Suradnik:Zeljko/TribalNet

  Izvor: Wikipedija

  Privremena klasifikacija američkih Indijanaca i njihovih jezika

  Klasifikacija plemena američkih Indijanaca: Aconipa-Caraja
  Klasifikacija plemena američkih Indijanaca: Carib-Lutuami
  Klasifikacija plemena američkih Indijanaca: Machacali-Salinan
  Klasifikacija plemena američkih Indijanaca: Salish-Zuñi

  Plemena i jezici navedeni su pod njihovim jezičnim porodicama kako su ih klasificirali lingvisti od vremena Chamberlaina i Powella pa do danas. Ova klasifikacija nije konačna i podložna je izmjenama. U gotovo svim slučajevima jezik nosi ime plemena koji njime govori, i navedene su sve poznate najuže etno-lingvističke skupine, koje se vode kao sastavni dijelovi širih jezičnih i Velikih jezičnih porodicama (family, stock i phylum). Masno otisnutim slovima navedene su jezične skupine ili porodice za koje je sigurno ( ili se to barem danas tako smatra) da su njihovi pravi članovi u užem smislu, a koje se inače dalje vode kao dijelovi nekih većih porodica, to su: Macro-Algonquian, Macro-Chibchan, Macro-Siouan, Macro-Panoan, Macro-Tucanoan, Oto-Manguean, Penutian, i druge. Srodstvo članova Velikih porodica veoma je upitno, i općenito među takvim Velikim porodicama postoji golema razlika u jeziku, kulturi i samom tjelesnom izgledu domorodaca. Jezično se srodstvo dovodi često u vezu tek po nekim sitnim indicijama kojim ih se nastoji poštopoto svrstati u veće cjeline. Ovo se osobito odnosi na malena izolirana i neklasificirana plemena, od kojih su neke grupe i nestale, pa ih se ponekad jednostavno 'zaboravlja' i spomenuti (grupa Aconipa, Gorgotoqui, etc). –Jezična srodnost ne mora obavezno značiti da je neka skupina etnički srodna drugoj, jer je znalo dolaziti do jezičnih asimilacija. Noviji primjer su Mawayana Indijanci iz brazilske države Para, koje je etnički i lingvistički pripadalo porodici Arawak Indijanaca. Kako ne bi potpuno nestali Mawayani su se pridružiti nešto jačem plemenu Wai-Wai, članovima roda Cariban, koji su također imali problema sa natalitetom, i koji su od karipskih Wai-Waija preuzeli njihov karipski jezik. Mawayane koje poznaje Nicholas Guppy i za koje je znao da su Arawaki, danas lingvisti vode pod karipsku jezičnu porodicu, ali etnički Mawayani su pripadnici arawačke etničke porodice. Isto je i sa slučajem Carib Indijanaca koji se vode kao članovi jezične porodice Arawakan, a ostala Cariban plemena koja i dobiva ime po njima, pod porodicu Cariban.

  Aconipan[uredi | uredi kôd]

  Ekvador, Peru.

  Adaizan[uredi | uredi kôd]

  SAD (Louisiana). Izolirani.

  Alacalufan[uredi | uredi kôd]

  Chile. → Andean

  Algonquian[uredi | uredi kôd]

  Kanada; SAD; Meksiko. Velika porodica Macro-Algonquian

  Amuzgoan[uredi | uredi kôd]

  Meksiko →Velika porodica Oto-Manguean.

  Andoquean[uredi | uredi kôd]

  Kolumbija. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban.

  • Andoke:
   • Andoke del Norte,
   • Andoke del Sur
    • Araracuara.

  Apolistan[uredi | uredi kôd]

  Bolivija. → Equatorial, → Macro-Arawakan

  Arauan[uredi | uredi kôd]

  Brazil. → Equatorial, → Macro-Arawakan

  Araucanian[uredi | uredi kôd]

  Čile, Argentina. → Phylum Andean-Equatorial, → Velika porodica Andean

  Arawakan[uredi | uredi kôd]

  Brazil; Venezuela; Kolumbija; Bolivija. → Equatorial, → Macro-Arawakan

  Arawakan s rezervom (Sjeverna Amerika). -(*prema današnjim potomcima plemena Tequesta i Timucua, plemena označena (*) porijeklom su od Taino-Arawaka).

  Arawakan s rezervom (Južna Amerika)

  Velika porodica Arawakan, Neklasificirani

  Arda[uredi | uredi kôd]

  Atacamenan[uredi | uredi kôd]

  Čile. Izolirami, klasificirani i u Ataguitan i u →Veliku porodicu Macro-Chibchan (?)

  Atalán (Tallanes)[uredi | uredi kôd]

  Ekvador, Peru. → Andean

  Caraque

  Athapaskan[uredi | uredi kôd]

  Kanada, Sjedinjene Države, Meksiko. Velika porodica Na-Déné

  Ostale bande: Alacranes

  Attacapan[uredi | uredi kôd]

  SAD, Louisiana, Texas. →Velika porodica Macro-Algonquian

  Auaké (Arutani)[uredi | uredi kôd]

  Venezuela. → Macro-Tucanoan, → Arutani-Sape

  Auishiri[uredi | uredi kôd]

  Peru

  Aymaran[uredi | uredi kôd]

  Bolivija, Peru. → Andean, →Quechumaran

  • Aymaraes (Aymara), Peru.
  • Cabana-Condes, Peru.
  • Canas, departman Cuzco, Río Tinta, Río Ayaviri, Peru. Kečuanizirani.
  • Canchis, Valle del Vilcanota, Cuzco, Peru. Nestali.
  • Canta, Peru.
  • Cara-caras, Bolivija.
  • Carangas, Bolivija. Oruro, río Desaguadero i Lago Coipasa;
  • Carumas, Peru
  • Charcas, Bolivija, provincija Oruro,
  • Chichas, Bolivija.
  • Chumbivilcas, Peru, departman Cuzco.
  • Colla, Peru, Bolivija. Río Ramis, Cuzco, kečuanizirani.
  • Collaguas, Peru, río Colea, departman Arequipa.
  • Condes, Peru.
  • Cotabambas, Peru.
  • Lipes, Bolivija.
  • Lucanas, Peru.
  • Lupacas, Peru. lupaca, Lago Titicaca,
  • Pacajes, Bolivija.
  • Parinacochas, Peru.
  • Quilacas-Asanaques (Quillaca), Bolivija. Oruro i Poopó.
  • Soras, Bolivija.
  • Ubinas, Peru, río Tambo, departman Arequipa.
  • Umasuya (Omasuyo), Bolivija, provincija La Paz,
  • Yanahuaras, Peru.
  • Yauyos, Peru.
  • Jaqi, Lima, Peru. Govore jezikom jaqaru.
  • Kawki (Cauqui), Lima, Peru

  Aymore (Botocudo)[uredi | uredi kôd]

  Brazil, Espirito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.ž

  Baenan[uredi | uredi kôd]

  Brazil

  Barbacoan (Barbacoan-Paezan[uredi | uredi kôd]

  Kolumbija; Ekvador. →Velika porodica Macro-Chibchan.

  Beothukan[uredi | uredi kôd]

  Kanada. Izolirani.

  Boran[uredi | uredi kôd]

  Kolumbija. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban, porodica Bora-Huitotoan

  Bororoan[uredi | uredi kôd]

  Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

  Caddoan[uredi | uredi kôd]

  SAD. →Velika porodica Macro-Siouan

  Cahuapanan[uredi | uredi kôd]

  Peru. →Velika porodica Andean

  Jeberoan

  Caingangan[uredi | uredi kôd]

  Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge, porodica Ge-Caingangan

  Calianan (Sape)[uredi | uredi kôd]

  Venezuela. → Macro-Tucanoan, → Arutani-Sape

  Camacanian[uredi | uredi kôd]

  Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

  Canichanan[uredi | uredi kôd]

  Bolivija. → Macro-Tucanoan.

  Capixana (Canoe)[uredi | uredi kôd]

  Brazil

  • Capixana (Kanoê, Kanoé, Kapixaná), Rondonia.

  Carajan[uredi | uredi kôd]

  Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

  • Carajá (Karajá), Mato Grosso, Tocantins, Para, Minas Gerais. Danas uglavnom na otoku Bananal.
  • Javahé (Javaé), Tocantins.
  • Xambioá (Chambioa, Karajá do Norte), Tocantins.

  Cariban[uredi | uredi kôd]

  Antili; Južna Amerika. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban.

  Caririan[uredi | uredi kôd]

  Brazil. →Equatorial.

  Catacaoan[uredi | uredi kôd]

  Peru. → Andean

  Catembri[uredi | uredi kôd]

  Brazil.

  Catuquinean[uredi | uredi kôd]

  Brazil, po državama Amazonas i Acre. → Macro-Tucanoan

  • Amena-Diapá (Amenadiapa, Amena-dyapá, Amena-Dy). Amazonas i Acre, Brazil.
  • Ben-Diapá (Bendiapa, Bendiapá, Bendyapá), Amazonas, Brazil.
  • Burué, Amazonas, Rondônia, Brazil.
  • Kadiú-Diapá (Cadiudiapa, Kadyu-Dy, Kadyu-dyapá), Amazonas, Brazil.
  • Kadekili-Diapá (Caduquilidiapa, Kadekili-dyapá), Amazonas, Brazil
  • Canadiapa,
  • Kanamari (Canamari, Canamary; Wiri-diapá ?), Amazonas, na rijekama Jurua, Jutai, Itaquai.
  • Katawishi (Catauichi, Katawixi), Amazonas, Brazil.
  • Katukina do Jutaí (Catuquina) Acre, Brazil.
  • Kutiá-diapá (Cutiadiapa, Kutía-dyapá, Kutiádiapá), Amazonas, Brazil. Ogranak Katukina.
  • Hon-Diapá (Hondiapa, Hon-dyapá, Hon-Dy), Amazonas, Brazil
  • Marö-Diapá (Marodiapa, Marö-Dyapa), Amazonas, Brazil
  • Parawa (Paraua), Amazonas, Brazil
  • Pidadiapa (Pidá-diapá, Pidá-Djapá, Pidá-Düapá), Katukina vlastiti.
  • Tawarí, Tauaré, Tauare),Amazonas, Acre, Brazil.
  • Wadyo-parani-dyapá (Uadioparanindiapa, Uadyo-Paranin-dyapá), Amazonas, Brazil
  • Wiri-Diapá (Uiridiapa, Wiri-Dy), Greenberg i Mcquown ih razlikuju od grupe Kanamari, možda su identični.
  • Ururu-dyapá (Ururudiapa, Ururu-Dy, Ururu-Düapa), Amazonas, Brazil.

  Cayuvava[uredi | uredi kôd]

  Bolivija. → Equatorial

  Chamicura[uredi | uredi kôd]

  Peru

  Chapacuran[uredi | uredi kôd]

  Bolivija; Brazil. → Equatorial, → Macro-Arawakan

  Charruan[uredi | uredi kôd]

  Urugvaj. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan.

  Chibchan[uredi | uredi kôd]

  Kolumbija; Ekvador; Panama. →Vewlika porodica Macro-Chibchan

  Chimakuan[uredi | uredi kôd]

  SAD, Washington.

  Chimarikan[uredi | uredi kôd]

  SAD, California. →Velika porodica Hokan

  Chimmesyan[uredi | uredi kôd]

  Kanada, British Columbia; SAD, Alaska. →Velika porodica Penutian

  Chinantecan[uredi | uredi kôd]

  Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

  Chinookan[uredi | uredi kôd]

  SAD, Oregon, Washington. →Velika porodica Penutian

  Chiquitoan[uredi | uredi kôd]

  Bolivija. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

  Chirianan (Yanomami)[uredi | uredi kôd]

  Venezuela, Brazil. →Velika porodica Macro-Chibchan

  Chirino (Cherino)[uredi | uredi kôd]

  Ekvador

  Chitimachan[uredi | uredi kôd]

  SAD, Louisiana. →Velika porodica Macro-Algonquian

  Chocoan[uredi | uredi kôd]

  Kolumbija, Panama. Ova plemena često se uključuju u Veliku porodicu Cariban, ili u →Veliku porodicu Macro-Chibchan (?)

  Cholonan[uredi | uredi kôd]

  Peru. → Andean

  Chon[uredi | uredi kôd]

  Argentina. → Andean

  Chumashan[uredi | uredi kôd]

  SAD, California. →Velika porodica Hokan

  Coahuiltecan[uredi | uredi kôd]

  Meksiko, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo Leon; SAD, Texas. →Velika porodica Hokan

  Aguastaya. Alasapa. Andacamino. Annas. Apayxam. Aranama (vidi gore). Asan. Atajal. Atastagonies. Borrados. Cabia. Cacafes. Cachopostales. Camai. Cantunas. Casas Chiquitas. Casastles. Chaguantapam. Chagustapa. Chapamaco. Chemoco. Choyapin (možda Tonkawan). Chuapas. Cimataguo. Cluetau. Cocomeioje. Cupdan. Escaba. Espopolames. Gabilan. Geies. Guanipas. Gueiquesales. Guerjuatida. Guisoles. Haeser. Hapes. Harames. Heniocane. Hiabu. Hihames. Huacacasa. Huanes. Hume. Juamaca. Jueinzum. Juncatas. Junced. Macapao. Macocoma. Mallopeme. Mamuqui. Manam. Manico. Manos Colorados. Manos de Perro. Manos Prietas. Maquems. Maraquites. Matucar. Matuime. Maubedan. Mauyga. Mazapes. Menenquen. Mescales. Mesquites. Milijaes. Morbanas. Muruam (možda Tonkawan). Narices. Natao. Nazas. Necpacha. Nigco (možda Sinicu). Nonapho (možda Tonkawan). Obozi (?). Ocana. Odoesmades. Ohaguames. Orejones. Oydican. Paac. Paachiqui. Pabor. Pacaruja (Uhde, 1861). Pachal. Pachalaque. Pachaloco. Pachaquen. Pachaug. Pacpul. Pacuaches. Pacuachiam. Paguan. Paguanan. Pajalat. Pajarito. Pakawa. Pamaque. Pamaya. Pamoranos. Pampopas. Papanac. Paquache. Parantones. Parchaque. Parchinas. Pasalves. Pasnacanes. Pasqual. Pastaloca. Pastancoyas. Pasteal. Patague. Patan. Patanium. Pataquilla (možda Karankawan). Patou. Patzau. Pauganes. Pausaqui. Pausay. Payaya. Payuguan. Peana. Pelones. Pescado (?). Piedras Blancas. Piquique. Pinanaca. Piniquu. Pintos. Pita. Pitahay. Pomuluma. Prietos. Psaupsau. Pulacuam (možda Tonkawan). Putaay. Quanataguo. Quems. Quepanos. Quesal. Quide (?). Quioborique (?). Quisabas (?). Quitacas. Quivi (?). Salapaque (?). Salinas (?). Samampac. Sampanal. Sanipao. Saracuam (?). Secmoco. Semonan (?). Senisos. Siaguan. Siansi. Sijame (možda Tonkawan). Sillanguayas. Simaomo (možda Tonkawan). Sinicu. Siupam. Sonaque. Sonayan. Suahuaches (?). Suanas. Sulujame. Tacame. Taimamares. Tamcan (?). Tamique (?). Tanpacuazes. Tarequano. Teana. Tecahuistes. Tejones. Teneinamar. Tenicapeme. Tepachuaches. Tepemaca. Terocodame. Tet. Tetanauoica. Tetecores. Tetzino (možda Tonkawan). Tilijaes. Tinapihuayas. Tiopane (možda Karankawan). Tiopines. Tishim. (možda Tonkawan). Tocas. Tonzaumacagua. Tripas Blancas. Tuancas. Tumamar. Tumpzi. Tusanes. Tusonid. Tuteneiboica. Unojita (?). Uracha. Utaca (?). Venados. Vende Flechas. Viayam. Viddaquimamar. Xarame. Xiabu. Yacdossa. Ybdacax. Yman. Ymic. Yorica. Ysbupue. Yurguimes. Zorquan.

  Sa rezervom

  • Solano (Terocadame, Terocodame). Coahuila

  Cofán[uredi | uredi kôd]

  Kolumbija, Ekvador. → Equatorial

  Comecrudan[uredi | uredi kôd]

  SAD; Meksiko. →Velika porodica Hokan

  Copallén[uredi | uredi kôd]

  Ekvador

  Copehan[uredi | uredi kôd]

  SAD, California. →Velika porodica Penutian

  Tribeleti (plemenca):Suisun, Tolenas.

  Coran (Corachol)[uredi | uredi kôd]

  Meksiko. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci, ogranak Sonoran

  Costanoan[uredi | uredi kôd]

  SAD, California. →Velika porodica Penutian

  • Costanoan (Costaños, Ohlone). od 8 glavnih plemenskih grupa:
   • Monterey (Rumsen), jezik nestao 1940.
   • San Francisco (Ramaytush), 1,400 (1770), jezik nestao 1820.
   • San Juan Bautista (Mutsun), jezik nestao 1940.
   • San Pablo (Karkin), jezik nestao 1850.
   • Santa Clara (Tamyen),
   • Santa Cruz (Awaswas), jezik nestao 1880.
   • Soledad (Chalon)). 2,000 (1770). Jezik nestao 1920.
   • Chochenyo (Chocheño), okrug Alameda.

  Cuitlatec[uredi | uredi kôd]

  Meksiko. Izolirani ili →Velika porodica Macro-Chibchan (?)

  Culli[uredi | uredi kôd]

  Peru. →Velika porodica Andean.

  Cunan[uredi | uredi kôd]

  Panama; Kolumbija. →Velika porodica Macro-Chibchan, →porodica Chibchan

  Diaguitan[uredi | uredi kôd]

  Argentina.

  Erikbaktsá[uredi | uredi kôd]

  Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

  • Erikbaktsá (Rikbaktsa, Canoeiro, Erigpaktsa), Mato Grosso.

  Esmeralda[uredi | uredi kôd]

  Ekvador. → Equatorial

  Esselenian[uredi | uredi kôd]

  SAD, California. →Velika porodica Hokan

  Eyak[uredi | uredi kôd]

  SAD, Alaska. Velika porodica Na-Déné

  • Eyak. Delta rijeke Copper.

  Fulnio[uredi | uredi kôd]

  Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

  • Fulnio (Fulni-ô, Karnijó de Águas, Yatê, Karnijó), Pernambuco.

  Gamelas[uredi | uredi kôd]

  Brazil.

  (Je)[uredi | uredi kôd]

  Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge, porodica Ge-Caingangan.

  • Jeico (Jaico)
  • Kayapo (Caiapó)Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Goias, Sao Paulo

  Timbira

  Akwe

  Acroa

  Gorgotoqui[uredi | uredi kôd]

  Bolivija

  Goyatacan[uredi | uredi kôd]

  Guahiban[uredi | uredi kôd]

  Venezuela, Kolumbija. → Equatorial.

  • Chiricoa,
  • Churoya,
  • Guahíbo (Guajibo, Jivi), rijeka Apure, Venezuela i Arauca, Kolumbija; 25,000,
  • Guayavero (Guayabero), rijeka Meta, Kolumbija, 1.000 osoba.
  • Kuiva (Cuiba, Cuiva). Rijeke Vichada i Arauca, Kolumbija, i Apure, Venezuela, 2.000 osoba.

  Guamo[uredi | uredi kôd]

  Venezuela

  Guarauan[uredi | uredi kôd]

  Venezuela. →Velika porodica Macro-Chibchan.

  Guatoan[uredi | uredi kôd]

  Bolivia; Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

  • Guato, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.

  Guaycuran (Waicurian)[uredi | uredi kôd]

  Meksiko, Baja California Sur. →Velika porodica Hokan (?)

  Guaycuruan (Guaicuruan)[uredi | uredi kôd]

  Argentina; Brazil; Bolivija; Paragvaj. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan, →porodica Mataco-Guaycuruan

  Harakmbet[uredi | uredi kôd]

  Peru

  Huamói[uredi | uredi kôd]

  Brazil

  Huarian[uredi | uredi kôd]

  Brazil

  Huarpean[uredi | uredi kôd]

  Argentina. Klasificirani različito u phylum Ge-Pano-Carib (?), ili u →Veliku porodicu Macro-Chibchan (?)

  Huavean[uredi | uredi kôd]

  Meksiko. Izolirani

  Huitotoan[uredi | uredi kôd]

  Kolumbija. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban, porodica Bora-Huitotoan

  Humaguaka[uredi | uredi kôd]

  Iroquoian[uredi | uredi kôd]

  Kanada, Ontario; SAD. →Velika porodica Macro-Siouan

  Itonaman[uredi | uredi kôd]

  Bolivija. →Velika porodica Macro-Chibchan.

  Janambrian[uredi | uredi kôd]

  Tamaulipas, Meksiko

  • Janambre
  • Pisone (?), Naola (Naolan) Tamaulipas: Jezik nestao sredinom 20. stoljeća. Područje planina Sierra Madre Oriental, blizu Tule.

  Jicaquean[uredi | uredi kôd]

  Honduras. →Velika porodica Hokan

  Jirajaran[uredi | uredi kôd]

  Venazuela. →Velika porodica Macro-Chibchan.

  Jivaroan[uredi | uredi kôd]

  Ekvador, Peru. → Equatorial

  Paltan

  Kalapooian[uredi | uredi kôd]

  SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

  Kamsá (Mocoa)[uredi | uredi kôd]

  Kolumbija. → Equatorial.

  Karankawan[uredi | uredi kôd]

  SAD, Texas.

  Keresan[uredi | uredi kôd]

  SAD, New Mexico.

  Kiowan[uredi | uredi kôd]

  SAD, Prerije. →Velika porodica Aztec-Tanoan →ogranak Kiowa-Tanoan

  Kitunahan (Kutenai)[uredi | uredi kôd]

  SAD; Kanada

  Koaia[uredi | uredi kôd]

  Brazil

  • Kwazá (Koaia, Coiá. Arara). Rondônia.

  Koluschan[uredi | uredi kôd]

  SAD, Alaska. Velika porodica Na-Déné

  Kukurá[uredi | uredi kôd]

  Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban.

  Kulanapan[uredi | uredi kôd]

  SAD, California. →Velika porodica Hokan

  Kusan (Coos)[uredi | uredi kôd]

  SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

  Kwakiutlan[uredi | uredi kôd]

  Kanada, British Columbia. →Velika porodica Wakashan

  Lecan[uredi | uredi kôd]

  Bolivia. →Velika porodica Andean,

  Lencan[uredi | uredi kôd]

  Honduras, Salvador. Izolirani ili →Velika porodica Macro-Chibchan (?)

  Lorenzan[uredi | uredi kôd]

  Peru.Equatorial, → Macro-Arawakan

  Lulean[uredi | uredi kôd]

  Argentina. Često se povezuju u 'Veliku porodicu' Lule-Vilelan. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan.

  Lutuamian[uredi | uredi kôd]

  SAD, California, Oregon; Oklahoma. →Velika porodica Penutian

  Machacalian[uredi | uredi kôd]

  Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

  • Kapoxó (Kaposó)
  • Kumanaxó (Kumanaso/ Cumanaxô). Minas Gerais.
  • Macuni (Makoni, Moaquanhi), Minas Gerais.
  • Maxakali (Maxacali, Machaculi, Maxakuli, Masakari, Maxakari). Minas Gerais, Bahia.
  • Monoxó (Monosó, Monaxó, Monã-txiu).- Bahia, Minas Gerais.
  • Pañame (Panhame), Minas Gerais
  • Paraxim (Paraxín), Minas Gerais.

  Mainan (Omurano)[uredi | uredi kôd]

  Peru

  Makú[uredi | uredi kôd]

  Brazil, Venezuela. → Macro-Tucanoan.

  Makuráp[uredi | uredi kôd]

  Brazil. Makuráp

  Manguean[uredi | uredi kôd]

  Honduras; Nikaragva; Meksiko, Chiaps. →Velika porodica Oto-Manguean.

  Mariposan (Yokuts)[uredi | uredi kôd]

  SAD, California. →Velika porodica Penutian

  Mascoian[uredi | uredi kôd]

  Paragvaj. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan.

  Mataco-Macan[uredi | uredi kôd]

  Paragvaj; Argentina. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan, →porodica Mataco-Guaycuruan

  Matanawí[uredi | uredi kôd]

  Brazil. →Velika porodica Macro-Chibchan, porodica Muran

  Mayan[uredi | uredi kôd]

  Meksiko, Belize, Gvatemala, Honduras.

  Misumalpan (Misuluan)[uredi | uredi kôd]

  Honduras; Nikaragva. →Velika porodica Macro-Chibchan

  Mixe-Zoquean[uredi | uredi kôd]

  Mixtecan[uredi | uredi kôd]

  Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

  Moquelumnan[uredi | uredi kôd]

  SAD, California. →Velika porodica Penutian

  Mosetenan[uredi | uredi kôd]

  Bolivija. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan.

  Moviman[uredi | uredi kôd]

  Bolivija. → Macro-Tucanoan.

  Munichean[uredi | uredi kôd]

  Peru. → Macro-Tucanoan

  Muran[uredi | uredi kôd]

  Brazil. →Velika porodica Macro-Chibchan

  Murato[uredi | uredi kôd]

  Peru. →Velika porodica Andean ili Equatorial.

  Muskhogean[uredi | uredi kôd]

  SAD, Alabama, Georgia, Florida, Mississippi. →Velika porodica Macro-Algonquian

  Nahuatlan[uredi | uredi kôd]

  Meksiko; Gvatemala; Kostarika; Nikaragva, Salvador; Honduras; Panama. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci.

  Natchesan[uredi | uredi kôd]

  SAD, Mississippi. →Velika porodica Macro-Algonquian

  Natú[uredi | uredi kôd]

  Brazil

  Nhambicuaran[uredi | uredi kôd]

  Brazil. →Velika porodica Ge-Pano-Carib

  Nootkan[uredi | uredi kôd]

  Kanada, British Columbia /otok Vancouver/; SAD, Washington. Pripadaju porodici Wakashan.

  Ofayé[uredi | uredi kôd]

  Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

  • Ofayé (Opaye, Ofayé-Xavante, Opayé-Xavante), Mato Grosso do Sul.

  Olivean[uredi | uredi kôd]

  Meksiko

  Oti[uredi | uredi kôd]

  Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

  • Oti (Oti-Xavante, Oti-Chavante), Sao Paulo.

  Otomacan[uredi | uredi kôd]

  Venezuela. → Equatorial.

  Otomian (Oto-Pamean)[uredi | uredi kôd]

  Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

  Palaihnihan[uredi | uredi kôd]

  SAD, California. →Velika porodica Hokan

  Pankaruru[uredi | uredi kôd]

  Brazil

  Panoan[uredi | uredi kôd]

  Brazil; Peru; Bolivija. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan, →porodica Pano-Tacanan Amahuaca (Amawaka), Peru, Brazil,

  Chama

  Pataxó[uredi | uredi kôd]

  Brazil

  Payan[uredi | uredi kôd]

  Honduras. Izolirani ili →Velika porodica Macro-Chibchan (?)

  Peban (Peba-Yaguan)[uredi | uredi kôd]

  Peru. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban.

  Piman[uredi | uredi kôd]

  SAD, Arizona; Meksiko. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci, ogranak Sonoran.

  Popolocan[uredi | uredi kôd]

  Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

  Puelche[uredi | uredi kôd]

  Argentina. →Velika porodica Andean

  Puinavean[uredi | uredi kôd]

  Kolumbija, Brazil. → Macro-Tucanoan.

  Pujunan[uredi | uredi kôd]

  SAD, California. →Velika porodica Penutian

  Puquinan[uredi | uredi kôd]

  Bolivija

  Puri-Coroado[uredi | uredi kôd]

  Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

  Puruborá[uredi | uredi kôd]

  Quechuan[uredi | uredi kôd]

  Peru; Bolivija; Argentina; Kolumbija; Ekvador; Čile. → Andean, → Quechumaran.

  Quoratean[uredi | uredi kôd]

  SAD, California. →Velika porodica Hokan

  Rama[uredi | uredi kôd]

  Nikaragva; Kostarika. →Velika porodica Macro-Chibchan.

  Sabelan[uredi | uredi kôd]

  Ekvador. → Phylum Andean-Equatorial, → Velika porodica Andean

  Salinan[uredi | uredi kôd]

  SAD, California. →Velika porodica Hokan

  Salishan[uredi | uredi kôd]

  SAD, Washington, Oregon, Montana; Kanada, British Columbia.

  Salivan[uredi | uredi kôd]

  Venezuela, Kolumbija. →Equatorial.

  Serian[uredi | uredi kôd]

  Meksiko. →Velika porodica Hokan

  Shahaptian[uredi | uredi kôd]

  SAD, Washington, Oregon, Idaho. →Velika porodica Penutian

  Shastan[uredi | uredi kôd]

  SAD, California. →Velika porodica Hokan

  Shoshonean[uredi | uredi kôd]

  SAD, California, Oregon, Idaho, Arizona, Utah, Colorado, Nevada. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci.

  Simacuan[uredi | uredi kôd]

  Peru. → Macro-Tucanoan.

  Siouan[uredi | uredi kôd]

  SAD; Kanada. →Velika porodica Macro-Siouan

  Skittagetan /Haida/[uredi | uredi kôd]

  SAD, Alaska; Kanada, British Columbia. Velika porodica Na-Déné

  Tacanan[uredi | uredi kôd]

  Bolivija, Peru. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan, →porodica Pano-Tacanan

  Takilman[uredi | uredi kôd]

  SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

  Talamancan[uredi | uredi kôd]

  Kostarika, Panama. →Velika porodica Macro-Chibchan

  Tamaulipecan[uredi | uredi kôd]

  Tamaulipas, Meksiko

  Tanoan[uredi | uredi kôd]

  SAD, New Mexico, Texas. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →ogranak Kiowa-Tanoan

  Taracahitian[uredi | uredi kôd]

  Meksiko. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci, ogranak Sonoran.

  Tarascan[uredi | uredi kôd]

  Meksiko. → Izolirani; možda →Velika porodica Macro-Chibchan (?)

  Tarairiú[uredi | uredi kôd]

  Brazil

  Taruma[uredi | uredi kôd]

  Gvajana i Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban; po drugoj klasifikaciji u Equatorial.

  • Taruma, Amazonas, Brazil; kasnije Britanska Gvajana.

  Tequistlatecan[uredi | uredi kôd]

  Meksiko. →Velika porodica Hokan

  Teremembé[uredi | uredi kôd]

  Timotean[uredi | uredi kôd]

  Venezuela. →Equatorial.

  Timuquanan[uredi | uredi kôd]

  SAD, Florida, Georgia. . /prema njihovom vjerovanju oni su Taino-porijekla./

  Tiniguan[uredi | uredi kôd]

  Kolumbija

  Tlapanecan[uredi | uredi kôd]

  Meksiko, Salvador, Nikaragva. →Velika porodica Hokan, po novijoj klasifikaciji Oto-Manguean.

  Tonikan[uredi | uredi kôd]

  SAD, Mississippi. →Velika porodica Macro-Algonquian

  Tonkawan[uredi | uredi kôd]

  SAD, Texas. →Velika porodica Macro-Algonquian

  Totonacan[uredi | uredi kôd]

  Meksiko.

  Trumaian[uredi | uredi kôd]

  Brazil. → Equatorial.

  Tucanoan[uredi | uredi kôd]

  Kolumbija; Ekvador; Peru; Brazil. → Macro-Tucanoan

  Tucunan[uredi | uredi kôd]

  Brazil. → Macro-Tucanoan.

  • Tucuna (Tukuna, Ticuna, Tikuna).

  Tupian[uredi | uredi kôd]

  Brazil. → Equatorial

  Arikém

  • Arikem (Ariquem, Ariqueme, Ariquen, Ariquemes, Arikên, Arikeme, Arikéna), Rondônia, Brazil.
  • Kabishiana (Kabixiana), Rondônia, Brazil.
  • Karitiána (Caritiana, Caratiana), Rondônia, Brazil.

  Awetí

  • Auetö (Aueti, Awetí, Auêtê), Mato Grosso, Brazil.

  Jurúna

  • Jurúna (Juruna, Yuruna, Yudjá), Pará, Mato Grosso.
  • Manitsauá (Manitsawa), Mato Grosso.
  • Shipaya (Xipaya, Shipaya, Xipaia, Sipáya, Chipaia), Pará.

  Mawé Satere

  • Mawé (Maue, Sataré-Mawé, Sateré-Mau´w, Mauhé, Maué, Andirá, Magúe), Amazonas, Pará.

  Mondé

  • Aruá, Rondônia, Mato Grosso.
  • Cinta Larga (Matétamãe), Mato Grosso, Rondônia.
  • Digút (Gaviăo)
  • Zoró, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia.
  • Mekém (Mekén, Mequém, Mekhem, Michens), Rondônia.
  • Mondé (Salamai, Sanamaikã, Salamay, Sanamay, Sanaymaká), Rondônia.
  • Suruí (Suruí Paíter, Paíter), Rondônia.

  Mundurukú

  • Kuruáya (Kuruaia, Curuáia, Curuahe, Curuaya, Kuruaie, Kururiá), Pará.
  • Mundurukú (Mundurucu), Pará, Amazonas.

  Puruborá

  Ramaráma (Rama-rama, Itangá), Rondônia.

  • Itogapid (Itogapúk, Ntogapíd, Ntogaapig, Itogapúque), Mato Grosso, Rondônia.
  • Káro (Arara, Karo), Rondônia.
  • Uruku (Urukú, Urucu), Rondônia.
  • Urumí, Rondônia.

  Tuparí

  • Amniapé (Koaratúra), Rondônia.
  • Kanoê (Canoe, Kanoé, Kapixaná, Kapisaná, Kapisaña), Rondônia.
  • Kepkiriwát (Kepikiri-uat, Quêpiquiriuáte), Rondônia.
  • Makuráp (Macurap/ Macurápe), Rondônia.
  • Mekens, Rondônia.
  • Tuparí, Rondônia.
  • Wayoró (Ajuru, Waioró), Rondônia.

  Tupí-Guaraní

  Tusha[uredi | uredi kôd]

  Brazil

  Tuyoneiri[uredi | uredi kôd]

  Peru → Equatorial

  Uchean[uredi | uredi kôd]

  SAD, Jugoistok. →Velika porodica Macro-Siouan

  Uru-Chipaya[uredi | uredi kôd]

  Bolivija. → Equatorial, → Macro-Arawakan

  Vilelan[uredi | uredi kôd]

  Argentina

  Waiilatpuan (Wailatpuan)[uredi | uredi kôd]

  SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

  Washoan[uredi | uredi kôd]

  SAD, Nevada, California. →Velika porodica Hokan

  Weitspekan[uredi | uredi kôd]

  SAD, California. Velika porodica Macro-Algonquian, → ogranak Ritwan.

  Wishoskan[uredi | uredi kôd]

  SAD, California. Velika porodica Macro-Algonquian, → ogranak Ritwan.

  Xincan[uredi | uredi kôd]

  Gvatemala. Izolirani ili →Velika porodica Macro-Chibchan.

  Xokó[uredi | uredi kôd]

  Brazil

  • Xokó (Chocó, Xocó, Txokó), Sergipe, Alagoas, Ceara, Pernambuco

  Xukuru[uredi | uredi kôd]

  Brazil

  • Xukuru (Shucurú, Xucuru) Pernambuco, Paraiba.

  Yabutian[uredi | uredi kôd]

  Brazil, Rondônia. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

  Yahgan[uredi | uredi kôd]

  Čile. →Velika porodica Andean

  Yakonan[uredi | uredi kôd]

  SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

  Yanan[uredi | uredi kôd]

  SAD, California. →Velika porodica Hokan

  Yaruro[uredi | uredi kôd]

  Venezuela. → Equatorial

  Yukian[uredi | uredi kôd]

  SAD, California.

  Yuman[uredi | uredi kôd]

  SAD, California, Arizona; Meksiko. →Velika porodica Hokan

  Yuncan[uredi | uredi kôd]

  Ekvador, Peru. →Velika porodica Macro-Chibchan.

  Yuracarean[uredi | uredi kôd]

  Blivija. → Equatorial.

  Yuri[uredi | uredi kôd]

  Brazil. → Macro-Tucanoan.

  • Yuri (Juri, Juri-Taboca), Amazonas.

  Yurimangi[uredi | uredi kôd]

  Kolumbija. →Velika porodica Hokan (?)

  • Yurumanguí (Yurumangui, Yurumangi), Valle de Cauca. Klasificirani u Hokan i Chibchan govornike, nestali.

  Zamucoan[uredi | uredi kôd]

  Paragvaj. →Equatorial.

  Zaparoan (Zaparan)[uredi | uredi kôd]

  Peru; Ekvador. →Velika porodica Andean

  Zapotecan[uredi | uredi kôd]

  Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

  Zunian[uredi | uredi kôd]

  SAD, New Mexico. →Velika porodica Penutian (?). Po starijoj klasifikaciji činila je dio Velike porodice Uto-Aztec-Tanoan, danas nepriznata.

  • Zuñi (Ashiwi). Zuni Reservation, Novi Meksiko.