Bitka za Našice 1944.

Izvor: Wikipedija
Bitka za Našice
Dio Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj

Dvorac Pejačević u Našicama, posljednje uporište njemačkih snaga tijekom bitke.
Vrijeme 17. - 24. studenog 1944.
Lokacija Našice
Ishod Pobjeda osovinskih snaga
Casus belli Partizanski pokušaj osvajanja Našica
Sukobljeni
NOVJ Treći Reich
NDH
Vođe
Mate Jerković
Vojne snage
9.000 9.000
Posljedice
156 poginuli
812 ranjenih
1200 poginulih
600 ranjenih

Bitka za Našice u studenom 1944. godine bila je, po broju boraca NOVJ-a i neprijatelja, po žestini i trajanju, najveća bitka na tlu Slavonije tijekom Drugog svjetskog rata.[1] Ukupne snage Šestog slavonskog korpusa u operaciji za oslobođenje Našica, imale su 9000 boraca. Na obje strane sudjelovalo je oko 18 000 boraca NOVJ-a i neprijatelja.[2]

Početak napada na okolne garnizone bio je predviđen za 17. studenog u 22 sata. Napad na Našice počeo je u 7 sati, 18. studenog, a u napadu su sudjelovale 16. i 18. brigada 40. slavonske divizije. Borbe u Našicama trajale su punih 7 dana i noći. Neprijateljske snage koristile su se tenkovima, topništvom i zrakoplovstvom. U likvidaciji bunkera glavnu ulogu odigrali su borci koji su, uz pomoć diverzanata, bacali eksploziv na bunkere. Razorna snaga eksploziva imala je veći učinak i od topova. Na taj način za 2 dana i 2 noći uništeno je i razoreno preko 36 armirano-betonskih bunkera s njemačkim posadama. U toku borbe s njemačkom obranom, napad slavonskih partizana trajao je 50 sati bez spavanja i odmora.[3]

Dvanaesta slavonska brigada je u suradnji s 18. brigadom zauzela cijeli grad Našice, osim Pejačevićevog dvorca. Ostatak od oko 250 njemačkih vojnika sklonio se u dvorac. Oko 16:30 sati 22. studenog 1944. Štab 12. brigade obavijestio je štab divizije da je brigada izvršila dobiveni zadatak. No, 24. studenog oko 5 sati, njemački tenkovi su s 1500 njemačkih vojnika ušli u Našice, nakon čega su uspjeli zadržati uporište.[3]

Tijekom borbe oko Našica, bilo je uništeno 7 tenkova i 40 automatskih oružja. Na obje strane iz stroja je izbačeno preko 2000 boraca.[1] Na ulicama Našica je ostalo oko 300 njemačkih leševa. Prema partizanskoj procjeni, gubici neprijatelja iznosili su oko 900 poginulih i 600 ranjenih. Gubici NOVJ-a iznosili su 156 poginulih i 812 ranjenih. Bilo je zaplijenjeno: 600 pušaka, 40 puškomitraljeza i mitraljeza, 10 lakih minobacača, 327.000 puščanih metaka, 230 mina za minobacače, 180 šatorskih krila, 150 para obuće i odjeće i druge opreme.[4]

Izvori[uredi | uredi kôd]

Unutrašnje poveznice[uredi | uredi kôd]