Odbor Ujedinjenih naroda za miroljubivo korištenje svemira

Izvor: Wikipedija

Odbor Ujedinjenih naroda za miroljubivo korištenje svemira (engl. United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space ili COPUOS) osnovano je 1958. godine (ubrzo nakon lansiranja Sputnjika) kao ad hoc odbora. Godine 1959. je uspostavljen kao stalni odbor od strane Ujedinjenih naroda rezolucijom Opće skupštine br. 1472.[1] Odbor ima dva pododbora, znanstveno-tehnološki[2] i pravni pododbor.[3]

Svrha[uredi | uredi kôd]

Cilj COPUOS-a jest:

» Preispitati opseg međunarodne suradnje u miroljubivom korištenju svemira, osmisliti programe u ovoj sferi koje će se poduzeti pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda, potaknuti daljnje istraživanje i širenje informacija o pitanjima svemira, kao i proučiti pravne probleme koji proizlaze iz istraživanja svemira. «

Ugovori[uredi | uredi kôd]

COPUOS nadgleda provedbu sljedećih međunarodnih ugovora:

  • Ugovor o načelima koja uređuju aktivnosti država u istraživanju i korištenju svemira, uključujući Mjesec i druga nebeska tijela iz 1967. ("Ugovor o svemiru")
  • Sporazum o spašavanju astronauta, vraćanju astronauta i vraćanju objekata lansiranih u svemir iz 1968. ("Sporazum o spašavanju")
  • Konvencija o međunarodnoj odgovornosti za štetu koju prouzroče svemirski objekti iz 1972. ("Konvencija o registraciji")
  • Konvencija o registraciji objekata lansiranih u svemir iz 1975. ("Konvencija o registraciji")
  • Sporazum koji uređuje aktivnosti država na Mjesecu i drugim nebeskim tijelima iz 1979. ("Sporazum o Mjesecu")

Svi instrumenti zajedno čine temeljne akte svemirskog prava.

Zemlje članice[uredi | uredi kôd]

COPUOS-a broji 68 članica[4]:

Afrika:

Alžir, Benin, Burkina Faso, Čad, Kamerun, Egipat, Južna Afrika, Kenija, Libija, Maroko, Niger, Nigerija, Senegal, Sijera Leone i Sudan

Azija:

Filipini, Indija, Indonezija, Iran, Irak, Japan, Južna Koreja, Kazahstan, Kina, Libanon, Malezija, Mongolija, Pakistan, Saudijska Arabija, Sirija, Tajland, Turska i Vijetnam

Europa:

Albanija, Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Francuska, Grčka, Italija, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, UK i Ukrajina

Južna Amerika:

Argentina, Bolivija, Brazil, Čile, Ekvador, Kolumbija, Peru, Urugvaj i Venezuela

Sjeverna Amerika:

Kanada, Kuba, Meksiko, Nikaragva i SAD

Oceanija:

Australija

Međunarodne organizacije sa statusom stalnog promatrača[uredi | uredi kôd]

Sljedeće organizacije izvan UN-a imaju stalni status promatrača u odboru:

Hrvatski naziv organizacije Službeni (engl.) naziv Sl. (engl.) kratica
Udruga istraživača svemira Association of Space Explorers ASE
Vijeće za istraživanje svemira Committee on Space Research COSPAR
Europska svemirska agencija European Space Agency ESA
Međunarodna astronautička akademija International Academy of Astronautics IAA
Međunarodna astronautička federacija International Astronautical Federation IAF
Međunarodna astronomska unija International Astronomical Union IAU
Udruga za međunarodno pravo International Law Association ILA
Međunarodna satelitska organizacija International Mobile Satellite Organization Inmarsat
Međunarodna organizacija za telekomunikacijske satelite International Telecommunications Satellite Organization INTELSAT
Međunarodna organizacija za svemirske komunikacije Intersputnik Intersputnik International Organization of Space Communications Intersputnik
Međunarodno društvo za fotogrametriju i daljinsko očiravanje International Society for Photogrammetry and Remote Sensing ISPRS
Međunarodno svemirsko sveučilište International Space University ISU
Planetarno društvo The Planetary Society TPS

Izvori[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]