Smola

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search
Kap smole
Protium Sp.”

Smola je ovisno o temperaturi i starosti, manje ili više tekuća tvar ili proizvod, koji se sastoji od različitih kemijskih tvari. Smole se koriste primjerice za proizvodnju boja, sapuna, ili terpentina.

Smolu proizvode neke biljke, a posebice crnogorička stabla. Koristi se primjerice za proizvodnju ljepila, tamjana i parfema.

U industrijskom sektoru se uglavnom koriste umjetno proizvedene smole.