Prijeđi na sadržaj

Izbori za Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor 1861.

Izvor: Wikipedija

Izbori za Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor 1861. održani su u dva dijela. Prvi dio je održan početkom 1861. godine, za zastupnike iz tzv. provicijala, to jest iz onoga djela Trojedne kraljevine pod civilnom upravom, na osnovu izbornoga zakona iz 1848. godine. Po izbornom zakonu, sabor se sastoji od pozvanih i izabranih članova. Pozvani članovi su bili nadbiskup zagebački, patrijarh karlovački, svi katolički i pravoslavni biskupi, podvojvoda hrvatski-slavonski-dalmatinski, velikaši (kneževi, grofovi i baruni), veliki župani, prisjednici banskog stola, i turopoljski župan. Veliki župani su bili: Ivan Kukuljević Sakcinski (veliki župan zagrebački), biskup Josip Juraj Strossmayer (virovitički), Ljudevit Vukotinović (križevački), Julije Janković (požeški), Bartol Zmajić (riječki). Predsjednik sabora je bio Josip Šokčević, u svojoj ulozi kao ban.

Izabrani članovi su kao poslanici naroda izabrani po županijama, slobodnim kraljevskim gradovima i kotarima, kaptolima i konzistorijama katoličke i pravoslavne crkve, i od Jugoslavenske akademije. Poslanici županija su izabrani tako da svaki kotar ima po jednog zastupnika. To je dalo 7 zastupnika u bjelovarsko-križevačkoj, 10 u varaždinskoj, 12 u zagrebačkoj, 7 u požeškoj, 4 u modruško-riječkoj, 6 u srijemskoj i 10 u virovitičkoj županiji. Međutim, ovoga se zakona nije uvijek pridržavalo za vrijeme izbora. Na primjer, Srijemska županija je poslala tek 2 zastupnika za cijelu županiju.

Broj zastupnika iz slobodnih kraljevskih gradova i kotara je zavisio o broju stanovnika. Grad Zagreb je imao 5 zastupnika, Osijek, Varaždin i Rijeka po 4. Bakar, Karlovac i Ruma su imali po 3 zastupnika. Po 2 zastupnika su slali gradovi Irig, Koprivnica, Križevci, Požega, Samobor, Senj, kotar Turopolje, te Vukovar. Po jednoga zastupnika su birali Bribir, Đakovo, kotar Jastrebarsko, Krapina, Novi Vinodolski, Sisak, Virovitica, te kao jedan kotar - Mrkopalj, Ravna Gora i Vrbovsko.

Crkveni kaptoli, konzistoriji i akademija su svaki imali pravo izabrati po jednog zastupnika. To su bili zastupnici kaptola đakovačkog, križevačkog, modruškog ili krbavskog, riječkog, senjskog, začesanskog, i zagrebačkog. Konzistoriji donjo-karlovački, gornjo-karlovački i pakrački su imali po jednog zastupnika, a svi pravoslavni samostani su birali samo jednog.

Izbori za županijske zastupnike su bili posredni, jer su „starješine ili gospodari kućni“ birali izbornike, a izbornici su birali zastupnike. Gradski birači su birali zastupnike neposredno, ali pravo glasa su imali samo činovnici i oni s određenim imovinskim stanjem.

Drugi dio izbora je održan je u svibnju 1861. za zastupnike iz Vojne Krajine. I taj izbor je urađen po izbornom zakonu iz 1848., sa specijalnim odredbama koje se odnose na Vojnu Krajinu. Po tim specijalnim odredbama, svaka krajiška pukovnija je birala 4 zastupnika. Izbori su bili posredni, tako što su „kućegazde“ birale jednog izbornika na svakih 500 stanovnika, a izbornici su birali zastupnike. Svećenici nisu imali pravo glasa, ali su mogli biti izabrani. Zastupnici iz Vojne Krajine su se tek pojavili na 16. saborskoj sjednici, 28. svibnja 1861.


Zastupnici

[uredi | uredi kôd]

Prema Kušlanovoj i Šuhajevoj knjizi »Spisi saborski Sabora kraljevinah Dalmacije, Hrvatske i Slavonije od god. 1861.«.

# Ime i prezime Zvanje (za pozvane članove) / Kotar (za izabrane članove) Municipijalno pravo izbora Napomene
1 Juraj Haulik Zagrebački nadbiskup pozvani član
2 Josip Strossmayer đakovački biskup pozvani član Pozvan i u svojoj funkciji kao veliki župan virovitički.
3 Ðuro Smičiklas križevački biskup pozvani član
4 Petar Jovanović biskup gornjokarlovački pozvani član
5 Stjepan Kragujević pakrački biskup pozvani član
6 Ivan Kralj naslovni likopoljski biskup, sufragan i generalni vikar zagrebačkog nadbiskupa pozvani član
7 Venceslav Soić senjski biskup pozvani član
8 grof Ivan Nep. Erdödy veliki župan varaždinski pozvani član
9 Ivan Kukuljević veliki župan zagrebački pozvani član
10 Ljudevit Vukotinović veliki župan križevački pozvani član
11 Bartol vitez Zmajić veliki župan riječki pozvani član
12 Josip Strossmayer veliki župan virovitički pozvani član Pozvan i u svojoj funkciji kao đakovački biskup.
13 grof Petar Pejačević veliki župan srijemski pozvani član Nije se odazvao pozivu u Sabor.
14 Juraj Drašković grof pozvani član
15 Stjepan Drašković grof pozvani član
16 Anton Erdödy grof pozvani član
17 Rikard Sermage grof pozvani član
18 Ladislav Pejačević grof pozvani član
19 Pavao Pejačević grof pozvani član
20 Antun Jelačić grof pozvani član
21 Miroslav Kulmer grof pozvani član
22 Dragutin Elz grof pozvani član U Sabor dospio tek krajem svibnja 1861.
23 Juraj Rauch barun pozvani član
24 Šišman Ottenfels barun pozvani član
25 Lazar Hellenbach barun pozvani član
26 Gustav Prandau barun pozvani član
27 Emilio Kavanagh barun pozvani član
28 Ladislav Modić župan turopoljski pozvani član
29 Skender Fodrocy Osrednji županija križevačka
30 Mato Mrazović Prečečki županija križevačka
31 Franjo Žužel Novomarofski županija križevačka
32 Ferdo Inkey Koprivnički županija križevačka Moguće je da se odrekao zastupničkog mjesta.
33 Ivan Miković Moslavački županija križevačka
34 Skender Egersdorfer Ludbreški županija križevačka
35 Vjekoslav Kristianović Vrbovački županija križevačka
36 Ferdo Mekovec Osrednji županija varaždinska
37 Kažimir Jelačić Zlatarski županija varaždinska
38 Janko Car Toplički županija varaždinska
39 Petar Horvat Mihovljanski županija varaždinska
40 Josip Briglević Novodvorski županija varaždinska
41 Tito Babić Svetokrižki županija varaždinska
42 Marko Barabaš Vinički županija varaždinska
43 Stjepan Hrvoić Belski županija varaždinska
44 Stjepan Vuković Ivanečki županija varaždinska
45 Dragutin Jelačić Osrednji županija zagrebačka
46 Pavao Belas Brdovečki županija zagrebačka
47 barun Levin Rauch Stubički županija zagrebačka
48 barun Dragojlo Kušlan Bistrički županija zagrebačka
49 Ivan Perkovac Sveto-Ivanski županija zagrebačka
50 Nikola Havliček Dugoselski županija zagrebačka
51 Franjo Lovrić Sisački županija zagrebačka
52 Ivan Janda Veliko-Gorički županija zagrebačka
53 Aurel Kušević Pokupski županija zagrebačka
54 Makso Prica Jastrebarski županija zagrebačka
55 Makso Piškorac Samoborski županija zagrebačka
56 Janko Gvozdanović Banijanski županija zagrebačka
57 Janko Šviglin Krašički županija zagrebačka
58 Slavoljub Vrbančić Severinski županija zagrebačka
59 Eugen Kvaternik Ribnički županija zagrebačka
60 dr. Josip Vranicany Ozaljski županija zagrebačka
61 Franjo Pogledić Turopoljski županija zagrebačka
62 Faustin Suppe Delnički županija riječka
63 Tomislav Padavić Čabarski županija riječka
64 Ivan Mažuranić Vinodolski županija riječka Izabran i kao zastupnik slobodnog trgovišta i općine Cvetković, Draganić i Petrovine.
65 Gervazija Petrović Vrbovski županija riječka Izabran i kao zastupnik Gornjokarlovačkog konzistorija.
66 dr. Ante Starčević Grobničko-hreljinski županija riječka Izabran i potvrđen tek poslije otvaranja Sabora, u svibnju 1861.
67 grof Julio Janković Kutinski županija požeška
68 Ladislav Balogh Velički županija požeška
69 Dimitrija Lončarević Daruvarski županija požeška
70 Tomo Milanković Pakrački županija požeška
71 Ivan Thaler Pleternički županija požeška
72 Ernesto Filetić Kutjevački županija požeška
73 Mirko Kovačević Cernički županija požeška
74 Ljudevit Salopek Osječki županija virovitička
75 Mirko Kršnjavi Osječki županija virovitička
76 Gustav Knežević Valpovački županija virovitička
77 Josip Bračevac Valpovački županija virovitička
78 dr. Franjo Šagovac Đakovački županija virovitička
79 Luka Botić Đakovački županija virovitička
80 Gustav Šmirmund Miholjački županija virovitička
81 Stjepan Kugler Našički županija virovitička
82 Franjo Solariček Virovitički županija virovitička
83 grof Henrik Khuen kolektivno županija srijemska
84 Ivan Živković kolektivno županija srijemska
85 Mirko Bogović Zagreb sl. i kr. grad
86 dr. Mirko Šuhaj Zagreb sl. i kr. grad
87 Josip Žuvić Zagreb sl. i kr. grad
88 Vjekoslav Frigan Zagreb sl. i kr. grad
89 Roberto Zlatarović Zagreb sl. i kr. grad
90 dr. Josip Vušćić Križevci sl. i kr. grad
91 grof Nikola Pucić Križevci sl. i kr. grad
92 Mihajlo Košćec Varaždin sl. i kr. grad
93 Koloman Bedeković Varaždin sl. i kr. grad
94 Ivan Petrović Varaždin sl. i kr. grad
95 Ladislav Kukuljević Varaždin sl. i kr. grad
96 Josip Župčić Karlovac sl. i kr. grad
97 Ivan Obradović Karlovac sl. i kr. grad
98 Vinko Pacel Karlovac sl. i kr. grad
99 Ambros Vranicany Senj sl. i kr. grad
100 Vinko Vranicany Senj sl. i kr. grad
101 dr. Pavao Jakovčić Bakar sl. i kr. grad
102 dr. Pavao Bataglarini Bakar sl. i kr. grad
103 Antun Vakanović Bakar sl. i kr. grad
104 Adolfo Veber Bakar sl. i kr. grad
105 Miroslav Kraljević Požega sl. i kr. grad
106 Filip Thaler Požega sl. i kr. grad Moguće je da se odrekao zastupničkog mjesta.
107 Dimitrija Tajčević Osijek sl. i kr. grad Moguće je da se odrekao zastupničkog mjesta.
108 Ladislav Arvay Osijek sl. i kr. grad
109 Franjo Pinterović Osijek sl. i kr. grad
110 Hugo Marinović Osijek sl. i kr. grad
111 Juraj Vuković Koprivnica sl. i kr. grad Izabran krajem svibnja 1861.
112 Slavoje Kos Koprivnica sl. i kr. grad Izabran krajem svibnja 1861.
113 Vladimir Rozgaj Krapina povlašteno sl. i kr. trgovište
114 Petar Očić Samobor povlašteno sl. i kr. trgovište
115 Franjo Kuhar Samobor povlašteno sl. i kr. trgovište Izabran krajem svibnja 1861.
116 Mirko Bušić Sisak povlašteno sl. i kr. trgovište
117 Tomislav Cuculić Mrkopalj, Vrbovsko i Ravnagora povlašteno sl. i kr. trgovište Isprva izabran kao zastupnik kotara Mrkopalj, Vrbovsko i Ravnagora, ali otkad je Sabor odlučio da su sva tri mjesta dužna izabrati zastupnike, zastupa samo Mrkopalj.
118 Lavoslav Šram Vrbovsko povlašteno sl. i kr. trgovište Izabran krajem svibnja 1861.
119 Ante Cuculić Ravnagora povlašteno sl. i kr. trgovište Izabran krajem svibnja 1861.
120 Joso Vrbanić Jastrebarsko trgovišta i slobodne obćine
121 Ivan Mažuranić Cvetković, Draganić i Petrovina trgovišta i slobodne obćine Izabran i za kotar Vinodolski.
122 Ivan Vončina Novi trgovišta i slobodne obćine
123 Ante Jakić Bribir trgovišta i slobodne obćine Izabran i kao zastupnik za Kostajnicu.
124 dr. Ante Stojanović Virovitica trgovišta i slobodne obćine
125 Mojsija Baltić Pakrac trgovišta i slobodne obćine
126 Mirko Hrvat Đakovo trgovišta i slobodne obćine
127 Svetozar Kušević Daruvar trgovišta i slobodne obćine
128 Jerolim Andrić Đakovački kaptol Moguće je da se odrekao zastupničkog mjesta.
129 Gervazija Petrović Gornjo-Karlovački konzistorij Izabran je i kao zastupnik za Vrbovski kotar.
130 Vaso Poturičić Križevački kaptol Moguće je da se odrekao zastupničkog mjesta.
131 Adalberto Mariašević Modruški kaptol Moguće je da se odrekao zastupničkog mjesta.
132 Aleksa Čupović Pakrački konzistorij Moguće je da se odrekao zastupničkog mjesta.
133 dr. Franjo Rački Senjski kaptol
134 Stjepan Iliašević Začesanski kaptol
135 Petar Šatvar Zagrebački kaptol
136 Makso Vuksanović Orahovica i Pakra pravoslavni manastiri Moguće je da se odrekao zastupničkog mjesta.
137 dr. Pavao Muhić Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti akademija znanosti
138 Nikola Begović prva banska krajiška pukovnija
139 Stjepan Perenčević prva banska krajiška pukovnija
140 Nikola Raf prva banska krajiška pukovnija
141 Josip Akšamović prva banska krajiška pukovnija
142 Ferdo Reljković druga banska krajiška pukovnija
143 Ivan Ključec druga banska krajiška pukovnija
144 Niko Lučić druga banska krajiška pukovnija
145 Gavro Gjuričić druga banska krajiška pukovnija
146 Lazo Pavić slunjska krajiška pukovnija
147 Mihajlo Badovinac slunjska krajiška pukovnija
148 Pavao Skukan slunjska krajiška pukovnija
149 Nikola Jeličić slunjska krajiška pukovnija
150 Mato Sladović otočka krajiška pukovnija
151 Samojlo Kosanović otočka krajiška pukovnija
152 Marko Stojanović otočka krajiška pukovnija
153 Marko Božićković otočka krajiška pukovnija
154 Adam Gašparović ogulinska krajiška pukovnija
155 Petar Vrdoljak ogulinska krajiška pukovnija
156 Jovo Terboević ogulinska krajiška pukovnija
157 Vaso Maravić ogulinska krajiška pukovnija
158 Petar Vukelić lička krajiška pukovnija
159 Sime Berkić lička krajiška pukovnija
160 Ivan Omčikus lička krajiška pukovnija
161 Ilija Guteša lička krajiška pukovnija
162 Sime Radojčić đurđevačka krajiška pukovnija
163 Miho Plemenčić đurđevačka krajiška pukovnija
164 Slavoljub Bosanac đurđevačka krajiška pukovnija
165 Stjepan Petras đurđevačka krajiška pukovnija
166 Dionisije Despinić križevačka krajiška pukovnija
167 Dragutin Rebrača križevačka krajiška pukovnija
168 Ivan Bogdan križevačka krajiška pukovnija
169 Franje Pečar križevačka krajiška pukovnija
170 Simun Galić brodska krajiška pukovnija
171 Mate Babić brodska krajiška pukovnija
172 Mate Perić brodska krajiška pukovnija
173 Franjo Stojanović brodska krajiška pukovnija
174 Pavo Jovanović gradiška krajiška pukovnija
175 Lazar Ferić gradiška krajiška pukovnija
176 Ilija Obradović gradiška krajiška pukovnija
177 Stipe Ivanišević gradiška krajiška pukovnija
178 Ljudevit Slamnik Karlobag sl. vojni gradovi i općine
179 Josip Torbica Glina sl. vojni gradovi i općine
180 Gjorgje Vujatović Petrinja sl. vojni gradovi i općine
181 Ante Jakić Kostajnica sl. vojni gradovi i općine Izabran i kao zastupnik za Bribir.
182 Josip Murgić Otočac sl. vojni gradovi i općine
183 Josip Stipetić Ogulin sl. vojni gradovi i općine
184 Petar Luger Gospić sl. vojni gradovi i općine
185 Dimitrije Knežević Bjelovar sl. vojni gradovi i općine
186 Nikola Kajganović Ivanić sl. vojni gradovi i općine
187 Jovan Popović Brod sl. vojni gradovi i općine
188 Andrija Berlić Brod sl. vojni gradovi i općine
189 Petar Georgiević Vinkovci sl. vojni gradovi i općine
190 Josip Štengel Vinkovci sl. vojni gradovi i općine
191 Josip Švarc Nova Gradiška sl. vojni gradovi i općine
192 Antun Antonović Nova Gradiška sl. vojni gradovi i općine
193 Matija Mesić Izabran na mjesto zastupnika koji je ili se odrekao zastupništva ili je bio izabran na dva mjesta.
194 Jaćim Pavletić Izabran na mjesto zastupnika koji je ili se odrekao zastupništva ili je bio izabran na dva mjesta.
195 Vjekoslav Švaicer Izabran na mjesto zastupnika koji je ili se odrekao zastupništva ili je bio izabran na dva mjesta.
196 Jerej Georgij Nikolić Izabran na mjesto zastupnika koji je ili se odrekao zastupništva ili je bio izabran na dva mjesta.
197 Janko Pavlešić Izabran na mjesto zastupnika koji je ili se odrekao zastupništva ili je bio izabran na dva mjesta.
198 Anatolie Joanović Izabran na mjesto zastupnika koji je ili se odrekao zastupništva ili je bio izabran na dva mjesta.
199 Tošo Gjorgjević Izabran na mjesto zastupnika koji je ili se odrekao zastupništva ili je bio izabran na dva mjesta.
200 Marko Slavnić Izabran na mjesto zastupnika koji je ili se odrekao zastupništva ili je bio izabran na dva mjesta.
201 Adam Sukić Izabran na mjesto zastupnika koji je ili se odrekao zastupništva ili je bio izabran na dva mjesta.
202 Nikola Taler Izabran na mjesto zastupnika koji je ili se odrekao zastupništva ili je bio izabran na dva mjesta.
203 Pavo Draganec Izabran na mjesto zastupnika koji je ili se odrekao zastupništva ili je bio izabran na dva mjesta.


Literatura

[uredi | uredi kôd]