Prijeđi na sadržaj

Kardinalska imenovanja pape Ivana Pavla II.

Izvor: Wikipedija

Papa Ivan Pavao II. za vrijeme svoga pontifikata (1978. – 2005.) održao je 9 konzistorija na kojima je imenovao ukupno 231 kardinala.[1]

Konzistorij 30. lipnja 1979. (I.)[uredi | uredi kôd]

 1. Agostino Casaroli, kartaginski naslovni nadbiskup, državni pro-tajnik, pro-prefekt Vijeća za javne crkvene poslove
 2. Giuseppe Caprio, apolonijski naslovni nadbiskup, pro-predsjednik Uprave za baštinu Apostolske stolice
 3. Marco Cè, venecijanski patrijarh
 4. Egano Righi-Lambertini, doklejski naslovni nadbiskup, nuncij u Francuskoj, posebni izaslanik s funkcijom trajnog promatrača pri Vijeću Europe
 5. Joseph-Marie Trinh Van-Can, hanojski nadbiskup
 6. Ernesto Civardi, sardički naslovni nadbiskup, tajnik Svete kongregacije za biskupe, tajnik Svetog kardinalskog zbora
 7. Ernesto Corripio Ahumada, meksički nadbiskup
 8. Joseph Asajiro Satowaki, nagasakijski nadbiskup
 9. Roger Etchegaray, marsejski nadbiskup
 10. Anastasio Alberto Ballestrero, O.C.D., torinski nadbiskup
 11. Tomás Ó Fiaich, armaški nadbiskup
 12. Gerald Emmett Carter, torontski nadbiskup
 13. Franciszek Macharski, krakovski nadbiskup
 14. Władysław Rubin, sertski naslovni biskup, gnježanski pomoćni biskup, glavni tajnik Biskupske sinode
 15. Ignatius Kung Pin-mei, šangajski biskup, sočovski apostolski upravitelj [a]

Konzistorij 2. veljače 1983. (II.)[uredi | uredi kôd]

 1. Antoine-Pierre Khoraiche, antiohijski patrijarh (Maronitska Crkva)
 2. Bernard Yago, abiđanski nadbiskup
 3. Aurelio Sabattani, justinijaski naslovni nadbiskup, pro-prefekt Vrhovnoga sudišta Apostolske signature
 4. Franjo Kuharić, zagrebački nadbiskup
 5. Giuseppe Casoria, forumnovski naslovni nadbiskup, pro-prefekt Kongregacije za sakramente i bogoštovlje
 6. José Alí Lebrún Moratinos, karakaški nadbiskup
 7. Joseph Louis Bernardin, čikaški nadbiskup
 8. Michael Michai Kitbunchu, bankoški nadbiskup
 9. Alexandre do Nascimento, lubangoski nadbiskup
 10. Alfonso López Trujillo, medeljinski nadbiskup
 11. Godfried Danneels, mehelensko-briselski nadbiskup
 12. Thomas Stafford Williams, velingtonski nadbiskup
 13. Carlo Maria Martini, S.J., milanski nadbiskup
 14. Jean-Marie Lustiger, pariški nadbiskup
 15. Józef Glemp, gnježanski i varšavski nadbiskup
 16. Julijans Vaivods, naslovni biskup Macriane velike, riški i liepajski apostolski upravitelj ad nutum Sanctae Sedis
 17. Joachim Meisner, berlinski biskup
 18. Henri de Lubac, S.J., svećenik

Konzistorij 25. svibnja 1985. (III.)[uredi | uredi kôd]

 1. Luigi Dadaglio, lerski naslovni nadbiskup, veliki pro-pokorničar
 2. Duraisamy Simon Lourdusamy, bangalorski nadbiskup emeritus, tajnik Svete kongregacije za evangelizaciju naroda
 3. Francis Arinze, onitšanski nadbiskup emeritus, pro-predsjednik Tajništva za nekršćane
 4. Juan Francisco Fresno Larraín, santiagodečileanski nadbiskup
 5. Antonio Innocenti, eklanski naslovni nadbiskup, apostolski nuncij u Španjolskoj
 6. Miguel Obando y Bravo, S.D.B., managuanski nadbiskup
 7. Paul Augustin Mayer, O.S.B., satrianski naslovni nadbiskup, pro-prefekt svetih kongregacija za sakramente i bogoštovlje
 8. Ángel Suquía Goicoechea, madridski nadbiskup
 9. Jean Jérôme Hamer, O.P., lorijski naslovno nadbiskup, pro-prefekt Svete kongregacije za redovnike i svjetovne institute
 10. Ricardo Jamin Vidal, sibuški nadbiskup
 11. Henryk Roman Gulbinowicz, vroclavski nadbiskup
 12. Paulos Tzadua, adisabebski nadbiskup (Etiopska katolička Crkva)
 13. Jozef Tomko, doklejski naslovni nadbiskup, glavni tajnik Biskupske sinode
 14. Myroslav Ivan Lubachivsky, veliki nadbiskup Lavova (Ukrajinska grkokatolička crkva)
 15. Andrzej Maria Deskur, tenski naslovni nadbiskup, predsjednk emeritus Papinskog povjerenstva za društvene komunikacije
 16. Paul Poupard, usulski naslovni nadbiskup, pro-predsjednik Tajništva za nevjerujuće i predsjednik izvršnoga odbora Papinskoga vijeća za kulturu
 17. Louis-Albert Vachon, kvebeški nadbiskup
 18. Albert Decourtray, lionski nadbiskup
 19. Rosalio José Castillo Lara, S.D.B., prekauski naslovni nadbiskup, pro-predsjednik Papinskoga povjerenstva za autentiično tumačenje Zakonika kanonskoga prava
 20. Friedrich Wetter, minhenski i frajzinški nadbiskup
 21. Silvano Piovanelli, firentinski nadbiskup
 22. Adrianus Johannes Simonis, utrehtski nadbiskup
 23. Edouard Gagnon, P.S.S., justinijanski naslovni nadbiskup, pro-predsjednik Papinskoga vijeća za obitelj
 24. Alfons Maria Stickler, S.D.B., bolsenski naslovni nadbiskup, pro-knjižničar i pro-arhivar Svete Rimske Crkve
 25. Bernard Francis Law, bostonski nadbiskup
 26. John Joseph O'Connor, njujorški nadbiskup
 27. Giacomo Biffi, bolonjski nadbiskup
 28. Pietro Pavan, svećenik treviške biskupije

Konzistorij 28. lipnja 1988. (IV.)[uredi | uredi kôd]

 1. Eduardo Martínez Somalo, tagorski naslovni nadbiskup, zamjenik državnoga tajnika
 2. Achille Silvestrini, novalicijanski naslovni nadbiskup, tajnik Vijeća za javne crkvene poslove
 3. Angelo Felici, cezarijanski naslovni nadbiskup, apostolski nuncij u Francuskoj
 4. Paul Grégoire, montrealski nadbiskup
 5. Antony Padiyara, ernakulumski nadbiskup (Siro-malabarska katolička Crkva)
 6. José Freire Falção, brazilijski nadbiskup
 7. Michele Giordano, napuljski nadbiskup
 8. Alexandre José Maria dos Santos, O.F.M., maputski nadbiskup
 9. Giovanni Canestri, archbishop of Genoa, Italy. + April 29, 2015.
 10. Antonio María Javierre Ortas, S.D.B., metanski naslovni nadbiskup, tajnik Kongregacije za katoličko obrazovanje
 11. Simon Ignatius Pimenta, bombajski nadbiskup
 12. Mario Revollo Bravo, bogotski nadbiskup
 13. Edward Bede Clancy, sidnejski nadbiskup
 14. Lucas Moreira Neves, O.P., nadbiskup São Salvador da Bahije
 15. James Aloysius Hickey, vašingtonski nadbiskup
 16. Edmund Casimir Szoka, detroitski nadbiskup
 17. László Paskai, O.F.M., ostrogonski nadbiskup
 18. Christian Wiyghan Tumi, garuaski nadbiskup
 19. Hans Hermann Groër, O.S.B., bečki nadbiskup
 20. Jacques Martin, neapolski naslovni nadbiskup, prefekt emeritus Papinskoga doma
 21. Franz Hengsbach, esenski biskup
 22. Vincentas Sladkevičius, aborski naslovni biskup, kaisiadorijski apostolski upravitelj ad nutum Sanctae Sedis
 23. Jean Margéot, portlujski biskup
 24. John Baptist Wu Cheng-chung, hongkonški biskup

O. Hans Urs von Balthasar, trebao je biti imenovan kardinalom na ovom konzistoriju, ali je umro 26. lipnja 1988., dva dana prije njegova održavanja.

Konzistorij 28. lipnja 1991. (V.)[uredi | uredi kôd]

 1. Angelo Sodano, novocezarski naslovni nadbiskup, državni pro-tajnik
 2. Alexandru Todea, fagaraško-albajulijski veliki nadbiskup (Rumunjska grkokatolička Crkva)
 3. Pio Laghi, maurijanski naslovno nadbiskup, pro-prefekt Kongregacije za katoličko obrazovanje
 4. Edward Idris Cassidy, amanzijski naslovni nadbiskup, predsjednik Papinskoga vijeća za promicanje kršćanskoga jedinstva
 5. Robert Coffy, marsejski nadbiskup
 6. Frédéric Etsou-Nzabi-Bamungwabi, C.I.C.M., kinšaski nadbiskup
 7. Nicolás de Jesús López Rodríguez, santodominški nadbiskup
 8. José Tomás Sánchez, nuevosegovijski nadbiskup emeritus, tajnik Kongregacije za evangelizaciju naroda
 9. Virgilio Noè, vonkarijski naslovni nadbiskup, koadjutor kardinala arhiprezbitera Patrijarhalne vatikanske bazilike, delegat Radionice sv. Petra
 10. Antonio Quarracino, buenosairski nadbiskup
 11. Fiorenzo Angelini, mesenski naslovni nadbiskup, predsjednik Papinskoga vijeća za pastoralnu skrb djelatnika u zdravstvu
 12. Roger Michael Mahony, losanđelski nadbiskup
 13. Juan Jesús Posadas Ocampo, guadalaharski nadbiskup
 14. Anthony Joseph Bevilacqua, filadelfijski nadbiskup
 15. Giovanni Saldarini, torinski nadbiskup
 16. Cahal Brendan Daly, armaški nadbiskup
 17. Camillo Ruini, neptanski naslovni nadbskup, generalni pro-vikar Njegove Svetosti za Grad Rim
 18. Jan Chryzostom Korec, S.J., nitranski biskup
 19. Henri Schwery, sionski biskup
 20. Georg Maximilian Sterzinsky, berlinski biskup
 21. Guido del Mestri, tuskamijski naslovni nadbiskup, apostolski nuncij
 22. Paolo Dezza, S.J., svećenik

Konzistorij 26. studenoga 1994. (VI.)[uredi | uredi kôd]

 1. Nasrallah Boutros Sfeir, antiohijski patrijarh (Maronitska Crkva)
 2. Miloslav Vlk, praški nadbiskup
 3. Luigi Poggi, forontonijanski naslovni nadbiskup, pro-knjižničar i pro-arhivar Svete Rimske Crkve
 4. Peter Seiichi Shirayanagi, tokijski nadbiskup
 5. Vincenzo Fagiolo, kijetijsko-vastovski nadbiskup emeritus, predsjednik Papinskoga vijeća za tumačenje zakonskih tekstova
 6. Carlo Furno, abarijski naslovni nadbiskup, apostolski nuncij u Italiji
 7. Carlos Oviedo Cavada, O. de M., santijaški nadbiskup
 8. Thomas Joseph Winning, glazgovski nadbiskup
 9. Adolfo Antonio Suárez Rivera, monterejski nadbiskup
 10. Julius Riyadi Darmaatmadja, S.J., semeranški nadbiskup
 11. Jaime Lucas Ortega y Alamino, nadbiskup San Cristóbal de La Habane
 12. Jan Pieter Schotte, C.I.C.M., silijski naslovni nadbiskup, glavni tajnik Biskupske sinode, predsjednik Ureda za rad Apostolske stolice
 13. Pierre Eyt, bordoški nadbiskup
 14. Gilberto Agustoni, kaorlski naslovni nadbiskup, pro-prefekt Vrhovnoga sudišta Apostolske signature
 15. Emmanuel Wamala, kampalski nadbiskup
 16. William Henry Keeler, baltimorski nadbiskup
 17. Augusto Vargas Alzamora, S.J., limski nadbiskup
 18. Jean-Claude Turcotte, montrealski nadbiskup
 19. Ricardo María Carles Gordó, barcelonski nadbiskup
 20. Adam Joseph Maida, detroitski nadbiskup
 21. Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup
 22. Armand Gaetán Razafindratandra, antananarivski nadbiskup
 23. Paul Joseph Phạm Ðình Tụng, hanojski nadbiskup
 24. Juan Sandoval Íñiguez, guadalaharski nadbiskup
 25. Bernardino Echeverría Ruiz, O.F.M., gvajakilski nadbiskup emeritus, ibarski apostolski upravitelj
 26. Kazimierz Świątek, minsko-mahilovski nadbiskup, pinskovski apostolski upravitelj ad nutum Sanctae Sedis
 27. Ersilio Tonini, ravensko-cervijski nadbiskup emeritus
 28. Mikel Koliqi, svećenik skadarske biskupije
 29. Yves Congar, O.P., svećenik
 30. Alois Grillmeier, S.J., svećenik

Konzistorij 21. veljače 1998. (VII.)[uredi | uredi kôd]

 1. Jorge Arturo Medina Estévez, valparaiski biskup-nadbiskup emeritus, pro-prefekt Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu
 2. Alberto Bovone, naslovni nadbiskup Cezareje Numidijske, pro-prefekt Kongregacije za kauze svetaca
 3. Darío Castrillón Hoyos, bukaramanganski nadbiskup emeritus, pro-prefekt Kongregacije za kler
 4. Lorenzo Antonetti, roselski naslovni nadbiskup, predsjednik Uprave za baštinu Apostolske stolice
 5. James Francis Stafford, denverski nadbiskup emeritus, predsjednik Papinskoga vijeća za laike
 6. Salvatore De Giorgi, palermski nadbiskup
 7. Serafim Fernandes de Araújo, belohorizontski nadbiskup
 8. Antonio María Rouco Varela, madridski nadbiskup
 9. Aloysius Matthew Ambrozic, torontski nadbiskup
 10. Jean Balland, lionski nadbiskup
 11. Dionigi Tettamanzi, đenovski nadbiskup
 12. Polycarp Pengo, daressalamski nadbiskup
 13. Christoph Schönborn, O.P., bečki nadbiskup
 14. Norberto Rivera Carrera, meksikčki nadbiskup
 15. Francis Eugene George, O.M.I., čikaški nadbiskup
 16. Paul Shan Kuo-Hsi, S.J., kaohsijungski biskup
 17. Adam Kozłowiecki, S.J., naslovni nadbiskup Potenze Picenske
 18. Giovanni Cheli, santajustanski naslovni nadbiskup, predsjednik Papinskoga vijeća za pastoralnu skrb putnika i selilaca
 19. Francesco Colasuonno, trontski naslovni nadbiskup, apostolski nuncij u Italiji
 20. Dino Monduzzi, kaprijski naslovni biskup, prefekt Papinskoga doma
 21. Marian Jaworski, lavovski latinski nadbiskup [b]
 22. Jānis Pujats, riški nadbiskup [c]

Josip Uhač, taroski naslovni nadbiskup, tajnik Kongregacije za evangelizaciju naroda, umro je rano ujutro 18. siječnja 1998., na dan kada je trebalo biti objavljeno njegovo kardinalsko imenovanje.

Konzistorij 21. veljače 2001. (VIII.)[uredi | uredi kôd]

 1. Giovanni Battista Re, forumnovski naslovni biskup, prefekt Kongregacije za biskupe, predsjednik Papinskoga povjerenstva za Latinsku Ameriku
 2. François Xavier Nguyên Van Thuân, vadezijski naslovni nadbiskup, predsjednik Papinskoga vijeća Iustitia et Pax
 3. Agostino Cacciavillan, amiternski naslovni nadbiskup, predsjednik Uprave za baštinu Apostolske stolice
 4. Sergio Sebastiani, naslovni nadbiskup Cezareje u Mauritaniji, predsjednik Prefekture za ekonomsko poslove Svete Stolice
 5. Zenon Grocholewski, agropolski naslovni nadbiskup, prefekt Kongregacije za katoličko obrazovanje
 6. José Saraiva Martins, C.M.F., tuburnički naslovni nadbiskup, prefekt Kongregacije za kauze svetaca
 7. Crescenzio Sepe, gradski naslovni nadbiskup, glavni tajnik Povjerenstva za godinu Velikoga jubileja 2000.
 8. Jorge María Mejía, apolonijski naslovni nadbiskup, arhivar i knjižničar Svete Rimske Crkve
 9. Ignace Moussa I Daoud, antiohijski patrijarh emeritus (Sirska katolička Crkva), prefekt Kongregacije za istočne crkve
 10. Mario Francesco Pompedda, bisarcijski naslovni nadbiskup, prefekt Vrhovnoga sudišta Apostolske signature
 11. Walter Kasper, rotenburško-štutgartski biskup emeritus, tajnik Papinskoga vijeća za promicanje kršćanskoga jedinstva
 12. Johannes Joachim Degenhardt, padernbornski nadbiskup
 13. Antonio José González Zumárraga, nadbiskup Quita
 14. Ivan Dias, bombajski nadbiskup
 15. Geraldo Majella Agnelo, nadbiskup São Salvador da Bahije
 16. Pedro Rubiano Sáenz, bogotski nadbiskup
 17. Theodore Edgar McCarrick, vašingtonski nadbiskup
 18. Desmond Connell, dablinski nadbiskup
 19. Audrys Juozas Bačkis, vilniuski nadbiskup
 20. Francisco Javier Errázuriz Ossa, Pschöntatt, santiagodečileanski nadbiskup
 21. Julio Terrazas Sandoval, C.SS.R., nadbiskup Santa Cruz de la Sierre
 22. Wilfrid Fox Napier, O.F.M., durbanski nadbiskup
 23. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, S.D.B., tegusigalpski nadbiskup
 24. Bernard Agré, abiđanski nadbiskup
 25. Louis-Marie Billé, lionski nadbiskup
 26. Antonio Ignacio Velasco García, S.D.B., karakaški nadbiskup
 27. Juan Luis Cipriani Thorne, limski nadbiskup
 28. Francisco Álvarez Martínez, toledski nadbiskup
 29. Cláudio Hummes, O.F.M., saopaulski nadbiskup
 30. Varkey Vithayathil, C.SS.R., ernakulamsko-angamalijski veliki nadbiskup (Siro-malabarska katolička Crkva)
 31. Jorge Mario Bergoglio, S.J., buenosairski nadbiskup [d]
 32. José da Cruz Policarpo, lisabonski patrijarh
 33. Severino Poletto, torinski nadbiskup
 34. Cormac Murphy-O'Connor, vestminsterski nadbiskup
 35. Edward Michael Egan, njujorški nadbiskup
 36. Lubomyr Husar, M.S.U., kijevsko-galički veliki nadbiskup emeritus (Ukrajinska grkokatolička Crkva)
 37. Karl Lehmann, majnški biskup
 38. Stéphanos II Ghattas C.M., aleksandrijski patrijarh (Koptska katolička crkva)
 39. Jean Honoré, turski nadbiskup emeritus
 40. Roberto Tucci, S.J., direktor administrativnog povjerenstva Vatikanskoga radija
 41. Leo Scheffczyk, svećenik, teolog Minhenske i Frajzinške nadbiskupije
 42. Avery Dulles, S.J., svećenik, teolog, profesor na Sveučilištu Fordham u New Yorku

Konzistorij 21. listopada 2003. (IX.)[uredi | uredi kôd]

 1. Jean-Louis Tauran, teleptanski naslovni nadbiskup, tajnik za odnose s državama u Državnom tajništvu
 2. Renato Raffaele Martino, segermski naslovni nadbiskup, predsjednik Papinskoga vijeća Iustitia et Pax.
 3. Francesco Marchisano, populonijski naslovni nadbiskup, arhiprezbiter Patrijarhalne vatikanske bazilike, generalni vikar Njegove Svetosti za Vatikanski Grad, predsjednik Radionice sv. Petra
 4. Julián Herranz Casado, vertarski naslovni nadbiskup, predsjednik Papinskoga vijeća za tumačenje zakonskih tekstova i predsjednik Stegovnoga povjerenstva Rimske kurije
 5. Javier Lozano Barragán, zakatekaški biskup-nadbiskup emeritus, predsjednik Papinskoga vijeća za zdravstvenu skrb djelatnika u zdravstvu
 6. Stephen Fumio Hamao, jokohamski biskup-nadbiskup emeritus, predsjednik Papinskoga vijeća za pastoralnu skrb putnika i selilaca
 7. Attilio Nicora, veronski biskup-nadbiskup emeritus, predsjednik Uprave za baštinu Apostolske stolice
 8. Angelo Scola, venecijanski patrijarh
 9. Anthony Olubunmi Okogie, lagoski nadbiskup
 10. Bernard Panafieu, marsejski nadbiskup
 11. Gabriel Zubeir Wako, kartumski nadbiskup
 12. Carlos Amigo Vallejo, O.F.M., seviljski nadbiskup
 13. Justin Francis Rigali, filadelfijski nadbiskup
 14. Keith Michael Patrick O'Brien, Svetoandrijski i edinburški nadbiskup emeritus
 15. Eusébio Oscar Scheid, S.C.I., nadbiskup Sao Sebastiao do Rio de Janeira
 16. Ennio Antonelli, firentinski nadbiskup
 17. Tarcisio Bertone, S.D.B., đenovski nadbiskup
 18. Peter Kodwo Appiah Turkson, nadbiskup Cape Coasta
 19. Telesphore Placidus Toppo, rančijski nadbiskup
 20. George Pell, sidnejski nadbiskup
 21. Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup
 22. Jean-Baptiste Phạm Minh Mẫn, hošiminski nadbiskup
 23. Rodolfo Quezada Toruño, gvatemalski nadbiskup
 24. Philippe Barbarin, lionski nadbiskup
 25. Péter Erdő, ostrogonsko-budimpeštanski nadbiskup
 26. Marc Ouellet, P.S.S., kvebeški nadbiskup
 27. Georges Marie Martin Cottier, O.P., svećenik, teolog Papinskoga doma, glavni tajnik Međunarodnoga teološkog povjerenstva
 28. Gustaaf Joos, svećenik, kanonik katedralncroga kaptola u Gentu
 29. Tomáš Špidlík, S.J., svećenik, profesor
 30. Stanisław Nagy, S.C.I., svećenik

Papa je imenovao još jednoga kardinala i pridržao njegovo ime in pectore. Njegovo ime nije nikada bilo objavljeno, tako da promaknuće nije nikada stupilo na snagu.

Bilješke[uredi | uredi kôd]

 1. Imenovanje pridržano in pectore i objavljeno u konzistoriju 28. lipnja 1991.
 2. Imenovanje pridržano in pectore i objavljeno u konzistoriju 21. veljače 2001.
 3. Imenovanje pridržano in pectore i objavljeno u konzistoriju 21. veljače 2001.
 4. Izabran za papu, 13. ožujka 2013., i uzeo ime Franjo.

Vidi još[uredi | uredi kôd]

Izvori[uredi | uredi kôd]

 1. Miranda, Salvador. Consistories for the creation of Cardinals 20th Century (1903-2005). Inačica izvorne stranice arhivirana 29. siječnja 2015. Pristupljeno 25. kolovoza 2016.