Strojarstvo

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Strojarstvo je primijenjena znanost, ili primjena znanosti za dobrobit čovječanstva. Strojarstvo se oslanja na razne prirodne znanosti: matematiku, fiziku, kemiju; računarstvo, kao i na praktično iskustvo koje se stječe izradom korisnih predmeta, konstrukcija i procesa. Osobe koji se profesionalno bave strojarstvom zovu se strojari ili inženjeri.

Ciljevi strojarstva[uredi VE | uredi]

Krajnji cilj tj. svrha strojarstva je proizvodnja nekog uporabnog, korisnog predmeta (konstrukcije) koji će imati točno određenu, praktičnu primjenu. Dalje, strojarstvo kao primijenjena znanost, bavi se dodatnim poboljšanjem, optimizacijom i unaprijeđenjem već postojećih proizvoda.

Izuzev primijenjenog, strojarstvo ima i teoretsku stranu koja se bavi proučavanjem utjecaja fizikalnih i kemijskih zakona na proizvod ili proizvodni proces, njihovom matematičkom formulacijom u obliku analitičkih ili numeričkih proračuna, te računarskim modeliranjem navedenih procesa a u svrhu optimizacije i poboljšanja proizvoda ili proizvodnog procesa.

Etimologija[uredi VE | uredi]

Strojarstvo i strojar potječu od riječi "stroj", što označava napravu koja vrši neki koristan rad. U engleskom jeziku strojarstvo se naziva "engineering", dok se osoba koja se bavi strojarstvom zove "engineer", dakle onaj koji izrađuje engine ili stroj. U hrvatskom jeziku također se koristi riječ "inženjer" koja kao i riječ "engineer" korijen vuče od latinske riječi "ingeniosus" što označava sposobnost. Dakle strojari ili inženjeri su osobe koje su pametni, praktičari, rješavatelji zadataka. Strojarstvo ili inženjerstvo kao pojam razvio se tako da je kasnije koristi u mnogim poljima gdje koriste vještine znanstvene metode.

Stručnjaci s područja strojarstva[uredi VE | uredi]

 1. Strojarski tehničar
 2. Računalni tehničar u strojarstvu
 3. Inženjer strojarstva - baccaleraus
 4. Diplomirani inženjer strojarstva - magistar struke
 5. Magistar strojarstva - magistar znanosti
 6. Doktor strojarstva - doktor struke
 7. Doktor strojarstva - doktor znanosti

Bazične znanosti[uredi VE | uredi]

 1. Matematičke
  1. Analitika
  2. Numerika
 1. Fizikalne
  1. Tehnička mehanika
  2. Mehanika fluida
  3. Tehnička termomehanika (termodinamika)
  4. Elektrotehnika i elektronika
 1. Kemijske
  1. Znanost materijala
  2. Tribologija
 1. Društvene
  1. Ekonomija
  2. (Proizvodna) psihologija
 1. Ostale
  1. Računarstvo

Grane[uredi VE | uredi]

Strojarstvo se može podijeliti na sljedeća uža područja:

 1. Konstrukcijsko strojarstvo
 2. Proizvodno strojarstvo
 3. Energetika
 4. Brodostrojarstvo
 5. Elektrostrojarstvo
 6. Računarsko inženjerstvo

Nužno je naglasiti da je za izvršenje krajnjeg cilja, tj. izradu kvalitetnog, optimalnog, upotrebljivog proizvoda, nužna suradnja između stručnjaka sa svih ovih područja, te svi specijalizirani stručnjaci moraju imati odgovarajuće znanje iz svih ostalih područja.


Strojarski proizvodni proces[uredi VE | uredi]

Strojarski proizvodni proces vrlo je kompleksan proces koji najčešće ujedinjuje sve strojarske discipline.

Nakon što je istraživanjem tržišta utvrđeno kakav je prozvod tražen i kakve moraju biti njegove karakteristike, pristupa se procesu konstruiranja. Tijekom konstruiranja, paralelno se vrši i proces planiranja proizvodnje, te procesi optimizacije kako same konstrukcije tako i proizvodnog procesa.

Nakon što je izrađena konstrukcijska i proizvodna dokumentacija, pristupa se samoj proizvodnji, a nakon toga i predmontaži te, po potrebi, isporuci i montaži proizvoda.


Spoj s drugim disciplinama[uredi VE | uredi]

Unutar sebe, strojarstvo je interdisciplinarna znanost koja se bavi proučavanjem i primjenom znanja s područja matematike, fizike, kemije, i računarstva, te po potrebi elektrotehnike, elektronike i sl. Uz to, tijekom strojarskog proizvodnog procesa koriste se i saznanja s područja ekonomije, pa čak i psihologije, biologije.

Radom u strojarstvu dolazi se u dodir s gotovo svim prirodnim i sličnim znanostima, bilo teoretskim bilo primjenjenim, pa čak i s umjetnošću, pošto strojari izrađuju uporabne predmete sa svih područja ljudske djelatnosti: od medicinske opreme, opreme za svemirska istraživanja, šumarstvo, transport, izgradnju, vojna djelovanja, pa sve do proizvodnje igračaka, elemenata filmskih i kazališnih setova itd.

Kulturološki aspekti[uredi VE | uredi]

Strojarstvo je znanost proizašla iz osnovne karakteristike koju s ljudskim bićima dijeli vrlo mali broj primata te ostalih životinja, a to je upotreba alata. Na različitim razinama razvoja, strojarstvo se pojavljuje u svim, pa i najprimitivnijim kulturama, a napredak određene zajednice na području strojarstva jedan je od glavnih pokazatelja napredovanja same zajednice.

Vanjske poveznice[uredi VE | uredi]

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Tehnički fakultet Rijeka
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split
Strojarski fakultet Slavonski Brod