Ličko-senjska županija

Izvor: Wikipedija
Ovo je glavno značenje pojma Ličko-senjska županija. Za povijesnu županiju pogledajte Ličko-krbavska županija.
Ličko-senjska županija
Zastava Grb
Zastava Grb
Karta
Dubrovačko-neretvanska županijaSplitsko-dalmatinska županijaŠibensko-kninska županijaZadarska županijaIstarska županijaPrimorsko-goranska županijaLičko-senjska županijaKarlovačka županijaZagrebačka županijaZagrebKrapinsko-zagorska županijaVaraždinska županijaMeđimurjeKoprivničko-križevačka županijaSisačko-moslavačka županijaBjelovarsko-bilogorska županijaPožeško-slavonska županijaBrodsko-posavska županijaVirovitičko-podravska županijaOsječko-baranjska županijaVukovarsko-srijemska županijaItalijaItalijaAustrijaSlovenijaMađarskaSrbijaCrna GoraBosna i Hercegovina
Opći podaci
Država Hrvatska
Sjedište županije Gospić
Površina 5353 km2
Broj stanovnika (2021.) 42.748 stanovnika
Gustoća stanovništva 7,99 stan./km2
Broj gradova 4
Broj općina 8
Broj naselja 255
ISO 3166-2:HR HR-09
Pozivni broj +385 (0)53
Župan Ernest Petry
Službene stranice http://www.licko-senjska.hr/
Portal Hrvatske

Ličko-senjska županija najveća je hrvatska županija, koja se prostire na 5 350 50 km² i obuhvaća 9,46 % teritorija Republike Hrvatske. Administrativno sjedište i najveći grad županije je Gospić. Prema popisu stanovništva iz 2021. u Ličko-senjskoj županiji živi 42.748 stanovnika.

Zemljopis[uredi | uredi kôd]

Uz velebitsko zaleđe koje zauzima 80 % prostora, županiju čini njegovo senjsko i karlobaško priobalje sa 17,65 % ukupne županijske površine, te sjeverozapdni dio otoka Paga s 1,74 % županijskog teritorija. Županiji pripada i dio teritorijalnog mora površine 596,63 km² ili 1,9 % hrvatskog morskog akvatorija. U dužini od 100,16 km županija graniči s Republikom Bosnom i Hercegovinom što predstavlja 4,9 % državne kopnene granice.

Reljef[uredi | uredi kôd]

Ličko-senjska županija gotovo se svojom cijelom površinom nalazi u gorskoj Hrvatskoj, u reljefno najvišem i najraščlanjnenijem dijelu Hrvatske. To je gorski prostor Dinarida.

U geološkom sastavu prevladavaju karbonatne naslage (vapnenci, dolomiti, breče) mezojoske starosti i paleogenske breče. Uz dna zavala, polja u kršu, vežu se naslage kvartarne starosti riječnog, padinskog i ledenjačkog podrijetla.

Klima[uredi | uredi kôd]

Kontinentalni dio – klima oštra s relativno kratkim vegetacijskim periodom. Srednja siječanska temperatura naglo opada od morske obale prema grebenu Velebita i predgorju Velike Kapele, tako da su izoterme od –2 °C do –5 °C. Dio zaravni i polja ima srednju siječansku temperaturu od oko –2 °C, a planine od –4 °C do –5 °C. 5 mjeseci godišnje minimalna temperatura se spušta ispod 0 °C. Snježni pokrivač bude visok do 3 m, a zadržava se oko 4 mjeseca. U srpnju u zaravnima srednja temperatura je 18 °C, a opada s povišenjem reljefa, tako da najviši planinski dijelovi imaju temperaturu od 12 °C – 14 °C. Godišnja amplituda temperatura iznosi malo više od 19 °C u višem dijelu, a u nižem više od 20 °C. U Gospiću srednja temperatura u siječnju iznosi –1,9 °C. Apsolutne maksimalne temperature najviše su u dnu polja u kršu i u dolinama, one mogu biti vrlo visoke – do 35 °C.

Otoci[uredi | uredi kôd]

Pag

 • površina 284,56 km2
 • najviši vrh Sv. Vid 349 m
 • dug 59 km
 • širok 9,5 km
 • submediteranska klima
 • temperatura u siječnju oko 6 °C, a u srpnju 24 °C
 • godišnja količina oborina 900 – 1000 mm.

Najviši planinski vrhovi[uredi | uredi kôd]

Rijeke i jezera[uredi | uredi kôd]

Vode na području Ličko-senjske županije pripadaju jadranskom i crnomorskom slivu.

Jadranskom slivu pripada prirodni tok rijeke Like koji je bio dug 78 km, po čemu je, poslije Trebišnjice, bila najdulja ponornica u Europi i čije porječje obuhvaća 1570 km2. Lika izvire u podnožju Velebita u južnom dijelu Ličkog polja na 596 m nadmorske visine, a njen prirodni tok završavao je u Lipovom polju. Izgradnjom brane Selište voda rijeke Like skrenuta je kroz tunel dug 10,5 km u rijeku Gacku gdje se onda vode do Hidroelektrane Senj.

Rijeka Gacka (61 km) koja izvire u jugoistočnom dijelu Gackog polja na 457 m nadmorske visine i čije porječje obuhvaća između 400 i 600 km2 najvećim se dijelom prihranjuje podzemnim putem. Glavnina vode dolazi iz izvorišnog dijela kojeg čine: Veliko i Malo Tonkovića vrilo, Klanac i Majerovo vrilo. U mjestu Vivoze rijeka Gacka račva se na južni krak koji vodi do čvorišta Šumećica, te na sjeverni krak koji prolazi kroz Otočac.

Vodni tokovi jugoistočnog dijela Ličko-senjske županije (općina Lovinac) pripadaju također Jadranskom slivu.

Obesnica, Kruščica (3,9 km2) i Holjevac u prirodnim su uvjetima ponornice koje ispod Velebita napjaju vrulje i izvore u podvelebitskom kanalu i u njegovu priobalju. Izgradnjom akumulacija Opsenica i Štikada međusobno su povezane kanalom i dovedene u akumulaciju Štikada. Vode Ričice ponornim sustavom ispod Velebita jednim dijelom završavaju u rijeci Zrmanji ili napajaju izvore u njenoj neposrednoj blizini, dok se drugim dijelom putem hidroenergetskog sustava RHE Velebit direktno upuštaju u rijeku Zrimanju.

Crnomorskom slivu pripada čitavi krbavski prostor, gornjokotarska dolina s Plitvičkim jezerima (2,0 km²), te ličko Pounje. Rijeka Una desni je pritok rijeke Save dug 207 km. Izvire na sjeveroistočnoj strani Stražbenice. S područja ličkog Pounja nema značajnih pritoka.

Rijeka Krbava je ponornica duga 20 km. Izvire u jugoistočnom dijelu Krbavskog polja u blizini sela Visuć, teče prema sjeverozapadu i ponire uz rub središnjeg dileja polja, a ljeti često presuši.

Krbavica je rijeka ponornica u krbavskom polju duga 13,5 km. Izvire iz Dragaševa vrela na sjeverozapadnom rubu polja, teče prema jugoistoku i ponire u ponoru Vidrovcu južno od sela Debelo Brdo.

Korana je duga 134,2 km i izvire iz Plitvičkih jezera. Kroz Ličko-senjsku županiju teče od mjesta Rastovača do mjesta Sadilovca u općini Plitvička Jezera.[1]

Novčica je duga 29 km, ima površinu porječja od 164,8 km2 i izvire na istočnim padinama Velebita na 1286 m nadmorske visine.


Stanovništvo[uredi | uredi kôd]

Dobno-spolna piramida Ličko-senjske županije prema popisu stanovništva iz 2011.

Prema popisu iz 2021. u Ličko-senjskoj županiji živi 42.748 stanovnika. Ličko-senjska županija je najmanje naseljena županija u državi, gustoća naseljenosti je 2021. bila 7,99 stanovnika po km2. Broj stanovnika županije u stalnom je padu zbog velike prosječne starosti stanovništva te iseljavanja mladih.

Ličko-senjska županija: Kretanje broja stanovnika od 1857. do 2021.
broj stanovnika
155467
165692
155382
170084
186871
182392
177055
172735
130855
125677
118329
106433
90836
85135
53677
50927
42748
1857.1869.1880.1890.1900.1910.1921.1931.1948.1953.1961.1971.1981.1991.2001.2011.2021.
Godina Stanovništvo ±%
1857. 155 467
1869. 165 692 +6,6 %
1880. 155 382 −6,2 %
1890. 170 084 +9,5 %
1900. 186 871 +9,9 %
1910. 182 392 −2,4 %
1921. 177 055 −2,9 %
1931. 172 735 −2,4 %
1948. 130 855 −24,2 %
1953. 125 677 −4,0 %
1961. 118 329 −5,8 %
1971. 106 433 −10,1 %
1981. 90 836 −14,7 %
1991. 85 135 −6,3 %
2001. 53 677 −37,0 %
2011. 50 927 −5,1 %
2021. 42 748 −16,06 %

Infrastruktura[uredi | uredi kôd]

Cestovni promet[uredi | uredi kôd]

Svoj središnji prometni značaj u Republici Hrvatskoj Ličko-senjska županija ostvaruje mrežom razvrstanih javnih cesta u ukupnoj dužini od 1.927,68 km. Na državne ceste otpada 600 km, na županijske 525 km i na lokalne 802 km. Među državnim cestama od posebnog je značaja cesta D1 koja spaja Zagreb sa Splitom i tako predstavlja najvažniju poveznicu sjevera i juga Hrvatske koja poseban značaj zadobiva u turističkoj sezoni. Osim nje, značajne su i državne ceste D8 Jadranska magistrala, D23, D25, D50, D218.

Udio cestovne mreže Ličko-senjske županije u cestovnoj mreži Hrvatske iznosi 6,4 %. Njima na temelju zakonskih odredbi upravljaju Hrvatske autoceste na dionicama autoceste, Hrvatske ceste d.o.o. mrežom županijskih cesta, a održavanje cesta obavlja poduzeće Lika ceste.

Gradnjom autoceste Zagreb – Split kroz Ličko-senjsku županiju županija je ojačala svoj središnji prometni značaj u Hrvatkoj i dobila dodatnu mogućnost gospodarskog razvitka.

Željeznički promet[uredi | uredi kôd]

U Ličko-senjskoj županiji željeznički promet ima dugu tradiciju. Osnovu željezničkog prometa čini magistralna pomoćna željeznička pruga Ogulin – Knin – Split, poznata Lička pruga izgrađena 1925. koja prolazi područjem Ličko-senjske županije u duljini od 107 km. Osamostaljenjem Republike Hrvatske Lička pruga postala je strategijska odrednica razvoja željezničkog prometa države. Novim ustrojem dražve bio je privremeno napušten unski koridor kao veza sjevera i juga, pa je sveukupni željeznički promet na tom pravcu preuzela Lička pruga. Kako je ova željeznička pruga građena sa skromnim horizontalnim i vertikalnim elementima trase i maksimalne brzine od 70 km/h, tako putovanje na relaciji Zagreb – Gospić traje preko 4 sata.

Stanje objekata na trasi pruge su nezadovoljavajuće. Ratom uništeni i devastirani kolodvorski, stanični i pružni objekti samo su manjim dijelom sanirani. Gotovo su u potpunosti uništene kolodvorske zgrade u Gospiću, a u drugim mjestima minimalno su osposobljene za funkciju.

Pomorski promet[uredi | uredi kôd]

Tradicija pomorskog prometa vezana je uz nekadašnji značaj luka Karlobaga i Senja. Izgradnjom kvalitetnije infrastrukture i povezivanje luke Rijeka s ostatkom Europe, ove su luke izgubile veće prometno značenje.

Zračni promet[uredi | uredi kôd]

Na području županije dvije su zračne luke – Udbina i Otočac, koje su korištene za vojne i športske potrebe, kao i dio zračne luke Željava, koja se nalazi uz državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom.

Zračna luka Udbina smještena je na rubu Krbavskog polja. Udaljena je od Gospića oko 60 km, a od Plitvičkih jezera nešto manje od 50 km. Uzletno-sletna staza omogućuje polijetanje zrakoplova od 27 t ukupne nosivosti, duljine 28 m i raspona krila 36 m. Zračna se luka može koristiti samo danju.

Zračna luka Otočac nalazi se 4 km jugoistočno od Otočca, na nadmorskoj visini od 463 m s uzletno-sletnom travnatom (stabiliziranom) stazom. Namijenjena je za promet športsko-turističkih zrakoplova, za aviotaksije, jedrilice i rekreaciju.

Zračna luka Željava korištena je ranje isključivo u vojne svrhe. Do rješenja granične linije s Bosnom i Hercegovinom neizvjesna je njezina namjena i korištenje, jer je jedan dio poletnih staza na teritoriju susjedne države.[1]

Religija[uredi | uredi kôd]

Županija obuhvaća najveći dio teritorija Gospićko-senjske biskupije, kojoj je na čelu biskup Zdenko Križić sa sjedište u gospićkoj katedrali. U Krasnu se nalazi Svetište Majke Božje od Krasna.

Povijest[uredi | uredi kôd]

Za povijesti Like, pogledajte Povijest Like.

Usprkos ratnom okruženju Hrvatska je 1992. ustrojila novi upravno-administrativni sustav s 20 županija i Gradom Zagrebom. Tad je osnovana i Županija ličko-senjska koja je imala 3.747,65 km² i 71.215 stanovnika. Uz četiri grada, Gospić, Otočac, Pag i Senj u njenom je sastavu bilo pet općina, Brinje, Karlobag, Novalja, Perušić i Vrhovine. Nakon provedenih izbora u veljači 1993. prvu skupštinu Ličko-senjske županije činile su HDZ s 15 osvojenih mjesta, HSS s 2 mjesta i HSLS s 3 osvojena mjesta.

Završetkom domovinskog rata prišlo se novoj upravno-administrativnoj podjeli Republike Hrvatske pa je tako 1997. proglašen novi zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj prema kojem Ličko-senjska županija s površinom od 3.350,50 km² postaje najvećom županijom u Hrvatskoj. U njenom sastavu nalaze se od tada četiri grada: Gospić, Otočac, Senj i Novalja u te osam općina, Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina i Vrhovine.[1]

Gospodarstvo[uredi | uredi kôd]

Statistika (2014.)[uredi | uredi kôd]

Broj obrtnika:  1127

Broj zaposlenih u pravnim osobama:  10 378

Stopa nezaposlenosti: 21,3 % (3.794 osoba)

Udio Županije u broju zaposlenih RH: 0,5 % (FINA)

Udio Županije u broju poduzetnika RH: 0,7 % (FINA)

Uvoz/Izvoz Broj izvoznika Ličko-senjske županije u 2014. godini porastao je za 36,2 % (ukupno 64), odnosno 17 izvoznika više no što ih je bilo u 2013. godini. Rezultat izvoza od 291,3 milijuna kuna u 2014. godini predstavlja povećanje za 84,1 %, s obzirom na prethodno razdoblje. Uvoz bilježi smanjenje od 32,7 % (49,9 milijuna kuna u 2014. godini). U ukupno ostvarenom izvozu Ličko-senjske županije najveći je udio poduzetnika grada Senja 37,8 % (109,9 milijuna kuna). Slijede ih poduzetnici grada Gospića (75,0 milijuna kuna) te općine Udbina (44,4 milijuna kuna).

Broj zaposlenih u pravnim osobama u Ličko-senjskoj županiji u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu povećan je za 1,2 % dok je u istom razdoblju na nivou Republike Hrvatske broj zaposlenih u pravnim osobama smanjen za 1,2 %. Porast broja zaposlenih u pravnim osobama u Županiji zabilježen je u djelatnostima poljoprivrede, prerađivačke industrije, prijevoza, ugostiteljstva, trgovine i drugim.

Djelatnosti[uredi | uredi kôd]

Poljoprivreda[uredi | uredi kôd]

Poljoprivredne površine: 2357,4 km² (8,5 % u Hrvatskoj)

Obradive površine: 795,5 km²

Oranice i vrtovi: 242 km²

Livade: 539 km2

Voćnjaci i vinogradi: 14,6 km²

Pašnjaci: 1561,9 km²

Šumarstvo[uredi | uredi kôd]

Šume i šumsko zemljište: 3068 km²

Udio drvne industrije u izvozu Županije: 43,72 %

Broj registriranih gospodarskih subjekata: 38

Godišnja proizvodnja pilanskih trupaca u Županiji: ca 180 000 m³

Turizam[uredi | uredi kôd]

Broj postelja 2012: 33 831 (3,3 % RH)

Broj dolazaka turista: 493 164 (3,9 % RH)

Broj ostvarenih noćenja: 1 949 651 (3,0 % RH[2]

Industrija[uredi | uredi kôd]

Industrija Ličko-senjske županije pretežno se temeljila na preradi sirovinske osnovne agrarno-stočarske i šumarske proizvodnje. Uz njih je, u cilju brže industrijalizacije, 50-tih godina uvedena i metaloprerađivačka, a 70-tih pogoni kemijske industrije. Postojeći industrijski kapaciteti županije uglavnom ne rade i kroz stečajne postupke pokušavaju se iznaći mogućnosti prenamjene, modernizacije i revitalizacije.[1]

Kultura[uredi | uredi kôd]

Kulturnu djelatnost organiziraju Otvoreno pučko učilište Dr. A. Starčević u Gospiću, Gacko otvoreno pučko učilište u Otočcu, Dom kulture Milutin Cihlar Nehajev u Senju, Muzej Like u Gospiću, koji čuva najveću i najpotpuniju etnološku zbirku u županiji i skrbi o spomeničkoj baštini Like, Državni arhiv u Gospiću, Arheološki i Gradski muzej u Novalji, gradkse knjižnice u Gospiću (s matičnom županijskom knjižnicom), Otočcu i Senju, i općinske narodne knjižnice u Korenici, Udbini, i Brinju. Osebujnu pojavu u kulturnoj infrastrukturi ove županije predstavlja grad Senj kao svojevrsni grad-muzej sa Sakralnom baštinom i Gradskim muzemoj u Senju. Na području županije djeluje 15 kulturno-umjetničkih društava koja njeguju nacionalnu i regionalnu tradiciju. Kulturno bogatstvo Ličko-senjske županije predstavljaju udruge i podružnice Matice hrvatske u Gospiću (s podružnicom u Karlobagu, Perušiću, Korenici i Udbini), Otočcu, Senju i Novalji.[1]

Na području Perušića djeluje HKUD Perušić.[3]

Administrativna podjela[uredi | uredi kôd]

Županija je podijeljena na 4 grada i 8 općina.

Ličko-senjska županija na zemljovidu Ličko-senjske županije
Gospić
Gospić
Novalja
Novalja
Otočac
Otočac
Senj
Senj
Brinje
Brinje
Donji Lapac
Donji Lapac
Karlobag
Karlobag
Lovinac
Lovinac
Perušić
Perušić
Plitvička jezera
Plitvička jezera
Udbina
Udbina
Vrhovine
Vrhovine
Razmještaj gradskih () i općinskih središta () na zemljovidu Ličko-senjske županije
Gradovi Općine

Županijska uprava[uredi | uredi kôd]

Županijska skuptšina Ličko-Senjske županije
Županijska skuptšina Ličko-Senjske županije.[4]

Sjedište županije je u Gospiću, a Statutom Županije uređeno je njeno ustrojstvo, djelokrug i način rada. Tijela Županije su Županijska skupština kao predstavničko tijelo područne (regionalne) samouprave koja ima 45 članova, od kojih je jedan predsjednik i dva potpredsjednika, Županijsko poglavarstvo i Župan kao izvršna tijela. Županijsko poglavarstvo čine župan i dva zamjenika te deset članova. Za obavljavanje upravnih i i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga županije ustrojeni su upravni odjeli i službe. U Ličko-senjskoj županiji ustrojena su sljedeća upravna tijela: Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni odjel za društvene djelatnostii, Tajništvo, Kabinet župana i Zavod za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša.

Poslove državne uprave, koje je do izmjena zakona o sustavu državne uprave 2001. obavljala Županija, od srpnja 2001. obavlja Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji sa sjedištem u Gospiću. Na čelu Ureda nalazi se predstojnik državne uprave. Unutarnjim ustrojstvom utvrđene su sljedeće ustrojstvene jedinice: Služba za zajedničke poslove, Služba za gospodarstvo, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Služba za društvene djelatnosti i Služba za opću upravu. Ured je osnovao i ispostave u Otočcu, Senju, Novalji i Korenici.[1]

Stranke Zastupnici
HDZ, HSS, HBS, HSU 10
LiPO 9
HSP 5
PH 1
SDP 1
SDSS 1

Znamenitosti[uredi | uredi kôd]

U Ličko-senjskoj županiji u mjestu Smiljan se nalazi rodna kuća Nikole Tesle s muzejom i edukacijskim centrom.

Pećinski park Grabovača

Nacionalni parkovi[uredi | uredi kôd]

Parkovi prirode[uredi | uredi kôd]

Strogi rezervati[uredi | uredi kôd]

Geomorfološki oblici[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]

Literatura[uredi | uredi kôd]

Izvor[uredi | uredi kôd]

 1. a b c d e f Ivica Mataija. Ličko-senjska županija nekad i sad. Državni arhiv u Gospiću. Gospić. ISBN 953-7034-04-6
 2. Gospodarstvo. Ličko-senjska županija. Pristupljeno 16. travnja 2020.
 3. www.hkud-perusic.hr. Inačica izvorne stranice arhivirana 17. rujna 2017. Pristupljeno 10. kolovoza 2021. journal zahtijeva |journal= (pomoć)
 4. Marijan Kustić predsjednik županijske Skupštine. Lika online. Pristupljeno 17. lipnja 2021.
Portal Hrvatske – Pristup člancima s tematikom o Hrvatskoj.