Dodatak:Abecedni popis naselja u FBiH/P

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Abecedni popisi naselja u Federaciji BiH

A | B | C | Č | Ć | D |  | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

I Prijedor I Brčkom I. Brčko distrikt BiH
Abecedni popis naselja u Federaciji BiH - P
Naselje Grad ili općina Županija
Pačerani Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Pajić Polje Uskoplje Županija Središnja Bosna
Pajići Prozor-Rama Hercegovačko-neretvanska županija
Paklarevo Travnik Županija Središnja Bosna
Paloč Uskoplje Županija Središnja Bosna
Palučci Drvar Hercegbosanska županija
Paljike Fojnica Županija Središnja Bosna
Paljike Prozor-Rama Hercegovačko-neretvanska županija
Paoča Čitluk Hercegovačko-neretvanska županija
Paraun Goražde Bosansko-podrinjska županija
Parcani Prozor-Rama Hercegovačko-neretvanska županija
Paretak Kiseljak Županija Središnja Bosna
Pariževići Kiseljak Županija Središnja Bosna
Park - Višnjik Centar, Sarajevo Sarajevska županija
Paroš Prozor-Rama Hercegovačko-neretvanska županija
Parsovići Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Pasić Tomislavgrad Hercegbosanska županija
Pavice Bugojno Županija Središnja Bosna
Pavlovići Dobretići Županija Središnja Bosna
Pazarić Hadžići Sarajevska županija
Pečenci Bosansko Grahovo Hercegbosanska županija
Pečuj Novi Travnik Županija Središnja Bosna
Peći Bosansko Grahovo Hercegbosanska županija
Pendičići Trnovo Sarajevska županija
Peratovci Jajce Županija Središnja Bosna
Perca Vogošća Sarajevska županija
Perduhovo Selo Glamoč Hercegbosanska županija
Perjani Goražde Bosansko-podrinjska županija
Petačići Novi Travnik Županija Središnja Bosna
Petkovići Dobretići Županija Središnja Bosna
Petrovo Vrelo Glamoč Hercegbosanska županija
Pidriš Uskoplje Županija Središnja Bosna
Pijesci Mostar Hercegovačko-neretvanska županija
Pijestina Goražde Bosansko-podrinjska županija
Pijevac Goražde Bosansko-podrinjska županija
Piljužići Dobretići Županija Središnja Bosna
Pionirska DolinaNahorevo Centar, Sarajevo Sarajevska županija
Pirići Bugojno Županija Središnja Bosna
Pirići Vitez (BiH) Županija Središnja Bosna
Pirin Kreševo Županija Središnja Bosna
Pješivac-Greda Stolac (BiH) Hercegovačko-neretvanska županija
Pješivac-Kula Stolac (BiH) Hercegovačko-neretvanska županija
Planinica Bugojno Županija Središnja Bosna
Plavuzi Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Plesi Goražde Bosansko-podrinjska županija
Ploča Prozor-Rama Hercegovačko-neretvanska županija
Ploča Uskoplje Županija Središnja Bosna
Pločari Fojnica Županija Središnja Bosna
Pločari Polje Fojnica Županija Središnja Bosna
Pobrđani Dobretići Županija Središnja Bosna
Pobrđani Donji Vakuf Županija Središnja Bosna
Pobrđe Milodraž Kiseljak Županija Središnja Bosna
Pobrđe Orahovo Kiseljak Županija Središnja Bosna
Počitelj Čapljina Hercegovačko-neretvanska županija
Počulica Vitez (BiH) Županija Središnja Bosna
Poda Jablanica Hercegovačko-neretvanska županija
Podastinje Kiseljak Županija Središnja Bosna
Podastinjsko Brdo Kiseljak Županija Središnja Bosna
Podbare Busovača Županija Središnja Bosna
Podbila Posušje Zapadnohercegovačka županija
Podbor Prozor-Rama Hercegovačko-neretvanska županija
Podcitonja Fojnica Županija Središnja Bosna
Podgaj Tomislavgrad Hercegbosanska županija
Podglavica Glamoč Hercegbosanska županija
Podgora Fojnica Županija Središnja Bosna
Podgorani Mostar Hercegovačko-neretvanska županija
Podgorje Mostar Hercegovačko-neretvanska županija
Podgradina Glamoč Hercegbosanska županija
Podgradina Livno Hercegbosanska županija
Podgrađe Uskoplje Županija Središnja Bosna
Podgrađe Foča-Ustikolina Bosansko-podrinjska županija
Podgreda Glamoč Hercegbosanska županija
Podgreda Livno Hercegbosanska županija
Podhomara Goražde Bosansko-podrinjska županija
Podhranjen Goražde Bosansko-podrinjska županija
Podhum Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Podhum Livno Hercegbosanska županija
Podić Drvar Hercegbosanska županija
Podjele Busovača Županija Središnja Bosna
Podkozara Donja Goražde Bosansko-podrinjska županija
Podkozara Gornja Goražde Bosansko-podrinjska županija
Podkraj Glamoč Hercegbosanska županija
Podkraj Travnik Županija Središnja Bosna
Podlipci Jajce Županija Središnja Bosna
Podlipnik Ilijaš Sarajevska županija
Podlugovi Ilijaš Sarajevska županija
Podmeljine Goražde Bosansko-podrinjska županija
Podmilačje Jajce Županija Središnja Bosna
Podorašac Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Podosoje Ravno Hercegovačko-neretvanska županija
Podovi Drvar Hercegbosanska županija
Podovi Travnik Županija Središnja Bosna
Podripci Bugojno Županija Središnja Bosna
Podstijena Busovača Županija Središnja Bosna
Podstinje Travnik Županija Središnja Bosna
Podvelež Mostar Hercegovačko-neretvanska županija
Podvranić Široki Brijeg Zapadnohercegovačka županija
Pofalići I. Novo Sarajevo Sarajevska županija
Pofalići II. Novo Sarajevo Sarajevska županija
Poklečani Posušje Zapadnohercegovačka županija
Pokojište Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Pokrajčići Travnik Županija Središnja Bosna
Polog Mostar Hercegovačko-neretvanska županija
Poljani Kreševo Županija Središnja Bosna
Poljanice, Travnik Županija Središnja Bosna
Polje Kreševo Županija Središnja Bosna
Polje Višnjica Kiseljak Županija Središnja Bosna
Polje Bijela Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Polje, Busovača Županija Središnja Bosna
Polje Ostružnica Fojnica Županija Središnja Bosna
Polje Slavka Gavrančića, Travnik Županija Središnja Bosna
Polje Šćitovo Fojnica Županija Središnja Bosna
Poljice Drvar Hercegbosanska županija
Pomenovići Trnovo Sarajevska županija
Ponjavići Dobretići Županija Središnja Bosna
Ponjušina Fojnica Županija Središnja Bosna
Poplat (dio) Stolac (BiH) Hercegovačko-neretvanska županija
Popovići Glamoč Hercegbosanska županija
Popovići Ilijaš Sarajevska županija
Poprati Stolac (BiH) Hercegovačko-neretvanska županija
Poraće Fojnica Županija Središnja Bosna
Poratak Goražde Bosansko-podrinjska županija
Poriče Bugojno Županija Središnja Bosna
Posušje Posušje Zapadnohercegovačka županija
Potkraj Dobretići Županija Središnja Bosna
Potkraj Kiseljak Županija Središnja Bosna
Potkraj Livno Hercegbosanska županija
Potkraj Široki Brijeg Zapadnohercegovačka županija
Potoci Mostar Hercegovačko-neretvanska županija
Potočani Bugojno Županija Središnja Bosna
Potočani Livno Hercegbosanska županija
Potočani Novi Travnik Županija Središnja Bosna
Potok Livno Hercegbosanska županija
Potpolje Čitluk Hercegovačko-neretvanska županija
Potrkuša Goražde Bosansko-podrinjska županija
Požetva Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Prapratnica Neum Hercegovačko-neretvanska županija
Prćavci Čapljina Hercegovačko-neretvanska županija
Prečani Trnovo Sarajevska županija
Prebilovci Čapljina Hercegovačko-neretvanska županija
Pregrađe Ljubuški Zapadnohercegovačka županija
Prekaja Drvar Hercegbosanska županija
Prenj Stolac Hercegovačko-neretvanska županija
Preočica Vitez (BiH) Županija Središnja Bosna
Preodac Bosansko Grahovo Hercegbosanska županija
Previla Foča-Ustikolina Bosansko-podrinjska županija
Previš Neum Hercegovačko-neretvanska županija
Prevlje Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Pribelja Glamoč Hercegbosanska županija
Pribilovići Novi Travnik Županija Središnja Bosna
Pribinovići Široki Brijeg Zapadnohercegovačka županija
Pribjenovići Goražde Bosansko-podrinjska županija
Pribraća Dobretići Županija Središnja Bosna
Pričani Novi Travnik Županija Središnja Bosna
Prići Travnik Županija Središnja Bosna
Pridvorci Uskoplje Županija Središnja Bosna
Prigrađani Mostar Hercegovačko-neretvanska županija
Prijaci Bugojno Županija Središnja Bosna
Prijani Glamoč Hercegbosanska županija Priluka Livno Hercegbosanska županija
Prisap Livno Hercegbosanska županija
Prisika Dobretići Županija Središnja Bosna
Prisika Dobretići Županija Središnja Bosna
Prisoje (dio) Foča-Ustikolina Bosansko-podrinjska županija
Prisoje Goražde Bosansko-podrinjska županija
Prisoje (dio) Jajce Županija Središnja Bosna
Prisoje Tomislavgrad Hercegbosanska županija
Privalj Široki Brijeg Zapadnohercegovačka županija
Prnjavor Vitez (BiH) Županija Središnja Bosna
Proboj Ljubuški Zapadnohercegovačka županija
Prolaz Goražde Bosansko-podrinjska županija
Prolog Livno Hercegbosanska županija
Prolog Ljubuški Zapadnohercegovačka županija
Prosje Busovača Županija Središnja Bosna
Prosjek Ravno Hercegovačko-neretvanska županija
Proslap Prozor-Rama Hercegovačko-neretvanska županija
Provo Livno Hercegbosanska županija
Prozor (grad) Prozor Hercegovačko-neretvanska županija
Pršeši Goražde Bosansko-podrinjska županija
Prudi Jajce Županija Središnja Bosna
Prusac Dobretići Županija Središnja Bosna
Pržine Bosansko Grahovo Hercegbosanska županija
Pšenik Jajce Županija Središnja Bosna
Pulac Travnik Županija Središnja Bosna
Puteševica Grude Zapadnohercegovačka županija
Putićevo Travnik Županija Središnja Bosna
Putiš Busovača Županija Središnja Bosna
Putkovići Vitez (BiH) Županija Središnja Bosna