Mjerna veličina

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Mjerna veličina (stariji naziv fizikalna veličina) je svojstvo objekta (pojave, tvari ili tijela) koje se može kvalitativno razlikovati i kvantitativno odrediti. Izražava se kao umnožak brojevne vrijednosti {M} i mjerne jedinice [M]:

M=\{M\}\;[M]


Primjer:

Napon U=\{U\}\;[U]=20\;\mathrm{V}
{U} = 20 (brojevna vrijednost napona je 20)
[U] = V (jedinica napona je volt)