Sudbeni kotar Zadar

Izvor: Wikipedija

Sudbeni kotar Zadar bio je jedan od sudbenih kotara (njem. Gerichtsbezirk), koji su predstavljali manje upravno-teritorijalne jedinice nekadašnje Carevine Austrije u okvirima Austro-Ugarske monarhije. Zajedno sa sudbenim kotarima Biograd, Pag i Rab činio je veću upravno-teritorijalnu jedinicu politički kotar Zadar u sastavu austrijske krunske zemlje Dalmacije. Prostirao se je 1900. godine na 1.054,19 km.2[1] Sjedište sudbenog kotara bilo je u Zadru, a službeno je iskazivan i na talijanskom jeziku pod imenom Zara.[2]

Stanovništvo[uredi | uredi kôd]

Godine 1900. u sudbenom je kotaru Zadru živjelo 56.323 stanovnika[3] popisanih kao lokalno civilno stanovništvo i "stranci" (stanovništvo iz drugih dijelova carstva - "nezavičajno" (njem. Staatsfremde) bez stalnog boravka u Dalmaciji, zatečeno na licu u vrijeme popisa, koje je u popisnim kolonama bilo vjerski, ali ne i jezično raspoređeno)), te kao vojničko stanovništvo. Izjašnjavanja u smislu narodnosne pripadnosti nije bilo, a hrvatski i srpski jezik iskazani su kao jedan jezik pod službenim imenom "srpsko-hrvatski jezik" (njem. serbo-kroatisch).[2]

U odnosu na strukturu stanovništva ukupno je popisano 54.984 osobe ili 97,62% iz reda civilnog stanovništva, od toga lokalnog, "zemaljskog" iz Dalmacije 54.275 ili 98,71% od ukupnog civilnog stanovništva, te "nezavičajnog" odn. iz drugih dijelova monarhije 709 osoba ili 1,28% od ukupnog civilnog stanovništva. Iz reda vojničkog stanovništva popisano je 1.339 osoba, od toga lokalnog, "zemaljskog" iz Dalmacije 1.270 ili 94,84% od ukupnog vojničkog stanovništva, te "nezavičajnog" odn. iz drugih dijelova monarhije 69 osoba ili 5,15% od ukupnog vojničkog stanovništva.

Sudbeni kotar Zadar
S.K. stanovništvo 1900. rimokatolici pravoslavci ostale vjere njemački hrvatski ili srpski talijanski ostali jezici "nezavičajno" st. ("Staatsfremde") bilješka
Sudbeni kotar Zadar 56.323 52.676 3.579 68 626 45.426 9.310 183 778 Sada je podijeljen između upravnih jedinica: općine Murter-Kornati (Šibensko-kninska županija), te gradova Benkovca i Zadra i općina Bibinje, Galovac, Kali, Kukljica, Nin, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Sukošan, Škabrnja, Vir, Vrsi i Zemunik Donji (Zadarska županija).
% 100% 93,52% 6,35% 0,12% 1,11% 80,65% 16,52% 0,32% 1,38%
od toga vojničko 1.339 1.095 225 19 256 881 55 78 69
% 100% 81,77% 16,80% 1,41% 19,11% 65,79% 4,10% 5,82% 5,15%

Općine i naselja[uredi | uredi kôd]

Sudbeni kotar Zadar obuhvaćao je pet općina: Nin, Novigrad (na popisu 1900. iskazan pod imenom Novi Grad), Sali, Silba i Zadar, podijeljenih na 68 naseljenih mjesta i njihovih dijelova - zaselaka (u zagradi je broj stanovnika s popisa od 31. prosinca 1900. godine):

Sudbeni kotar Zadar - općine
Općina br. naselja stanovništvo 1900. rimokatolici pravoslavci ostale vjere njemački hrvatski ili srpski talijanski ostali jezici "nezavičajno" st. ("Staatsfremde")
Nin 14 7.388 7.221 167 - - 7.337 49 - 2
Novigrad 8 5.613 4.477 1.136 - - 5.590 20 - 3
Sali 14 6.382 6.382 - - - 6.376 4 2 -
Silba 9 4.389 4.388 1 - - 4.370 3 - 16
Zadar 23 32.551 30.208 2.275 68 626 21.753 9.234 181 757

Općina Nin[uredi | uredi kôd]

Godine 1900. općina Nin prostirala se na površini od 258,34 km2 i imala 7.388 stanovnika.[2]

U odnosu na strukturu stanovništva ukupno je popisano 7.388 osoba ili 100% iz reda civilnog stanovništva, od toga lokalnog, "zemaljskog" iz Dalmacije 7.386 ili 99,97%, te "nezavičajnog" odn. iz drugih dijelova monarhije 2 osobe ili 0,02%. Vojničkoga stanovništva nije bilo.

Općina Nin
općina stanovništvo 1900. rimokatolici pravoslavci ostale vjere njemački hrvatski ili srpski talijanski ostali jezici "nezavičajno" st. ("Staatsfremde") bilješka
Općina Nin 7.388 7.221 167 - - 7.337 49 - 2 Sada je podijeljena između općina Nin, Poličnik, Privlaka, Ražanac, Vir i Vrsi (Zadarska županija).
% 100% 97,73% 2,26% - - 99,30% 0,66% - 0,02%

Općina Nin sastojala se iz 14 naseljenih mjesta i njihovih dijelova - zaselaka (u zagradi je broj stanovnika s popisa od 31. prosinca 1900. godine):

Općina Nin - naselja i stanovništvo
naseljeno mjesto stanovništvo 1900. rimokatolici pravoslavci ostale vjere njemački hrvatski ili srpski talijanski ostali jezici "nezavičajno" st. ("Staatsfremde") pripadajući dijelovi naselja bilješka
Briševo 302 280 22 - - 301 - - 1 Briševo (181), Grusi (Grue) (121)
Dračevac 172 172 - - - 172 - - - Dračevac (114), Miljašić (58) Sada se iskazuje pod imenom Dračevac Ninski.
Ljubač ili Ljuba 326 326 - - - 326 - - - Draga Zekanović (64), Krneza (72), Ljubač ili Ljuba (190) Sada se iskazuje pod imenom Ljubač. Sadrži podatke i za naselje Krneza.
Nin (Nona) 667 667 - - - 667 - - - Grbe (Stabilimento) (72), Jasenak (11), Klanice (152), Nin (Nona) (305), Stanovi (127) Sadrži podatke i za naselja Grbe i Ninski Stanovi.
Polešnik 770 770 - - - 763 7 - - Lovinjac (179), Polešnik (591) Sada se iskazuje pod imenom Poličnik. Sadrži podatke i za naselja Gornji Poličnik i Lovinac.
Poljica 526 414 112 - - 522 4 - - Brdarić (27), Brig (80), Poljica (283), Seget (78), Žerava (58), Sadrži podatke i za naselja Poljica-Brig i Žerava.
Privlaka (Brevilacqua) 941 939 2 - - 906 34 - 1 Batalaže (57), Blajnovica (15), Brtalić (10), Donje Selo (147), Gornje Selo (239), Kod Križa (96), Mletas (74), Progon (4), Sabunike ili Sabinak (60), Škrapovac (57), Žegar (182)
Radovin 298 298 - - - 298 - - - Radovin (298)
Ražance ili Ražanac 1.219 1.219 - - - 1.215 4 - - Gradina (26), Hrtina (407), Iztočno Polje (265), Podvršje (78), Ražance ili Ražanac (443) Sada se iskazuje pod imenom Ražanac. Sadrži podatke i za naselja Jovići i Rtina.
Suovare 275 244 31 - - 275 - - - Lakić (33), Suovare (242) Sada se iskazuje pod imenom Suhovare.
Vir (Pontadura) 604 604 - - - 604 - - - Križice (41), Lozice (184), Patarinka (Portomico) (17), Sveti Juraj (3), Vir (Pontadura) (359)
Visočane 258 258 - - - 258 - - - Visočane (258)
Vrsi ili Vrhi (Verchè) 623 623 - - - 623 - - - Vrsi ili Vrhi (Verchè) (623) Sada se iskazuje pod imenom Vrsi.
Zaton 407 407 - - - 407 - - - Zaton (407)

Općina Novigrad[uredi | uredi kôd]

Godine 1900. općina Novigrad (na popisu iskazana pod imenom Novi Grad) prostirala se na površini od 163,71 km2 i imala 5.613 stanovnika.[2]

U odnosu na strukturu stanovništva ukupno je popisano 5.613 osoba ili 100% iz reda civilnog stanovništva, od toga lokalnog, "zemaljskog" iz Dalmacije 5.610 ili 99,94%, te "nezavičajnog" odn. iz drugih dijelova monarhije 3 osobe ili 0,05%. Vojničkoga stanovništva nije bilo.

Općina Novigrad
općina stanovništvo 1900. rimokatolici pravoslavci ostale vjere njemački hrvatski ili srpski talijanski ostali jezici "nezavičajno" st. ("Staatsfremde") bilješka
Općina Novigrad 5.613 4.477 1.136 - - 5.590 20 - 3 Sada je podijeljena između upravnih jedinica: grada Benkovca i općina Novigrad, Poličnik i Posedarje (Zadarska županija).
% 100% 79,76% 20,23% - - 99,59% 0,35% - 0,05%

Općina Novigrad sastojala se iz 8 naseljenih mjesta i njihovih dijelova - zaselaka (u zagradi je broj stanovnika s popisa od 31. prosinca 1900. godine):

Općina Novigrad - naselja i stanovništvo
naseljeno mjesto stanovništvo 1900. rimokatolici pravoslavci ostale vjere njemački hrvatski ili srpski talijanski ostali jezici "nezavičajno" st. ("Staatsfremde") pripadajući dijelovi naselja bilješka
Islam Grčki (Islam Greco) 851 35 816 - - 851 - - - Dubrava (362), Kašić (230), Kusalo ili Kasolo (94), Režane (165) Sadrži podatke i za naselje Donji Kašić.
Islam Latinski (Islam Latino) 346 263 83 - - 344 2 - - Grgurice (48), Islam Latinski (Islam Latino) (180), Rupalj (118) Sadrži podatke i za naselja Grgurice i Rupalj.
Novi Grad (Novegradi) 1.132 1.132 - - - 1.114 18 - - Badanj (22), Buterinovi Stani (61), Figurica (11), Gajine (1), Glavica (20), Gradine (27), Kukalj (59), Novi Grad (Novegradi) (846), Palju (85) Sada se iskazuje pod imenom Novigrad. Sadrži podatke i za naselje Paljuv.
Posedarija (Possedaria) 758 758 - - - 758 - - - Bašćica (0), Brdo (4), Brisnica (48), Podgradina (226), Posedarija (Possedaria) (480), Svrdlac (0) Sada se iskazuje pod imenom Posedarje. Sadrži podatke i za naselje Podgradina.
Pridraga 847 847 - - - 846 - - 1 Bristovac (57), Grabar (202), Kukalj (269), Pećarevac (88), Pedića Selo (110), Pridraga (36), Tribčić (85)
Slivnica 484 484 - - - 484 - - - Kalaca Selo (76), Poda Strane (49), Podgalije (39), Slivnica Donja (132), Slivnica Gornja (188)
Smilčić 364 127 237 - - 362 - - 2 Kukalj (131), Smilčić (209), Tebaldova Kula (24)
Vinjerac (Castel Venier) 831 831 - - - 831 - - - Vinjerac (Castel Venier) (513), Vučijak (213), Ždrilo (105) Sadrži podatke i za naselje Ždrilo.

Općina Sali[uredi | uredi kôd]

Godine 1900. općina Sali prostirala se na površini od 218,80 km2 i imala 6.382 stanovnika.[2]

U odnosu na strukturu stanovništva ukupno je popisano 6.382 osobe ili 100% iz reda civilnog stanovništva, od toga lokalnog, "zemaljskog" iz Dalmacije 6.382 ili 100%. "Nezavičajnog" stanovništva odn. iz drugih dijelova monarhije, kao i vojničkoga nije bilo.

Općina Sali
općina stanovništvo 1900. rimokatolici pravoslavci ostale vjere njemački hrvatski ili srpski talijanski ostali jezici "nezavičajno" st. ("Staatsfremde") bilješka
Općina Sali 6.382 6.382 - - - 6.376 4 2 - Sada je podijeljena između upravnih jedinica: grada Zadra i općine Sali (Zadarska županija), te općine Murter-Kornati (Šibensko-kninska županija).
% 100% 100% - - - 99,90% 0,06% 0,03% -

Općina Sali sastojala se iz 14 naseljenih mjesta i njihovih dijelova - zaselaka (u zagradi je broj stanovnika s popisa od 31. prosinca 1900. godine):

Općina Sali - naselja i stanovništvo
naseljeno mjesto stanovništvo 1900. rimokatolici pravoslavci ostale vjere njemački hrvatski ili srpski talijanski ostali jezici "nezavičajno" st. ("Staatsfremde") pripadajući dijelovi naselja bilješka
Birbinj (Birbigno) 309 309 - - - 309 - - - Birbinj (Birbigno) (224), Zaglava (85) Sada se iskazuje pod imenom Brbinj.
Božava 277 277 - - - 277 - - - Božava (277)
Dragove 352 352 - - - 352 - - - Dragove (352)
Iž Mali (Eso Piccolo) 811 811 - - - 811 - - - Makovac (382), Moncel ili Muncijal (192), Porovac (237) Sada se iskazuje pod imenom Mali Iž.
Iž Veli (Eso Grande) 1.318 1.318 - - - 1.318 - - - Drage (60), Iž Veli (Eso Grande) (1.158), Vojvodić (100) Sada se iskazuje pod imenom Veli Iž.
Luka 365 365 - - - 365 - - - Luka (365)
Rat Veli (Punte Bianche) 376 376 - - - 376 - - - Polje (27), Punta Vela (0), Rat Veli (Punte Bianche) (288), Verona (61) Sada se iskazuje pod imenom Veli Rat. Sadrži podatke i za naselje Verunić.
Rava 400 400 - - - 400 - - - Rava (314), Rava Mala (86)
Sali (Sale) 846 846 - - - 842 2 2 - Biela Lučica (1), Čuh (0), Grušine (0), Jadre (1), Katina (0), Knežak (1), Koromašna (1), Kruševica (0), Kruševo (0), Lavca (1), Lavdara (0), Pećina (0), Poljica (1), Porat Sale (325), Ropotnice (0), Sali (Sale) (505), Sestrica Velika (7), Sit (0), Škulj (1), Trtuša (1), Turac (Torrette) (0), Vrulje Velike (1), Žut (0) Sadrži podatke i za naselje Kornati.
Savar (Sauro) 202 202 - - - 200 2 - - Savar (Sauro) (193), Sveti Pelegrin (9)
Soline 304 304 - - - 304 - - - Soline (304)
Zaglava 222 222 - - - 222 - - - Triluke (7), Zaglava (215) Sada se iskazuje pod imenom Zaglav.
Žman 493 493 - - - 493 - - - Žman (455), Žmanšćice (38)
Žvirinac ili Žverinac 107 107 - - - 107 - - - Žvirinac ili Žverinac (107) Sada se iskazuje pod imenom Zverinac.

Općina Silba[uredi | uredi kôd]

Godine 1900. općina Silba prostirala se na površini od 91,51 km2 i imala 4.389 stanovnika.[2]

U odnosu na strukturu stanovništva ukupno je popisano 4.389 osoba ili 100% iz reda civilnog stanovništva, od toga lokalnog, "zemaljskog" iz Dalmacije 4.373 ili 99,63%, te "nezavičajnog" odn. iz drugih dijelova monarhije 16 osoba ili 0,36%. Vojničkoga stanovništva nije bilo.

Općina Silba
općina stanovništvo 1900. rimokatolici pravoslavci ostale vjere njemački hrvatski ili srpski talijanski ostali jezici "nezavičajno" st. ("Staatsfremde") bilješka
Općina Silba 4.389 4.388 1 - - 4.370 3 - 16 Sada se nalazi u sastavu grada Zadra (Zadarska županija).
% 100% 99,97% 0,02% - - 99,56% 0,06% - 0,36%

Općina Silba sastojala se iz 9 naseljenih mjesta i njihovih dijelova - zaselaka (u zagradi je broj stanovnika s popisa od 31. prosinca 1900. godine):

Općina Silba - naselja i stanovništvo
naseljeno mjesto stanovništvo 1900. rimokatolici pravoslavci ostale vjere njemački hrvatski ili srpski talijanski ostali jezici "nezavičajno" st. ("Staatsfremde") pripadajući dijelovi naselja bilješka
Brgulje 170 170 - - - 170 - - - Brgulje (167), Brgulj Molo (3)
Grujica (Gruizza) 7 7 - - - 7 - - - Grujica (Gruizza) (7) Sada se nalazi u sastavu naselja Premuda.
Ist (Isto) 432 432 - - - 432 - - - Ist (Isto) (403), Kosirača (11), Široka (Porto Sciroccale) (18) Sada obuhvaća i dio naselja imena Škarda.
Mulat (Melada) 560 560 - - - 560 - - - Jazi (8), Lučina (6), Mulat (Melada) (546) Sada se iskazuje pod imenom Molat.
Olib (Ulbo) 1.495 1.495 - - - 1.493 - - 2 Olib (Ulbo) (1.495)
Premuda 439 439 - - - 439 - - - Krijal (Porto S. Ciriaco) (17), Premuda (422) Sada obuhvaća i dio naselja imena Grujica.
Silba (Selve) 1.100 1.099 1 - - 1.083 3 - 14 Luka Sveti Ante (Porto S. Antonio) (5), Silba (Selve) (1.095)
Škarda 23 23 - - - 23 - - - Škarda (23) Sada se nalazi u sastavu naselja Ist.
Zapuntel (Zapuntello) 163 163 - - - 163 - - - Zapunteljska Luka (Porto di Zapuntello) (13), Zapuntel (Zapuntello) (150)

Općina Zadar[uredi | uredi kôd]

Godine 1900. općina Zadar prostirala se na površini od 321,83 km2 i imala 32.551 stanovnika.[2]

U odnosu na strukturu stanovništva ukupno je popisano 31.212 osoba ili 95,88% iz reda civilnog stanovništva, od toga lokalnog, "zemaljskog" iz Dalmacije 30.524 ili 97,79% od ukupnog civilnog stanovništva, te "nezavičajnog" odn. iz drugih dijelova monarhije 688 osoba ili 2,20% od ukupnog civilnog stanovništva. Iz reda vojničkog stanovništva popisano je 1.339 osoba ili 4,11% od ukupnog stanovništa, od toga lokalnog, "zemaljskog" iz Dalmacije 1.270 ili 94,84% od ukupnog vojničkog stanovništva, te "nezavičajnog" odn. iz drugih dijelova monarhije 69 osoba ili 5,15% od ukupnog vojničkog stanovništva.

Općina Zadar
općina stanovništvo 1900. rimokatolici pravoslavci ostale vjere njemački hrvatski ili srpski talijanski ostali jezici "nezavičajno" st. ("Staatsfremde") bilješka
Općina Zadar 32.551 30.208 2.275 68 626 21.753 9.234 181 757 Sada se nalazi u sastavu gradova Benkovca i Zadra, te općina Bibinje, Galovac, Kali, Kukljica, Poličnik, Preko, Sukošan, Škabrnja i Zemunik Donji (Zadarska županija).
% 100% 92,80% 6,98% 0,20% 1,92% 66,82% 28,36% 0,55% 2,32%
od toga vojničko 1.339 1.095 225 19 256 881 55 78 69
% 100% 81,77% 16,80% 1,41% 19,11% 65,79% 4,10% 5,82% 5,15%

Općina Zadar sastojala se iz 23 naseljenih mjesta i njihovih dijelova - zaselaka (u zagradi je broj stanovnika s popisa od 31. prosinca 1900. godine):

Općina Zadar - naselja i stanovništvo
naseljeno mjesto stanovništvo 1900. rimokatolici pravoslavci ostale vjere njemački hrvatski ili srpski talijanski ostali jezici "nezavičajno" st. ("Staatsfremde") pripadajući dijelovi naselja bilješka
Albanesi ili Arbanasi (Borgo Erizzo) 2.588 2.573 13 2 18 2.415 117 23 15 Albanesi ili Arbanasi (Borgo Erizzo) (2.365), Casa Rossa (1), Gazenice (0), Kod Gospe (Madonnina) (34), Ričina (2), Spianata (186) Sada se iskazuje pod imenom Arbanasi i nalazi u sastavu naselja Zadar.
od toga vojničko 2 1 - 1 2 - - - -
Bibinje (Bibigne) 746 746 - - - 746 - - - Bibinj (Bibigne) (316), Dubina ili Babin Dub (8), Stani (422) Sadrži podatke i za naselje Babindub.
Biljani Donji (Bigliane Inferiore) 347 - 347 - - 347 - - - Biljani Donji (Bigliane Inferiore) (174), Trljuge (83), Veljani (90) Sada se iskazuje pod imenom Donje Biljane.
Bokanjac (Boccagnazzo) 530 528 2 - 13 442 70 1 4 Bokanjac (Boccagnazzo) (313), Brodarica (Barcagno) (137), Gospa (Bellafusa) (11), Stani (12), Torrette (57) Sada se nalazi u sastavu naselja Zadar.
od toga vojničko 2 2 - - 2 - - - -
Crno (Cerno) 417 347 70 - - 415 2 - - Crno (Cerno) (241), Dračevac (Malpaga) (65), Dubina ili Babin Dub (19), Ploče (92) Sadrži dio podataka za naselje Zadar.
Diklo (Diclo) 659 658 1 - - 659 - - - Cerodolo (0), Diklo (Diclo) (521), Mikin Rat (Punta Mica) (106), Stani (32) Sada se nalazi u sastavu naselja Zadar.
Galovac (Gallovaz) 610 610 - - - 610 - - - Galovac (Gallovaz) (477), Jašane (48), Tikvari (85)
Kale (Cale) 1.221 1.221 - - - 1.221 - - - Kale (Cale) (1.221) Sada se iskazuje pod imenom Kali.
Kožino (Cosino) 248 248 - - - 248 - - - Kožino (Cosino) (248)
Kukljica (Cuclizza) 1.310 1.310 - - - 1.310 - - - Kukljica (Cuclizza) (248)
Lukoran (Lucoran) 818 818 - - - 807 7 - 4 Lukoran Mali (Lucoran Piccolo) (200), Lukoran Veliki (Lucoran Grande) (526), Turkja (92)
Murvica (Murvizza) 356 293 63 - - 354 - 2 - Murvica Donja (Murvizza Inferiore) (227), Murvica Gornja (Murvizza Superiore) (129) Sadrži podatke i za naselje Murvica Gornja.
Petrčani (Peterzane) 394 394 - - - 392 2 - - Kasteline (21), Petrčani Donji (Peterzane Inferiore) (282), Petrčani Gornji (Peterzane Superiore) (91), Stani ili Lupovar (0) Sada se iskazuje pod imenom Petrčane.
Poljana (Pogliana) 744 744 - - - 741 3 - - Poljana (Pogliana) (744)
Preko (Oltre) 1.916 1.915 1 - - 1.910 3 2 1 Ošljak ili Lazaret (91), Preko (Oltre) (1.816), Galevac (S. Paolo) (9) Sadrži podatke i za naselje Ošljak.
Sestrunj (Sestrugn) 282 282 - - - 282 - - - Rivanj (70), Sestrunj (Sestrugn) (212) Sadrži podatke i za naselje Rivanj.
Smoković (Smocovich) 570 - 570 - - 570 - - - Smoković Donji (Smocovich Inferiore) (511), Smoković Gornji (Smocovich Superiore) (59)
Sukošan (S. Cassiano) 1.592 1.592 - - - 1.590 1 1 - Cerodevo (262), Debeljak (220), Dubrava (195), Goleša (20), Lasac (19), Makarska (59), Nađevica (24), Podvršje (195), Stani (164), Sukošan (S. Cassiano) (413), Vrljica (21) Sadrži podatke i za naselje Debeljak.
Sutomišćica (S. Eufemia) 826 826 - - - 821 5 - - Sutomišćica (S. Eufemia) (826)
Škabrnje (Scabergne) 697 697 - - - 697 - - - Ambar (90), Karabeguša (14), Plavanjka (93), Prkos (190), Škabrnje (Scabergne) (310) Sada se iskazuje pod imenom Škabrnja. Sadrži podatke i za naselje Prkos.
Uljan (Ugliano) 1.154 1.154 - - - 1.148 6 - - Donje Selo (61), Gornje Selo (365), Muline (0), Uljan (Ugliano) (728) Sada se iskazuje pod imenom Ugljan.
Zadar (Zara) 13.016 12.228 722 66 581 2.551 9.018 150 716 I - Stani (862): Boschetto (78), Brodarica (Ceraria) (572), S. Giovannio (0), Stani (212); II - Zadar (Zara) (12.154)
od toga vojničko 1.335 1.092 225 18 252 881 55 78 69
Zemunik (Zemonico) 1.510 1.024 486 - 14 1.477 - 2 17 Mostar (105), Senj (51), Smrdelje (383), Zemunik Donji (Zemonico Inferiore) (457), Zemunik Gornji (Zemonico Superiore) (514) Sada se iskazuje pod imenima Zemunik Donji i Zemunik Gornji.

Literatura[uredi | uredi kôd]

  • Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder; Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900. Herausgegeben von der K. K. Statistischen zentralkommission; XIV Dalmatien. Wien 1908.
  • Republika Hrvatska - Državni zavod za statistiku: Naselja i stanovništvo Republike Hrvatske 1857. – 2001.
  • Mirko Korenčić: Naselja i stanovništvo SR Hrvatske od 1857-1971, Zagreb, 1979.

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. Zeno.org Meyers Großes Konversations-Lexikon, sv. 4., Lipsko, 1905., str. 429, natuknica Dalmatien
  2. a b c d e f g Gemeindelexikon der im reichsrate vertretenen königreiche und länder; Bearbeitet auf grund der ergebnisse der Volkszählung vom 31. dezember 1900. Herausgegeben von der K. K. Statistischen zentralkommission; XIV Dalmatien. Wien 1908.
  3. Ante Bralić: Zadarski fin-de siècle – Političke i društvene prilike u Zadru i Dalmaciji, Časopis za suvremenu povijest, br. 3./2007., str. 732 - 733