Milovan Miković

Izvor: Wikipedija

Milovan Miković (Subotica, 17. srpnja 1947. - 2021.), bio je hrvatski književnik iz Vojvodine. Pisao je pjesme, pripovijetke, romanesknu prozu, književne kritike, romane, eseje, studije, rasprave te publicističke tekstove. Pisao je i pod pseudonimima Jakov Basch i Samu Kertész.

O Mikoviću[uredi | uredi kôd]

Rođen je 1947. u Subotici, gdje završava osnovnu i srednju školu. Jednim je od utemeljitelja Radio Subotice (1968.), gdje je isprva spiker-novinar, potom novinar, te urednik, a potom glavni i odgovorni urednik programa na „srpsko-hrvatskom” jeziku, do ožujka 1983., kada postaje zaposlenik Novinsko-izdavačkog poduzeća Subotičke novine, u komu je urednik književnog časopisa Rukovet (1983. – 1994.), a od travnja 1992. je glavni i odgovorni urednik - od siječnja 1994. također i ravnatelj - do listopada 2003. godine. Od 2004. do 2021. bio je glavni urednik književnog časopisa Klasje naših ravni, uredivši 56 svezaka, a od rujna 2005. do 2013. i urednik Nakladničke djelatnosti Novinsko izdavačke ustanove Hrvatska riječ.[1]

Književni rad[uredi | uredi kôd]

Prve pjesme stvara i objelodanjuje 1965., a pjesničke, prozne tekstove i kritiku objavljuje u književnoj periodici od 1967. godine. Prvu knjigu, pjesničku zbirku Ispitivanje izdaje objavio je 1989. godine, i od tada do danas je, sveukupno s ponovljenim izdanjima, objavio 22 knjige. U mladosti je pisao na srpskom jeziku, a prve tekstove napisane standardnim hrvatskim jezikom objavljuje od početka devedesetih godina. Piše i dijalektnu poeziju, na novoštokavskoj bačkoj bunjevačkoj ikavici. Od nje valja spomenuti poemu Avaške godine, čije je prvo izdanje tiskano u Rijeci 1991., a peto prošireno izdanje objavljeno je u Zagrebu nakladom Dore Krupićeve, 2005. Poznat je kao briljantni esejist. Napisao je tri velike knjige eseja, studija, rasprava i kritika. Suradnik je Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, na projektu Hrvatske književne enciklopedije i Vojvođanske akademija nauka i umetnosti na projektu Enciklopedije Vojvodine. Za svoj književni rad dobio je Antušovu nagradu (1999.) i Nagradu Dr Ferenc Bodrogvári za knjigu iz 1999. Život i smrt u gradu (2000.).[2] Kasnije je bio i predsjednikom Komisije za dodjelu Nagrade i Priznanja «Dr. Ferenc Bodrogvari».[3] Dobitnik je i «Nagrade Dušan Lopašić» za uređivanje časopisa Klasje naših ravni, Nagrade za životno djelo na području književnosti, Nagradu Antun Gustav Matoš, za najbolju knjigu poezije od 2014. do 2016. i dr.

Urednik je književnog časopisa subotičkog ogranka Matice hrvatske Klasje naših ravni. Kao nakladnik i urednik objavio je preko 150 književnih djela, mahom u NIP Subotičke novine, NIU Hrvatska riječ i Katoličkom institutu za kulturu, povijest i duhovnost i dr. Svojim pjesmama je zastupljen u: Lipe riči, zbornik, Zagreb 1994, str. 62-63;, Antologija najlepših pesama o ljubavi, I–V, Velika tajna, što ju je pripremio i uredio Pero Zubac, IV tom, Beograd 1997, 37–39;, Mostovi prijateljstva, zbornik, pripremila i uredila Milka Knežević, Varaždin, 2008., str. 307. – 308;, Budi svoj, izbor suvremenog hrvatskog pjesništva, Vijenac, 2009., broj. 400., str., te je 2009. ušao u antologiju poezije nacionalnih manjina u Srbiji Trajnik,[4] koju je priredio makedonski pjesnik iz Srbije Risto Vasilevski). Član je Društva hrvatskih književnika i Društva književnika Vojvodine.

Djela[uredi | uredi kôd]

 • Ispitivanje izdaje (zbirka pjesama), 1989.
 • Iza ne (zbirka pjesama), 1990.
 • Avaške godine- krhotine poeme u nastajanju (zbirka pjesama), 1991. (dva izd. 1992., 4. dop. izd. 1993., 5. dop. izd. 2005.)
 • Az árulás vizsgálata (zbirka pjesama), 1991.
 • Metež (zbirka pjesama), 1992.
 • Praznina (zbirka pjesama), 1993.
 • Koreni stvari (zbirka pjesama), 1996.
 • Grad je reč (eseji), 1996.
 • Život i smrt u gradu (eseji), 1999.
 • Iznad žita nebo (eseji), 2003.
 • Slušaj; zemlja, riječi, (poezija), 2007.
 • Razgovori s Antom Sekulićem, (zajedno s Andrijom Kopilovićem), 2008.
 • Roman u književnosti Hrvata u Vojvodini, (antologija, obuhvaćeni su hrvatski romanopisci u Vojvodini od 1875. godine), 2008.
 • Jedući srce žive zvijeri (pjesme), 2014.
 • Prah obiteljske srebrnine, (pjesme), 2015.
 • Otići nekamo (roman). 2017.
 • Nocturno (roman). 2018.
 • Motrišta, rasprave, ogledi (izabrani radovi), 2019.
 • Limes (romaneskna trilogija: Potonulo ušće, Nocturno, Otići nekamo) - ulomci tiskani u književnoj periodici
 • Navodi o subotičkom kazalištu od 1747. u: Klasje naših ravni (dalje KNR), 7-8, 2007., 67. – 88; – KNR, 9-10, 2007., 85. – 105; – KNR,11-12, 2007., 103. – 120; – KNR,1-2, 2008., 83. – 103; – KNR, 3-4, 2008., 89. – 105; – KNR, 5-6, 2008., 88. – 103; – KNR, 7-8, 2008., 92. – 112; – KNR, 9-10, 2008., 103. – 113; – KNR, 11-12, 2008., 108. – 114; – KNR, 1-2, 2009., 98. – 109; – KNR, 3. – 4., 2009., 101. – 110; – KNR, 5. – 6., 2009., 110. – 114; – KNR, 7. – 8., 2009., 110. – 114; – KNR, 9. – 10., 2009., 106. – 113; – KNR, 11. – 12., 2009., 110. – 113; – KNR, 1. – 2., 2010., 109. – 120; – KNR, 3. – 4., 2010., 111. – 120; – KNR, 5. – 6., 2010., 113. – 120; – KNR, 7. – 8., 2010., 115. – 120; – KNR, 9. – 10., 2010., 116. – 120; – KNR, 11-12., 2010., 110. – 120; – KNR, 1. – 2., 2011., 112. – 120; – KNR, 3. – 4., 2011., 102. – 117.

Priredio[uredi | uredi kôd]

Prijevodi[uredi | uredi kôd]

Cjelokupno do sada tiskano Mikovićevo pjesničko djelo preveo je na mađarski jezik Matija Molcer, a dio njegova opusa na njemački jezik preveli su Matija Molcer, prof. Gašpar Ulmer i dr. Marthe Pfeiffer. Na engleski jezik Mikovićevu poeziju i druge tekstove prevodili su prof. Matija Štefko, Brana Lišić i prof. Marjorie Boulton, a na ruski jezik prof. Eva Pavletić. Prozu, eseje i publicistiku na mađarski jezik prevodili su: Ildikó Lovas, István Brasnyó, Tibor Mácsai, dr. György Papp i dr. Prijevodi na esperanto Đorđe Dragojlović.

Izabrani radovi[uredi | uredi kôd]

Izabrani radovi

1983.

 • Istoriografija nije jednosmerna ulica, razgovor s dr. Perom Damjanovićem, Rukovet 4/1983, 77-92 (zajedno s M. Popadićem)
 • Do Akonkagve i nazad, razgovor s Tiborom Sekeljom, Rukovet 5/1983, 60-72. (sa P. Vukovim)

1984.

 • Budite mirni i nemirni, razgovor s dr. Draškom Ređepom, Rukovet 4/1984, 383-400 (zajedno s B. Kovačevićem)

1985.

 • Oktobar, godine, pesme, Rukovet 5/1985, 453-454.
 • Izazov prevazilaženja, Rukovet 3/1985, 202-204.
 • Opčinjenost rečima, razgovor s Vesnom Parun, Rukovet 4/1985, 361-369.
 • Časopis od postojećeg ka mogućem, Rukovet 5/1985, 447-461.

1986.

 • Između starog i novog pozorišta, Rukovet 1/1986, strana 12-17.
 • Smrt tragedije ili Šekspir pred slikom raspadnutog sveta, Rukovet 4/1986, 318-322.
 • Tragajući za odgovorima, Rukovet 5/1986, 407-409.
 • Pohod iz sveta plesa, razgovor s Nadom Kokotović, Rukovet 6/1986, 403-515.

1988.

 • Nedovršeni razgovor s Balintom Vujkovim, Rukovet 2/1988, 197-216.

1989.

 • Može li se napustiti laž, razgovor s Péterom Esterházyijem, Rukovet 1/1989, 130-135.
 • Tragovi i znaci, razgovor s Belom Durancijem, Rukovet 2/1989, 285-297.

1994.

 • Slike otvaranja u simbolima predanja, Rukovet 6-7/1994, 29-32.

1995.

 • Opera i balet na subotičkoj sceni od 1951. do 1953/54. godine, Rukovet, 1-2-3/1995, 26-32.
 • Nešto nas još uvek održava u životu, a mi ne znamo pouzdano šta je to, Rukovet, 4-5-6/1995, 21-24.
 • Isprekidani kontinuiteti subotičkih književnih listova i časopisa, Rukovet, 7-8-9/1995, 1-12.
 • Sećaju se minulog života mali i veliki, Rukovet, 10-11-12/1995, 36-39.

1996.

 • Strane reči u ikavskom izrazu (I-VII), Žig, br. 42, 10. II 1996.
 • Dug i mučan povratak Artura Munka, Rukovet, 4-5-6/1996, 12-15.
 • Életjel, mi, akik itt élünk, és a világ, Életjel, évkönyv 6, 217-219.
 • Szabadka város törtenete, Életjel évkönyv 6, 318.
 • Régi tanítványok, elmúlt emlékezve - Túri Gábor fordítása (tanulmány), Üzenet, 1996, szeptember, XXVI. évf., 9. szám, 536-543
 • Beleške uz dramsko delo čitano - njegovim odbacivanjem, Rukovet, 10-11-12/1996., 18-19.

1997.

 • Valójában miért is rombolták le a Behringer-kastélyt (Boško Krstić: Kastel Beringer), Üzenet, 1997. május-június, XXVII. évfolyam, 5-6. szám, 386-391.
 • Danica – najstariji subotički godišnjak, Rad je pročitan na skupu Izdavačkog odjela Katoličkog instituta za kulturu povijest i duhovnost Ivan Antunović, održanom u čitaonici Gradske biblioteke u Subotici, 3. Ožujka 1997; Život i smrt u gradu, Subotica, 1999., 5. – 16.

1998.

 • O ljudima i zduhačima, Đorđe Kuburić: Gradovnik, Prosveta, Beograd 1997., Subotičke novine, LIII, 4. 30. I. 1998., 9.
 • Pjesnički i znanstveni opus Ante Sekulića nezaobilazni prinos obrani kulturnih tečevina i očuvanja identiteta, pogovor uz knjigu u povodu šezdesete obljetnice pjesničkog i znanstvenog rada Ante Sekulića in: Marija Zaić Kubatović: Naš čovik, Katolički institut za kulturu, duhovnost i povijest «Ivan Antunović», Subotica, 1998., 131. – 138.
 • A rothadt márványról, Tolnai Ottó: Rothadt márvány Jugoplasztika, Budapest 1997, Tóth Andrea fordítása, Üzenet, 1998. március, XXVIII. évfolyam, 3. szám, 107-113.
 • Samovanja, šutnje i pjevanja Lazara Franciškovića, Rukovet, 1-2-3/1998., 69. – 71., godište XLIV.
 • Subotička književna glasila između dva svjetska rata, Tjedan Hrvata iz Vojvodine, Zagreb 15. – 21. lipnja 1998., 52. – 63; Život i smrt u gradu, Subotica, 1999., 4, 17. – 35.
 • Svjedočenje o sebi, svojemu vremenu i zavičaju, Korabljica, prinosi za povijest književnosti u Hrvata. Broj 4, godište VIII., posvećen Anti Sekuliću, Zagreb 1998., 81. – 88.
 • O epu «Slava» Blaška Rajića, Blaško Rajić: Slava, Subotica 1998., 119. – 124. (pod pseudonimom Jakov Basch)
 • Marko Peić «Javorova smrt» ep u dvajest jednom pivanju prema motivima epa ««Slava» Blaška Rajića, Marko Peić: Javorova smrt, Subotica 1998., 119. – 124. (pod pseudonimom Jakov Basch)
 • Prihvatanje drugosti – pohvala drugosti, Subotičke novine, 16. septembar 1998., broj 37., 9.
 • Pisma drži sve kajase, Rukovet, 7-8-9/1998., 33. – 37.
 • Smrt Grge Bajića, Rukovet, 10-11-12/1998., 13. – 18.

1999.

 • Smrt Grge Bajića, Orbis, časopis za književnost, umetnost i kulturu, Kanjiža, proleće 1999., god. IV., broj 1., 23-29.
 • Što nam, danas, znači A. G. Matoš? (rad pročitan na književnoj večeri posvećenoj A. G. Matošu, što ga je Književni klub «Miroljub» pri Katoličkom institutu za kulturu, povijest i duhovnost «Ivan Antunović» upriličio u HKC Bunjevačko kolo 5. kolovoza 1999. godine, u povodu «Dužijance '99.»)
 • Az alázat és gátlástalan gôg között (részlet) Új kanizsai újság, VI. évf. (138) 18. szám, Kanizsa, 1999. szeptember 9., 3.
 • Mrak, zima i glad na ispraćaju stoljeća i dočeku trećeg milenija, Subotičke novine, god. LIV., broj 37., 17. septembar 1999., 9.
 • Od poniznosti do jetkog prkosa i nazad, Orbis, časopis za književnost, umetnost i kulturu, Kanjiža, zima 1999., god,. IV., br. 4., 5. – 10.
 • O dekapitaciji, o mučnini, o mudrosti opstanka (rad pročitan je na I. redovitoj i svečanoj sjednici Skupštine HAD-a, 13. ožujka 1999. godine, u Velikoj vijećnici Gradske kuće u Subotici). Subotička Danica (nova), kalendar za 2000., god. LXXIX., Subotica, 1999., 217. – 223.
 • Tavankutske i druge pripovijesti, Čudan jendek i druge bunjevačke pripovitke, Katolički institut za kulturu, duhovnost i povijest «Ivan Antunović», Subotica 1999. 119. – 120.

2000.

 • «Na lijepo mjesto zaveo me put», izlaganje na susretu «Hrvatski književnici iz Bačke u Društvu hrvatskih književnika», tribina «Srijedom u podne» DHK, 14. lipnja 2000. Sudionici: J. Buljovčić, L. Merković, M. Miković, A. Novakovića, A. Sekulić i T. Žigmanov.
 • O filološkom, kritičarskom i prevoditeljskom radu mr. Josipa Buljovčića (rad pročitan pred učesnicima i gostima Likovne kolonije Bunarić, na salašu Paje Đuraševića, 19. kolovoza 2000., nakon čega je mr. Josip Buljovčić odgovarao na pitanja potpisnika i slušatelja).
 • Razmeđe Blaška Rajića u rasvjeti jednog sjećanja s ljubavlju (rad tiskan kao recenzija uz knjigu S. M. Blaženke Vojnić Mijatov: Mile uspomene, Subotica, 2000., 121. – 138.)
 • Razlozi koji nalažu pokretanje književnog časopisa za Hrvate u SRJ, CMK informator, Novi Sad, 17. decembar 2000., 7. – 11. (Pretiskano u spec. prilogu tjednika Odgovor, Kontakt Hrvatska, broj 13, januar 2001., 12. – 13.

2001.

 • O jednom pokušaju odstranjivanja zavičajne bajke i njenoj zamjeni odsječkom stvarnosti, Snješka Souček: Felice spechiamento/Sretno zrcaljenje, Bari, 1995. Rukovet, broj 5. – 6.-7./2001., god. XLVII., 83.

2002.

 • Background operation, KNR, 1. – 2., 2002., 39. – 42.
 • Blagi smiješak i lijepe riječi – prof. Bela Gabrić, KNR, 1. – 2., 2002., 81. – 82.
 • Ta riječ, ipak traje – mr. Josip Buljovčić, KNR, 1. – 2., 2002., 83. – 84.
 • Znalac trajnih vrednota iz prošlosti Bačke – Gašpar Ulmer, KNR, 1. – 2., 2002., 86. – 87.
 • 200. obljetnica rođenja bana Josipa Jelačića, KNR, 1. – 2., 2002., 88. – 89.
 • Svijet na platnima Stipana Kopilovića (1877. – 1924.), KNR, 1. – 2., 2002., 109. – 110.
 • Književnost Hrvata u Bačkoj – nestajanja i nastajanja u obzoru njene oksimoronske prirode, Hrvatski znanstveni zbornik, Pečuh, 2001. – 2002., IV-V/1. – 2., 14. – 23.
 • Vrijeme kao prostor igre, CD s tekstovima prve i druge Virtualne kolonije magazina zEtna, kao i književne radionice četrdesetdevete i pedesete Kolonije književnika u Knjiži
 • Književnost Hrvata u Bačkoj – nestajanja i nastajanja u obzoru njene oksimoronske naravi, KNR, 3. – 4., 2002., 37. – 45.
 • Prvi suvremeni antologičar podunavskih Hrvata – Geza Kikić (1925. – 2002.), KNR, 3. – 4., 2002., 75.
 • Roman u književnosti podunavskih Hrvata, KNR, 5. – 6., 2002., 5. – 14.

13. Pjevanje plaćeno životom, KNR, 5. – 6., 2002., 24. – 27. 14. Nepotrošena moć riječi, KNR, 5. – 6., 2002., 66. – 74.

 • Čiste i jasne misli i djela, Marija Grasl (1942. – 2002.), KNR, 5. – 6., 2002., 82. – 83.
 • Vrijeme kao prostor igre, CD s tekstovima prve i druge Virtualne kolonije magazina zEtna, kao i književne radionice četrdesetdevete i pedesete Kolonije književnika u Knjiži

2003.

 • O opusu Balinta Vujkova kao nepristajanju na zaborav neponovljivog života, KNR, 1. – 2., 2003., 14. – 21.
 • Krećući se nikamo – Uspavanka mraku * Kuća s velikim oknom * Lopovska pjesma * Moj ujače * Palićki trag praznine * Subotička utvrda u crnini noći, KNR, 1. – 2., 2003., 52. – 55.
 • Povratak izbrisanoga slikara – Gustav Matković (1922. – 1990.), 1. – 2., 2003., 107. – 109.
 • Sedam romana hrvatske podunavske književnosti, između dva svjetska rata, KNR, 3. – 4., 2003., 3. – 16.
 • Slušaj; zemlja, riječi, KNR, 5. – 6., 2003., 35. – 38.
 • Pjesme tjeskobe i nade, Josip Dumendžić Šokačke radosti i tuge, Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost «Ivan Antunović», Subotica, 2002. (Hrvatsko Slovo, god. IX., broj 412., Zagreb, 14. ožujka 2003., 24.)
 • Knjiga o svecima, Stjepan Beretić Božji prijatelji s nama na putu, Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost «Ivan Antunović», Subotica, 2002. (Hrvatsko Slovo, god. IX., broj 414., Zagreb, 28. ožujka 2003., 24.)
 • Primati i uzvraćati ljubav, Lazar Novaković Pismo(a) Isusu Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost «Ivan Antunović», Subotica, 2002., (Hrvatsko Slovo, god. IX., broj 417., Zagreb, 18. travnja 2003., 25.)
 • O poraznoj svakodnevici, Vojislav Sekelj Uzmi dodaj, HKC Bunjevačko kolo, Subotica, 2002. (Hrvatsko Slovo, god. IX., broj 425., Zagreb, 13. lipnja 2003., 24. – 25.

2004.

 • O izboru jezika u djelima Balinta Vujkova, KNR, 1. – 2., 2004., 27. – 31.
 • Bogatstvo, raznovrsnost i slojevitost djela A. G. Matoša, KNR, 1. – 2., 2004., 54. – 59.
 • Prikaz hrvatskog nakladništva u 2003. godini, Subotička Danica (nova), Kalendar, 2004., 169. – 172.
 • Samozatajni pjesnik i ustrajni znanstvenik, Hrvatsko Slovo, 27. veljače 2004. 25.
 • Pregled hrvatskog nakladništva u 2003., KNR, 1. – 2., 2004., 71. – 74.
 • Subotičko kazalište krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina 20. stoljeća, KNR, 3. – 4., 2004., 39. – 48.
 • O knjigama i drugim djelima (i činima) svestranog umjetnika P. Vojnića Purčara, KNR, 5. – 6., 2004., 26. – 28.
 • Romanopisac nije etnočistunac, Subotičke novine, god. LIX, br. 48., 3. 12. 2004., 4.
 • Mala protumadžarska pornografija, Hrvatska riječ, broj 77, 23. srpnja 2004., 18. – 19.
 • Kis magyarellenes pornográfia, Magyar Szó, 2004. augusztus 7.,8., szombat-vasárnap – Hétvége, V.
 • Razgovor – nutarnje načelo zajednice, Zbornik radova o biskupu Lajči Budanoviću, Subotica, 2004., 271.-.277.
 • Szinházi lapok, Üzenet, 2004./1. XXXIV. évf., 25.
 • Az 1941 és 1944 közötti időszak, Üzenet, 2004./1. XXXIV. évf., 26. – 29.
 • Zenés-táncos darabok 1953/54, Üzenet, 2004./1. XXXIV. évf., 30. – 37.
 • Duna-menti horvát irók művei, Üzenet, 2004./1. XXXIV. évf., 38. – 39.
 • Megválaszolatlan kérdések, Üzenet, 2004./1. XXXIV. évf., 40. – 43.
 • A Szabadkai Szinhaz az ötvenes évek végén a hatvanas ávek elején, Üzenet, 2004./1. XXXIV. évf., 44. – 50.

2005.

 • Hrvatski roman u Bačkoj i Srijemu, KNR, 5. – 6., 2005., 3. – 8.
 • Pjesnički trag proživljenoga, KNR, 5. – 6., 2004., 62. – 71.
 • Roman, pripovijesti i drame Milivoja Prćića, KNR, 1. – 2., 2005., 57. – 59.
 • Palimpsestni govor u djelima Balinta Vujkova, KNR, 3. – 4., 2005., 53. – 57.
 • Kako predstaviti pjesnika Lazara Franciškovića, KNR, 3. – 4., 2005., 2005., 65. – 67.
 • Tri balkanska poljupca, plus tri puta po tri riječi, KNR, 3. – 4., 2005., 90. – 95.
 • Ovisnici o divoti rasula, KNR, 5. – 6., 2005., 95. – 107.
 • U kamenu sačuvana predaja – dr. Csúszó Dezső, Könyőrgesünk szirhelyei I-II-III., Subotica, 2003., 2004., 2005., nakladom Életjela, KNR, 7. – 8., 2005., 106. – 107.
 • Roman o varljivoj stalnosti, Subotičke novine, god. CXI, br. 2., 14. 1. 2005., 4.

2006.

 • Ugasiti život stvoren za stoljeća, KNR, 3. – 4., 2006., 15. – 24.
 • Neriješen slučaj nepoznatog Baloga * Predsmrtne slike svijeta, KNR, 5. – 6., 2006., 41. – 50.
 • Prolegomena za antologiju dvadesetorice, ili tridesetorice? – ne i četrdesetorice?, KNR, 7. – 8., 2006., 33. – 43.
 • Urbani aspekti hrvatskobunjevačkog kulturnog identiteta između lijeve obale Dunava i desne obale Tise, Urbani Šokci 1, Zbornik, Osijek 2006., 67. – 79.
 • Kriteriji uređivačke politike časopisa KNR, 7. – 8., 2006., 109. – 113.
 • Trljanja Blaška Rajića i Balinta Vujkova, KNR, 9. – 10., 2006., 85. – 91.
 • Lazar Merković između životne i književne istine, KNR, 11. – 12., 2006., 3. – 19.

2007.

 • Slijedi neminovna katarza – Razgovor s Antom Sekulićem, istaknutim hrvatskim književnikom i znanstvenikom, KNR, 1. – 2., 2007., 9. – 34.
 • Jedino riječ ostaje, KNR, 5. – 6., 2007., 20. – 21.
 • «Mi više ne postojimo?» – Željka Zelić, Bezdan, NIU Hrvatska riječ, Subotica 2006., KNR, 5. – 6., 2007., 57. – 59.
 • Kolo igra, tamburica svira, piva Bačka … pripelica siva, Urbani Šokci 2, Zbornik, Osijek 2007., 237. – 243.

2008.

 • O otvorenosti za razlike, KNR, 1. – 12., 2008., 64. – 66.
 • Knjiga zavičajnog govora bačkih Hrvata, KNR, 5. – 6., 2008., 69. – 71.
 • O prekovremenosti u romanu Prosjački banket Zvonka Sarića, KNR, 8. – 9., 2008., 72. – 74.
 • Jurigini morski krajobrazi, KNR, 9. – 10., 2008., 120.

2009.

 • Mnogostranosti Matije Molcera, KNR, 3. – 4., 2009., 117. – 120.
 • Povezivanje rubova s maticom, KNR, 5. – 6., 2009., 6. – 16.
 • Hrvatska književna panorama – danas, KNR, 7. – 8., 2009., 60. – 62.
 • Divani iz Sonte Ruže Silađev, Subotička Danica (nova), Kalendar 2009., 140. – 141.
 • Putovanje kao metafora o nasilju, izolaciji i otuđenosti, Hrvatska riječ, broj 307., 23. siječnja 2009., 32. – 33.
 • O hrvatskim književnim časopisima Bunjevačko kolo, Klasje naših ravni, Njiva i Rukovet, KNR, 11. – 12., 2009., 8. – 16.
 • O glasilu subotičkog kazališta Naša pozornica – A mi színpadunk (A szabadkai színház Naša pozornica – A mi színpadunk című kiadványa, Pečuški horizont/Pécsi horizont, 2009./1., broj/szám:3, 55. – 58.

2010.

 • Kultura i identitet vojvođanskih Hrvata, KNR, 1. – 2., 2010., 42. – 46.
 • Jednom, KNR, 5. – 6., 2010., 31. – 33.
 • Tražeći odgovore – O pjesništvu Matije Evetovića, KNR, 7. – 8., 2010., 48. – 51.
 • Sadržaj časopisa za književnost, umjetnost i znanost «Klasje naših ravni» 1935. – 1944. i 1996. – 2001., KNR, 7. – 8., 2010., 90. – 101.
 • Sadržaj časopisa za književnost, umjetnost i znanost «Klasje naših ravni» 2002. – 2010., KNR, 9. – 10., 2010., 86. – 100.
 • Imenski registar časopisa Klasje naših ravni, KNR, 11. – 12., 2010., 70. – 87.

2011.

 • O dvjema najnovijim knjigama Nace Zelića, KNR, 1. – 2., 2011., 39. – 40.
 • Ante Jakšić, darovit, plodan, nepravedno zapostavljen, Marulić, 2., 2011., 130. – 144.
 • O radu Uredništva «KNR», KNR, 3. – 4., 2011., 122. – 124.
 • «Subotički hrvatski književni krug» u ozračju uredničkog i pjesničkog stvaralaštva Lazara Merkovića, KNR, 5. – 6., 2011., 22. – 36.
 • O lijepom i poetološkom u pjesništvu Lazara Franciškovića, KNR, 7. – 8., 2011.
 • Klasje naših ravni (2002. – 2011.) – zastupljeni autori i broj stranica, KNR, 7. – 8., 2011., 119. – 120.
 • Dandanas još lutaju svijetom, KNR, 9. – 10., 2011., 57. – 80.
 • Hrvatska književnost iz Vojvodine u dvama ozračjima – književno-kritičke prakse i bibliografske neosviještenosti, KNR, 9. – 10., 2011., 93. – 98.
 • Jezičnost osobnog i povijesnog iskustva – O pjesništvu Vojislava Sekelja, KNR, 11. – 12., 2011., 72. – 81.
 • Ukanjižen, KNR, 11. – 12., 2011., 101. – 102.
 • O značajkama hrvatske književnosti u Vojvodini, KNR, 11. – 12., 2011., 105. – 109.
 • Sustav osobnih imena kod vojvođanskih Hrvata, Iz riznice multijezičke Vojvodine – priredile: Danijela Stanojević i Svenka Savić, Pedagoški zavod Vojvodine, Novi Sad, 2011., 46. – 58

2012.

 • Ante Jakšić, Izbor iz sonetnog opusa, (u povodu stote obljetnice rođenja) priredio M. Miković, KNR, 1. – 2., 2012., 3. – 42.
 • O ostvarenosti vanjsko-unutarnje uzajamnosti u sonetima Ante Jakšića, KNR, 1. – 2., 2012., 55. – 61.
 • Kako čitamo druge i kako oni čitaju nas, pjesništvo Lajče Perušića, KNR, 1. – 2., 2012., 91. – 96.
 • Hrvatski pjesnički iziričaj u Bačkoj s kraja XIX. i početkom XX. stoljeća, KNR, 3. – 4., 2012., 55. – 78.
 • Uz 150. obljetnicu rođenja Ante Evetovića Miroljuba, KNR, 5. – 6., 2012., 57. – 66.
 • Poezija zvučne suverenosti, KNR, 5. – 6., 2012., 86. – 88.

2013.

 • Starije hrvatsko bačko pjesništvo, KNR, 1. – 2., 2013., 30. – 40.

2014.

 • Posuđenice u govorima bunjevačkih Hrvata nakon doseljenja u Bačku, Deveti Neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret Petar Tutavac Bilić, Zbornik, Zagreb, 2014, 177. – 195.

Vidi još[uredi | uredi kôd]

Izvori[uredi | uredi kôd]

 1. In memoriam: Milovan Miković (1947– 2021) Matica hrvatska: Ogranak Matice hrvatske u Subotici. Pristupljeno 22. ožujka 2022.
 2. Zvonik br.3/2000. Jedno veče u Somboru, ožujak 2000., preuzeto 21. ožujka 2011.
 3. Zvonik br.3/2002. Nagrada ”Dr Ferenc Bodrogvari” članu uredničkog vijeća ”Zvonika” Alojziju Stantiću, ožujak 2002., preuzeto 22. ožujka 2011.
 4. Zavod za kulturu vojvođanskih HrvataArhivirana inačica izvorne stranice od 14. srpnja 2014. (Wayback Machine) I hrvatski pjesnici iz Vojvodine u antologiji poezije nacionalnih manjina u Srbiji

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]