Rodni identitet

Izvor: Wikipedija

Rodni identitet osobni je osjećaj vlastitog spola.[1] Rodni identitet može biti u korelaciji sa spolom koji je osobi dodijeljen pri rođenju ili se može razlikovati od njega.[2] Rodno izražavanje obično odražava čovjekov rodni identitet, ali to nije uvijek slučaj.[3][4] Iako se osoba može ponašati u skladu s određenom rodnom ulogom, ili imati takve stavove i izgled, takvo izražavanje ne mora nužno odražavati njezin rodni identitet. Izraz rodni identitet izvorno je smislio Robert J. Stoller 1964.[5]

Sva društva imaju skup rodnih kategorija koji mogu poslužiti kao osnova čovjekovog samo-identiteta u odnosu na druge članove društva.[6] U većini društava postoji osnovna podjela između rodnih atributa dodijeljenih muškarcima i ženama.[7] To je rodna binarnost koje se pridržava većina ljudi i koja uključuje očekivanja muškosti i ženstvenosti u svim aspektima spola i roda: biološki spol, rodni identitet, i rodno izražavanje.[8] Neki se ljudi ne identificiraju s nekim ili sa svim aspektima roda dodijeljenog njihovom biološkom spolu;[9] neki od tih ljudi su transrodni, nebinarni ili queer. Neka društva imaju trećorodne kategorije.

Spolni identitet obično se formira u dobi od tri godine.[10][11] Nakon tri godine izuzetno ga je teško promijeniti,[11] a pokušaji promjene mogu rezultirati rodnom disforijom.[12] Vjeruje se da i biološki i socijalni čimbenici utječu na njegovo stvaranje.

Dob formiranja[uredi | uredi kôd]

Postoji nekoliko teorija o tome kako i kada se oblikuje rodni identitet, a proučavanje predmeta je teško jer nedostatak govora kod djece zahtjeva od istraživača da pretpostavljaju na osnovu neizravnih dokaza.[12] John Money sugerirao je da bi djeca mogla biti svjesna i pridavati određeno značenje rodu već u dobi od 18 mjeseci do dvije godine; Lawrence Kohlberg tvrdi da se rodni identitet formira tek u dobi od tri godine.[12] Opće je prihvaćeno mišljenje da je temeljni rodni identitet čvrsto oblikovan do treće godine.[12][13] U tom trenutku djeca mogu dati jasne izjave o svom rodu[12][14] i imaju tendenciju birati aktivnosti i igračke koje se smatraju prikladnima za njihov rod[12] (poput lutki za djevojčice, alata za dječake),[15] iako još uvijek ne razumiju u potpunosti implikacije roda.[14] Nakon tri godine, temeljni rodni identitet izuzetno je teško promijeniti[16] a pokušaji mijenjanja mogu rezultirati rodnom disforijom.[12][17] Ponešavanje rodnog identiteta proteže se od četvrte[16] do šeste godine života[12][18] i nastavlja se u mladoj odrasloj dobi.[16]

Martin i Rubletaj razvojni proces konceptualiziraju u tri faze: (1) bebe i djeca predškolskog uzrasta uče o definiranim karakteristikama, a to su socijalizirani aspekti roda; (2) oko dobi od 5-7 godina identitet se konsolidira i postaje krut; (3) nakon ovog "vrhunca krutosti", fluidnost se vraća i društveno definirane rodne uloge donekle se opuštaju.[19] Barbara Newmann dijeli ga na četiri dijela: (1) razumijevanje koncepta roda, (2) učenje standarda i stereotipa o rodnoj ulozi, (3) identificiranje s roditeljima i (4) formiranje rodnih preferencija.[14]

Prema agencijama UN-a, rasprave o sveobuhvatnom seksualnom obrazovanju podižu svijest o temama, poput roda i rodnog identiteta.[20]

Čimbenici koji utječu na formiranje[uredi | uredi kôd]

Priroda vs. odgoj[uredi | uredi kôd]

Iako formiranje rodnog identiteta nije do kraja shvaćeno, sugerira se da mnogi čimbenici utječu na njegov razvoj. Osobito je upitno u kojoj je to rodni identitet određen socijalizacijom (čimbenici okoliša) nasuprot urođenim (biološkim) čimbenicima, što je trajna rasprava u psihologiji, poznata kao "priroda vs odgoj". Smatra se da oba čimbenika igraju ulogu. Biološki čimbenici koji utječu na rodni identitet uključuju pre- i postnatalnu razinu hormona.[21] Iako genetski faktor utječe i na rodni identitet,[22] ne određuje ga u potpunosti.[23]

Društveni faktori koji mogu utjecati na rodni identitet uključuju ideje o rodnim ulogama koje prenose obitelj, autoriteti, masovni mediji i drugi utjecajni ljudi u djetetovom životu.[24] Kada djecu odgajaju osobe koje se pridržavaju strogih rodnih uloga, vjerojatnije je da će se ponašati na isti način, poklapajući svoj rodni identitet s odgovarajućim stereotipnim rodnim obrascima.[25] Jezik također igra ulogu: djeca, dok uče jezik, uče odvajati muške i ženske karakteristike i podsvjesno prilagođavaju vlastito ponašanje tim unaprijed određenim ulogama.[26] Teorija društvenogog učenja postavlja da djeca razvijaju svoj rodni identitet promatrajući i oponašajući rodno povezana ponašanja, a zatim bivaju nagrađena ili kažnjena za takvo ponašanje.[27] Ljudi koji okružuju djecu oblikuju njihovo ponašanje na način da ih djeca pokušavaju oponašati i slijediti.[28]

John Money bio je ključan u ranim istraživanjima rodnog identiteta, iako je koristio izraz rodna uloga.[29] Nije se složio s prethodnom školom mišljenja da je spol određen isključivo biologijom. Tvrdio je da se dojenčad rađaju prazna i da bi roditelj mogao odlučiti o spolu svoje bebe.[30] Prema mišljenju Moneya, ako bi roditelj odgajao svoje dijete kao suprotni spol, dijete bi vjerovalo da je rođeno u tom spolu i postupalo u skladu s tim.[31] Money je vjerovao da odgoj može nadvladati prirodu.[30]

Poznati primjer u raspravi o prirodi i njegovanju slučaj je Davida Reimera, inače poznatog kao "John/Joan". Kao beba, Reimer je prošao kroz neispravno obrezivanje, izgubivši muške genitalije. Psiholog John Money uvjerio je Reimerove roditelje da ga odgajaju kao djevojčicu. Reimer je odrastao kao djevojčica, odijevajući se u djevojačku odjeću i okružen djevojačkim igračkama, ali nije se osjećao kao djevojčica. Nakon što je pokušao izvršiti samoubojstvo u dobi od 13 godina, rečeno mu je da je rođen s muškim genitalijama, te se podvrgnuo operaciji rekonstrukcije.[32] Taj se slučaj suprotstavlja Moneyevoj hipotezi da biologija nema nikakve veze s rodnim identitetom ili ljudskom seksualnom orijentacijom.[33]

Većina se nije usudila kritizirati Moneyovu teoriju. Milton Diamond bio je jedan od rijetkih znanstvenika koji su otvoreno izlagali neslaganje s Moneyem i usprotivili se njegovom argumentu. Diamond je pridonio istraživanjima na trudnim štakorima koja su pokazala da hormoni igraju glavnu ulogu u ponašanju različitih spolova.[31] Istraživači u laboratoriju ubrizgavao je trudnom štakoru testosteron, koji bi potom pronašao put do djetetova krvotoka.[30] Rođene ženke imale su genitalije koje su izgledale poput muških genitalija. Ženke u leglu također su se ponašale poput mužjaka štakora, pa bi čak pokušavale spolno općiti s drugim ženkama štakora, dokazujući da je biologija igrala glavnu ulogu u ponašanju životinja.[31]

Jedna od kritika slučaja Reimer jest da je Reimer izgubio penis u dobi od osam mjeseci i podvrgnut je operaciji promjene spola sa sedamnaest mjeseci, što je možda značilo da je Reimer već bio socijaliziran kao dječak. Bradley i sur. (1998.) izvještavaju o kontrastnom slučaju 26-godišnje žene s XY kromosomima koji je izgubila penis, te se podvrgnuta operaciji promjene spola između dva i sedam mjeseci starosti (znatno ranije od Reimera). Njeni su je roditelji također odgajali dijete kao djevojčicu, ali upornije od Reimerovih roditelja i ona je ostala ženom u odrasloj dobi. Izjavila je da je tijekom djetinjstva uživala u stereotipno muškim igračkama i interesima, iako su joj prijateljice iz djetinjstva bile djevojčice. Dok je bila biseksualna, imala je veze i s muškarcima i sa ženama, smatrala je da su žene seksualno privlačnije i o njima je više maštala. Njezin posao u vrijeme studija bilo je zanimanje kojim su se bavili gotovo isključivo muškarci.[34] Griet Vandermassen tvrdi da, budući da su ovo jedina dva slučaja koja su dokumentirana u znanstvenoj literaturi, to otežava donošenje bilo kakvih čvrstih zaključaka o podrijetlu rodnog identiteta, posebno s obzirom na to da su dva slučaja došla do različitih zaključaka. Međutim, Vandermassen također tvrdi da transrodne osobe podržavaju ideju rodnog identiteta kao biološki ukorijenjenog, jer se ne identificiraju sa svojim anatomskim spolom, unatoč odgoju i ojačanom ponašanju u skladu sa svojim anatomskim spolom.[35]

Jedno istraživanje Reinera i suradnika proučavalo je četrnaest genetskih muškaraca koji su pretrpjeli kloakalnu eksstrofiju i odgojeni su kao djevojčice. Šestero ih je promijenilo svoj rodni identitet u muški, pet su ostale žene, a troje je imalo dvosmislen rodni identitet (iako su dvoje od njih izjavili da su muškarci). Svi su ispitanici imali umjerene do izražene interese i stavove koji se podudaraju sa stavovima bioloških muškaraca.[36] Druga studija,[37] rađena na temelju podataka iz različitih slučajeva od 1970-ih do početka 2000-ih (uključujući Reiner i suradnike), promatrala je muškarce odgojene kao žene zbog raznih razvojnih poremećaja (ageneza penisa, ekstrofija kloake ili ablacija penisa). Otkrilo je da 78% muškaraca koji su odrasli kao žene žive kao žene.[38] Manjina onih koji su odgojeni kao žene kasnije je prešla na muški rod. Međutim, niti jedan muškarac odgojen kao muškarac nije promijenio svoj rodni identitet. Oni koji još uvijek žive kao žene i dalje su pokazali izraženu maskulinizaciju spolnog ponašanja i oni dovoljno stari da mogu prijaviti seksualnu privlačnost prema ženama. Autori iz te studije oprezno donose zaključke zbog brojnih metodoloških problema koji su predstavljali ozbiljan problem u studijama ove prirode. Rebelo i suradnici tvrde da ukupni dokazi sugeriraju da rodni identitet nije u potpunosti određen odgojem u djetinjstvu niti u potpunosti biološkim čimbenicima.[39]

Biološki čimbenici[uredi | uredi kôd]

Nekoliko prenatalnih bioloških čimbenika, uključujući gene i hormone, mogu utjecati na rodni identitet.[21][40] Procjena rodnog identiteta oslanja se isključivo na svjedočenje. Nijedno objektivno mjerenje ili ispitivanje ljudskog tijela ne može se koristiti za dokazivanje ili opovrgavanje rodnog identiteta.[41]

Interseksualne osobe[uredi | uredi kôd]

Istraživanje znanstvene literature iz perioda 1955. – 2000. sugerira da više od 1% osoba može imati neke interspolne karakteristike.[42] Interseksualna osoba ili životinja je ona koja posjeduje bilo koju od nekoliko varijacija spolnih karakteristika, uključujući kromosome, gonade, spolne hormone ili genitalije koje, prema UN-ovom Uredu visokog povjerenika za ljudska prava, "ne odgovaraju tipičnim binarnim predodžbama muških ili ženskih tijela".[43] Interspolna varijacija može zakomplicirati početno dodjeljivanje spola[44] i taj odabir ne mora biti u skladu s djetetovim budućim rodnim identitetom.[45] Pojačanje dodjele spola kirurškim i hormonalnim sredstvima može kršiti prava pojedinca.[46][47]

Studija iz 2005. o rezultatima rodnog identiteta 46,XY osoba s agenezom penisa, kloakalnom ekstrofijom mjehura ili ablacijom penisa, odgojenih kao žene, otkrila je da 78% ispitanika živi kao žena, za razliku od 22% koji su odlučili inicirati promjenu spola u muškarca u skladu s njihovim genetskim spolom.[48] Studija zaključuje: "Nalazi jasno ukazuju na povećani rizik od kasnijeg premještanja roda na muškarca nakon što je osobi pri rođenju ili u ranom djetinjstvu dodijeljen ženski spol, ali su ipak nespojivi s pojmom potpunog određivanja osnovnog rodnog identiteta od strane prenatalnih androgena."

Klinički pregled iz 2012. godine otkrio je da je između 8,5% i 20% ljudi s interseksualnim varijacijama doživjelo rodnu disforiju.[49] Sociološka istraživanja u Australiji, zemlji s trećom spolnom klasifikacijom 'X', pokazuju da je 19% ljudi rođenih s atipičnim spolnim karakteristikama odabralo opciju "X" ili "drugu", dok su 52% žene, 23% muškarci i 6 % nesigurno. Po rođenju, 52% osoba u istraživanju dodijeljeno je ženskom, a 41% muškom.[50][51]

Studija Reiner & Gearhart pruža uvid u ono što se može dogoditi kada se genetski muškom djetetu s kolakalnom eksstrofijom dodijeli ženski spol i odrasta kao djevojčica,[52] navodi se u „optimalnoj rodnoj politici” koji je razvio John Money:[46] u uzorku od 14 djece, praćenje u dobi od 5 do 12 godina pokazalo je da se njih 8 identificiralo kao dječaci, a svi ispitanici imali su barem umjereno tipične muške stavove i interese,[52] pružajući potporu argumentu da genetski varijable utječu na rodni identitet i ponašanje neovisno o socijalizaciji.

Transrodnost i transseksualnost[uredi | uredi kôd]

Neke su studije istraživale postoji li veza između bioloških varijabli i transrodnog ili transseksualnog identiteta.[53][54][55] Nekoliko je studija pokazalo da su spolno-dimorfne moždane strukture kod transseksualaca pomaknute s onoga što je povezano s njihovim rođenim spolom i prema onome što je povezano s njihovim preferiranim spolom.[56][57] Pretpostavlja se da je volumen središnje podjele jezgre stria terminalis ili BSTc (sastojak bazalnih ganglija mozga na koji utječu prenatalni androgeni) transseksualnih žena sličan ženskom i različit od muškog,[58][59] ali veza između volumena BSTc i rodnog identiteta još uvijek nije jasna.[60] Slične razlike u strukturi mozga primijećene su između homoseksualnih i heteroseksualnih muškaraca te između lezbijki i heteroseksualnih žena.[61][62] Druga studija sugerira da transseksualnost može imati genetsku komponentu.[63]>

Istraživanja sugeriraju da isti hormoni koji potiču diferencijaciju spolnih organa u maternici također izazivaju pubertet i utječu na razvoj rodnog identiteta. Različite količine ovih muških ili ženskih spolnih hormona unutar osobe mogu rezultirati ponašanjem i vanjskim genitalijama koje se ne podudaraju s normom njihova spola dodijeljenim pri rođenju, te osobom koja djeluje i izgleda poput svog identificiranog roda.[64]

Društveni i okolišni čimbenici[uredi | uredi kôd]

Sociolozi su skloni pretpostavci da rodni identitet proizlazi iz društvenih čimbenika.[65] Godine 1955. John Money je sugerirao da je rodni identitet ovisan o tome je li dijete odgajano kao muško ili žensko u ranom djetinjstvu.[66][67] Njegova hipoteza od tada opovrgnuta,[67][68] ali znanstvenici su nastavili proučavati učinak socijalnih čimbenika na formiranje rodnog identiteta.[67] U šezdesetim i sedamdesetim godinama 20. stoljeća, čimbenici kao što su odsutnost oca, majčina želja za kćeri ili obrasci pojačanja roditelja predloženi su kao utjecaji; novije teorije koje sugeriraju da bi roditeljska psihopatologija mogla djelomično utjecati na stvaranje rodnog identiteta dobile su samo minimalne empirijske dokaze,[67] s člankom iz 2004. godine koji napominje da "nedostaju čvrsti dokazi o važnosti postnatalnih socijalnih čimbenika."[69] Istraživanje iz 2008. godine pokazalo je da roditelji rodno-disforične djece ne pokazuju znakove psihopatoloških problema osim blage depresije kod majki.[67][70]

Sugerira se da stavovi djetetovih roditelja mogu utjecati na spolni identitet djeteta, iako su dokazi minimalni.[71]

Roditeljska uspostava rodnih uloga[uredi | uredi kôd]

Roditelji koji ne podržavaju neskladnost roda vjerojatnije će imati djecu s čvršćim i strožim pogledima na rodni identitet i rodne uloge.[64]Novija literatura sugerira trend prema manje dobro definiranim rodnim ulogama i identitetima, jer studije roditeljskog kodiranja igračaka kao muškog, ženskog ili neutralnog ukazuju na to da roditelji sve češće kodiraju kuhinje, a u nekim slučajevima i lutke kao neutralne, a ne isključivo ženske.[72] Međutim, Emily Kane otkrila je da su mnogi roditelji i dalje pokazivali negativne odgovore na stavke, aktivnosti ili atribute koji su se smatrali ženskim, poput domaćih vještina, njege i empatije.[72] Istraživanje je pokazalo da mnogi roditelji pokušavaju definirati rod svojim sinovima na način da ih udaljavaju od ženstvenosti[72] a Kane je izjavio da "rad na održavanju roditeljskih granica evidentan za sinove predstavlja ključnu prepreku koja ograničava mogućnosti dječaka, odvajajući dječake od djevojke, obezvrijeđujući aktivnosti označene kao ženske i za dječake i za djevojčice, i na taj način jačajući rodnu nejednakost i heteronormativnost."[72]

Mnogi roditelji formiraju rodna očekivanja za svoje dijete prije nego što se ono uopće rodi, nakon što djetetov spol utvrde tehnologijom poput ultrazvuka. Dijete se tako rađa s rodno specifičnim imenom, igrama, pa čak i ambicijama.[40] Jednom kada se utvrdi spol djeteta, većina djece odgaja se u skladu s tim da bude muškarac ili žena, uklapajući se u mušku ili žensku rodnu ulogu koju dijelom definiraju roditelji.

Kad se razmatra socijalna klasa roditelja, obitelji nižeg staleža obično imaju tradicionalne rodne uloge, gdje otac radi, a majka, koja možda radi samo iz financijske potrebe, još uvijek brine o kućanstvu. Međutim, "profesionalni" parovi srednje klase obično pregovaraju o podjeli rada i zauzimaju egalitarnu ideologiju. Ovi različiti pogledi djeteta na rod mogu oblikovati djetetovo razumijevanje spola, kao i djetetov razvoj spola.[73]

Unutar studije koju je provela Hillary Halpern[73] pretpostavljeno je i dokazano je da su roditeljsko ponašanje, a ne roditeljska uvjerenja, u vezi s rodom bolji prediktori za djetetov stav o spolu. Zaključeno je da je ponašanje majke posebno utjecalo na djetetove pretpostavke o vlastitom spolu djeteta. Na primjer, kod majki koje su se tradicionalnije ponašale u blizini svoje djece, sinovi su pokazivali manje stereotipa o muškim ulogama, dok su kćeri pokazivala više stereotipa o ženskim ulogama. Nije pronađena povezanost između ponašanja oca i znanja njegove djece o stereotipima vlastitog spola. Zaključeno je, međutim, da su očevi koji su vjerovali u jednakost među spolovima imali djecu, posebno sinove, koji su pokazivali manje predrasuda svog suprotnog spola.

Rodne varijacije i neusklađenost[uredi | uredi kôd]

Rodni identitet može dovesti do sigurnosnih problema kod pojedinaca koji se ne uklapaju u binarni svijet oko njih.[74] U nekim slučajevima, rodni identitet osobe nije u skladu s njezinim biološkim spolnim karakteristikama (genitalije i sekundarne spolne karakteristike), što rezultira odijevanjem i/ili ponašanjem pojedinaca na način koji drugi smatraju van kulturnih rodnih normi. Ovi se rodni izrazi mogu opisati kao rodna varijanta, transrodnost ili queer (ili nebinarni)[75] (rječnik za one koji se suprotstavljaju tradicionalnom rodnom identitetu je u nastajanju),[76] a osobe koje imaju takve izraze mogu doživjeti rodnu disforiju (tradicionalno nazvana poremećaj rodnog identiteta). Jezik i rodne zamjenice prije, tijekom i nakon tranzicije često utječu na transrodne osobe.[77]

Posljednjih desetljeća postalo je moguće kirurški preusmjeriti spol. Neki ljudi koji imaju rodnu disforiju traže takvu medicinsku intervenciju kako bi njihov fiziološki spol odgovarao njihovom rodnom identitetu; drugi zadržavaju genitalije s kojima su rođeni (vidi transseksualne iz nekih mogućih razloga), ali prihvaćaju rodnu ulogu koja je u skladu s njihovim rodnim identitetom.

Povijest i definicije[uredi | uredi kôd]

Definicije[uredi | uredi kôd]

Pojmovi rodni identitet i temeljni rodni identitet prvi su se put upotrijebili sa svojim trenutnim značenjem - nečije osobno iskustvo vlastitog spola[78][79] - nekada 1960-ih.[80][81] Do danas se obično koriste u tom smislu,[7] iako nekoliko znanstvenika taj izraz dodatno koristi za označavanje kategorija seksualne orijentacije i seksualnog identiteta homoseksualaca, lezbijki i biseksualaca.[82]

Rana medicinska literatura[uredi | uredi kôd]

U medicinskoj literaturi s kraja 19. stoljeća, žene koje su se odlučile ne prilagoditi svojim očekivanim rodnim ulogama nazivale su se "invertkinjama", a prikazivali su ih kao da ih zanima znanje i učenje i da "ne vole, a ponekad su i nesposobnet za ručni rad". Sredinom 1900-ih liječnici su se zalagali za korektivnu terapiju takvih žena i djece, što je značilo da će se rodna ponašanja koja nisu bila dio norme kazniti i promijeniti. Cilj ove terapije bio je vratiti djecu na njihove "ispravne" rodne uloge i time ograničiti broj djece koja su postala transrodna.[83]

Freudova i Jungova stajališta[uredi | uredi kôd]

1905. godine Sigmund Freud predstavio je svoju teoriju psihoseksualnog razvoja u Tri eseja o teoriji seksualnosti, dajući dokaze da u pregenitalnoj fazi djeca ne razlikuju spolove, ali pretpostavljaju da oba roditelja imaju iste genitalije i reproduktivne moći. Na toj je osnovi tvrdio da je biseksualnost izvorna seksualna orijentacija i da je heteroseksualnost rezultirala represijom tijekom faličke faze, kada je rodni identitet postao utvrdiv. Prema Freudu, tijekom ove faze djeca razvijaju Edipov kompleks u kojem imaju seksualne maštarije vezane za roditelja kojem pripisuju suprotni spol i mržnju prema roditelju kojem pripisuju isti spol, a ta se mržnja transformirala u (nesvjesno) prenošenje i (svjesno) poistovjećivanje s omraženim roditeljom koji daje primjer za smirivanje seksualnih nagona i prijeti da će kastrirati djetetovu moć da smiri seksualne nagone.[27] 1913. Carl Jung predložio je Elektrin kompleks jer je oboje vjerovao da biseksualnost ne leži u podrijetlu psihičkog života i da Freud nije dao odgovarajući opis ženskom djetetu (Freud je odbacio ovaj prijedlog).[84]

1950-ih i 1960-ih[uredi | uredi kôd]

Tijekom 1950-ih i 60-ih psiholozi su počeli proučavati razvoj spolova kod male djece, djelomično u pokušaju da shvate podrijetlo homoseksualnosti (koja se u to vrijeme smatrala mentalnim poremećajem). 1958. godine u Medicinski centar UCLA uspostavljen je projekt istraživanja rodnog identiteta za proučavanje interspolnih i transseksualnih osoba. Psihoanalitičar Robert Stoller generalizirao je mnoga otkrića projekta u svojoj knjizi Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity (1968). Također je zaslužan za uvođenje pojma rodnog identiteta na Međunarodnom psihoanalitičkom kongresu u Stockholmu Švedskoj 1963. godine. Bihevioralni psiholog John Money također je imao ključnu ulogu u razvoju ranih teorija rodnog identiteta. Njegov rad na Klinici za rodni identitet Medicinske škole Johns Hopkins (osnovana 1965) popularizirao je interakcionističku teoriju rodnog identiteta, sugerirajući da je, do određene dobi, rodni identitet relativno fluidan. Njegova knjiga Muškarac i žena, dječak i djevojčica (1972.) postala je naširoko korištena kao udžbenik na fakultetu, iako su mnoge njegove ideje od tada osporavane.[85][86]

Butlerovi stavovi[uredi | uredi kôd]

Krajem 1980-ih, Judith Butler započela je s redovitim predavanjima na temu rodnog identiteta, a 1990. je objavila Gender Trouble: Feminism and Subversion of Identity, uvodeći koncept rodne performativnosti i tvrdeći da su i spol i rod konstruirani.[87]

Sadašnji pogledi[uredi | uredi kôd]

Medicina[uredi | uredi kôd]

Transrodne osobe ponekad žele na fizičku operaciju kako bi preoblikovale svoje primarne spolne karakteristike, sekundarne karakteristike ili oboje, jer smatraju da će im biti ugodnije s različitim genitalijama. To može uključivati uklanjanje penisa, testisa ili dojki ili oblikovanje penisa, rodnice ili dojki. U prošlosti se operacija dodjele spola izvodila na dojenčadi koja su rođena s dvosmislenim genitalijama. Međutim, trenutno medicinsko mišljenje oštro je protiv ovog postupka, jer su mnoge odrasle osobe požalile što su te odluke donesene za njih pri rođenju. Danas se operacija promjene spola izvodi na ljudima koji se odluče na tu promjenu kako bi njihov anatomski spol odgovarao njihovom rodnom identitetu.[88]

U Sjedinjenim Državama, prema Zakonu o pristupačnoj njezi, odlučeno je da će burze zdravstvenog osiguranja imati mogućnost prikupljanja demografskih podataka o rodnom identitetu i seksualnom identitetu putem neobaveznih pitanja, kako bi pomogli kreatorima politika da bolje prepoznaju potrebe LGBT zajednice.[89]

Rodna disforija i poremećaj rodnog identiteta[uredi | uredi kôd]

Rodna disforija (prethodno nazvana "poremećajem rodnog identiteta" ili GID u DSM-u ) formalna je dijagnoza ljudi koji imaju značajnu disforiju (nezadovoljstvo) spolom koji im je dodijeljen pri rođenju i/ili rodnim ulogama povezanim s tim spolom:[90][91] "U poremećaju rodnog identiteta postoji nesklad između natalnog spola nečijih vanjskih genitalija i mozga koji kodira nečiji rod kao muški ili ženski."[80] Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje (302,85) ima pet kriterija koji moraju biti zadovoljeni prije postavljanja dijagnoze poremećaja rodnog identiteta, a poremećaj je dalje podijeljen na određene dijagnoze na temelju dobi, na primjer poremećaj rodnog identiteta u djece (za djecu koja imaju rodnu disforiju).

Koncept rodnog identiteta pojavio se u Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje u svom trećem izdanju, DSM-III (1980), u obliku dvije psihijatrijske dijagnoze rodne disforije: poremećaj rodnog identiteta u djetinjstvu (GIDC) i transseksualizam ( za adolescente i odrasle). Revizija priručnika iz 1987., DSM-III-R, dodala je treću dijagnozu: poremećaj rodnog identiteta u adolescenciji i odrasloj dobi, netransseksualni tip. Ova posljednja dijagnoza uklonjena je u naknadnoj reviziji, DSM-IV (1994), koja je također srušila GIDC i transseksualizam u novu dijagnozu poremećaja rodnog identiteta.[92] 2013. godine DSM-5 preimenovao je dijagnozu rodna disforija i revidirao njezinu definiciju.[93]

Autori akademskog rada iz 2005. godine doveli su u pitanje klasifikaciju problema rodnog identiteta kao mentalnog poremećaja, pretpostavljajući da su određene revizije DSM-a mogle biti izvršene na principu "osvete" kada su određene skupine forsirale uklanjanje homoseksualnosti kao poremećaja. Ovo je i dalje kontroverzno,[92] iako se velika većina današnjih stručnjaka za mentalno zdravlje slijedi i slaže s trenutnom DSM klasifikacijom.

Međunarodni zakon vezani za ljudskih prava[uredi | uredi kôd]

Načela iz Yogyakarte, dokument o primjeni međunarodnog zakona o ljudskim pravima, u preambuli daju definiciju rodnog identiteta kao duboko proživljeno unutarnje i individualno iskustvo roda svake osobe, koje može ili ne mora odgovarati spolu dodijeljenom pri rođenju, uključujući osobni tjelesni osjećaj (što može uključivati, ako se slobodno odabere, promjenu tjelesnog izgleda ili funkcije medicinskim, kirurškim ili drugim sredstvima) i drugo rodno iskustvo, uključujući odijevanje, govor i manire. Načelo 3 kaže da je "Samo-definirani [...] rodni identitet svake osobe sastavni dio njihove osobnosti i jedan je od najosnovnijih aspekata samoodređenja, dostojanstva i slobode. Nitko neće biti prisiljen podvrgavati se medicinskim postupcima, uključujući operaciju promjene spola, sterilizaciju ili hormonalnu terapiju, kao uvjet za pravno priznavanje svog rodnog identiteta."[94] i Princip 18 kaže da" bez obzira na bilo koju suprotnu klasifikaciju, seksualna orijentacija i rodni identitet sami po sebi nisu zdravstvena stanja i ne smiju se liječiti, izliječiti ili suzbiti."[95] U vezi s ovim načelom, "Pravne napomene uz načela iz Yogyakarte" primijetile su da se "Rodni identitet koji se razlikuje od identiteta dodijeljenog rođenjem ili društveno odbačeno rodno izražavanje tretiraju kao oblik mentalne bolesti. Patologizacija razlika dovela je do toga da su spolno transgresivna djeca i adolescenti zatvoreni u psihijatrijske ustanove i podvrgnuti tehnikama odbojnosti - uključujući terapiju elektrošokovima - kao 'lijek'."[96] "Načela iz Yogyakarte na djelu" kažu "važno je napomenuti da, iako je 'seksualna orijentacija' u mnogim zemljama deklasificirana kao mentalna bolest, 'rodni identitet' ili 'poremećaj rodnog identiteta' često ostaje u razmatranju."[97] Ti su principi utjecali na UN-ovu deklaraciju o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. Godine 2015. rodni identitet bio je dio predmeta Vrhovnog suda u Sjedinjenim Državama pod nazivom Obergefell protiv Hodgesa u kojem brak više nije bio ograničen između muškarca i žene.[98]

Filozofija[uredi | uredi kôd]

Kathleen Stock napisala je da je, budući da se rodni identitet temelji na osjećajima osobe, odvojen i od spola osobe i od njezinog roda (u socijalno konstruiranom smislu). Stock također tvrdi da, budući da se pojam rodnog identiteta rijetko pojavljuje izvan konteksta rodne disforije, "činilo bi se lažnim reći da ga svi imaju".[99]

Nebinarni rodni identiteti[uredi | uredi kôd]

Neki ljudi i neka društva ne konstruiraju rod kao binarnu strukturu u kojoj su svi ili dječak ili djevojčica, ili muškarci ili žene. Oni koji postoji izvan binarnom pada pod kišobran uvjetima nisu binarne ili genderqueer. Neke kulture imaju specifične rodne uloge koje se razlikuju od "muškarca" i "žene". Njih se često naziva trećim rodom.

Fa'afafine[uredi | uredi kôd]

U samoanskoj kulturi ili Fa'a Samoa, fa'afafine se smatraju trećim spolom. Anatomski su muškarci, ali odijevaju se i ponašaju na način koji se smatra tipično ženstvenim. Prema Tamasailau Sua'ali'iju, fa'afafine u Samoi često se često fiziološki ne mogu razmnožavati. Fa'afafine su prihvaćeni kao prirodni spol, na njih se ne gleda s prezirom niti ih se diskriminira.[100] Fa'afafine također pojačavaju svoju ženstvenost činjenicom da ih privlače i dobivaju seksualnu pažnju od heteroseksualnih muškaraca. U početku su identificirani i općenito su i dalje identificirani s obzirom na radne sklonosti, jer obavljaju tipično ženske kućanske zadatke.[101] Samoanski premijer pokrovitelj je udruge Samoa Fa'afafine.[102] U doslovnom prijevodu fa'afafine znači "u maniri žene".[103]

Hidžre[uredi | uredi kôd]

U nekim kulturama Azije, hidžre se obično smatra ni muškarcem ni ženom. Većina su anatomski muški ili interseksualni, ali neki su anatomski ženski. Hidžra čini treću rodnu ulogu, iako ne uživaju isto prihvaćanje i poštovanje kao muškarci i žene u svojim kulturama. Mogu voditi vlastita kućanstva, a zanimanja su im pjevanje i plesanje, radeći kao kuhari ili poslužiteljice, ponekad prostitutke ili dugoročni seksualni partneri s muškarcima. Hidžre se mogu usporediti s transvestitima ili drag kraljicama suvremene zapadne kulture.[104]

Kanit[uredi | uredi kôd]

Kanit je prihvaćeni treći rod u Omanu. Haniti su muške homoseksualne prostitutke čija je odjeća muška, odijevajući pastelnim bojama (umjesto bijele, koju nose muškarci), ali njihov manir je ženski. Khanith se može družiti sa ženama, a one to često čine na vjenčanjima ili drugim službenim događajima. Khanithi imaju svoja kućanstva koja obavljaju sve zadatke (i muške i ženske). Međutim, slično muškarcima u njihovom društvu, kaniti se mogu vjenčati sa ženama, dokazujući svoju muškost konzumiranjem braka. Ako se dogodi razvod ili smrt, ti muškarci mogu se vratiti na svoj status kanita na sljedećem vjenčanju.[105]

Dvodusi[uredi | uredi kôd]

Mnoge sjevernoameričke indijanske kulture imale su više od dvije rodne uloge. Oni koji pripadaju dodatnim spolnim kategorijama, osim cisgender muškaraca i žena, sada se često zajednički nazivaju "dvoglasni" ili "dvoglavi". Postoje dijelovi zajednice koji "dvojaki duh" uzimaju kao kategoriju nad samim identitetom, preferirajući se poistovjetiti s kulturom ili rodnim terminima specifičnim za naciju.[106]

Poveznice[uredi | uredi kôd]

Izvori[uredi | uredi kôd]

 1. Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice, edited by Deana F. Morrow and Lori Messinger (2006, ISBN 0231501862), p. 8: "Gender identity refers to an individual's personal sense of identity as masculine or feminine, or some combination thereof."
 2. Campaign, Human Rights. Sexual Orientation and Gender Identity Definitions
 3. Summers, Randal W. 2016. Social Psychology: How Other People Influence Our Thoughts and Actions [2 volumes]. ABC-CLIO. str. 232. ISBN 9781610695923
 4. American Psychological Association. Prosinac 2015. Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender Nonconforming People (PDF). American Psychologist. 70 (9): 861. doi:10.1037/a0039906. PMID 26653312
 5. STOLLER, ROBERT J. Studeni 1964. The Hermaphroditic Identity of Hermaphrodites. The Journal of Nervous and Mental Disease. 139 (5): 453–457. doi:10.1097/00005053-196411000-00005. PMID 14227492
 6. V. M. Moghadam, Patriarchy and the politics of gender in modernising societies, in International Sociology, 1992: "All societies have gender systems."
 7. a b Carlson, Neil R.; Heth, C. Donald. 2009. Sensation. Carlson, Neil R.; Heth, C. Donald (ur.). Psychology: the science of behaviour 4th izdanje. Pearson. Toronto, Canada. str. 140–41. ISBN 978-0205645244.
 8. Jack David Eller, Culture and Diversity in the United States (2015, ISBN 1317575784), p. 137: "most Western societies, including the United States, traditionally operate with a binary notion of sex/gender"
 9. For example, "transvestites [who do not identify with the dress assigned to their sex] existed in almost all societies." (G. O. MacKenzie, Transgender Nation (1994, ISBN 0879725966), p. 43.) "There are records of males and females crossing over throughout history and in virtually every culture. It is simply a naturally occurring part of all societies." (Charles Zastrow, Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People (2013, ISBN 128554580X), p. 234, quoting the North Alabama Gender Center.)
 10. Bukatko, Danuta; Daehler, Marvin W. 2004. Child Development: A Thematic Approach (engleski). Houghton Mifflin. str. 495. ISBN 978-0-618-33338-7
 11. a b Hine, F. R.; Carson, R. C.; Maddox, G. L.; Thompson, R. J. Jr; Williams, R. B. 2012. Introduction to Behavioral Science in Medicine (engleski). Springer Science & Business Media. str. 106. ISBN 978-1-4612-5452-2
 12. a b c d e f g h Boles, 2013. pp. 101–02.
 13. A few authorities say it forms between ages 3–4 rather than precisely at age 3, e.g. George J. Bryjak and Michael P. Soraka, Sociology: Cultural Diversity in a Changing World (ed. Karen Hanson), Allyn & Bacon, 1997; 209–45
 14. a b c Newmann, Barbara. 20. prosinca 2012. Development Through Life: A Psychosocial Approach. Cengage Learning. str. 243. ISBN 978-1111344665
 15. Christopher Bates Doob, Social Inequality and Social Stratification in US Society
 16. a b c J. A. Kleeman, The establishment of core gender identity in normal girls. I.(a) Introduction;(b) Development of the ego capacity to differentiate, in the Archives of Sexual Behavior, 1971: "Though gender identity formation continues into young adulthood and core gender identity establishment extends into the fourth year and possibly longer, core gender identity is fairly firmly formed by age 3[.]"
 17. E. Coleman, Developmental stages of the coming out process, in Journal of homosexuality, 1982: "Core gender and sex-role identities are well-formed by the age of 3 (Money & Ehrhardt, 1972). This is believed because attempts to reassign gender identity after age 3 result in further gender dysphoria."
 18. Stein MT, Zucker KJ, Dixon SD. December, 1997. "Gender Identity", The Nurse Practitioner. Vo. 22, No. 12, p. 104
 19. Martin, C.; Ruble, D. 2004. Children's Search for Gender Cues Cognitive Perspectives on Gender Development. Current Directions in Psychological Science. 13 (2): 67–70. doi:10.1111/j.0963-7214.2004.00276.x. S2CID 33579865
 20. International technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach (PDF). UNESCO. Paris. 2018. str. 18. ISBN 978-92-3-100259-5
 21. a b Effects of male sex hormones on gender identity, sexual behavior, and cognitive function, Zhong Nan Da Xue Xue Bao, Yi Xue Ban (Journal of Central South University, Medical Sciences), April 2006, 31(2):149–61
 22. Money, John. 1994. The concept of gender identity disorder in childhood and adolescence after 39 years. Journal of Sex and Marital Therapy. 20 (3): 163–77. doi:10.1080/00926239408403428. PMID 7996589
 23. Susan Golombok, Robyn Fivush, Gender Development (1994, ISBN 0521408628), p. 44: "When assigned and raised as boys, these genetic girls adopt a male gender identity and role, showing that a Y chromosome is not necessary for gender development to proceed in a male direction."
 24. Henslin, James M. 2001. Essentials of Sociology. Taylor & Francis. str. 65–67, 240. ISBN 978-0-536-94185-5
 25. Factors Influencing Gender Identity
 26. Williams, Michael, "Cultural Identity, Language Identity, Gender Identity", "The English Academy of South Africa", 2011
 27. a b Myers, David G. (2008). Psychology. New York: Worth.
 28. Martin, C. L.; Ruble, D. N.; Szkrybalo, J. 2002. Cognitive theories of early gender development. Psychological Bulletin. 128 (6): 903–06. CiteSeerX 10.1.1.460.3216. doi:10.1037/0033-2909.128.6.903. PMID 12405137
 29. Zucker, Kenneth J. 2006. Sytsma, Sharon E. (ur.). Ethics and Intersex (engleski). Springer Netherlands. str. 167. ISBN 978-1-4020-4313-0
 30. a b c NOVA | Transcripts | Sex: Unknown | PBS. www.pbs.org. Pristupljeno 7. prosinca 2018.
 31. a b c Colapinto, John. 2006. As nature made him : the boy who was raised as a girl 1st Harper Perennial izdanje. HarperCollins. New York. ISBN 978-0061120565. OCLC 71012749
 32. Nolen-Hoeksema. 2014. Abnormal Psychology 6 izdanje. McGraw-Hill. str. 368. ISBN 978-1308211503
 33. Martin, Carol; Diane Ruble; Joel Szkrybalo. 2002. Cognitive Theories of Early Gender Development. Psychological Bulletin. 128 (6): 903–13. CiteSeerX 10.1.1.460.3216. doi:10.1037/0033-2909.128.6.903. PMID 12405137
 34. Bradley, Susan J.; Oliver, Gillian D.; Chernick, Avinoam B.; Zucker, Kenneth J. 1. srpnja 1998. Experiment of Nurture: Ablatio Penis at 2 Months, Sex Reassignment at 7 Months, and a Psychosexual Follow-up in Young Adulthood. Pediatrics. 102 (1): e9. doi:10.1542/peds.102.1.e9. PMID 9651461. The present case report is a long-term psychosexual follow-up on a second case of ablatio penis in a 46 XY male.
 35. Vandermassen, Griet. Who's afraid of Charles Darwin?: debating feminism and evolutionary theory. Rowman & Littlefield Publishers, 2005, pp.112-113
 36. Reiner, William G., and John P. Gearhart. "Discordant sexual identity in some genetic males with cloacal exstrophy assigned to female sex at birth." New England Journal of Medicine 350, no. 4 (2004): 333-341.
 37. Meyer-Bahlburg, Heino FL. "Gender identity outcome in female-raised 46, XY persons with penile agenesis, cloacal exstrophy of the bladder, or penile ablation." Archives of sexual behavior 34, no. 4 (2005): 423-438.
 38. Saraswat, A., Weinand, J. and Safer, J., 2015. Evidence supporting the biologic nature of gender identity. Endocrine Practice, 21(2), pp.199-204.
 39. Rebelo, Ethelwyn, Christopher P. Szabo, and Graeme Pitcher. "Gender assignment surgery on children with disorders of sex development: A case report and discussion from South Africa." Journal of Child Health Care 12, no. 1 (2008): 49-59.
 40. a b Ghosh, Shuvo. Gender Identity. MedScape. Pristupljeno 29. listopada 2012.
 41. Dahlen, Sara. 2. siječnja 2020. De-sexing the Medical Record? An Examination of Sex Versus Gender Identity in the General Medical Council's Trans Healthcare Ethical Advice. The New Bioethics. 26 (1): 38–52. doi:10.1080/20502877.2020.1720429. U medicinskoj praksi ne postoji genetski marker, biokemijski test, snimanje mozga ili objektivno mjerenje rodnog identiteta, koji je sam po sebi nepoznate etiologije (NHS 2016, Bižić i sur. 2018, Gerritse i sur. 2018, Bewley i sur. 2019). Središnja tvrdnja počiva na dosljednoj deklarativnoj izjavi subjektivnog iskustva transpacijenta o samopouzdanju. Stoga ne možemo dokazati ili opovrgnuti rodni identitet. Rodni identitet duboko je uvriježeno, duhovno značajno, osobno uvjerenje koje se ne može potvrditi niti pobiti vanjskim dokazima i biološkim podacima.
 42. Blackless, Melanie; Charuvastra, Anthony; Derryck, Amanda; Fausto-Sterling, Anne; Lauzanne, Karl; Lee, Ellen. Ožujak 2000. How sexually dimorphic are we? Review and synthesis. American Journal of Human Biology. 12 (2): 151–66. doi:10.1002/(SICI)1520-6300(200003/04)12:2<151::AID-AJHB1>3.0.CO;2-F. ISSN 1520-6300. PMID 11534012. S2CID 453278
 43. Free & Equal Campaign Fact Sheet: Intersex (PDF). United Nations Ured visokog povjerenika za ljudska prava. 2015. Pristupljeno 28. ožujka 2016.
 44. Mieszczak, J; Houk, CP; Lee, PA. Kolovoz 2009. Assignment of the sex of rearing in the neonate with a disorder of sex development. Curr Opin Pediatr. 21 (4): 541–47. doi:10.1097/mop.0b013e32832c6d2c. PMC 4104182. PMID 19444113
 45. Council of Europe; Commissioner for Human Rights. Travanj 2015. Human rights and intersex people, Issue Paper
 46. a b Swiss National Advisory Commission on Biomedical Ethics NEK-CNE. Studeni 2012. On the management of differences of sex development. Ethical issues relating to "intersexuality".Opinion No. 20/2012 (PDF). 2012. Berne. Inačica izvorne stranice (PDF) arhivirana 23. travnja 2015. Pristupljeno 6. listopada 2016.
 47. World Health Organization. 2015. Sexual health, human rights and the law. World Health Organization. Geneva. ISBN 978-9241564984
 48. Meyer-Bahlburg, HF. 2005. Gender identity outcome in female-raised 46,XY persons with penile agenesis, cloacal exstrophy of the bladder, or penile ablation. Archives of Sexual Behavior. 34 (4): 423–38. doi:10.1007/s10508-005-4342-9. PMID 16010465
 49. Furtado P. S. 2012. Gender dysphoria associated with disorders of sex development. Nat. Rev. Urol. 9 (11): 620–27. doi:10.1038/nrurol.2012.182. PMID 23045263
 50. New publication "Intersex: Stories and Statistics from Australia". Organisation Intersex International Australia. 3. veljače 2016. Pristupljeno 18. kolovoza 2016.
 51. Jones, Tiffany; Hart, Bonnie; Carpenter, Morgan; Ansara, Gavi; Leonard, William; Lucke, Jayne. 2016. Intersex: Stories and Statistics from Australia (PDF). Open Book Publishers. Cambridge, UK. ISBN 978-1-78374-208-0. Inačica izvorne stranice (PDF) arhivirana 14. rujna 2016. Pristupljeno 2. veljače 2016.
 52. a b Rosario, Vernon. Reiner & Gearhart's NEJM Study on Cloacal Exstrophy – Review by Vernon Rosario, M.D., Ph.D. Društvo interseksualnih osoba Sjeverne Amerike
 53. E. Vilain, Genetics of intersexuality, J. Gay Lesbian Psychother. 10 (2006) 9–26.
 54. A. Fleming, E. Vilain, The endless quest for sex determination genes, Clin.Genet. 67 (2005) 15–25.
 55. Savic, I.; Arver, S. 2011. Sex dimorphism of the brain in male-to-female transsexuals. Cerebral Cortex. 21 (11): 2525–533. doi:10.1093/cercor/bhr032. PMID 21467211 Zaključeno je da su ginefilne trans žene imale mozak poput muškog, ali u nekoliko područja mozak trans žena razlikovao se od muškog i ženskog mozga.
 56. Gizewski, E. R.; Krause, E.; Schlamann, M.; Happich, F.; Ladd, M. E.; Forsting, M.; Senf, W. 2009. Specific cerebral activation due to visual erotic stimuli in male-to-female transsexuals compared with male and female controls: An fMRI study. Journal of Sexual Medicine. 6 (2): 440–48. doi:10.1111/j.1743-6109.2008.00981.x. PMID 18761592 je pokazala da je uzorak androfilnih trans žena pomaknut prema ženskom smjeru u odgovorima mozga.
 57. Rametti, G.; Carrillo, B.; Gómez-Gil, E.; Junque, C.; Zubiarre-Elorza, L.; Segovia, S.; Gomez, Á; Guillamon, A. 2011. White matter microstructure in female to male transsexuals before cross-sex hormonal treatment. A diffusion tensor imaging study. Journal of Psychiatric Research. 45 (2): 199–204. doi:10.1016/j.jpsychires.2010.05.006. PMID 20562024 je pokazala da se obrazac bijele tvari u ginefilnih trans muškaraca pomaknuo u smjeru bioloških muškaraca čak i prije nego što su transseksualci od muškarca do muškarca počeli uzimati muške hormone.
 58. Psychology The Science Of Behaviour, pg 418, Pearson Education, Neil R.Carlson
 59. Zhou, J.N.; Hofman, M.A.; Gooren, L.J.; Swaab, D.F. 1995. A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality. Nature (Submitted manuscript). 378 (6552): 68–70. Bibcode:1995Natur.378...68Z. doi:10.1038/378068a0. hdl:20.500.11755/9da6a0a1-f622-44f3-ac4f-fec297a7c6c2. PMID 7477289
 60. Rosenthal, Stephen M. Prosinac 2014. Approach to the Patient: Transgender Youth: Endocrine Considerations. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 99 (12): 4379–4389. doi:10.1210/jc.2014-1919. PMID 25140398. Spolno-dimorfna diferencijacija BSTc u ljudi prisutna je tek u pubertetu, za razliku od štakora, gdje se takve razlike u BST javljaju u ranom postnatalnom razdoblju i očito zahtijevaju perinatalne razlike u razinama T (44, 45). S obzirom na to da mnogi transrodni adolescenti imaju značajnu rodnu disforiju prije puberteta (i prije nego što se pojave spolne razlike u volumenu BSTc), čini se da je veza između volumena BSTc i rodnog identiteta nejasna.
 61. LeVay S. Kolovoz 1991. A difference in hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men. Science. 253 (5023): 1034–37. Bibcode:1991Sci...253.1034L. doi:10.1126/science.1887219. PMID 1887219. S2CID 1674111
 62. Byne W, Tobet S, Mattiace LA, i dr. Rujan 2001. The interstitial nuclei of the human anterior hypothalamus: an investigation of variation with sex, sexual orientation, and HIV status. Horm Behav. 40 (2): 86–92. doi:10.1006/hbeh.2001.1680. PMID 11534967. S2CID 3175414
 63. Male transsexual gene link found BBC News 26 October 2008 (accessed 26 October 2008)
 64. a b Oswalt, Angela. Factors Influencing Gender Identity. Seven Countries Services, Inc. Inačica izvorne stranice arhivirana 15. travnja 2013. Pristupljeno 29. listopada 2012.
 65. Kiecolt, K. Jill; Hughes, Michael; Momsplair, Hans. 2019. Gender Identity Among U.S. Adults. Stets, Jan E.; Serpe, Richard T. (ur.). Identities in Everyday Life. Oxford University Press. str. 195. ISBN 978-0-1908-7306-6
 66. J. Money, J. G. Hampson, and J. L. Hampson, An examination of some basic sexual concepts, 1955
 67. a b c d e A. L. C. de Vries, et al., Gender Dysphoria and Disorders of Sex Development (2013, ISBN 1461474418)
 68. Anne Fausto-Sterling, Sexing the Body: Gender Politics and the Construct
 69. D. F. Swaab, Sexual differentiation of the human brain: relevance for gender identity, transsexualism and sexual orientation, in Gynecological Endocrinology, 2004: "...direct effects of testosterone on the developing fetal brain are of major importance for the development of male gender identity and male heterosexual orientation. Solid evidence for the importance of postnatal social factors is lacking."
 70. M. S. C. Wallien, Psychosexual outcome of gender-dysphoric children (2008)
 71. M Weinraub, LP Clemens, A Sockloff, T Ethridge, The development of sex role stereotypes in the third year: relationships to gender labeling, gender identity, sex-types toy preference, and family characteristics, in Child Development, 1984: "Previous investigators have failed to observe a relationship between parental attitudes and children's early sex role acquisition..."
 72. a b c d Spade, Joan. 2010. The Kaleidoscope of Gender. Sage. London. str. 177–84. ISBN 978-1-4129-7906-1
 73. a b Halpern, Hillary Paul. 2015. Parents' Gender Ideology and Gendered Behavior as Predictors of Children's Gender-Role Attitudes: A Longitudinal Exploration. Sex Roles. 74 (11–12): 527–42. doi:10.1007/s11199-015-0539-0. PMC 4945126. PMID 27445431
 74. Hoogensen, Gunhild; Rottem, Svein Vigeland. 29. lipnja 2016. Gender Identity and the Subject of Security. Security Dialogue (engleski). 35 (2): 155–71. doi:10.1177/0967010604044974. S2CID 55600340
 75. Blackless, Melanie; Besser, M.; Carr, S.; Cohen-Kettenis, P.T.; Connolly, P.; De Sutter, P.; Diamond, M.; Di Ceglie, D.; Higashi, Y.; Jones, L.; Kruijver. F.P.M.; Martin, J.; Playdon, Z-J.; Ralph, D.; Reed, T.; Reid, R.; Reiner, W.G.; Swaab, D.; Terry, T.; Wilson, P.; Wylie, K. 2003. Atypical Gender Development – A Review. International Journal of Transgenderism. 9: 29–44. doi:10.1300/J485v09n01_04. Inačica izvorne stranice arhivirana 7. listopada 2008. Pristupljeno 13. studenoga 2020.
 76. Toronto couple defend move to keep baby's sex secret. BBC News. 27. svibnja 2011. – preko www.bbc.co.uk
 77. Words Matter: Affirming Gender Identity Through Language. 18. svibnja 2016. Inačica izvorne stranice arhivirana 1. kolovoza 2017. Pristupljeno 13. studenoga 2020.
 78. Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice, edited by Deana F. Morrow and Lori Messinger (2006, ISBN 0231501862), p. 8: "Gender identity refers to an individual's personal sense of identity as masculine or feminine, or some combination thereof."
 79. Boles, 2013. p. 101: "Gender identity is the individual's personal and private experience of his/her gender."
 80. a b Izraz 'rodni identitet' upotrijebljen je u priopćenju za tisak, 21. studenog 1966, za najavu nove klinike za transseksualce u bolnici Johns Hopkins. Širio se u medijima širom svijeta i ubrzo ušao u narodni jezik. identitet je vaš vlastiti osjećaj ili uvjerenje u muškost ili ženskost."Money, John. 1994. The concept of gender identity disorder in childhood and adolescence after 39 years. Journal of Sex and Marital Therapy. 20 (3): 163–77. doi:10.1080/00926239408403428. PMID 7996589
 81. Handbook of the Psychology of Women and Gender (2004, ISBN 0471653578), p. 102: "Rodni identitet uveli su u profesionalni leksikon gotovo istodobno Hooker i Stoller početkom 1960-ih (vidi Money, 1985.). Na primjer, Stoller (1964.) upotrijebio je malo drugačiji izraz temeljni rodni identitet..."
 82. Brym, Roberts, Lie, Rytina. "Sociology". Nelson Education Ltd., 2013.
 83. Padawer, Ruth. What's So Bad About a Boy Who Wants to Wear a Dress?. The New York Times. Pristupljeno 29. listopada 2012.
 84. Freud, Sigmund. 1931. Female Sexuality. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. 21: 229
 85. Haraway, Donna. 1991. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. Free Association Books. London. str. 133. ISBN 978-0-415-90386-8
 86. Fixing Sex: Intersex, Medical Authority, and Lived Experience by Katrina Karkazis, Duke University Press, November 2008
 87. Butler, Judith. 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge. London. str. front/backmatter. ISBN 978-0415389556
 88. Diamond, Milton. 2002. Sex and Gender are Different: Sexual Identity and Gender Identity are Different. Clinical Child Psychology & Psychiatry. 7 (3): 320–34. doi:10.1177/1359104502007003002
 89. Baker, Kellan. FAQ: Collecting Sexual Orientation and Gender Identity Data. Center for American Progress. Pristupljeno 29. listopada 2012.
 90. "Gender Identity Disorder | Psychology Today." Psychology Today: Health, Help, Happiness Find a Therapist. Psychology Today, 24 Oct. 2005. Web. 17 Dec. 2010. http://www.psychologytoday.com/conditions/gender-identity-disorder.
 91. Gender Dysphoria Organization Research and Education – About Gender Dysphoria
 92. a b Zucker, KJ; Spitzer, RL. siječnja–veljače 2005. Was the gender identity disorder of childhood diagnosis introduced into DSM-III as a backdoor maneuver to replace homosexuality? A historical note. Journal of Sex and Marital herapy. 31 (1): 31–42. doi:10.1080/00926230590475251. PMID 15841704. S2CID 22589255
 93. Parry, Wynne. 4. lipnja 2013. DSM-5 Reflects Shift In Perspective On Gender Identity. The Huffington Post. Pristupljeno 23. listopada 2015.
 94. Načela iz Yogyakarte, Principle 3. The Right to recognition before the law
 95. Načela iz Yogyakarte, Principle 18. Protection from medical abuse
 96. Jurisprudential Annotations to the Yogyakarta Principles, p. 43Arhivirana inačica izvorne stranice od 22. studenoga 2010. (Wayback Machine)
 97. Activist's Guide to the Yogyakarta Principles, p. 100 (PDF). Inačica izvorne stranice (PDF) arhivirana 4. siječnja 2017. Pristupljeno 14. veljače 2018.
 98. Arhivirana kopija (PDF). Inačica izvorne stranice (PDF) arhivirana 2. listopada 2019. Pristupljeno 13. studenoga 2020.CS1 održavanje: arhivirana kopija u naslovu (link)
 99. Stock, Kathleen. 1. srpnja 2019. Can you Change Your Gender?. The Philosopher. ISSN 0967-6074. Inačica izvorne stranice arhivirana 4. siječnja 2020. Pristupljeno 4. siječnja 2020.
 100. Sua'ali'i, Tamasailau, "Samoans and Gender: Some Reflections on Male, Female and Fa'afafine Gender Identities", in: Tangata O Te Moana Nui: The Evolving Identities of Pacific Peoples in Aotearoa/New Zealand, Palmerston North (NZ): Dunmore Press, 2001, ISBN 0-86469-369-9
 101. Schmidt, Johanna. Svibanj 2003. Paradise Lost? Social Change and Fa'afafine in Samoa. Current Sociology. 51 (3): 417–32
 102. Field, Michael. 5. srpnja 2011. Transsexuals hailed by Samoan PM. Stuff.co.nz. Pristupljeno 1. listopada 2011.
 103. Paul L. Vasey, Nancy H. Bartlett, "What Can the Samoan "Fa'afafine" Teach Us About the Western Concept of Gender Identity Disorder in Childhood?", Biology and Medicine, 50.4 (2007) 481–90
 104. Lorber, Judith. Paradoxes of Gender. Yale University Press:Yale, 1994. pp. 92–93.
 105. Lorber, Judith. Paradoxes of Gender. Yale University Press:Yale, 1994. pp. 94–95.
 106. Hunt, Sarah. 2016. An Introduction to the Health of Two-Spirit People: Historical, contemporary and emergent issues (PDF). National Collaborative Centre Aboriginal Health

Bibliografija[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]