Dodatak:Abecedni popis naselja u FBiH/G

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Abecedni popisi naselja u Federaciji BiH

A | B | C | Č | Ć | D |  | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Abecedni popis naselja u Federaciji BiH - G
Naselje Grad ili općina Županija
Gabela Čapljina Hercegovačko-neretvanska županija
Gaćice Vitez (BiH) Županija Središnja Bosna
Gaj Goražde Bosansko-podrinjska županija
Gaj Uskoplje Županija Središnja Bosna
Gajevi Ilijaš Sarajevska županija
Gajine Ilijaš Sarajevska županija
Gakići Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Galečić Tomislavgrad Hercegbosanska županija
Galičica Uskoplje Županija Središnja Bosna
Galjevo Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Garačići Bugojno Županija Središnja Bosna
Garež Vogošća Sarajevska županija
Garovci Hadžići Sarajevska županija
Gladnik, Travnik Županija Središnja Bosna
Glamoč Glamoč Hercegbosanska županija
Glamoč Goražde Bosansko-podrinjska županija
Glavatičevo Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Glavica Glamoč Hercegbosanska županija
Glavice Bugojno Županija Središnja Bosna
Glavska Ravno Hercegovačko-neretvanska županija
Glodnica Jablanica Hercegovačko-neretvanska županija
Glogošnica Jablanica Hercegovačko-neretvanska županija
Gluha Bukovica Travnik Županija Središnja Bosna
Gnjilišta Čapljina Hercegovačko-neretvanska županija
Gobelovina Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Gočela Goražde Bosansko-podrinjska županija
Godinja Trnovo Sarajevska županija
Gojanovići Ilijaš Sarajevska županija
Gojčevići Goražde Bosansko-podrinjska županija
Goleš Travnik Županija Središnja Bosna
Golinjevo Livno Hercegbosanska županija
Golo Brdo Bugojno Županija Središnja Bosna
Golubinac Ravno Hercegovačko-neretvanska županija
Gora Vogošća Sarajevska županija
Gorani Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Goransko Polje Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Goravci Kupres Hercegbosanska županija
Goražde Goražde Bosansko-podrinjska županija
Gorica Čapljina Hercegovačko-neretvanska županija
Gorica Grude Zapadnohercegovačka županija
Gorica Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Gornja Bioča Hadžići Sarajevska županija
Gornja Bioča Ilijaš Sarajevska županija
Blatnica Čitluk Hercegovačko-neretvanska županija
Gornja Brda Goražde Bosansko-podrinjska županija
Gornja Britvica Široki Brijeg Zapadnohercegovačka županija
Gornja Bukvica Goražde Bosansko-podrinjska županija
Gornja Misoča Ilijaš Sarajevska županija
Gornja Presjenica Trnovo Sarajevska županija
Gornja Prisika Tomislavgrad Hercegbosanska županija
Gornja Raštelica Hadžići Sarajevska županija
Gornja Ričica Uskoplje Županija Središnja Bosna
Gornja Trebeuša Travnik Županija Središnja Bosna
Gornja Večeriska Vitez (BiH) Županija Središnja Bosna
Gornja Vratna Gora Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Gornje Krčevine Travnik Županija Središnja Bosna
Gornje Mladice Ilidža Sarajevska županija
Gornje Paprasko Jablanica Hercegovačko-neretvanska županija
Gornje Peulje Bosansko Grahovo Hercegbosanska županija
Gornje Ravno Kupres Hercegbosanska županija
Gornje Višnjevice Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Gornje Vukovsko Kupres Hercegbosanska županija
Gornji Boganovci Bugojno Županija Središnja Bosna
Gornji Bogovići Goražde Bosansko-podrinjska županija
Gornji Brišnik Tomislavgrad Hercegbosanska županija
Gornji Crnač Široki Brijeg Zapadnohercegovačka županija
Gornji Čažanj Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Gornji Čevljanovići Ilijaš Sarajevska županija
Gornji Gradac Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Gornji Gradac Široki Brijeg Zapadnohercegovačka županija
Gornji Kazanci Bosansko Grahovo Hercegbosanska županija
Gornji Korićani Travnik Županija Središnja Bosna
Gornji Kovačići Novo Sarajevo Sarajevska županija
Gornji Malovan Kupres Hercegbosanska županija
Gornji Mamići Široki Brijeg Zapadnohercegovačka županija
Gornji Mračaj Uskoplje Županija Središnja Bosna
Gornji Nevizdraci Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Gornji Rujani Livno Hercegbosanska županija
Gornji Tiškovac Drvar Hercegbosanska županija
Gornji Velešići Novo Sarajevo Sarajevska županija
Gornji Zovik Hadžići Sarajevska županija
Gorogaše Ravno Hercegovačko-neretvanska županija
Goruša Bugojno Županija Središnja Bosna
Gostovići Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Govedovići Trnovo Sarajevska županija
Grab Ljubuški Zapadnohercegovačka županija
Grabova Draga Široki Brijeg Zapadnohercegovačka županija
Grabovci Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Grabovica Tomislavgrad Hercegbosanska županija
Grabovik Goražde Bosansko-podrinjska županija
Grabovnik Ljubuški Zapadnohercegovačka županija
Grabovine Čapljina Hercegovačko-neretvanska županija
Gračanica Bugojno Županija Središnja Bosna
Gračanica Trnovo Sarajevska županija
Gradac Goražde Bosansko-podrinjska županija
Gradac Hadžići Sarajevska županija
Gradac Posušje Zapadnohercegovačka županija
Gradačac Gradačac Tuzlanska županija
Gradeljina Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Gradina Travnik Županija Središnja Bosna
Gradnići Čitluk Hercegovačko-neretvanska županija
Gradska Ljubuški Zapadnohercegovačka županija
Grahovčići Travnik Županija Središnja Bosna
Grahovik Travnik Županija Središnja Bosna
Grahovište Vogošća Sarajevska županija
Grbavica I Novo Sarajevo Sarajevska županija
Grbavica II Novo Sarajevo Sarajevska županija
Grborezi Livno Hercegbosanska županija
Grebci Ravno Hercegovačko-neretvanska županija
Greda Ljubuški Zapadnohercegovačka županija
Gredine Bugojno Županija Središnja Bosna
Grgići Bugojno Županija Središnja Bosna
Grivići Hadžići Sarajevska županija
Grljevići
Grgurići Livno Hercegbosanska županija
Grkovci Bosansko Grahovo Hercegbosanska županija
Grnica Uskoplje Županija Središnja Bosna
Gruborski Naslon Drvar Hercegbosanska županija
Grude Grude Zapadnohercegovačka županija
Grude Hadžići Sarajevska županija
Grušča Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Gubin Livno Hercegbosanska županija
Guča Gora Travnik Županija Središnja Bosna
Gunjačići Goražde Bosansko-podrinjska županija
Gunjevići Goražde Bosansko-podrinjska županija
Gusići Goražde Bosansko-podrinjska županija
Guskovići Goražde Bosansko-podrinjska županija