Stanovništvo Europe

Izvor: Wikipedija

Stanovništvo Europe po broju stanovnika po državama.

Zastava Država Broj stanovnika
Albanija 2.870.324
Andora 71.732
Austrija 8.822.267
Bjelorusija 9.491.823
Belgija 11.413.058
Bosna i Hercegovina 3.515.982
Bugarska 7.050.034
Hrvatska 4.105.493
Cipar 864.236
Crna Gora 622.359
Češka Republika 10.610.055
Danska 5.781.190
Estonija 1.319.133
Finska 5.513.130
Francuska 67.221.943
Njemačka 82.850.000
Grčka 10.738.868
Vatikan 921
Mađarska 9.778.371
Island 348.450
Irska 4.838.259
Italija 60.483.973
Latvija 1.934.379
Lihtenštajn 38.114
Litva 2.808.901
Luksemburg 602.005
Makedonija 2.075.301
Malta 475.701
Moldova 3.547.539
Monako 38.200
Nizozemska 17.118.084
Norveška 5.295.619
Poljska 37.976.687
Portugal 10.291.027
Rumunjska 19.523.621
Rusija 143.666.931
San Marino 33.005
Slovačka 5.443.120
Slovenija 2.066.880
Srbija 7.001.444
Španjolska 46.659.302
Švedska 10.120.242
Ukrajina 42.216.766
Ujedinjeno Kraljevstvo 66.186.444

Europa ukupno ima oko 740 milijuna stanovnika.

Slaveni (Rusi, Ukrajinci, Bjelorusi, Česi, Slovaci, Slovenci, Hrvati, Bošnjaci, Srbi, Makedonci, Crnogorci, Bugari, Poljaci) čine većinu tog stanovništva.

Najmanje ima Ugro-Finaca: (Mađari, Estonci i Finci).