Dodatak:Abecedni popis naselja u FBiH/B

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Abecedni popisi naselja u Federaciji BiH

A | B | C | Č | Ć | D |  | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Abecedni popis naselja u Federaciji BiH - B
Naselje Grad ili općina Županija
Babića bašća Stari Grad (Sarajevo) Sarajevska županija
Babića Brdo Glamoč Hercegbosanska županija
Babin Do Neum Hercegovačko-neretvanska županija
Babin Potok Donji Vakuf Županija Središnja Bosna
Babino Selo Donji Vakuf Županija Središnja Bosna
Bačci Goražde Bosansko-podrinjska županija
Baćevići Mostar Hercegovačko-neretvanska županija
Bačvice Travnik Županija Središnja Bosna
Baćina Jablanica Hercegovačko-neretvanska županija
Badnje Kiseljak Županija Središnja Bosna
Bahovo Goražde Bosansko-podrinjska županija
Bajovci Čapljina Hercegovačko-neretvanska županija
Bakije Goražde Bosansko-podrinjska županija
Bakovići Fojnica Županija Središnja Bosna
Bakovićka Citonja Fojnica Županija Središnja Bosna
Balbašići Trnovo Sarajevska županija
Bale Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Balibegovići Ilijaš Sarajevska županija
Balići Novi Travnik Županija Središnja Bosna
Baljci Tomislavgrad Hercegbosanska županija
Baljivac Ravno Hercegovačko-neretvanska županija
Bandol Travnik Županija Središnja Bosna
Banja Fojnica Županija Središnja Bosna
Banjdol Mostar Hercegovačko-neretvanska županija
Banjer Ilijaš Sarajevska županija
Baonine Ravno Hercegovačko-neretvanska županija
Barane Stolac (BiH) Hercegovačko-neretvanska županija
Barbarići Bugojno Županija Središnja Bosna
Bardakčije Centar, Sarajevo Sarajevska županija
Bare Busovača Županija Središnja Bosna
Bare Goražde Bosansko-podrinjska županija
Bare Hadžići Sarajevska županija
Bare Jajce Županija Središnja Bosna
Bare Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Bare Posušje Zapadnohercegovačka županija
Barevo (dio) Jajce Županija Središnja Bosna
Barice Donji Vakuf Županija Središnja Bosna
Barjamovci Kupres Hercegbosanska županija
Barmiš Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Bastasi Drvar Hercegbosanska županija
Bastasi Bosansko Grahovo Hercegbosanska županija
Bašabulići Goražde Bosansko-podrinjska županija
Bašci Trnovo Sarajevska županija
Baščaršija Stari Grad (Sarajevo) Sarajevska županija
Bašići Bugojno Županija Središnja Bosna
Batin Posušje Zapadnohercegovačka županija
Batkovići, Goražde Bosansko-podrinjska županija
Batuša Uskoplje Županija Središnja Bosna
Bavar Jajce Županija Središnja Bosna
Bavčići Foča-Ustikolina Bosansko-podrinjska županija
Beganovi Hadžići Sarajevska županija
Begovo Selo Kupres Hercegbosanska županija
Behrići Kiseljak Županija Središnja Bosna
Belenići Ravno Hercegovačko-neretvanska županija
Bešlići Foča-Ustikolina Bosansko-podrinjska županija
Betanija - Šip Centar, Sarajevo Sarajevska županija
Bevrnjići Bugojno Županija Središnja Bosna
Bezmilje Goražde Bosansko-podrinjska županija
Bihać Bihać Unsko-sanska županija
Bijača Ljubuški Zapadnohercegovačka županija
Bijakovići Čitluk Hercegovačko-neretvanska županija
Bijela Jablanica Hercegovačko-neretvanska županija
Bijela Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Bijelo Bučje Travnik Bosansko-podrinjska županija
Bila Livno Hercegbosanska županija
Bila Vitez Županija Središnja Bosna
Bilalovac Kiseljak Županija Središnja Bosna
Biletići Čitluk Hercegovačko-neretvanska županija
Biličić Glamoč Hercegbosanska županija
Bilići Travnik Županija Središnja Bosna
Bilo Polje Livno Hercegbosanska županija
Bili Potok Kupres Hercegbosanska županija
Biljin Goražde Bosansko-podrinjska županija
Binježevo Hadžići Sarajevska županija
Biograci Široki Brijeg Zapadnohercegovačka županija
Biokovine Jajce Županija Središnja Bosna
Bistrica Jajce Županija Središnja Bosna
Bistrica Fojnica Županija Središnja Bosna
Bistrica Uskoplje Županija Središnja Bosna
Bistrik (naselje) Stari Grad (Sarajevo) Sarajevska županija
Bistro Novi Travnik Županija Središnja Bosna
Bistročaj Trnovo Sarajevska županija
Bivolje Brdo Čapljina Hercegovačko-neretvanska županija
Bjelojevići Stolac (BiH) Hercegovačko-neretvanska županija
Bjelovići Kreševo Županija Središnja Bosna
Bjelovčina Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Blace Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Blace Prozor-Rama Hercegovačko-neretvanska županija
Blagaj Donji Vakuf Županija Središnja Bosna
Blagaj Kupres Hercegbosanska županija
Blagaj Mostar Hercegovačko-neretvanska županija
Blagojevići Goražde Bosansko-podrinjska županija
Blagovac Vogošća Sarajevska županija
Blaževići Grude Zapadnohercegovačka županija
Blažuj Tomislavgrad Hercegbosanska županija
Blizanci Čitluk Hercegovačko-neretvanska županija
Bliznice Kiseljak Županija Središnja Bosna
Blučići Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Bobanovo Selo Čapljina/Stolac Hercegovačko-neretvanska županija
Boboljusci Drvar Hercegbosanska županija
Bobovica Trnovo Sarajevska županija
Bobovišta Ravno Hercegovačko-neretvanska županija
Bode Bugojno Županija Središnja Bosna
Bogdanići Goražde Bosansko-podrinjska županija
Bogdaše Livno Hercegbosanska županija
Bogdašić Tomislavgrad Hercegbosanska županija
Bogušići Goražde Bosansko-podrinjska županija
Bogodol Mostar Hercegovačko-neretvanska županija
Bojmunte Livno Hercegbosanska županija
Bojska Uskoplje Županija Središnja Bosna
Bokšići Ilijaš Sarajevska županija
Boljanovići Trnovo Sarajevska županija
Boljkovac Uskoplje Županija Središnja Bosna
Boljkovići Kiseljak Županija Središnja Bosna
Borajna Grude Zapadnohercegovačka županija
Borak Brdo Goražde Bosansko-podrinjska županija
Borci Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Borina Kiseljak Županija Središnja Bosna
Borčani Tomislavgrad Hercegbosanska županija
Borojevići Stolac (BiH) Hercegovačko-neretvanska županija
Borova Ravan Uskoplje Županija Središnja Bosna
Borovići Goražde Bosansko-podrinjska županija
Borovnica Prozor-Rama Hercegovačko-neretvanska županija
Borut Neum Hercegovačko-neretvanska županija
Bosanska Krupa Bosanska Krupa Unsko-sanska županija
Bosanski Osredci Drvar Hercegbosanska županija
Bosanski Petrovac Bosanski Petrovac Unsko-sanska županija
Bosansko Grahovo Bosansko Grahovo Hercegbosanska županija
Bosanje Goražde Bosansko-podrinjska županija
Boškovići Goražde Bosansko-podrinjska županija
Botun Fojnica Županija Središnja Bosna
Botun Kupres Hercegbosanska županija
Botunja Kreševo Županija Središnja Bosna
Boždarevići Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Božići Fojnica Županija Središnja Bosna
Božići Novi Travnik Županija Središnja Bosna
Božikovac Jajce Županija Središnja Bosna
Bradina Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Brajkovići Travnik Županija Središnja Bosna
Brajići Travnik Županija Središnja Bosna
Brajlovići Goražde Bosansko-podrinjska županija
Brankovac Travnik Županija Središnja Bosna
Bratiš Goražde Bosansko-podrinjska županija
Bravnice Jajce Županija Središnja Bosna
Brda Bugojno Županija Središnja Bosna
Brda Donji Vakuf Županija Središnja Bosna
Brda Drvar Hercegbosanska županija
Brda Kupres Hercegbosanska županija
Brda Trnovo Sarajevska županija
Brdo Donji Vakuf Županija Središnja Bosna
Brdo Vitez Županija Središnja Bosna
Brđani Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Breka- Koševo II Centar, Sarajevo Sarajevska županija
Brekovi Goražde Bosansko-podrinjska županija
Brestica Neum Hercegovačko-neretvanska županija
Brezičani Donji Vakuf Županija Središnja Bosna
Brezje Goražde Bosansko-podrinjska županija
Brijeg Goražde Bosansko-podrinjska županija
Bristovi Bugojno Županija Središnja Bosna
Brizje Kiseljak Županija Središnja Bosna
Brižina Bugojno Županija Središnja Bosna
Brnjaci Kiseljak Županija Središnja Bosna
Brnjići Dobretići Županija Središnja Bosna
Broćanac Neum Hercegovačko-neretvanska županija
Broćanac Posušje Zapadnohercegovačka županija
Brštanica Neum Hercegovačko-neretvanska županija
Brutusi Trnovo Sarajevska županija
Brvanci Jajce Županija Središnja Bosna
Bučići Jajce Županija Središnja Bosna
Bučići Novi Travnik Županija Središnja Bosna
Bučje Goražde Bosansko-podrinjska županija
Bućevača Kupres Hercegbosanska županija
Budići Goražde Bosansko-podrinjska županija
Budišići Vogošća Sarajevska županija
Budišnja Ravan Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Budmolići Hadžići Sarajevska županija
Budušići Novi Travnik Županija Središnja Bosna
Bugojčići Novi Travnik Županija Središnja Bosna
Bugojno Bugojno Županija Središnja Bosna
Buhotina Ilidža (Sarajevo) Sarajevska županija
Buhovo Široki Brijeg Zapadnohercegovačka županija
Bukova Gora Tomislavgrad Hercegbosanska županija
Bukovci Busovača Županija Središnja Bosna
Bukovica Kiseljak Županija Središnja Bosna
Bukovica Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Bukovica Tomislavgrad Hercegbosanska županija
Bukovlje Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Bukva Kreševo Županija Središnja Bosna
Bukve Vitez Županija Središnja Bosna
Bukvići Novi Travnik Županija Središnja Bosna
Bulatovići Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Bulići Jajce Županija Središnja Bosna
Buljetovina Ilijaš Sarajevska županija
Buna Mostar Hercegovačko-neretvanska županija
Bunar Dobretići Županija Središnja Bosna
Bunčevac Drvar Hercegbosanska županija
Bunčići Foča-Ustikolina Bosansko-podrinjska županija
Burmazi (dio) Stolac (BiH) Hercegovačko-neretvanska županija
Buselji Busovača Županija Središnja Bosna
Busovača Busovača Županija Središnja Bosna
Bušćak Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Butkovići Goražde Bosansko-podrinjska županija
Butkovići Ilovača Goražde Bosansko-podrinjska županija
Buturović Polje Konjic Hercegovačko-neretvanska županija
Buturovići kod Drozgometve Hadžići Sarajevska županija
Buturovići kod Osenika Hadžići Sarajevska županija
Buzuci Kiseljak Županija Središnja Bosna