veleučilište), a potom Fakultetu za fizičku kulturu (današnji Kineziološki fakultet). Deset je godina (1966. do 1975.) dr. Keros bio i član Odbora za uvođenje studenata u znanstveni rad, te je sa zalaganjem i strpljenjem pomagao mladim medicinarima u stručnoj izobrazbi, a umnogome je pridonio uređivanju i redovitu izlaženju studentskoga stručnog časopisa „Medicinar“.[1]

Prigodom osnutka Visoke škole za medicinske sestre i tehničare (danas Zdravstvenog veleučilišta) u Zagrebu 1966. godine organizirao je nastavu anatomije i godinama je u njoj sudjelovao. Nakon osamostaljenja Škole 1996. godine kao ugovorni profesor je ustrojio Katedru za anatomiju i fiziologiju u kojoj su stasala 4 profesora, 3 viša predavača i 3 predavača anatomije. Nakon umirovljenja vodio je niz godina Povjerenstvo za izdavačku djelatnost, a 2016. je godine knjižnica Zdravstvenog veleučilišta  nazvana njegovim imenom. Zdravstveno veleučilište je i njegovom zaslugom danas prepoznatljiva medicinska edukacijska institucija u kojoj je postao zaslužnim članom, te mu je u znak hvale za učinjeno otkrivena bista. 

U poslijediplomskoj  izobrazbi dr. Keros je dao značajan doprinos. Vodio je brojne kolegije poslijediplomskih studija, a godinama je vodio i kolegij „Funkcionalna anatomija reproduktivnog sustava“ u poslijediplomskome studiju Biologija/Biomedicina Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  Cijelo je desetljeće (1980. do 1990.) u svojstvu prodekana, te predstojnika Centra za suradnju s udruženim radom i potom člana Kolegijalnog poslovodnog organa, bio organizator i sudionik tečajeva trajne izobrazbe liječnika, te je uspješno promicao tu važnu fakultetsku djelatnost.

Klinička izobrazba profesora Kerosa u kirurgiji, ortopediji i neurokirurgiji umnogome je pridonijela praktičnom usmjerenju nastave u kojoj je iskazao svojstva vrsnog predavača i pedagoga, a napisao je i nekoliko rasprava o promicanju nastave. Naraštaji se studenata i danas sjećaju njegovih jasnih, logičnih i zanimljivih izlaganja, a uvijek je nastojao govoriti i pisati uzornim književnim jezikom sa primjerenom dikcijom.

Na pomoć studentima Medicinskog i srodnih fakulteta te liječnicima, napose u kirurškim usmjerenjima, dr. Keros je napisao brojne anatomske udžbenike, te poglavlja u djelima drugih autora, a među njima je priručnik „Funkcijska anatomija lokomotornog sustava“ (s M. Pećinom) kojemu je dodijeljena prestižna nagrada „Josip Juraj Strossmayer“.

U sklopu stručne djelatnosti dr. Keros je najprije bio konzultant kirurg Središnjeg instituta za tumore u Zagrebu (1971. do 1973.), a potom specijalist kirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC Zagreb. Nakon završetka neurokirurške specijalizacije od 1978. do 1998. godine obavljao je dužnost pročelnika Poliklinike u istoj klinici.

Istraživački rad je dr. Keros od samog početka usmjerio funkcijskoj i kirurškoj anatomiji, te napose kralješnici i perifernim živcima. Istraživanja su najprije uključivala topografsku anatomiju i mogućnosti provodne anestezije osjetnih živaca, a posebitu je pozornost pridao kirurškoj anatomiji i strukturi rekurentnog i drugih živaca koji sudjeluju u inervaciji fonatornoga sustava. Radove su citirali brojni domaći i inozemni autori: Dedo, Kandel, Kotby, Kratz, Mündnich, Ogura, Padovan, Riddell, Salinger, Šercer  i drugi.

Posebno zapaženo područje jesu istraživanja o prednjoj lubanjskoj jami i odnošaju kribrozne ploče rešetnice prema paranazalnim sinusima, a koja su danas nezaobilazna u endoskopskoj kirurgiji područja prednje lubanjske jame. Njegovi se nalazi i „Kerosova klasifikacija“, danas kao ključne riječi, navode u svim svjetskim anatomskim, otorinolaringološkim, radiološkim, neurokirurškim, pa i u oftalmološkim te antropološkim časopisima, udžbenicima i priručnicima.

Veliki broj istraživanja posvećen je funkcijskoj anatomiji i morfologijskim promjenama kralješnice uvjetovanim uspravnim čovjekovim stavom. Značajni prinosi su istraživanja vratne kralješnice i nagiba zuba aksisa (citirana u glasovitoj Grayevoj anatomiji i u Platzerovu atlasu). Zapažena su također istraživanja lumbosakralnog prijevoja i biomehanički temeljena rješenja operacijskog pristupa u kralješnični kanal, novo tumačenje gibanja pulpozne jezgre i druga. Ti su radovi također često citirani, a postupak je spondilodeze prikazao Rathke u atlasu operativne ortopedije.Biomehanička su istraživanja uputila dr. Kerosa i u područje ergonomije, gdje također ima zapaženih radova, a sa medicinarima, akademikom I. Ruszkowskim i V. Nikolićem, stomatologom V. Lapterom, te inženjerima O. Muftićem i A. Vučetićem bio je među utemeljiteljima „Zagrebačke biomehaničke škole“. S kliničkog je motrišta obradio i druga anatomska područja, primjerice, kiruršku anatomiju šake i vaskularizaciju zapešćajnih kostiju, a u suradnji s kliničarima objavio je brojne kirurške, ortopedske i neurokirurške radove.

Bio je voditelj dvaju istraživačkih projekata: "Anatomska, histološka i elektrofiziološka istraživanja inervacije grkljana u čovjeka", te u nastavku i projekta, „Morfološka i klinička istraživanja poremećaja govora." Zatim je surađivao u nekoliko istraživačkih projekata o kraniocerebralnim ozljedama, a sada je sudionik projekta "Istraživanje učinkovitosti funkcijskih neurokirurških zahvata" (voditelj: prof. dr. J. Paladino).

Istodobno je poticanjem i usmjeravanjem skrbio o stručnom i znanstvenom usavršavanju mladih suradnika u Zavodu za anatomiju i u kliničkim ustanovama u kojima je radio. Više od četrdeset naših danas uglednih znanstvenika medicinara, stomatologa, pa i inženjera u području biomehanike, svoj su istraživački rad započeli uz njegovu pomoć.

Posljednjih je desetak godina profesor Keros svoje djelovanje usmjerio pisanju kliničko anatomskih prikaza i priručnika, pridajući znanstvenim spoznajama i vlastita iskustva stečena u stručnom radu.

Književno-publicistički rad[uredi VE | uredi]

Bibliografija profesora Kerosa kao autora ili koautora uključuje 438 objavljenih naslova, među kojima su 176 znanstvena rada, a 112 radova je u časopisima referiranim u svjetskim bazama podataka. Također je kao autor ili u koautorstvu napisao 30 knjiga, 43 poglavlja u knjigama i 4 monografije, a bio je urednik 12 knjiga, te 7 monografija i zbornika. Njegovi su radovi citirani stotinama puta u inozemnim časopisima, te 29 udžbenika, priručnika i atlasa, a više od 300 citata je u domaćim radovima, disertacijama i magisterijima, te u 43 udžbenika, priručnika i atlasa što ukazuje na značajan utjecaj u našoj medicinskoj literaturi.

Napose ističemo nastojanja u promicanju hrvatskog medicinskog nazivlja i što primjerenijeg priređivanja medicinskih publikacija, a bio je urednik časopisa Radovi Medicinskog fakulteta i Saopćenja, urednik kancerološkoga časopisa Libri oncologici[2], te član Savjeta časopisa Liječnički vjesnik i Kineziologija. Istodobno je utemeljio i potom vodio Izdavačku djelatnost Medicinskog fakulteta, a tijekom više od petnaest godina kao glavni urednik fakultetskih izdanja potpisao je oko 120 udžbenika i drugih publikacija.

Dr. Keros se davne 1960. godine priključio tada malobrojnoj skupini liječnika koji su pristupačnim štivom nastojali pridonijeti zdravstvenom prosvjećivanju pučanstva. Surađivao je u tridesetak novina i časopisa, na radiju i televiziji i napisao je tisuće članaka, podlistaka, savjeta, te šest popularno medicinskih knjiga. Poticao je i druge kolege na suradnju, pa je u odjeljcima koje je uređivao sudjelovalo više od dvije stotine naših stručnjaka, a dugogodišnji je rad i iskustva u zdravstvenom podučavanju okrunio djelom „Veliki zdravstveni savjetnik“ u pisanju kojega je okupio veliki broj istaknutih nastavnika.

U Medicinskom fakultetu i u Kliničkome bolničkom centru Zagreb dr. Keros je obavljao brojne dužnosti i predano je nastojao uskladiti djelovanja tih dviju ustanova. U Medicinskom fakultetu je obavljao dužnosti predsjednika Fakultetskog savjeta i prodekana i naposljetku člana Kolegijalnog poslovodnog organa za suradnju s drugim ustanovama te izdavačka djelatnost. Kao predsjednik Fakultetskog savjeta i prodekan, te član osnivačkih odbora i koordinator, značajno je od 1979. do 1982. godine, pridonio utemeljenju dislociranih cjelovitih studija u Osijeku i u Splitu, te organiziranju nastave koja, unatoč neprimjerenim uvjetima, kakvoćom nije zaostajala za nastavom u matičnom fakultetu. To je pak bilo među presudnim čimbenicima razvoja dislociranih studija u današnje fakultete.

U Kliničkome bolničkom centru Zagreb je profesor Keros bio član Medicinskog savjeta i potom predsjednik Odbora za kliničku nastavu, a naposljetku je imenovan članom Poslovodnog odbora KBC-a za znanstveno pedagošku djelatnost. Domećemo da je 1978. godine u Poliklinici Neurokirurške klinike u KBC-u utemeljio Centar za suzbijanje boli, prvu takvu ustanovu u nas, a posljednjih je godina pripomogao i uvođenju telemedicine u neurokirurgiji.

Dr. Keros je aktivno djelovao i u Sveučilištu, gdje je u razdoblju od 1986. do 1992. godine bio zamjenik predsjednika Odbora za nastavu, te član Predsjedništva Skupštine sveučilišta SR Hrvatske i drugih sveučilišnih tijela, a sudjelovao je i u organizaciji Univerzijade. U vrijeme Hrvatskog proljeća, rujna 1971. godine, dr. Keros je izabran za Predsjednika Sveučilišnog odbora Sindikata, a potom je uznastojao na njegovu uključenju u Društvo nastavnika i suradnika Sveučilišta u Zagrebu i depolitizaciji. U RSIZ odgoja i usmjerenog obrazovanja, obavljao je dužnosti predsjednika Vijeća korisnika i potom predsjednika Odbora za visoko školstvo. Godine 1991. imenovan je članom Savjetodavnoga znanstvenog vijeća u Ministarstvu znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske.

U vrijeme osnivanja Lige za borbu protiv raka SR Hrvatske dr. Keros je 1970. godine izabran za tajnika Izvršnog odbora i potom je bio član brojnih tijela Lige, a također je četiri godine bio i predsjednik Sekcije za zaštitu čovjekove okoline SSRNH Zagreb.

U Hrvatskome liječničkom zboru dr. Keros je zbog dugogodišnje djelatnosti izabran za začasnoga člana i među ostalim je obavljao dužnost Tajnika Sekcija za hrvatsko medicinsko nazivlje koje je bio i suosnivač, a bio je član upravnih odbora Kancerološke i Vertebrološke sekcije. Također je bio član Upravnog odbora Predsjedništva  Hrvatske akademije medicinskih znanosti, te član predsjedništva i potom predsjednik Društva za ergonomiju SR Hrvatske. Organizacijske sposobnosti iskazao je i uspješnim ostvarenjem u nas prvog Kancerološkog kongresa, te još osam međunarodnih i domaćih anatomskih kanceroloških i neurokirurških bolesnika koji su održani u Hrvatskoj.

Nakon umirovljenja 2001. godine prof. dr. sc. Predragu Kerosu Senat Sveučilišta u Zagrebu dodijelio je naslov professora emeritusa i u tome svojstvu predloženik do danas sudjeluje u nastavi i znanstvenom radu Medicinskog fakulteta, a do 2004. godine radio je i u Klinici za neurokirurgiju KBC Zagreb kao ugovorni specijalist. Redovito održava i nastavu iz anatomije u Zdravstvenom veleučilištu Zagreb, gdje je ustrojio Katedru za anatomiju i fiziologiju, a istodobno je razvio izdavačku djelatnost, te obavlja dužnost glavnog urednika izdanja veleučilišta. U svim rečenim dužnostima pristupnik je uvijek spreman pomoći kolegama, te u istraživanjima aktivno pridonosi svojim znanjem i iskustvom.

Nagrade i priznanja[uredi VE | uredi]

Među najznačajnijim nagradama i priznanjima dodijeljenim profesoru Kerosu jesu Spomen medalja Općeg sabora grada Zagreba (1970),[3] Diploma Liječničkog vijesnika (1977), Nagrada „Boris Janković Argus“, Vjesnik, Zagreb (1981), Plaketa Sveučilišta u Osijeku (1985), grada Zagreba za znanost (1989), Državna nagrada za promidžbu znanosti (2001), „Josip Juraj Strossmayer“ (2006.), Zaslužni profesor Kineziološkog fakulteta u Zagrebu (2009), The International Hippocrates Award (2010), Začasni član Hrvatskoga liječničkog zbora (2011), Državna nagrada za znanost - za životno djelo (2011).

Galerija[uredi VE | uredi]

Naobrazba, akademski i znanstveni stupnjevi[uredi VE | uredi]

1940.-1952. Osnovna i srednjoškolska naobrazba. Ispit zrelosti položio u IV. gimnaziji Zagreb

1952.-1958. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1954.-1956. Demonstrator u Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

1956.-1959. Laborant prosektor – suradnik u nastavi u Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

1958.-1960. Jednogodišnji pripravnički liječnički staž

1960. Državni stručni ispit za zvanje liječnik

1960. Asistent u Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

1963. Obrana disertacije i akademski stupanj Doktora medicinskih znanosti

1965. Habilitacijski postupak i stupanj naslovnog docenta anatomije u Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1961.-1965. Specijalizacija i specijalistički ispit iz Opće kirurgije

1967. Sveučilišni docent za predmet Anatomija u Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1965.-1969. Specijalizacija i specijalistički ispit iz Ortopedije

1966.-1968. Postdiplomski studij eksperimentalne biologije u Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1970. Obrana Magistarskog rada i akademski stupanj Magistra bioloških znanosti

1970. Izvanredni profesor za predmet anatomija u Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1973. Naziv Sportski liječnik

1975. Redovni profesor za predmet anatomija u Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1978. Znanstveni savjetnik

1969.-1978. Specijalizacija i specijalistički ispit iz Neurokirurgije

1984. Izvanredni član Medicinske akademije Hrvatske

1988. Naziv Primarius neurokirurgije

1988. Redovni član Medicinske akademije Hrvatske

1998. Umirovljen

2001. Professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu pri Medicinskom fakultetu

Nastavna i znanstvena djelatnost[uredi VE | uredi]

1960.-1998. Nastavnik za predmete Anatomija i Klinička anatomija u Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2001.- Sudjelovanje u nastavnom i znanstvenom radu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (professor emeritus)

1960.-1993. Nastavnik za predmet Funkcionalna anatomija u Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu

1963.-1978. Nastavnik za predmet Anatomija u Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1973.-1987. Nastavnik za predmet Funkcionalna anatomija reproduktivnoga sustava u postdiplomskome studiju Biomedicina Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

1964.-1987. Nastavnik za predmet Anatomija u Višoj školi za medicinske sestre i tehničare u Zagrebu

1997.- Ugovorni profesor za predmet Anatomija u Visokoj zdravstvenoj školi / Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu

2003.-2005. v.d. Pročelnik Katedre za anatomiju, fiziologiju i patofiziologiju Visoke zdravstvene škole u Zagrebu

2006. - v.d. Pročelnik Katedre za anatomiju i fiziologiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu

Istraživački projekti[uredi VE | uredi]

1974.-1976. Voditelj istraživačkog projekta: "Anatomska, histološka i elektrofiziološka istraživanja inervacije grkljana u čovjeka", koje su prihvatili i poduprli Republički fond za naučni rad SRH i SIZ za znanost SRH

1977.-1981. Voditelj istraživačkog projekta "Morfološka i klinička istraživanja poremetnji govora." koji su prihvatili poduprli Republički fond za naučni rad SRH i SIZ za znanost SRH

1982.-1988. "Akutne ozljede mozga i evaluacija njihovih kroničnih posljedica." (voditelj: prof. dr. sc. M. Vidović)

1989.-1994. "Zbrinjavanje kraniocerebralnih ozljeda" (voditelj: prof. dr. sc. M. Vidović) 1995.-2000. "Kraniocerebralne ozljede" (voditelj: prof. dr. sc. J. Paladino)

2001.-2004. "Funkcijska neurokirurgija" (voditelj: prof. dr. sc. J. Paladino)

2004.-2007. "Funkcijska neurokirurgija" (voditelj: prof. dr. sc. J. Paladino)

2005.–2006. Multicenter prospective study: „Effect of NeuroPath™ activation during chemotherapy on recurrent glioblastoma multiforme patients“, BrainsGate, Raamama Israel (voditelj: prof. dr. sc. J. Paladino)

2007.- „Istraživanja učinkovitosti funkcijskih neurokirurških zahvata“ (voditelj: prof. dr. sc. J. Paladino)

Stručna djelatnost[uredi VE | uredi]

1971.-1973. Konzultant-kirurg Središnjeg instituta za tumore i slične bolesti u Zagrebu

1974.-1976. Specijalist kirurg i ortoped u Klinici za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u KBC Zagreb

1976.-1998. Pročelnik Poliklinike u Klinici za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u KBC Zagreb

1978.-1998. Voditelj Centra za suzbijanje boli u sklopu Poliklinike Klinike za neurokirurgiju u KBC Zagreb

1998.-2004. Ugovorni specijalist u Klinici za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u KBC Zagreb

Dužnosti u Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu[uredi VE | uredi]

1966.-1975. Član Odbora za uvođenje studenata u naučni rad

1975.-1976. Predsjednik Izvršnog odbora OOUR Temeljne medicinske znanosti

1977.-1978. Predsjednik Savjeta OOUR Temeljne medicinske znanosti

1979.-1980. Predsjednik Savjeta Medicinskog fakulteta

1980.-1982. Prodekan za dislocirane studije i trajnu izobrazbu liječnika

1979.-1981. Član Odbora za formiranje petogodišnjega Medicinskog studija u Splitu

1979.-1982. Koordinator Medicinskoga studija u Osijeku

1980.-1982. Stručni savjetnik Programa izgradnje kompleksa patologije, sudske medicine i anatomije u Splitu

1981.-1982. Član odbora za razvoj i unapređenje Medicinskoga studija u Splitu

1982.-1986. Predstojnik Centra za suradnju s udruženim radom

1987.-1990. Član Kolegijalnog poslovodnog organa za izdavačku djelatnost i urednik izdanja Medicinskog fakulteta

1991.-1995. Savjetnik za izdavačku djelatnost Medicinskog fakulteta

1975.-1998. Član povremenih radnih tijela (komisije, radne grupe, povjerenstva)

Dužnosti u Sveučilištu u Zagrebu[uredi VE | uredi]

1963.-1966. Predstavnik suradnika Medicinskog fakulteta u Skupštini Sveučilišta

1971.-1978. Predsjednik Sveučilišnog odbora Sindikata

1980.-1981. te 1984.-1986. Delegat SIZ u Savjetu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

1986.-1988. Zamjenik predsjednika Odbora za nastavu Skupštine Sveučilišta u Zagrebu

1986.-1988. Član predsjedništva Skupštine Sveučilišta SR Hrvatske

1989.-1991. Član Savjeta za stipendije Sveučilišta u Zagrebu

Dužnosti u Kliničkome bolničkom centru Zagreb[uredi VE | uredi]

1976.-1978, te 1981.-1983. Član Medicinskoga savjeta Kliničkoga bolničkog centra

1978.-1980. Delegat u Savjetu OOUR Klinike i zavodi Rebro

1978.-1983. Voditelj Radne grupe Neurokirurgija u Onkologijskoj zajednici KBC

1978.-1983. Član Odbora za izdavačku djelatnost KBC

1980.-1982. Predsjednik delegacije OOUR Klinike i zavodi Rebro u Savjetu KBC.

1982.-1989. Predsjednik Odbora za kliničku nastavu KBC 1982.-1986., te 1990.-1991. Član Stručnog kolegija Poliklinike u KBC

1982.-1986. Delegat KBC Zagreb u Skupštini SIZ odgoja i usmjerenog obrazovanja u zdravstvenoj djelatnosti SR Hrvatske

1988.-1990. Član Kolegijalnog poslovodnog organa KBC Zagreb za znanstveno-pedagošku djelatnost

1968.-1998. Član povremenih radnih tijela u KBC (komisije, povjerenstva)

Članstvo i dužnosti u strukovnim i znanstvenim udrugama[uredi VE | uredi]

Član je:

Hrvatske akademije medicinskih znanosti

Hrvatskoga liječničkog zbora

Hrvatskog društva za medicinsko nazivlje

Hrvatskog društva anatoma, histologa i embriologa

Hrvatskog antropološkog društva

Hrvatskog društva za kalcificirana tkiva

Hrvatskoga neurokirurškog društva

European Association of Neurosurgical Societies (EANS)

World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS)

Hrvatskog novinarskog društva

International Federation of Journalist (IFJ)

Bio je član:

Udruženja anatoma Jugoslavije

Međunarodnog saveza anatomskih udruženja (FIAA)

Udruženja kirurga Jugoslavije

Sekcije za medicinsko nazivlje Zbora liječnika Hrvatske

Sekcije za normalnu morfologiju Zbora liječnika Hrvatske

Sekcije za biomehaniku Zbora liječnika Hrvatske

Kirurške sekcije Zbora liječnika Hrvatske

Kancerološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske

Vertebrološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske

Sekcije za neurokirurgiju i neurotraumatologiju Zbora liječnika Hrvatske

Društva ergonoma Hrvatske

International Ergonomic Association (IEA)

1969.-1973. Tajnik Sekcije za hrvatsko medicinsko nazivlje ZLH

1978.-1981. Član Upravnog odbora Kancerološke sekcije ZLH

1979.-1982., te 1985.-1989. Član Upravnog odbora Vertebrološke sekcije ZLH

1965.-1968. Član Upravnog odbora Udruženja anatoma Jugoslavije

1971.-1978. Blagajnik Udruženja anatoma Jugoslavije

1972.-1976. Član Savjeta Zaklade za zaštitu i unapređenje mentalnoga zdravlja SRH

1980.-1981. Član Nadzornog odbora Udruženja neurokirurga Jugoslavije

1984.-1988. Predsjednik Društva ergonoma Hrvatske

1989.-1991. Član predsjedništva Društva ergonoma Hrvatske

1987.-1989. Član Upravnog odbora Predsjedništva Medicinske akademije Hrvatske

1998.- Član Odbora za onkogene i faktore rasta Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Važnije javne i društvene dužnosti[uredi VE | uredi]

1970.-1973. Tajnik Izvršnog odbora Lige za borbu protiv raka SR Hrvatske

1974.-1981. Član Plenuma Lige za borbu protiv raka SRH

1979.-1982. Član Predsjedništva Lige za borbu protiv raka Zagreb

1978.-1982. Član Komisije za zdravstveno prosvjećivanje Lige

1979.-1982. Delegat Medicinskog fakulteta u Skupštini SIZ odgoja i usmjerenog obrazovanja u zdravstvenoj djelatnosti SR Hrvatske

1979.-1983. Predsjednik Odbora za visoko školstvo SIZ odgoja i usmjerenog obrazovanja u zdravstvenoj djelatnosti SR Hrvatske

1980.-1983. Predsjedavajući Predsjedništva Zajednice OUR visokog obrazovanja u zdravstvenoj djelatnosti SR Hrvatske

1984.-1987. Član Programskoga savjeta za zdravstvo SR Hrvatske

1986.-1990. Predsjednik Sekcije za zaštitu čovjekove okoline SSRNH Zagreb

1991.-1992. Član Savjetodavnoga znanstvenog vijeća u Ministarstvu znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske

1991-1993. Član Izvršnog odbora Ogranka Zagreb - Saveza Nijemaca i Austrijanaca Osijek

Priznanja i odličja[uredi VE | uredi]

Diploma Medicinskog fakulteta u povodu pedesetogodišnjice (1968.)

Diplome Saveza studenata Medicinskog fakulteta (1968. i 1969.)

Spomen medalja Općeg sabora grada Zagreba (1970.)

Diploma Uredničkog odbora stručnoga časopisa Medicinar (1971.)

Priznanje Sveučilišnog odbora sindikata Zagreb (1971.)

Zahvalnica Odbora za izgradnju Centra za ginekološki karcinom (1971.)

Spomen diploma Lige za borbu protiv raka SR Hrvatske (1972. i 1977.)

Zahvalnica Zavoda za zaštitu zdravlja Rijeka – Zdravstveni narodni list (1973.)

Diploma Središnjeg instituta za tumore i slične bolesti Zagreb (1973.)

Priznanje ULSMJ i naziv Sportski liječnik (1973.)

Orden zasluge za narod sa srebrnom zvijezdom (1974.)

Diploma i spomen plaketa Zbora liječnika Hrvatske (1974.)

Listina Udruženja anatoma Jugoslavije (1975.)

Priznanje Sveučilišnog odbora Zagreb (1977.)

Diploma Liječničkog vjesnika (1977.)

Povelja Kancerološke sekcije ZLH (1978.)

Diploma Saveza lekarskih društava Jugoslavije (1978.)

Povelja Sportskog društva Medicinar (1980.)

Priznanje i srebrni cvijet revije Vikend (1981.)

Spomen diploma Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1981.)

Nagrada «Boris Janković-Argus» - Vjesnik Zagreb, (1981.)

Zahvalnica Društva Dubrovčana i dubrovačke starine u Zagrebu (1983.)

Plaketa Sveučilišta u Osijeku (1985.)

Srebrna plaketa Vjesnika (1985.)

Nagrada grada Zagreba za znanost (1989.)

Spomen medalja Sveučilišta u Zagrebu (1998.)

Professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu (2001.)

Državna nagrada za promidžbu znanosti (2001.)

Nagrada „Josip Juraj Strossmayer“ (2006.)

Nagrada grada Zagreba (2009.)

Zaslužni profesor – Kineziološki fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009.)

The International Hippocrates Award for medical achievement (2010.)

Državna nagrada za znanost- za životno djelo (2011.)

Pregled nastavničkih djelatnosti[uredi VE | uredi]

Redovna diplomska nastava

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski studij u Splitu

Medicinski studij u Osijeku

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fakultet za fizičku kulturu / Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti Sveučilišta u Splitu

Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i studij u Varaždinu

Visoka zdravstvena škola / Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Studij u Igalu

Studij u Požegi

Visoka zdravstvena škola Sveučilišta u Dubrovniku

Nastava u postdiplomskim studijima:

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • Fizikalna terapija
 • Otorinolaringologija
 • Ginekološka urologija
 • Reumatologija
 • Kirurgija
 • Urologija
 • Ortopedija

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • Funkcijska anatomija reproduktivnoga sustava

Postdiplomski tečajevi

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • Fizikalna terapija
 • Oftalmologija
 • Kirurgija
 • Ortopedija
 • Klinička anatomija
 • Otorinolaringologija
 • Neurokirurgija
 • Reumatologija

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • Bol i suzbijanje boli – Zagreb, Dubrovnik, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Varaždin

Konzultant i član ocjenjivačkih i izbornih povjerenstava

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti Sveučilišta u Splitu

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Biološki odsjek

Fakultet za fizičku kulturu / Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru

Visoka zdravstvena škola / Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Sveučilište u Dubrovniku – za Visoku zdravstvenu školu

Veleučilište u Varaždinu – za Visoku zdravstvenu školu

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

Bibliografija[uredi VE | uredi]

A. ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI


I. Kvalifikacijski radovi

1. Keros P.: Anatomska podloga uspješne provodne anestezije u plastičnoj kirurgiji glave i vrata. Doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1963.

1a. Keros P.: Anatomska podloga uspješne provodne anestezije u plastičnoj kirurgiji glave i vrata (prikaz disertacije). Liječ.vjesn. 85/11:1923–1925, 1963.

1b. Keros P.: Anatomical basis of successful conduction anesthesia in plastic surgery of the head and neck. Med. Journ. 85/11:63-65, 1963.

1c. Keros P.: Anatomska podloga uspješne provodne anestezije u plastičnoj kirurgiji glave i vrata (prikaz disertacije). Sveuč. vjesn. 10-A/181:132–134, 1964.

2. Keros P.: Anatomska istraživanja opasnosti, posljedica i prevencije kljenuti glasiljki kod operacija na štitnoj žlijezdi. Habilitacijski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1965.

3. Keros P.: Funkcionalna anatomija lumbosakralnog prevoja. Magistarski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1969.


II. Znanstveni radovi objavljeni u časopisima

1. Keros P.: Über die praktische Bedeutung der Niveauunterschiede der Lamina cribrosa des Ethmoids. Z. Laryng. Rhinol.Otol. 41/11:808–813, 1962.

1a. Keros P.: Studies concerning variations of the cribriform plate in relation to the medial and upper wall of the ethmoidal labyrinth with regard to the surgery of paranasal sinuses. Acta Anat. 49/4:373, 1962.

2. Keros P.: Prilog poznavanju prednje moždane udubine. Rad.Med.fak.Zagreb 11/3:225-244, 1963.

2a. Keros P.: Odnos etmoidalnog labirinta prema endokraniju. Liječ.vjesn. 85/12:1419, 1963.

3. Keros P.: Anatomska podloga provodne anestezije perikranijuma. Liječ.vjesn. 85/8:861-867, 1963.

3a. Keros P.: The anatomic basis for conduction anesthesia of the pericranium. Med.Journ. 85/8:32-38, 1963.

4. Keros P.: Anatomische Grundlagen einer erfolgreichen Leitungsanästhesie des Darmbeinkammes bei plastischen Operationen im Bereiche des Gesichtes. Z.Laryng. Rhinol.Otol. 42/11:786789, 1963.

4a. Keros P.: Practical importance of relations of the XII intercostal nerve to the iliac crest. Acta Anat. 54/4:357, 1963.

5. Keros P.: Prilog poznavanju provodne anestezije područja gornje i donje usnice i brade. Stom.gl.Srbije 11/2:133­138, 1964.

6. Keros P.: Sprovodna anestezija kod uzimanja transplantata sa goljenice. Chir.Maxillofac.Plast. 4/2:95-100, 1964.

7. Machiedo D., P. Keros: Sindrom portalne hipertenzije i mogućnosti kirurškog liječenja. Liječ.vjesn. 86/11:1341­1376, 1964.

7a. Machiedo D., P. Keros: The syndrome of portal hypertension and the possibility of surgical treatment. Med. Journ. 86/11:16-52, 1964.

8. Tivanovac P., P. Keros: Spondylodesis der Lendenwirbelkörper und des Kreuzbeins mit dem Rippentran­splantat. bull.sci.Cons. Acad.Youg. 9/6:161, 1964.

9. Keros P., D. Machiedo, P. Tivanovac: Vascularisation et relations anatomiques du scaphoide. Arch.Anat.Hist. Embryol. 47/58:495-500, 1964.

9a. Keros P., D. Machiedo, P. Tivanovac: Vascularization and functionally important anatomical relations of the navicular bone. Acta Anat. 61/3:464-465, 1965.

10. Keros P.: Studies of the topographical pattern concerning block anesthesia of the intercostal nerves. Fol.Morphol. 13/2:181-186, 1965.

11. Machiedo D., P. Keros: Primjena provodne anestezije kod potpune fleboekstrakcije velike vene safene. Acta chir. Iug. 12-13/1:5766, 1965.

11a. Keros P., D. Machiedo: Anatomical basis of conduction anaesthesia in phleboextraction of the great saphenous vein. Acta Anat. 69/2:134-135, 1968.

12. Keros P.: Anatomska istraživanja opasnosti, posljedica i prevencije kljenuti glasiljki kod operacija na štitnoj žlijezdi. Rad.Med.fak.Zagreb 13/3:237-274, 1965. i 14/1:6984, 1966.

12a. Keros P.: A contribution to the knowledge of the terminal ramification of the recurrent laryngeal nerve. Acta Anat. 69/1:300, 1968.

13. Machiedo D., S. Steiner, A. Šafar, P. Keros: Phaeochromocytoma kirurški problem. Acta chir.Iug. 13/1:97-104, 1966.

14. Keros P., Dj. Nemanić: Rezultati naših istraživanja provodne anestezije infraorbitalnog živca. Liječ.vjesn. 88/2:145-150, 1966.

14a. Keros P., Dj. Nemanić: Research results in conduction anesthesia of the infraorbital nerve. Med.Journ. 88/2:21-26, 1966.

15. Kandel R., P. Keros: Djelomična rastrgnuća mišića kod mladih ljudi – vojnika i sportaša. Liječ.vjesn. 88/7:791-812, 1966.

15a. Kandel R., P. Keros: Partial muscular rupture in young soldiers and sportsman. Med.Journ. 88/7:34-56, 1966.

16. Keros P.: Anatomska podloga uspješne provodne anestezije u plastičnoj kirurgiji glave i vrata. biol.glasnik 20/1-4:1-116, 1967.

17. Keros P., Dj. Nemanić: The terminal branching of the recurrent laryngeal nerve. Pract.Oto-Rhino-Laryng. 29/1:5-10, 1967.

17a. Keros P., Dj. Nemanić: The terminal branching of the recurrent laryngeal nerve. ENT Digest 3/6:32, 1967.

18. Keros P., Dj. Nemanić: The anatomical basis of successful conduction anaesthesia of the external nose. Fol.Morphol.

15/1:7987, 1967.

19. Tivanovac P., P. Keros: Spondylodese der Lendenwirbelkörper mittels eines Rippentransplantats. Z.Orthop. Grenzgeb. 102/4:533-545, 1967.

19a. Tivanovac P., P. Keros: Problem of sponylodesis of lower lumbar vertebrae and sacrum. Surg.Digest. 3/2:40, 1968.

20. Zergollern J., P. Keros: Habitualno iščašenje ramenog zgloba. Liječ.vjesn. 89/10:729-742, 1967.

20a. Zergollern J., P. Keros: Habitual dislocation of the shoulder joint. Med.Journ. 89/10: 1-15, 1967.

21. Keros P.: Praktično značenje anastomoze između aurikulotemporalnog živca i facialisa. Rad.Med.fak.Zagreb 15/3:193-202, 1967.

21a. Keros P.: The practical importance of anastomosis between the auriculotemporal and facial nerves. Acta Anat. 61/3:462, 1965.

22. Lipozenčić M., P. Keros, Dj. Nemanić, Ž. Ivić, K. Petrić: Lokalna anestezija i anestetici kod zahvata u području gornjih dijelova dišnog i digestivnog trakta. Symp. ORL Iug. 2/3-4:812-818, 1967.

23. Miše I., P. Keros: Provodna anestezija u području usnice, brade i obraza. Acta stom. Croat. 2/4:197-206, 1967.

24. Machiedo D., P. Tivanovac, P. Keros: Naša iskustva u liječenju prijeloma skafoidne kosti. Liječ.vjesn. 90/6:535­549, 1968.

24a. Machiedo D., P. Tivanovac, P. Keros: The treatment of the fractured scaphoid bone. Med.Journ. 90/6:25-40, 1968.

25. Keros P., A. Fulgozi: Provodna anestezija palpebralnog područja. Liječ.vjesn. 90/10:943-951, 1968.

25a. Keros P., A. Fulgozi: Conduction anesthesia of the palpebral zone. Med.Journ. 90/10:21-30, 1968.

26. Keros P., V. Rudež, M. Horčička, V. Cvitanović, V. Mandić, S. Manev: The relationship of the ischial tuberosity to the weightbearing point in conventional aboveknee prostheses. Fol.Morphol. 16/4:317-324, 1968.

27. Zergollern J., P. Keros: Pregled operativnog liječenja artroze kuka. Liječ.vjesn. 90/12:1183-1192, 1968.

27a. Zergollern J., P.Keros: A review of the surgical treatment of hip arthrosis. Med.Journ. 90/12:62-71, 1968.

28. Keros P., V. Rudež, V. Cvitanović, V. Mandić, M. Horčička, S. Manev: Anatomska, rendgenološka i klinička istraživanja o prenošenju opterećenja u ležištu natkoljenske proteze s obzirom na sjedno izbočenje. Rad.Med.fak.Zagreb 16/3:211-235, 1968.

29. Nikolić V., P. Keros, A. Jo, Dj. Nemanić: Inervacija i anestezija nosne šupljine i nosnog dijela ždrijela. Rad.Med. fak.Zagreb 16/3:255-272, 1968.

30. Machiedo D., P. Tivanovac, P. Keros: Esperienze nella cura della frattura dello scafoide del carpo. Chirur.Patol. Speriment. 16/3:258-267, 1968.

31. Keros P., V. Rudež, P. Tivanovac, M. Pećina: Klinička važnost lumbosakralnog kuta i mogućnosti kirurškog liječenja oboljenja lumbosakralnog prijevoja. Liječ.vjesn. 91/2:155-161, 1969. conduction anaesthesia of the external nose. Fol.Morp-31a. Keros P., V. Rudež, P.Tivanovac, M. Pećina: The clinical hol. 15/1:7987, 1967. importance of the lumbosacral angle and the possibility of surgical treatment of diseases of the lumbosacral cur­vature. Med.Journ. 91/2:21-27, 1969.

32. Jeličić I., P. Keros: Spina bifida cystica cervicalis. Acta chir.Iug. 16/1:195-199, 1969.

33. Nikolić V., P. Keros, Dj. Nemanić, A.Jo: Innervation and anaesthesia of the nasal cavity and the nasal part of the pharynx. Internat.rhinol. 7/1:123-129, 1969.

34. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros: O mogućnosti provodne anestezije u području vanjskog uha. Anaesth. Iug. 1/1:13-24, 1969.

35. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros: Morfološke funkcionalne promjene vratne kralješnice kao posljedica uspravnog stava čovjeka. Rad.Med.fak.Zagreb 17/3:161-174, 1969.

36. Keros P.: Funkcionalna anatomija lumbosakralnog prijevoja. Rad JAZU 358:95-197, 1970.

36a. Keros P.: A contribution to the morphology and biomechanics of the lumbosacral curve. Acta Anat. 75/1:138, 1970.

37. Mandić V., P. Keros, M. Pećina, O. Muftić: Tensile force variations in the sciatic nerve caused by elongation of the nerve. bull.sci. Cons.Acad.Youg. A15/11-12: 398-399, 1970.

38. Mandić V., P. Keros, M. Pećina, O. Muftić: Prilog istraživanjima primjene i anatomske podloge Lazarević-Lasegueova testa. Liječ.vjesn. 92/10: 1131-1146, 1970.

38a. Mandić V., P. Keros, M. Pećina, O. Muftić: Further studies on the use and anatomic basis of the Lazarević-Lasegue test. Med.Journ. 92/10: 16-32, 1970.

39. Keros P., I. Kostović: Visoko račvište zajedničke karotidne arterije. Acta chir.Iug. 17: 167-173, 1970.

40. Domljan Z., Z. Henneberg, P. Keros, V. Rudež, V. Kos: Funkcionalna anatomija i promjene proksimalnog tibiofibularnog zgloba u upalnim reumatskim bolestima. Acta.med.Iug. 25/1: 37-52, 1971.

40a. Domljan Z., Z. Henneberg, P. Keros, V. Rudež, V. Kos: Functional anatomy and pathological changes in the proximal tibiofibular joint in inflammatory rheumatic diseases. Acta med.Iug., 25/1:37-52, 1971.

41. Zergollern J., P. Keros: Biomechanicke zmeny talu a nasledne degenerativni postiženi talokruralniho kloubu. Acta chir.orthop. traum.Čech. 8/5:304-307, 1971.

42. Mandić V., P. Keros, V. Rudež, B. Barac: Morfološke i funkcionalne promjene i oštećenja u radnika crtanog filma. Liječ.vjesn. 93/1112:1157-1168, 1971.

43. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros: Neka novija zapažanja u funkcionalnoj anatomiji kralješnice. Folia anat.iug. 1/1­2:17-28, 1972.

44. Spaventi Š., M. Agbaba, M. Bosnar, G. Paić, P. Keros: Se­lective scintigraphic lymphography of the testes. Nuclear-Medizin 12/2:148-153, 1973.

45. Muftić O., P. Keros, M. Vidović, I. Jeličić, B. Barac: Biomechanical changes in lumbosacral region after laminectomy. bull.sci. Cons.Acad.Yug. 18/10-12:233-234, 1973.

45a. Muftić O., P. Keros, M. Vidović, I. Jeličić, B. Barac: Biomehaničke promjene u lumbosakralnom području nakon operacijskih zahvata. Liječ.vjesn. 96/5:314, 1974.

46. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros: Funktionale bedeutung der Adaptation des Dens axis beim Menschen. Verh. Anat. ges. 67:393-397, 1973.

47. Mandić V., N. Šipuš, S. Manev, P. Keros: Rehabilitacija nakon amputacije zbog malignih tumora. Acta orthop. Iug. 4/3:343-349, 1973.

48. Negovetić L., g. Ledinski, K. Kolarić, P. Keros, A. Matković: Naša iskustva s kemoterapijom u tumora središnjeg živčanog sustava. Libri oncol. 2/4:297-301, 1973.

49. Keros P., J. Krmpotić-Nemanić, V. Mandić, V. Rudež, B. Barac: Certain morphological changes in the spine due to biomechanical factors. Rad JAZU 366:55-59, 1973.

50. Zergollern J., O. Muftić, P. Keros: Change of form in scoliotic spine due to increased stiffness following some fixa­ting operations. Rad JAZU 366:61-68, 1973.

51. Muftić O., P. Keros, V. Vitulić, M. Ivančić-Košuta: Struktur­na shema čovjeka kao kinematičkog lanca. Folia anat. iug., 2/3-4 Supp.: 47-64, 1973.

52. Kružić Z., P. Keros, M. Ivančić-Košuta: Anatomski i biomehanički odnosi prigodom prijeloma kostiju zapešća. Medicina Rijeka 10/4:223-224, 1973.

53. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros, R. Štern-Padovan: Ana­tomske i funkcionalne sličnosti i razlike šake i stopala. Medicina Rijeka 10/4:224-225, 1973.

54. Mandić V., P. Keros, M. Ivančić-Košuta: Istraživanja anatomsko kliničke podloge boli u koljenu kao početnog simptoma patoloških procesa u kuku. Liječ.vjesn. 96/4:212-219, 1974.

55. Spaventi Š., g. Paić, P. Keros: Dozimetrijski podaci u scintigrafskoj selektivnoj limfografiji sjemenika. Libri oncol. 3/1:27-31, 1974.

56. Keros P., O. Muftić, M. Vidović, I. Jeličić, b. Barac: Anatomska i biomehanička istraživanja najprikladnijeg operativnog pristupa intervertebralnom disku. Folia anat iug. 3/1:181-187, 1974.

57. Muftić O., P. Keros, M. Vidović, I. Jeličić, b. Barac: biomehaničke promjene u lumbosakralnom području nakon operacijskih zahvata. Liječ.vjesn. 96/9:313, 1974.

57a. Keros P., M. Ivančić-Košuta, O. Muftić, M. Vidović: Anatomska i biomehanička podloga ozljeda mišića. Kineziologija 4/2:77-87, 1974.

58. Iveković V., I. Jeličić, P. Keros, A. Kogler, N. Vidović: Sindrom benignog povećanja intrakranijalnog tlaka. Libri oncol. 4/3:169175, 1975.

59. Muftić O., P. Keros, M. Vidović, I. Jeličić, B. Barac, M. Husnjak: biomehaničke promjene nakon zahvata na luku slabinskog kralješka. Rad.Med.fak.Zagreb 23:11-30, 1975.

60. Iveković V., E. Peruško, P. Keros, B. Barac, V. briner: Prilog razmatranju postoperacijskog uspostavljanja funkcija u bolesnika s tumorom velikog mozga. Libri oncol. 5/1:27-32, 1976.

61. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros, M. Pećina, R. Štern-Padovan, M. Vidović: Anatomska podloga novog postup­ka provodne anestezije u liječenju metatarzalgije. Folia anat. iug. 5/1:7-12, 1976.

62.  Jeličić I., M. Vidović, P. Keros, E. Peruško, D. Ferber, V. Iveković, P. Šurdonja: Operativna iskustva u liječenju sakularnih aneurizama i arteriovenoznih angioma mozga. Rad.Med.fak.Zagreb 24/1-3:39-63, 1976.

63. Muftić O., P. Keros, M. Husnjak, V. Iveković, M. Ivančić-Košuta, M. Vidović: Morfološka i funkcionalna raspodjela čvrstoće slabinskih kralješaka. Folia anat.iug. 5/1:165­170, 1976.

64. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros, M. Ivančić-Košuta: Prilagodba aksijalnog skeleta uspravnom stavu. glasnik antropološkog društva Jugoslavije 14:115-125, 1977.

65. Muftić O., P. Keros: O utjecaju +g ubrzanja na građu ti­jela čovjeka. glasnik Antropološkog društva Jugoslavije 14:169-173, 1977.

66. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros, Dj Nemanić, V. Cvitano­vić, I. Vinter, R. Padovan-Štern: Neuromuscular chronometric index and cronaxy in some speech disorders. Acta med.Iug. 31/129-136, 1977.

67. Iveković V., I. Jeličić, P. Keros, A. Kogler, N. Vidović: Sindrom benigne intrakranijalne hipertenzije – pseudotu­mor mozga. Acta chir.Iug. 24/Supp. 1:477-479, 1977.

68. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros, M. Pećina, M. Ivančić-Ko­šuta: Funkcionalna anatomija koljenskog i gornjeg fibularnog zgloba. Kineziologija 7/1-2:29-42, 1977.

69. Jeličić I., F. Stančić-Rokotov, P. Keros, J. Papa, E. Peruško: Aneurizma stražnje komunikantne arterije. Acta med. Iug. 31:353370, 1977.

70. Krmpotić-Nemanić J., Dj. Nemanić, P. Keros, V. Cvitanović, I. Vinter, R. Padovan-Štern: Der neuromuskuläre chronometrische Index und die Chronaxie bei normaler Sprache und beim Stottern. Verh.Anat.ges. 72:797-799, 1978.

71. Muačević V., b. Barac, M. Šoštarko, E. Peruško, M. Vidović, P. Keros: Psihogena nadgradnja u bolesnika s degenerativnim bolestima kralješnice. Zpravy psychiatrie 49:127­133, 1978.

72. Krmpotić-Nemanić J., M. Pećina, P. Keros: A new tre­atment of Mortons metatarsalgy by conducting anae­sthesia. Chir.piede 4/1:57-60, 1980.

73. Vukičević S., R. Štern-Padovan, D. Vukičević, P. Keros: Holographic investigations of the human tibiofibular inte­rosseus membrane. Clin.Orthopaed. 151:210-214, 1980.

74. Kogler A., P. Keros: Kliničko značenje morfologije i varijacija trigeminalne udubine. Folia anat.iug. 12/1:37-53, 1982.

75. Kotorac V., P. Keros, L. Cigić, Z. Križišnik, R. Stare: Suvremeni principi kirurškog liječenja benignih bolesti papile Vateri. Acta. chir.Iug. 30/2: 197-210, 1983.

76. Kogler A., P. Keros: Sindrom n. trigeminusa. Acta med. Iug. 37:3554, 1983.

77. Stojanović J., J. Papa, P. Keros, O. Muftić, A. Vučetić, g. buljat: Neuroradiološka dijagnostika angioma kralješnice. Rad. Med.fak.Zagreb 25/4:215-224, 1984.

78. Peruško E., M. Vidović, P. Keros, I. Adanić-Mikloška: Primjena elektrostimulacije putem akupunkturnih točaka u liječenju trigeminalne neuralgije. Anaesth. Iug. 11/3:155-160, 1984.

79. Pezerović Dž., O. Muftić, V. Luetić, P. Keros: Doprinos tumačenju promjena viskoznosti krvi. Rad.Med.fak.Zagreb 26/2-3:119-127, 1985.

80. Lacković Z., M. Relja, P. Keros: bolest a endogenski opiaty. Čas. Lek.Čes. 125:767-772, 1986.

81. Iveković V., J. Paladino, P. Keros, P. Miklić, J. Papa, Z. Šostar: Mjerenje širine kanala slabinske kralješnice i razvoj spinalnih kompresijskih sindroma. Rad.Med.fak. Zagreb 28:171-176, 1987.

82. Grbavac Ž., D. Božičević, P. Keros: Edem mozga u bolesnika s ishemičkim cerebrovaskularnim inzultom. Rad. Med.fak.Zagreb 29/2-3:149-154, 1988.

83. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros, I. Vinter: Anatomische grundlagen der Stirnbildung. gegenbauer morphol. Ja­hrb. 134/6: 923-928, 1988.

84. Muftić O., P. Keros: Harmonijska analiza dužine grudne kralješnice kao osnova za utvrđivanje ergonomskog stava čovjeka. Sigurnost 30/3:157-160, 1988.

85. Grbavac Ž., D. Božičević, J. Paladino, P. Keros: Evaluacija moždanog edema u bolesnika s intracerebralnim krvarenjem. Rad.Med.fak.Zagreb 30/2-3:107, 1989.

86. Ruszkowski I., P. Keros, O. Muftić: Changes in the mechanical axes of the lower limbs as a cause of posttraumatic arthrosis. Acta orthop. Iug. 20/3:134, 1989.

87. Ruszkowski I., O. Muftić, P. Keros: Biomehanička razmatranja rasta i diferencijacije potpornog tkiva. Rad.Med. fak.Zagreb 32/4:297-305, 1991.

88. Muftić O., P. Keros, Ž. Božić: Dinamička antropometrija u biomehaničkoj analizi rada. Strojarstvo 34/1-2:9-12, 1992.

89. Petrušić I., P. Keros, V. Hauptfeld, Lj. Pačić, M. Grgas: Kasne komplikacije, rehabilitacija i prognoza kraniocerebralnih ozljeda. Acta med. Croat. 46/suppl.:35-39, 1992.

90. Radoš N., P. Keros, D. Trnski, O. Muftić: The biomechanics of the kidney: the isothermal function of the capsule adipose renis. Acta med. Croatica 47:93-96, 1993.

91. Štimac D., V. Nikolić, D. Rabić, P. Keros, O. Muftić: Anatomical, clinical and biomechanical proportion of pedicular segment of the thoracolumbar spine. Surg. Radiol. Anat. 15:245, 1993.

92. Muftić O., I. Ruszkowski, P. Keros: Micromechanics of bone tissue. Periodic.biol. 96/1:127-8, 1994.

93. Keros P., O. Muftić, J. Stojanović: The real shifting of the nucleus pulposus. Coll. Antropol 18 (supp):65-70, 1994.

94. Vidović M., P. Keros, O. Muftić, A. Vučetić: Doprinos tumačenju gibanja pulpozne jezgre. Acta chir. Iug. 34/suppl. 1:161, 1987.

95. Radoš N., K. Grdović, D. Trnski, P. Keros, J. Radoš: Biomechanical aspect of supravesical urine derivation by Bricker’s method. Acta med Croat 50:169-172; 1996.


III. Radovi objavljeni u zbornicima

1. Pravdica N., J. Zergollern, P. Keros: Reaktivna pregradnja krova acetabuluma, prirodna prevencija razvoja artroze u prirođeno displastičkom kuku. Zbornik 4. Kongresa Udruženja ortopeda i traumatologa Jugoslavije, Ljubljana 1967., 107-112.

2. Ostojić K., P. Keros, V. Rudež, V. Cvitanović, V. Mandić, M. Horčička, Č. Ljubin, N. Šipuš: Specifičnosti primjene proteze kod natkoljenih amputacija s osteoartrozom kuka. Zbornik 4. Kongresa Udruženja ortopeda i traumatologa Jugoslavije, Ljubljana 1967., 141-145.

3. Tivanovac P., P. Keros: Osteosinteza krstačne kosti i bočnih kralješaka rebrenim kalemom postavljenim kroz trupove kralješaka. Zbornik 4. Kongresa Udruženja ortopeda i traumatologa Jugoslavije, Ljubljana 1967., 513-518.

4. Keros P.: Klinička anatomija šake. Zbornik 1. Simpozija o bolestima i ozljedama šake, Zagreb 1969., 1-34.

5. Keros P.: Vaskularizacija karpalnih kostiju i njeno kliničko značenje. Zbornik 2. Simpozija o bolestima i ozljedama šake, Zagreb 1970., 291-295.

6. Zergollern J., P. Keros, S. Zergollern: Prilog liječenju prijeloma i pseudoartroza skafoidne kosti. Zbornik 2. Simpozija o bolestima i ozljedama šake, Zagreb 1970., 317-324.

7. Keros P.: Limfna mreža vrata. Tečaj Klinička anatomija grkljana i ždrijela, Zavod za anatomiju „Drago Perović”, Zagreb 1972., 20-30.

8. Keros P., I. Kostović, Dj. Montani: Morfološke i histokemijske osobitosti palmarne aponeuroze. Zbornik 3. Simpozija o bolestima i ozljedama šake, Zagreb 1972., 245-255.

9. Mandić V., B. Barac, P. Keros, V. Rudež: Funkcionalne promjene i oštećenja šake u radnika crtanog filma. Zbornik 3. Simpozija o bolestima i ozljedama šake, Zagreb 1972., 375-379.

10. Negovetić L, g. Ledinski, K. Kolarić, P. Keros: Naša isku­stva s kemoterapijom kod tumora središnjeg živčanog sustava. Zbornik 4. Kongresa na jugoslavenskite neurohirurzi i neurotraumatolozi, Skopje – Ohrid 1973., 329-333.

11. Kružić Z., P. Keros, M. Ivančić-Košuta: Anatomski i biomehanički odnosi prilikom prijeloma kostiju zapešća. Zbornik 4. Simpozija o bolestima i ozljedama šake, Opatija 1974., 133-144.

12. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros, R. Štern-Padovan: Anatomske i funkcionalne sličnosti i razlike šake i stopala. Zbornik 4. Simpozija o bolestima šake i stopala, Opatija 1974., 153-162.

13. Muftić O., P. Keros: Anatomija – biomehanika – ergonomija. Ergonomija u Jugoslaviji, Društvo za ergonomiju SRH, Zagreb 1974., 49-61.

14. Keros P., O. Muftić, Z. Vnučec: Utjecaj ergonomskog pristu­pa na industrijsko oblikovanje. Ergonomija u Jugoslaviji, Društvo za ergonomiju SRH, Zagreb 1974., 236-244.

15. Vidović M., E. Peruško, P. Keros: Prognoze moždane kome i dijagnoza cerebralne smrti. 9. Poslijediplomski tečaj iz kirurgije, Zagreb 1975., 289-299.

16. Muftić O., P. Keros, M. Husnjak: Raspodjela koštane građe u slabinskih kralješaka kao funkcionalna i morfologijska posljedica. 13. Jugoslavenski kongres racionalne i primijenjene biomehanike, Sarajevo 1976., Cg-7:1-8.

17. Krmpotić-Nemanić J., O. Muftić, P. Keros: Anatomski uvjeti oblikovanja prirođenih zakrivljenosti kralješnice. Skolioze i kifoze, Medicinska naklada, Zagreb 1977., 229-236.

18. Muftić O., P. Keros: biomechanical changes in vertebral ring after laminectomy (arapski). Alexandria orthopaedic congress, Alexandria 1977.

19. Muftić O., P. Keros: O uvjetima za postavljanje teorija sistema “Ljudi-strojevi-okolina”. Ekologija i ergonomija, Srpsko biološko društvo, Beograd 1980., 1-11.

20. Keros P., D. Božičević, R. Štern-Padovan, I. Vinter: Anatomska i fiziološka podloga nastanka bolne šake. Zbornik 6. Simpozija bolesti i ozljede šake, Dubrovnik 1980., 7-8.

21. Krmpotić-Nemanić J., O. Muftić, M. Vidović, P. Keros, I. Jeličić, V. Iveković, M. Košuta-Ivančić: Biomehaničke promjene kralješnice uvjetovane evolucijom uspravnog stava. Zbornik 1. Simpozijuma o degenerativnim bolesti­ma kičme, beograd 1981., 43-45.

22. Mandić V., O. Muftić, J. Krmpotić-Nemanić, P. Keros, M. Lalić: Ergonomsko proučavanje biomehanike vratne kralješnice. Zbornik 1. Simpozijuma o degenerativnim bole­stima kičme,Beograd 1981., 53-56.

23. Muačević V., B. Barac, M. Šoštarko, E. Peruško, M. Vidović, P. Keros: Psihogena nadgradnja u bolesnika s degenerativnim bolestima kralješnice. Zbornik 1. Simpozijuma o dege­nerativnim oboljenjima kičme, beograd 1981., 112-114.

24. Keros P., D. Božičević, J. Stipić, Z. Kelović: Sustav provođenja boli. Okrugli stol o bolu, 3. Reumatološki dani, Zadar 1982., 7-12.

25. Mandić V., O. Muftić, P. Keros, V. Vučetić, B. Svoren: Ergonomijski pristup utvrđivanja međuovisnosti bolesnika i njegove okoline. Zbornik Simpozija Prava i obveze bole­snika II. Zagreb 1983., 1-5.

26. Muftić O., P. Keros, J. Stojanović: Vibracijski predah vozača kao faktor izbjegavanja radnog zamora. Zbornik 7. Savjetovanja mehanizatora Slavonije i Baranje, Vinkovci 1983., 175-182.

27. Keros P., N. Radoš, A. Vučetić, O. Muftić, S. Šupe: Usporedba statičkih varijacija antropometrijskih veličina s varijacijama harmonijskih veličina. Zbornik 5. Simpozijuma Sistem čovek – mašina i okruženje, Maribor 1984., 11-29.

28. Keros P., O. Muftić: Influence of intervertebral disc deformations on the kinetics of the lower lumbosacral curve. Proceedings, International conference on engineering design, Dubrovnik 1990., 3:1659-1667.

29. Petrušić I., P. Keros, V. Hauptfeld, Lj. Pačić: Kasne komplikacije, rehabilitacija i prognoza ratnih kraniocerebralnih ozljeda. Simpozij Ratne ozljede glave i vrata. HAMZ i Mini­starstvo obrane Republike Hrvatske, Zagreb 1991., 25-27.

30. Keros P.: Naputak za bolesnike s promjenama u vratnome djelu kralješnice. Neurokirurška klinika Medicinskog fakulteta u Kliničkome bolničkom centru Zagreb, Zagreb 1997., 1-8.

31. Paladino J., P. Keros, J. Papa, g. Mrak: Teleneurokirurgija.Knjiga izlaganja, Znanstveni skup Telemedicina u Hrvatskoj, Zagreb 1998., 191-198.

32. Muftić O., P. Keros, Dž. Pezerović: On some contrary ideas in anthropodynamics. International design conference – Design 98, Dubrovnik 1998., 527-532.

33. Keros P., J. Paladino, N. Pirker. Nastanak bolnih osjeta. Poslijediplomski tečaj Kronična bol malignih procesa – dijagnostika i liječenje. Zagreb 2001., 7-21.

34. Božičević D., P. Keros. Suzbijanje boli neurostimulacijama. Poslijediplomski tečaj Kronična bol malignih procesa – dijagnostika i liječenje. Zagreb 2001., 93-102.


B. POGLAVLJA U KNJIGAMA

I. Knjige

1. Keros P., J. Posinovec, M. Pećina, M. Novoselac: Funkcionalna anatomija sustava za kretanje. Medicinska naklada, Zagreb 1968.

2. Keros P., M. Pećina: Bibliografija Udruženja anatoma Jugoslavije. Medicinska naklada, Zagreb 1969.

3. Keros P.: Program i upute o nastavi iz premeta „Normalna sistematska i funkcionalna anatomija čovjeka” za studente Visoke škole za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Med.naklada, Zagreb 1969.

4. Keros P. (glavni urednik): Zbornik liječnika Hrvatske 1874-1974. grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1974.

5. Spaventi Š., I. Padovan, P. Keros (urednici prijevoda): U. Veronesi i sur.: Klinička onkologija. Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1975.


C. ZAVRŠNA IZVJEŠĆA ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA

1. Keros P., J. Krmpotić-Nemanić, V. Cvitanović, A. Jo, Dj. Nemanić, V. Rudež, V. Nikolić, K. Ostojić, R. Štern-Padovan: Anatomska, histološka i elektrofiziološka istraživanja inervacije grkljana u čovjeka. Završni izvještaj o znanstvenom istraživanju 1972. do 1976. godine, Repu­blički savjet za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb 1976.

2. Keros P., J. Krmpotić-Nemanić, V. Cvitanović, A. Jo, Đ. Nemanić, V. Rudež, V. Nikolić, K. Ostojić, R. Štern-Padovan: Morfološka i klinička istraživanja govora. Završni izvještaj o znanstvenom istraživanju 1977. do 1981. godine, Repu­blički savjet za naučni rad SR Hrvatske, Zagreb 1981.

3. Keros P., M. Pećina: Bibliografija Udruženja anatoma Ju­goslavije. Medicinska naklada, Zagreb 1969.

4. Keros P.: Program i upute o nastavi iz predmeta „Normalna sistematska i funkcionalna anatomija čovjeka” za studente Visoke škole za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Medicinska Naklada, Zagreb 1969.

5. Keros P. (glavni urednik): Zbornik liječnika Hrvatske 1874-1974. grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1974.

6. Keros P., M. Pećina: Temelji anatomije čovjeka. Medicinska naklada, Zagreb 1977.

7. Spaventi Š., I. Padovan, P. Keros (urednici prijevoda): U. Veronesi i sur.: Klinička onkologija, 2. izd. JUMENA, Za­greb 1981.

8. Lang S., P. Keros, M. Jakupčević, M. Mrsić (ur.): Medicinska etika u nastavi. Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Zagreb 1982.

9. Lang S., M. Jakupčević, P. Keros, Ž. bantić, M. Mitak, M. Mastilica (ur.): Prava i obveze bolesnika I. i II. Jugoslavenski centar za medicinsku etiku i kvalitetu života, Zagreb 1983.

10. Jovanović S., P. Keros, D. Cvetković, N. Jeličić, I. Vinter: Očna šupljina i organ vida. Naučna knjiga, Beograd – Školska knjiga, Zagreb 1986. i 1989.

11. Keros P., J. Krmpotić-Nemanić, M. Pećina: Anatomija čovjeka – lokomotorni sustav. Medicinski fakultet u Zagrebu, Zagreb 1986.

12. Spaventi Š., I. Padovan, P. Keros (urednici hrvatskog izdanja): U. Veronesi, Ch. Scherman i sur.: Klinička onkologija, 2.izd. Medicinski fakultet u Zagrebu, Zagreb 1987.

13. Keros P., Č. bagi, M. Pećina: Temelji anatomije čovjeka, 2. izd. Medicinski fakultet u Zagrebu, Zagreb 1987.

14. Jovanović S., N. Jeličić, R. Radulović, P. Keros, V. Katić: Nos i paranazalni sinusi. Naučna knjiga, Beograd – Školska knjiga, Zagreb 1987.

15. Jovanović S., A. Kargovska-Klisarova, Z. Milinković, Lj. Đorđević, P. Keros: gornji ekstremitet. Naučna knjiga, Beograd – Školska knjiga, Zagreb 1988.

16. Keros P., J. Krmpotić-Nemanić, I. Vinter: Perovićeva anatomija čovjeka – krvožilni sustav i živci. Medicinski fakultet u Zagrebu, Zagreb 1988. i 1991.

17. Keros P., J. Krmpotić-Nemanić, I. Vinter: Perovićeva anatomija čovjeka – organi utrobe. Medicinski fakultet u Za­grebu, Zagreb 1988. i 1990.

18. Keros P., I. Vinter (urednici prijevoda): W. Platzer: Sustav organa za pokretanje – Priručni anatomski atlas. JUME­NA, Zagreb 1989.

19. Jovanović S., P. Keros, A. Kargovska-Klisarova, I. Ru­szkowski, S. Malobabić: Donji ekstremitet. Naučna knjiga, Beograd – Školska knjiga, Zagreb 1989.

20. Keros P., J. Krmpotić-Nemanić, I. Vinter: Perovićeva anatomija čovjeka – sustav organa pokretanja. Medicinski fakultet u Zagrebu, Zagreb 1988. i 1991.

21. Keros P., I. Vinter (urednici prijevoda): H. Leonhardt: Utrobni organi – Priručni anatomski atlas. JUMENA, Zagreb 1990.

22. Jovanović S., A. Kargovska-Klisarova, J. Jablanov, P. Ke­ros, M. Prostran: Medijastinum. Naučna knjiga, Beograd – Školska knjiga, Zagreb 1990.

23. Keros P., I. Vinter (urednici prijevoda): W. Kahle: Živčani sustav i osjetila – Priručni anatomski atlas. JUMENA, Zagreb 1991.

24. Keros P., M. Pećina: Temelji anatomije čovjeka, 3.izd. Me­dicinski fakultet u Zagrebu, Zagreb 1992.

25. Spaventi Š., I. Padovan, P. Keros, Z. Kusić (urednici hrvatskog izdanja): D. K. Hossfeld i sur.: Priručnik kliničke onkologije. Medicinski fakultet u Zagrebu, Zagreb 1992.

26. Ruszkowski I., P. Keros, T. Žiger: Plosnato stopalo – pes planus. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1994.

27. Keros P., I. Andreis, M. gamulin: Anatomija i fiziologija. Školska knjiga, Zagreb 1996., 1998. i 2000.

28. Keros P., J. Paladino (ur.): book of abstracts, 1st Congress of the Croatian Neurosurgical Society. Zagreb 1996.

29. Keros P.: Ustrojstvo čovjekova tijela. Visoka zdravstvena škola, Zagreb 1997.

30. Keros P., M. Pećina, M. Ivančić-Košuta: Temelji anatomije čovjeka. Naprijed, Zagreb, 1999.

31. Nikolić V., P. Keros: Klinička anatomija abdomena. Ljevak, Zagreb 2000.

32. Keros P., D. Chudy (urednici prijevoda): V. Vannini, g. Po­gliani: Anatomski atlas. Mosta, Zagreb 2002.

33. Keros P., V. Majerić-Kogler: Lokalna i provodna anestezija. Ljevak, Zagreb 2003.


I. Poglavlja u knjigama

1. Keros P.: Temelji topografske i kirurške anatomije luba­nje i mozga; u: J. Krmpotić-Nemanić: Funkcionalna anatomija živčanog sustava i osjetila. Medicinska naklada, Zagreb 1971., 151-161.

2. Keros P.: Anatomija limfnog sustava vrata; u: J. Krmpotić-Nemanić: Odabrana poglavlja kliničke anatomije glave i vrata, Zavod za anatomiju “Drago Perović”, Zagreb 1971., 34-51.

3. Keros P.: Kosti trupa, gornjih i donjih udova; u: J. Krmpotić-Nemanić: Funkcionalna anatomija lokomotornog sustava, Medicinska naklada, Zagreb 1974., 55-90.

4. Keros P., M. Pećina: Nauka o spojevima kostiju; u: J. Krmpotić-Nemanić: Funkcionalna anatomija lokomotornog sustava. Medicinska naklada, Zagreb 1974., 91-161.

5. Keros P., M. Pećina: Nauka o mišićima; u: J. Krmpotić-Nemanić: Funkcionalna anatomija lokomotornog sustava. Medicinska naklada, Zagreb 1974., 163-252.

6. Keros P.: Pregled topografske i kirurške anatomije nekih neurokirurški važnih područja; u: S. Kostić: Hirurgija centralnog nervnog sistema. Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1976., 15-25.

7. Keros P.: Sustav plućnog ili malog krvnog optoka; u: J. Krmpotić-Nemanić: Anatomija čovjeka – Utrobni organi i krvožilni sustav. Medicinska naklada, Zagreb 1977., 18-20.

8. Keros P., M. Pećina: Sustav tjelesnog ili velikog krvnog optoka; u: J. Krmpotić-Nemanić: Anatomija čovjeka – Utrobni organi i krvožilni sustav. Medicinska naklada, Zagreb 1977., 20-91.

9. Keros P., S. Vukičević: Uvod u temeljnu medicinu (pretkliničke struke); u: b. Popović, M. Škrbić, S. Letica: Zdravstvo Hrvatske, JUMENA, Zagreb 1982., 42-45.

10. Keros P.: Kosti trupa, gornjih i donjih udova; u: J. Krmpotić-Nemanić: Anatomija čovjeka, JUMENA, Zagreb 1982. i 1990., 20-90.

11. Keros P., M. Pećina: Nauka o spojevima kostiju; u: J. Krmpotić-Nemanić: Anatomija čovjeka. JUMENA, Zagreb 1982. i 1990., 91-162.

12. Keros P., M. Pećina: Nauka o mišićima; u: J. Krmpotić­Nemanić: Anatomija čovjeka. JUMENA, Zagreb 1982. i 1990., 163-252.

13. Keros P.: Sustav plućnog ili malog krvnog optoka; u: J. Krmpotić-Nemanić: Anatomija čovjeka. JUMENA, Zagreb 1982. i 1990., 548-550.

14. Keros P., M. Pećina: Sustav tjelesnog ili velikog krvnog optoka; u: J. Krmpotić-Nemanić: Anatomija čovjeka. JUMENA, Zagreb 1982. i 1990., 550-621.

15. Keros P.: Temelji topografske i kirurške anatomije luba­nje i mozga; u: J. Krmpotić-Nemanić: Anatomija čovjeka. JUMENA Zagreb 1982. i 1990., 459-469.

16. Keros P., V. Rudež: Primijenjena anatomija oralnog područja; u: I. Miše: Oralna kirurgija. JUMENA, Zagreb 1983.,17-51

17. Keros P., I. Vinter: Anatomija oka i očne šupljine, u: K. Čupak: Oftalmologija, JUMENA, Zagreb 1985. 10-41.

18. Keros P., R. Štern-Padovan: Organizacija osjeta vida u središnjem živčanom sustavu; u: K. Čupak: Oftalmologija. JUMENA, Zagreb 1985., 42-48.

19. Paladino J., P. Keros: Neurokirurške osobitosti liječenja u starijeg bolesnika; u: Z. Duraković: Medicina starije dobi. Naprijed, Zagreb 1990., 274-278.

20. Keros P., V. Rudež: Primijenjena anatomija oralnog po­dručja: u: I. Miše: Oralna kirurgija, 3. izd. Medicinska na­klada, Zagreb 1991.

21. Keros P.: Anatomske i seksologijske natuknice; u: I. Pa­dovan i sur.: Medicinski leksikon. Leksikografski zavod “M.Krleža”, Zagreb 1992.

22. Miklić P., I. Jeličić, P. Keros: Povijesni pregled kranioce­rebralnih ozljeđenika; u: V. Iveković, I. Jeličić i sur.: Dijagnostika i liječenje kraniocerebralnih ozljeda. Medicinski fakultet u Zagrebu, Zagreb 1993., 5-9.

23. Miklić P., L. Stančić, P. Keros: Otvorene ozljede mozga; u: V. Iveković, I. Jeličić i sur.: Dijagnostika i liječenje krani­ocerebralnih ozljeda. Medicinski fakultet u Zagrebu, Zagreb 1993., 50-53.

24. Paladino J., P. Keros: Neurotraumatološke značajke poodmakle životne dobi; u: V. Iveković, I. Jeličić i sur.: Dijagnostika i liječenje kraniocerebralnih ozljeda. Medicinski fakultet u Zagrebu, Zagreb 1993., 73-75.

25. Ivančić-Košuta M., P. Keros: Osnove funkcionalne anatomije; u: D. Milanović, M. Kolman (ur.): Priručnik za sportske trenere. Fakultet za fizičku kulturu i Hrvatski olimpijski odbor, Zagreb 1993., 97-152.

26. Keros P., Z. Rajić, A. brkić (ur.): Medicinske ili veterinarske znanosti; u: Međunarodna klasifikacija patenata, 6. izd., Knjiga 1 – Područje A. Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, Zagreb 1994. 102-130.

27. Keros P.: Temeljne spoznaje o ustroju ljudskoga tijela; u: Zečević D., J. Škavić: Osnove sudske medicine za pravnike. Barbat, Zagreb 1996.

28. Keros P., S. Vukičević: Upoznavanje ljudskog tijela; u: P. Keros: Veliki zdravstveni savjetnik. Novi Liber, Zagreb 1996., 19-161.

29. Keros P., I. Buzov: Značajke i poremećaji spolnoga života; u: P. Keros: Veliki zdravstveni savjetnik. Novi Liber, Zagreb 1996., 381-402.

30. Božičević D., P. Keros: bolesti živčanog sustava; u: P. Keros: Veliki zdravstveni savjetnik. Novi Liber, Zagreb 1996., 437-475.

31. Keros P., D. Droždjek: Zdravlje starih ljudi; u: P. Keros: Veliki zdravstveni savjetnik. Novi Liber, Zagreb 1996., 681-695.

32. Kelović Z., g. Šagi, P. Keros: Zdravstveno primjerena prehrana; u: P. Keros: Veliki zdravstveni savjetnik. Novi Liber, Zagreb 1996., 811-852.

33. Keros P., g. Ivanišević: Turizam, prostor, podneblje, zdravlje; u: M. Peršić (ur.): Animacija u hotelijersko-turističkoj ponudi. Hrvatska udruga hotelijera, Opatija 1999., 243-285.

34. Paladino J., g. Mrak, D. Chudy, P. Keros: Telemedicina u neurokirurgiji; u: Klapan I., I. Čikeš (ur.): Telemedicina u Hrvatskoj. Medika, Zagreb 2001., 185-192.

35. Keros P., J. Paladino, N. Pirker: Nastanak bolnih osjeta; u: M. Medić-Šarić (ur.): bol i suzbijanje boli. Farmaceutsko­biokemijski fakultet u Zagrebu, Zagreb 2002, 7-31.

36. Keros P., A. Akšamija: Funkcijska i klinička morfologija ženskog spolovila; u: A. Kurjak, S. Kupešić (ur.): ginekologija i perinatologija, F sv. Varaždinske Toplice: Tonimir 2003., 73-126.


II. Monografije

1. Machiedo D., P. Keros, V. Nikolić: Akutna upala gušterače – neriješeni kirurški problem. Lib.Med. 1/1:5-39, 1969.

2. Padovan I., P. Keros: Podsjetnik liječniku u ranom otkrivanju i dijagnostici raka. Ognjen Prica, Karlovac 1971.

3. Keros P., K. Kolarić, K. Krleža-Jurić, Ž. Kulčar, Ž. Maričić, V. Markan-Šošić, P. Nola, b. Polovina-Meštrović (prevoditelji): P. Denoix i sur.: TNM klasifikacija zloćudnih tumora. Libri oncol. Addendum, 1974.

4. Maričić Ž., I. Padovan, P. Keros (ur.): Središnji institut za tumore i slične bolesti u Zagrebu; Pozicije i perspektive. SITSb, Zagreb 1978.

5. Keros P. (glavni urednik): Spomen knjiga Medicinske akademija Hrvatske. Medicinska akademija Hrvatske, Zagreb 1987.

6. Kulčar Ž., P. Keros, D. Božičević (urednici hrvatskog izda­nja): Suzbijanje boli prouzročene rakom. SZO – Medicinski fakultet u Zagrebu, Zagreb 1991.

7. Keros P. (glavni urednik): Stoljeće neurokirurške djelatnosti u Hrvatskoj. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1994.


III. Popularno-medicinske knjige

1. Keros P. (D. Kremer): Pet života svake žene. Beograd pre­ss, Beograd 1964.

2. Padovan I., P. Keros, N. Popović, M. Pantelić, K. Popović, D. Repovš, Dž. Softić: Rak. Koordinacijski odbor društava za borbu protiv raka u SFRJ, Zagreb 1972.

3. Maričić Ž., P. Nola, P. Keros, K. Smuđ, D. Ferber: Kako sebi pomoći. Središnji institut za tumore i slične bolesti u Zagrebu, Zagreb 1973.

4. Keros P. i sur.: Veliki zdravstveni savjetnik. Novi Liber, Zagreb 1996.

5. Keros P., g. Ivanišević: Zdravstveni turizam. Moje zdravlje 1/4(suppl.): 3-34, 1997.

6. Keros P., b. Čurković: Križobolja. Ljevak, Zagreb 2002.


IV. Stručni radovi

1. Vanić LJ., P. Unterberger, T. Ivaniš, P. Keros,: Osvrt na ljetnu praksu. Medicinar 12/3-4:69-74, 1961.

2. Keros P.: Organsko funkcionalna podloga razvoja muške impotencije. Saopćenja 4/3:108-123, 1961.

3. Keros P.: Uvod u studiju patološko-fiziološkog mehanizma alergijskih manifestacija. Medicinar 12/5-6:52­67,1961.

4. Keros P., M. Novoselac: Motorni i senzibilni moždani putevi. Medicinar 14/2:135-145, 1963.

5. Keros P.: Nastava iz anatomije na Visokim školama za fizičku kulturu. Univ.danas 4/9-10:437-440, 1963.

5a. Keros P.: Nastava funkcionalne anatomije na visokim školama za fizičku kulturu. Sport.med.objave. 6/10­12:737-741, 1969.

6. Machiedo D., P. Keros: Žutica kao kirurški problem. Medicinar 15/1:39-53, 1964.

7. Keros P., M. Novoselac: Kirurška anatomija ingvinalnog kanala. Medicinar 17/3:137-154, 1966.

8. Machiedo D., P. Keros, S. Kučić: Ozljede prsnog koša vatrenim oružjem. Medicinar 18/5:283-290, 1967.

9. Krmpotić-Nemanić J., A. Budak-Morović, P. Keros, M. Pećina: O potrebi uvođenja studenata medicine u istraživački rad. Liječ.vjesn. 90/7:671-677, 1968.

9a. Krmpotić-Nemanić J., A. Budak-Morović, P. Keros, M. Pećina: The need to introduce medical undergraduates to research work. Med.Journ. 90/7:42-49, 1968.

10. Keros P., P. Rudan: Anatomske varijacije izvanjetrenih žučnih vodova. Liječ.vjesn. 90/8:783-787, 1968.

10a. Keros P., P. Rudan: Anatomical variations of the extra-hepatic biliary ducts. Med.Journ. 90/8:51-56, 1968.

11. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros: Specijalizacija anatoma u kliničkim granama medicine. Liječ.vjesn. 90/10:975­982, 1968.

11a. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros: Specialization of anatomists in clinical branches of medicine. Med.Journ., 90/10:5159, 1968.

12. Keros P.: Prvi simpozij o bolestima i ozljedama šake. Liječ.vjesn. 91/6:657-660, 1969.

13. Pećina M., P. Keros: Lazarević-Lasegueov znak. Liječ.vje­sn. 92/2: 228-231, 1970.

13a. Pećina M., P. Keros: Lazarević-Lasegue’s syndrome. Med. Journ. 92/2:80-84, 1970.

14. Keros P., M. Pećina: Šaka je najprecizniji stroj čovjekova tijela. Liječ.vjesn. 92/7:803-810, 1970.

15. Keros P.: Drugi simpozij o bolestima i ozljedama šake. Chir. maxillofac.plast. 7/2. 89-91, 1970.

16. Keros P., M. Pećina: Funkcionalna anatomija stopala. Reumatizam 18/5:11-24, 1971.

17. Keros P., D. Ferber: Funkcionalna anatomija dijafragme i mehanike disanja. Anaesth. Iug. 3/4:365-377, 1971.

18. Keros P.: Nove nade ljudi s bolesnom šakom. Liječ.vjesn. 94/4:205208, 1972.

19. Vidović M., P. Keros: Anatomija i patofiziologija venoznog sustava donjih ekstremiteta. Prax. Medici. 3/2:10-22, 1972.

20. Keros P.: Vrijedan prilog poslijediplomskoj izobrazbi naših kirurga. Liječ.vjesn. 94/11:574-576, 1972.

21. Keros P., I. Padovan, Ž. Maričić: Međunarodni dogovor o unaprjeđenju borbe protiv raka i što je u nas učinjeno u borbi protiv raka. Liječ.vjesn. 95/7:411-416, 1973.

22. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros: Klinički značajne funkcionalne promjene kralješnice i zdjelice uvjetovane usprav­nim stavom čovjeka. Reumatizam 21/6:15-22, 1974.

23. Keros P., V. Rudež: Anatomske osobitosti dječje lubanje. Arhiv ZMD 24:263-269, 1981.

24. Keros P., D. Božičević, I. Stipić, Z. Kelović: Sustav provođenja boli. Med. Jad. 14/2-4:126-131, 1982.

25. Keros P., S. Lang, b. Šimat i sur.: Trajna izobrazba liječnika. Saopćenja – Privitak, Zagreb 1983.

26. Lacković Z., M. Relja, P. Keros: „Opijati iz mozga” i bol. Liječ.Vjesn. 107:309-313, 1985.

27. Božičević D., P. Keros: Bol – periferna stimulacijska analgezija. Medicinska enciklopedija, 2. sv. Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 1986., 69-71.

28. Keros P., J. Stojanović: Arterijski sustav kralješnične moždine. Medicinska enciklopedija, 2. sv. Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 1986., 344-346.

29. Keros P.: Šećerna bolest – sadašnjost i budućnost (seminarski prikaz). Referomed (bayer) 2:1-3. 1986.

30. Pezerović Dž., P. Keros: bol sjemenika. Rad.Med.fak.Zagreb 28/12:97-101, 1987.

31. Keros P.: Praćenje i evaluacija uspješnosti studija na Sveučilištu u Zagrebu; Univerzitet – zahtevi i mogućnosti. Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, Beograd 1988., 141-143.

32. Keros P. Još o hrvatskom medicinskom nazivlju. Liječ. vjesn. 121: 167-168, 1999.

33. Keros P., J. Paladino, N. Pirker: Nastanak bolnih osjeta. Medicus 8/1:7-21, 1999.

34. Kukin T., P. Keros, T. Šitić: Ublaženje bolnih stanja ručnim zahvatima. Medicus 8/1:69-77, 1999.

35. Božičević D., P. Keros: Suzbijanje boli neurostimulacijama. Medicus 8/1:93-102, 1999.


V. Članci „Problem” u Liječničkom vjesniku

1. Keros P.: Tuberkuloza limfnog čvora. Liječ.vjesn. 91(2):245-6, 1969.

2. Keros P.: Sportska medicina – srčana hipertrofija. Liječ. vjesn. 91(3):359-60, 1969.

3. Keros P., Vodopija I.: Variola vakcina. Liječ.vjesn. 91(4):463-4, 1969.

4. Keros P.: Vještačenje. Liječ.vjesn. 91(6):673-4, 1969.

5. Keros P.: Psihomotorna epilepsija. Liječ.vjesn. 91(7):789­90, 1969.

6. Barac B., Keros P.: Meningeom. Liječ.vjesn. 91(8):921-3, 1969.

7. Morović A., Keros P.: Vještačenje. Liječ.vjesn. 91(10):1124­5, 1969.

8. Markičević A., Keros P.: Saturnizam. Liječ.vjesn. 91(11):1232­3, 1969.

9. Keros P.: Rektalni tumori. Liječ.vjesn. 92(1):129-30, 1970.

10. Bohaček N., Keros P.: Akatizija. Liječ.vjesn. 92(4):523-4, 1970.

11. Košiček M., Keros P.: Psihosomatske bolesti. Liječ.vjesn. 92(5):607-8, 1970.

12. Pavišić-Medved V., Keros P.: Sportska medicina. Liječ.vje­sn. 92(6):709-11, 1970.

13. Korda D., Keros P.: Mandibularni tumori. Liječ.vjesn. 92(8):973-4, 1970.

14. Keros P.: Mastoiditis. Liječ.vjesn. 92(9):1092-4, 1970.

15. Keros P.: Laringektomija. Liječ.vjesn. 92(10):1234, 1970.

16. Krmpotić-Nemanić J., Keros P.: Alergijski rinitis. Liječ.vjesn. 92(11):1361-2, 1970.

17. Keros P.: Ozljeda gležnja. Liječ.vjesn. 93(2):269-70, 1971.

18. Keros P.: Sarcoma mixomathosum partim chondromatoides. Liječ.vjesn. 93 (3):385-6, 1971.

19. Keros P.: Apendicitis. Liječ.vjesn. 93(4):489-90, 1971.

20. Keros P.: Lobularni karcinom dojke. Liječ.vjesn. 93(5):605­6, 1971.

21. Keros P.: Maligni melanom. Liječ.vjesn. 93(6):711-13, 1971.

22. Keros P.: Koronarna insuficijencija. Liječ.vjesn. 93(7):832­4, 1971.

23. Keros P.: glosodinija. Liječ.vjesn. 93(8):954-5, 1971.

24. Keros P.: Cvitanović V. Lipom. Liječ.vjesn. 93(9-10):1122­3, 1971.

25. Keros P.: Artropatija koljena luetične geneze. Liječ.vjesn. 93(11-12):1261-3, 1971.

26. Keros P.: Wilmsov tumor. Liječ.vjesn. 94(2):104-6, 1972.

27. Keros P., Kosoković F.: Angiofibrom. Liječ.vjesn. 24(5):255­6, 1972.


VI. Prikazi knjiga

1. W. bargmann, H. Leonhardt, g Tondry: Rauber / Kopsch Lehrbuch und Atlas der Anatomie des Menschen – band I, bewegungs apparat. g. Thieme, Stuttgart 1968. Liječ. vjesn. 90/3: 289290, 1968.

2. Masenov, T. M.: biodinamika ljogkih u mljekopitajuščih, Nauka, Alma Ata 1968. Liječ.vjesn. 91/4:469-470, 1969.

3. Kim bon Han: Isljedovanije o sisteme Kenrak. KNDR, Pehnjan 1964. Liječ.vjesn. 91/6: 690-691, 1969.

4. Piljac G. i sur.: Rak i njega bolesnika od raka. Liječ.vjesn. 105/1112: 494-496.

4a. Piljac G. i sur.: Rak i njega bolesnika od raka. Vjesnik med. sestara i tehničara Hrvatske 21/5-6: 230-233.


VII. Sažeci kongresnih izlaganja

1. Keros P., D. Machiedo, P. Tivanovac: Vascularisation and the practically important anatomical relations of the na­vicular bone. Kratki sadržaji, 7. Kongres Udruženja anatoma Jugoslavije, Zagreb 1963., 21.

2. Keros P.: Practical importance of the anastomosis between the auriculotemporal and the facial nerve. Kratki sadržaj referata, 7. Kongres Udruženja anatoma Jugoslavije, Zagreb 1963. ,38.

3. Keros P.: Studies of topographical pattern concerning the block anesthesia of intercostal nerves. These prednašek, 8. Pracovni konference Československe anatomicke společnosti, Prag 1964., 19.

4. Keros P.: Ein beitrag zur Kenntnis der terminalen Veräste­lung des N. recurrens. Zusammenfassungen, 8. Internationaler Anatomenkongress, Wiesbaden 1965., 61.

5. Keros P., Dj. Nemanić: Anatomical base of the successful regional anesthesia of the external nose. Abstracts, 9. Morphological congress with international participation of Anatomical society „J. E.Purkyne”, bratislava 1966., 43-44.

6. Keros P., V. Rudež, M. Horčička, V. Cvitanović, V. Mandić, S. Manev: Relation of ischial tuberosity to the weightbearing point in conventional above – knee prosthesis. Abstracts, 9. Morphological congress with international participation of Anatomical society „J. E.Purkine”, brati­slava 1966., 44-45.

6a. Keros P., V. Rudež, M. Horčička, V. Cvitanović, V. Mandić, S. Manev: Relation of ischial tuberosity to the weightbearing point in conventional above-knee prosthesis. Kratak sadržaj naučnih saopštenja, 10. Kongres Udruženja anatoma Jugoslavije, Sarajevo 1966., 16.

7. Keros P., V. Rudež, P. Tivanovac, M. Pećina: L’importance clinique de l’angle lumbosacral relativement a la possibilite du traitment chirurgical des maladies de la region lumbosacrale. Resume des rapports, 26. Convegno Societa Italiana di Anatomia, 9. Kongres Udruženja anatoma Jugoslavije, genova 1967., 36.

8. Pravdica N., J. Zergollern, P. Keros: Reaktivna pregradnja krova acetabuluma, prirodna prevencija razvoja artroze u priro­đeno displastičkom kuku. Preliminarni program, 4. Kongres ortopeda i traumatologa Jugoslavije, Ljubljana 1967., 5.

9. Keros P., K. Ostojić, V. Rudež, V. Cvitanović, M. Horčička, V. Mandić: Specifičnosti primjene proteze kod natkoljenih amputacija s artrozom kuka. Preliminarni program, 4. Kongres ortopeda i traumatologa Jugoslavije, Ljubljana 1967., 7.

10. Tivanovac P., P. Keros: Spondilodeza krstačne kosti i bočnih kralješaka rebrenim kalemom postavljenim kroz trupove kralješaka. Preliminarni program, 4. Kongres ortopeda i traumatologa Jugoslavije, Ljubljana 1967., 31.

11. Keros P., M. Pećina: O potrebi uvođenja studenata u istraživački rad. Simpozijalne teme, Kongres liječnika Hrvatske, Zagreb 1968., 154-155.

12. Keros P.: A contribution to the morphology and biomechanics of the lumbosacral curve. Izvodi referata, 12. Kongres Udruženja anatoma Jugoslavije, Novi Sad 1968., 42.

13. Domljan Z., Z. Henneberg, V. Kos, P. Keros, V. Rudež: Promjene proksimalnog tibiofibularnog zgloba u upalnim reumatskim bolestima. Sadržaji referata, 5. Kongres reumatologa Jugoslavije, Niška banja 1968., 36.

14. Zergollern J., P. Keros: biomechanical changes of the talus with consecutive degenerative diseases of the talocrural joint. Abstracta, XII. Congressus Rheumatologicus Internationalis, Prag 1969., 518.

15. Keros P.: Istraživanja funkcionalno i klinički važnih varijacija ligamentarnog sustava u području lumbosakralnog prevoja. Knjiga plenarnih referatov in povzetkov, 3. Kongres biologov Jugoslavije, Ljubljana 1969., 143.

16. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros: The possibility of succe­ssful conducting anaesthesia of the external ear. Izvodi referata, 13. Kongres Udruženja anatoma Jugoslavije, Ohrid 1969., 35.

17. Keros P., V. Mandić: Explanation of anatomical base of the Lasegue’s Symptom. Abstracts, 9th International congress of anatomists, Leningrad 1970., 63-64.

18. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros: Functionally important adaptation of the dens axis in man. Abstracta, 14. Kongres Udruženja anatoma Jugoslavije, Beograd 1971., 46-46a.

19. Mandić V., P. Keros. V. Rudež, B. Barac: Morphological and functional changes in designers of the moving pictu­res (animated film). Abstracta, 14. Kongres udruženja anatoma Jugoslavije, Beograd 1971., 53-53a.

20. Keros P., J. Krmpotić-Nemanić, V. Mandić, V. Rudež, B. Barac: Some morphological changes of the spine due to biomechanical factors. Sažeci, Simpozij o utjecaju me­haničkih činilaca na funkconalnu prilagodbu kosti, Zagreb 1972., 8.

21. Zergollern J., O. Muftić, P. Keros: Changes of the shape of the scoliotic spine due to increase of stiffness in some fixating operations. Sažeci, Simpozij o utjecaju mehaničkih činilaca na funkcionalnu prilagodbu kosti, Zagreb 1972., 25.

22. Mandić V., N. Šipuš, S. Manev, P. Keros: Rehabilitacija nakon amputacije zbog malignih tumora. Sažeci, Poslijedi­plomski tečaj s naučnim simpozijem o malignim tumori­ma kosti, Dubrovnik 1973., 14.

23. Keros P., V. Mandić, M. Ivančić-Košuta: Investigations of anatomoclinical base of pain in the knee as initial symptom of pathological changes in the hip joint. Abstracta,

15. Kongres Udruženja anatoma Jugoslavije, Rijeka 1973., 57.

24. Muftić O., P. Keros, M. Vidović, I. Jeličić, B. Barac: Biomechanical changes in lumbosacral region after laminectomy. Abstracta, 15. Kongres Udruženja anatoma Jugoslavije, Rijeka 1973., 58.

25. Negovetić L., g. Ledinski, K. Kolarić, P. Keros: Naša iskustva sa kemoterapijom kod tumora središnjeg živčanog sustava. Zbornik na rezimei, 4. Kongres na neurohirurzite i neurotraumatolozite na Jugoslavija, Skopje 1973., 58.

26. Bolčić-Wickerhauser J., B. Barac, P. Keros: Izbor anesteziološkog postupka obzirom na psihičku predispoziciju bolesnika. Referati, 13. Neuropsihijatrijski simpozij, Pula 1973., 93.

26a. Bolčić-Wickerhauser J., B. Barac, P. Keros: Wohl der Anästhesia metode berücksichtigung der psychischen Einstelung des Patienten zum Schmerz. Referate, 13. Neuropsychiatrisches Symposium, Pula 1973., 93.

27. Keros P., O. Muftić, M. Vidović, I. Jeličić, B. Barac: Anatomska i biomehanička istraživanja najprikladnijeg operativnog pristupa intervertebralnom disku. Kratak sadržaj naučnih saopštenja, Sastanak sekcije za SR bosnu i Hercegovinu UAJ, Sarajevo 1974., 22.

28. Peruško E., P. Keros, V. Iveković, B. Barac: Prilog razmatranju postoperacijskog uspostavljanja funkcije u bolesnika s tumorom velikog mozga. Zbornik kratkih sadržaja, 4. Kongres kancerologa Jugoslavije, Sarajevo 1975., 97-98.

29. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros, M. Pećina, R. Štern-Padovan: Anatomska podloga nove metode provodne anestezije u liječenju metatarzalgija. Izvlečki, 16. Kongres Združenja anatomov Jugoslavije z mednarodno udeležbo, Portorož 1975., 66.

30. Jeličić I., M. Kožić, B. Barac, P. Keros, M. Vidović, V. briner: Liječenje neuralgije trigeminalnog živca u zadnjih dvadeset godina. Referati, 15. Neuropsihijatrijski simpozij, Pula 1975., 116.

30a. Jeličić I., M. Kožić, B. Barac, P. Keros, M. Vidović, V. briner: Die behandlung der Trigeminusneuralgie in den letzten zwanzig Jahren. Referate, 16. Neuropsychiatrisches Symposium, Pula 1975., 116.

31. Muftić O., P. Keros, M. Husnjak, V. Iveković, M. Ivančić-Košuta: Morfološka i funkcionalna raspodjela čvrstoće slabinskih kralješaka. Referati, 15. Neuropsihijatrijski simpozij, Pula 1975., 127-128.

31a. Muftić O., P. Keros, M. Husnjak, V. Iveković, M. Ivančić-Košuta: Morphologische und funktionele Festigkeitsverteilung bei Lendenwirbeln. Referate, 15. Neuropsychiatrisches Symposium, Pula 1975.

32. Muftić O., P. Keros, M. Vidović, I. Jeličić, B. Barac: Biomehaničke promjene nakon zahvata na luku slabinskih kralješaka. Referati, 15. Neuropsihijatrijski Simpozij, Pula 1975., 125-126.

32a. Muftić O., P. Keros, M. Vidović, I. Jeličić, B. Barac: Biome­hanische Veränderungen in der lumbosacralen Region nach der Laminektomie. Referate, 15. Neuropsychiatris­che Symposium, Pula 1975.

33. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros, M. Ivančić-Košuta: Adaptation of the axial skeleton to the errect posture. Abstracts, 14. Kongres antropologa Jugoslavije, Zagreb 1975.

34. Muftić O., P. Keros.: The influence of +g acceleration to the vertebral morphology. Abstracts, 14. Kongres antropologa Jugoslavije, Zagreb 1975., 17.

35. Jeličić I., M. Vidović, F. Stančić-Rokotov, P. Keros, E. Peruš­ko, V. Iveković, P. Šurdonja: Operativna iskustva u liječenju sakularnih aneurizama i arteriovenoznih angioma mozga. Simpozij Suvremena medicina u nas, Zagreb 1977., 6-7.

36. Krmpotić-Nemanić J., O. Muftić, P. Keros: Anatomski uvjeti oblikovanja prirodnih zakrivljenosti kralješnice – Sažeci, Simpozij o skoliozama i kifozama s međunarod­nim učešćem, Zagreb 1977., 18.

37. Krmpotić-Nemanić J., O. Muftić, P. Keros, R. Štern-Pado­van: Anatomical conditions governing the formation of physiological curves of the spine.

38. Vidović M., I. Jeličić, P. Keros., O. Muftić, P. Miklić: Surgical treatment of compressive alternations in the vertebral canal. Abstracts, 17th Congress of the Anatomical asso­ciation of Yugoslavia, Dubrovnik 1977., 41-42.

39. Jeličić I., P. Keros, R. Štern-Padovan, A. Matković: Neurosurgical significance of the internal segment of the internal carotide artery. Abstracts, 17th Congress of anatomi­cal association of Yugoslavia, Dubrovnik 1977., 91-92.

40. Krmpotić-Nemanić J., O. Muftić, M. Vidović, P. Keros, I. Jeličić, V. Iveković, M. Košuta-Ivančić: Biomehaničke promjene kralješnice uvjetovane evolucijom uspravnog stava. Zbornik rezimea, 1. Simpozijum o degenerativnim oboljenjima kičme sa međunarodnim učešćem, Beograd 1977., 12.

41. Vidović M., I. Jeličić, P. Keros, O. Muftić, P. Miklić: Naša iskustva i stajališta u operacijskom liječenju kompresijskih promjena u kanalu kralješnice. Zbornik rezimea, 1. Simpozijum o degenerativnim oboljenjima kičme, Beograd 1977.

42. Muačević V., O. Muftić, J. Krmpotić-Nemanić, P. Keros,

M. Lalić: Ergonomsko proučavanje biomehanike vratne kralješnice. Zbornik rezimea, I. Simpozijuma o degenerativnim bolestima kičme, Beograd 1977.

43. Muačević V., B. Barac, M. Šoštarko, E. Peruško, M. Vidović, P. Keros: Psihogena nadgradnja u bolesnika s degenerativnim bolestima kralješnice. Zbornik rezimea, 1. Simpozijum o degenerativnim oboljenjima kičme sa međunarodnim učešćem, Beograd 1977., 11-12.

44. Krmpotić-Nemanić J., P. Keros, I. Vinter, V. Cvitanović, R. PadovanŠtern: Der neuromusculäre chronometrische Index und die Chronaxie bei normaler Sprache und beim Stottern. Zusamenfassungen, 72. Versamnlung Anato­mische geselschaft, Achen 1977., 98.

45. Mandić V., O. Muftić, P. Keros: The biomechanical basis of indications for complex treatment of degenerative diseases of cervical spine. Abstracta, Congressus physiatricus bohemioslavicus, Pieštany 1977., 39.

46. Vukičević S., R. Štern-Padovan, P. Keros, D. Vukičević: biomechanical characteristics of the tibiofibular interosseus membrane. Argumenta communicationum, V.Congressus Anatomicus Europensis, Prag 1979., 444.

47. Vukičević S., I. Vinter, V. Rudež, P. Keros, Č. bagi: Holografska istraživanja zdjeličnog obruča. Sažeci, 19. Kongres Udruženja anatoma Jugoslavije, Priština 1982., 30.

48. Stojanović J., P. Keros: Radiološki prikaz krvnih žila kralješnične moždine. Sažeci, 19. Kongresa udruženja ana­toma Jugoslavije, Priština 1982., 71.

49. Kotorac V., P. Keros, Z. Križišnik, R. Stare: Kirurško liječenje benignih bolesti papile Vateri. Sažeci, 1. Sastanak gastroenterologa Hrvatske, Zagreb 1982., 40.

50. Iveković V., J. Paladino, P. Keros: Utjecaj širine kralješnice u slabinskoj regiji na razvoj kompresivnih sindroma u kanalu. Sažeci, 6. Kongres Udruženja neurokirurga Jugoslavije, Zagreb 1982., 24-25.

51. Muftić O., P. Keros, Z. Šostar: Razmatranje dosadašnjih spoznaja u proučavanju opterećenja slabinske kralješni­ce. Sažeci, 6. Kongres Udruženja neurokirurga Jugoslavije, Zagreb 1982.

52. Keros P., A. Vučetić, O. Muftić, M. Vidović: Doprinos fizikalnom tumačenju ponašanja intervertebralnog diska u uvjetima dinamičkog opterećenja. Sažeci, 6. Kongres Udruženja neurokirurga Jugoslavije, Zagreb 1982., 2.

53. Vidović M., P. Keros, Z. Šostar, Lj. Markulin-grgić: Tumori moždanih ovojnica i koštane osnovice baze lubanje te okolnih anatomskih tvorbi. Sažeci, 6. Kongres Udruženja neurokirurga Jugoslavije, Zagreb 1982., 31.

54. Peruško E., M. Vidović, P. Keros: Use of electrostimulation through acupuncture points in trigeminal neuralgia treatment. Abstracts, Symposium problems of cranial nerves in clinical oncology, YASA, Dubrovnik 1984., 40.

55. Vidović M., J. Paladino, V. Nutrizio, N. bešenski, P. Keros: Computerized cysternography performed with negative contrast in pontocerebellar space. Abstracts, Symposium Complex problems of cranial nerves in clinical onco­logy YASA, Dubrovnik 1984., 45.

56. Mandić V., P. Keros. O. Muftić: The validity verification of the sitting modification of the Lasegues sign of the diagnostic out treatment of sciatic. Abstracta, 2. giornate Mediterane di reumatologia, Napoli 1984., 38.

57. Vidović M., Keros P., Ž. Kuprešak, M. Kubat: Mechanics of human scull injuries. Proceedings, 5. International symposium of victimology, Zagreb 1985., 50.

58. Keros P.: Influence of intervertebral disc deformation on the kinetics of the lower lumbosacral curve. Ab­stracts, 12th International congress of anthropological and ethnological sciences, Zagreb; Colleg. Antropol. 12/ suppl:144, 1988.

59. Keros P., O. Muftić: Doprinos tumačenju gibanja pulpo­zne jezgre – Contribution to interpretation of motion of the pulpous nucleus. Sažeci, 21. Kongres Saveza društava anatoma Jugoslavije, Tuzla 1988., 69-70.

60. Šimunić S., A. Kamler, M. Šoštarko, J. Stipić, P. Matek, S. Turek, P. Keros, J. Stojanović: Angiographic hemodynamic analysis of ishemic myelopathy in the region of a. Adamkiewiz. Abstracts, 17th International congress of radiology, Paris 1989.

61. Keros P., O. Muftić, J. Stojanović: Influence of intervertebral disc deformation on the kinetics of the lower lumbosacral curve. Abstracts, 9th International Congress of neurological surgery, New Delhi 1989., 420.

62. Božičević D., M. Vidović, P. Keros, Ž. grbavac, N. Vidović: Dermatoglyphics traits in stroke patients. Abstracts. 9th International Congress of neurological surgery, New Del­hi 1989., 421.

63. Keros P., M. Vidović, D. Božičević, Ž. grbavac: Peripheral hyperstimulative analgesia in patients with intractable pain. Abstracts, 9th International Congress of neurological surgery, New Delhi 1989., 421.

64. Radoš N., P. Keros, O. Muftić: Biomehanika bubrega – izotermna funkcija masne čahure. Zbornik sažetaka, 22. Kongres anatoma Jugoslavije, Opatija 1990., 29.

65. Keros P., O. Muftić, N. Radoš: Doprinos tumačenju gibanja pulpozne jezgre – Contribution of the explanation of pulpous nucleus motion. Sažeci, 10. Kongres Udruženja ortopeda i traumatologa Jugoslavije s međunarodnim učešćem, Zagreb 1990., 335.

66. Keros P.: Korist od smijeha. Sažeci uvodnih predavanja, Skup: Predavanje najstariji zanat nastavnika. Hrvatsko društvo za medicinsku edukaciju, Zagreb 1994., 16-17.

67. Keros P., O. Muftić, J. Stojanović, D. bobinac, S. Bajek. Contribution to interpretation of motion of the pulpous nucleus. book of abstracts, 1st Congress of the Croatian neurosurgical society, Zagreb 1996., 45-6.

68. Keros P., O. Muftić, J. Stojanović, D. bobinac, S. Bajek. Doprinos interpretaciji pomaka pulpne jezgre. Acta clin Croat 1997; 36 (suppl): 206.

69. Štimac D, J. Paladino, P. Keros, V. Nikolić: Carpal tunnel syndromean ultrasonic evaluation of median nerve compression. Book of abstracts, 1st Congress of the Croatian neurosurgical society, Zagreb 1996., 38-9.

70. Štimac D., J. Paladino, P. Keros, V. Nikolić, Z. Heinrich, J. breček. Ultrazvuk u sindromu karpalnog tunela: prijeoperacijska i poslijeoperacijska procjena. Acta clin Croat 1997., 36 suppl: 201.

71. Bajek S., D. bobinac, g. Bajek, P. Keros, N. Eškinja. Morphohistochemical analysis of multifidus samples in patients ope­rated for disc herniation. books of abstracts, 1st Congress of the Croatian neurosurgical society, Zagreb 1996., 43.

72. Bajek S., D. bobinac, g. Bajek, P. Keros, N. Eškinja. Morfohistokemijska analiza uzoraka m. multifidusa u bolesnika operiranih zbog hernijacije diska. Acta clin Croat 1997; 36 suppl: 217.

73. Muftić O., J. Keros-Naglić, J. Paladino, P. Keros. Anthro­podynamic and harmonic analysis of the head and neck. Book of abstracts, 1st Congress of the Croatian neuro­surgical society, Zagreb 1996., 47-8.

74. Muftić O., I. Ruszkowski, J. Paladino: Micromechanics of bone tissue. Abstracts, 16. Alpenlandisches Anatomen­treffen, Zagreb 1993., 83.

75. Štimac D., V. Nikolić, J. Paladino, P. Keros, O. Muftić. Pe­dicular segment of vertebraestability factor of transpedicular fixation. Book of abstracts, 1st Congress of the Croatian neurosurgical society, Zagreb 1996., 49.

76. Božičević D., Ž. grbavac, J. Keros-Naglić, D. Lučanin, S. Vöglein, P. Keros. The effects of pinna electrostimulation in the treatment of headache. book of abstracts, 1st Congress of the Croatian neurosurgical society, Zagreb 1996., 72.

77. Božičević D., Ž. grbavac, J. Keros-Naglić, D. Lučanin, S. Vöglein, P. Keros. Učinci elektrostimulacije uške na liječenju glavobolje. Acta clin Croat 1997., 36 (suppl): 211.

78. Adanić-Mikloška J., E. Peruško. P. Keros. Algoritam liječenja kronične boli. Acta clin Croat 1997.,36 suppl: 211.

79. Kukin T., J. Adanić-Mikloška, E. Peruško, P. Keros. Stimulacija akupunkturom kod boli u križima i lumboishijalgije. Acta clin Croat 1997., 36 suppl: 211.

80. Pačić-Turk Lj., P. Keros, T. Kukin, V. Hauptfeld: Prikaz ra­da “Centra za suzbijanje boli” Klinike za neurokirurgiju KbC Rebro. Svesci, 6. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Dubrovnik 1998., 97-98.

81. Stojanović J., P. Matek, P. Keros: Endovaskularni perkutani tretman vertebralnih angioma: indikacije tehnika, rezultati. Knjiga sažetaka, 2. Kongres Hrvatskog društva radiologa, Osijek 1998., 99.

82. Paladino J., g. Mrak, N. Pirker, P. Keros, J. Papa: Telemedicine in neurosurgery. book abstracts, 1 st Croatian international symposium on computer assisted surgery and telesurgery, Zagreb 1999.

83. Paladino J., g. Mrak, N. Pirker, P. Keros, J. Papa: Telemedicine in neurosurgery. book of abstracts, 2nd Croatian neurosurgical congress, Opatija 1999., 4.

84. Paladino J., g. Mrak, N. Pirker, P. Keros, J. Papa: Telemedicine in neurosurgery Croatian model. Abstract book, 15th Congress of Hungarian neurosurgical society, Miskolc 2000., 56.

Vanjske poveznice[uredi VE | uredi]

Keros classification - Youtube demo

Keros classification - radiopaedia

Keros classification citations

Izvori[uredi VE | uredi]