Željeznička pruga Zagreb Glavni kolodvor – Rijeka

Izvor: Wikipedija
Zagreb - Rijeka
prema Dugom Selu
Zagreb Glavni kolodvor
linije 4, 9, 12, 13, 14 i 17
prema Savskom Marofu
linije 3, 9, 12
linije 3, 4, 13, 14 i 17
Sava
linije 7 i 14
Odvojnica Delta
prema Sisku
Remetinec
Odteretni kanal Sava-Odra
A3 (Zagrebačka obilaznica)
Hrvatski Leskovac
A1
Horvati
Mavračići
Zdenčina
Desinec
Jastrebarsko
Domagović
Lazina
Kupčina
Draganići
Kanal Kupa-Kupa
prema Sisku
A1 (Most Drženik)
prema Ozlju
Karlovac
Kupa
Karlovac Centar
Mrzlo Polje
Duga Resa
Belavići
Zvečaj
Gornji Zvečaj
Generalski Stol
Donje Dubrave
Globornica
Gornje Dubrave
Tounj
Kukača
Košare
Oštarije
prema Splitu
A1
Ogulin
Ogulinski Hreljin
Dobra
Ljubošina
Gomirje
A6
Vrbovsko
Dobra
Moravice
Brod Moravice
Žrnovac
Skrad
Kupjak
Zalesina
Delnice
A6
Lokve
Vrata
Ličanka
Fužine
Lič
Drivenik
Zlobin
Plase
Melnice
Meja
Škrljevo
prema ind. zoni Kukuljanovo
Pruga Škrljevo - Bakar
A7
INA rafinerija nafte u Rijeci
Terminal za rasute terete
Sušak-Pećine
Brajdica
Rječina
Rijeka
prema Šapjanama

Željeznička pruga Zagreb - Rijeka je 229 km duga pruga u Hrvatskoj koja povezuje Zagreb i Rijeku. Dio je paneuropskog koridora V, kraka b. Pruga je u cijelosti elektrificirana i jednokolosiječna.

Na prugu je povezano nekoliko kratkih ogranaka u Rijeci, uključujući pruge Škrljevo - Bakar, Sušak-Pećine - Brajdica i Rijeka Brajdica - Rijeka.