Suradnik:Zeljko/TribalNet

Izvor: Wikipedija

Privremena klasifikacija američkih Indijanaca i njihovih jezika

Klasifikacija plemena američkih Indijanaca: Aconipa-Caraja
Klasifikacija plemena američkih Indijanaca: Carib-Lutuami
Klasifikacija plemena američkih Indijanaca: Machacali-Salinan
Klasifikacija plemena američkih Indijanaca: Salish-Zuñi

Plemena i jezici navedeni su pod njihovim jezičnim porodicama kako su ih klasificirali lingvisti od vremena Chamberlaina i Powella pa do danas. Ova klasifikacija nije konačna i podložna je izmjenama. U gotovo svim slučajevima jezik nosi ime plemena koji njime govori, i navedene su sve poznate najuže etno-lingvističke skupine, koje se vode kao sastavni dijelovi širih jezičnih i Velikih jezičnih porodicama (family, stock i phylum). Masno otisnutim slovima navedene su jezične skupine ili porodice za koje je sigurno ( ili se to barem danas tako smatra) da su njihovi pravi članovi u užem smislu, a koje se inače dalje vode kao dijelovi nekih većih porodica, to su: Macro-Algonquian, Macro-Chibchan, Macro-Siouan, Macro-Panoan, Macro-Tucanoan, Oto-Manguean, Penutian, i druge. Srodstvo članova Velikih porodica veoma je upitno, i općenito među takvim Velikim porodicama postoji golema razlika u jeziku, kulturi i samom tjelesnom izgledu domorodaca. Jezično se srodstvo dovodi često u vezu tek po nekim sitnim indicijama kojim ih se nastoji poštopoto svrstati u veće cjeline. Ovo se osobito odnosi na malena izolirana i neklasificirana plemena, od kojih su neke grupe i nestale, pa ih se ponekad jednostavno 'zaboravlja' i spomenuti (grupa Aconipa, Gorgotoqui, etc). –Jezična srodnost ne mora obavezno značiti da je neka skupina etnički srodna drugoj, jer je znalo dolaziti do jezičnih asimilacija. Noviji primjer su Mawayana Indijanci iz brazilske države Para, koje je etnički i lingvistički pripadalo porodici Arawak Indijanaca. Kako ne bi potpuno nestali Mawayani su se pridružiti nešto jačem plemenu Wai-Wai, članovima roda Cariban, koji su također imali problema sa natalitetom, i koji su od karipskih Wai-Waija preuzeli njihov karipski jezik. Mawayane koje poznaje Nicholas Guppy i za koje je znao da su Arawaki, danas lingvisti vode pod karipsku jezičnu porodicu, ali etnički Mawayani su pripadnici arawačke etničke porodice. Isto je i sa slučajem Carib Indijanaca koji se vode kao članovi jezične porodice Arawakan, a ostala Cariban plemena koja i dobiva ime po njima, pod porodicu Cariban.

Aconipan[uredi | uredi kôd]

Ekvador, Peru.

Adaizan[uredi | uredi kôd]

SAD (Louisiana). Izolirani.

Alacalufan[uredi | uredi kôd]

Chile. → Andean

Algonquian[uredi | uredi kôd]

Kanada; SAD; Meksiko. Velika porodica Macro-Algonquian

Amuzgoan[uredi | uredi kôd]

Meksiko →Velika porodica Oto-Manguean.

Andoquean[uredi | uredi kôd]

Kolumbija. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban.

 • Andoke:
  • Andoke del Norte,
  • Andoke del Sur
   • Araracuara.

Apolistan[uredi | uredi kôd]

Bolivija. → Equatorial, → Macro-Arawakan

Arauan[uredi | uredi kôd]

Brazil. → Equatorial, → Macro-Arawakan

Araucanian[uredi | uredi kôd]

Čile, Argentina. → Phylum Andean-Equatorial, → Velika porodica Andean

Arawakan[uredi | uredi kôd]

Brazil; Venezuela; Kolumbija; Bolivija. → Equatorial, → Macro-Arawakan

Arawakan s rezervom (Sjeverna Amerika). -(*prema današnjim potomcima plemena Tequesta i Timucua, plemena označena (*) porijeklom su od Taino-Arawaka).

Arawakan s rezervom (Južna Amerika)

Velika porodica Arawakan, Neklasificirani

Arda[uredi | uredi kôd]

Atacamenan[uredi | uredi kôd]

Čile. Izolirami, klasificirani i u Ataguitan i u →Veliku porodicu Macro-Chibchan (?)

Atalán (Tallanes)[uredi | uredi kôd]

Ekvador, Peru. → Andean

Caraque

Athapaskan[uredi | uredi kôd]

Kanada, Sjedinjene Države, Meksiko. Velika porodica Na-Déné

Ostale bande: Alacranes

Attacapan[uredi | uredi kôd]

SAD, Louisiana, Texas. →Velika porodica Macro-Algonquian

Auaké (Arutani)[uredi | uredi kôd]

Venezuela. → Macro-Tucanoan, → Arutani-Sape

Auishiri[uredi | uredi kôd]

Peru

Aymaran[uredi | uredi kôd]

Bolivija, Peru. → Andean, →Quechumaran

 • Aymaraes (Aymara), Peru.
 • Cabana-Condes, Peru.
 • Canas, departman Cuzco, Río Tinta, Río Ayaviri, Peru. Kečuanizirani.
 • Canchis, Valle del Vilcanota, Cuzco, Peru. Nestali.
 • Canta, Peru.
 • Cara-caras, Bolivija.
 • Carangas, Bolivija. Oruro, río Desaguadero i Lago Coipasa;
 • Carumas, Peru
 • Charcas, Bolivija, provincija Oruro,
 • Chichas, Bolivija.
 • Chumbivilcas, Peru, departman Cuzco.
 • Colla, Peru, Bolivija. Río Ramis, Cuzco, kečuanizirani.
 • Collaguas, Peru, río Colea, departman Arequipa.
 • Condes, Peru.
 • Cotabambas, Peru.
 • Lipes, Bolivija.
 • Lucanas, Peru.
 • Lupacas, Peru. lupaca, Lago Titicaca,
 • Pacajes, Bolivija.
 • Parinacochas, Peru.
 • Quilacas-Asanaques (Quillaca), Bolivija. Oruro i Poopó.
 • Soras, Bolivija.
 • Ubinas, Peru, río Tambo, departman Arequipa.
 • Umasuya (Omasuyo), Bolivija, provincija La Paz,
 • Yanahuaras, Peru.
 • Yauyos, Peru.
 • Jaqi, Lima, Peru. Govore jezikom jaqaru.
 • Kawki (Cauqui), Lima, Peru

Aymore (Botocudo)[uredi | uredi kôd]

Brazil, Espirito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.ž

Baenan[uredi | uredi kôd]

Brazil

Barbacoan (Barbacoan-Paezan[uredi | uredi kôd]

Kolumbija; Ekvador. →Velika porodica Macro-Chibchan.

Beothukan[uredi | uredi kôd]

Kanada. Izolirani.

Boran[uredi | uredi kôd]

Kolumbija. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban, porodica Bora-Huitotoan

Bororoan[uredi | uredi kôd]

Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

Caddoan[uredi | uredi kôd]

SAD. →Velika porodica Macro-Siouan

Cahuapanan[uredi | uredi kôd]

Peru. →Velika porodica Andean

Jeberoan

Caingangan[uredi | uredi kôd]

Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge, porodica Ge-Caingangan

Calianan (Sape)[uredi | uredi kôd]

Venezuela. → Macro-Tucanoan, → Arutani-Sape

Camacanian[uredi | uredi kôd]

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

Canichanan[uredi | uredi kôd]

Bolivija. → Macro-Tucanoan.

Capixana (Canoe)[uredi | uredi kôd]

Brazil

 • Capixana (Kanoê, Kanoé, Kapixaná), Rondonia.

Carajan[uredi | uredi kôd]

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Carajá (Karajá), Mato Grosso, Tocantins, Para, Minas Gerais. Danas uglavnom na otoku Bananal.
 • Javahé (Javaé), Tocantins.
 • Xambioá (Chambioa, Karajá do Norte), Tocantins.

Cariban[uredi | uredi kôd]

Antili; Južna Amerika. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban.

Caririan[uredi | uredi kôd]

Brazil. →Equatorial.

Catacaoan[uredi | uredi kôd]

Peru. → Andean

Catembri[uredi | uredi kôd]

Brazil.

Catuquinean[uredi | uredi kôd]

Brazil, po državama Amazonas i Acre. → Macro-Tucanoan

 • Amena-Diapá (Amenadiapa, Amena-dyapá, Amena-Dy). Amazonas i Acre, Brazil.
 • Ben-Diapá (Bendiapa, Bendiapá, Bendyapá), Amazonas, Brazil.
 • Burué, Amazonas, Rondônia, Brazil.
 • Kadiú-Diapá (Cadiudiapa, Kadyu-Dy, Kadyu-dyapá), Amazonas, Brazil.
 • Kadekili-Diapá (Caduquilidiapa, Kadekili-dyapá), Amazonas, Brazil
 • Canadiapa,
 • Kanamari (Canamari, Canamary; Wiri-diapá ?), Amazonas, na rijekama Jurua, Jutai, Itaquai.
 • Katawishi (Catauichi, Katawixi), Amazonas, Brazil.
 • Katukina do Jutaí (Catuquina) Acre, Brazil.
 • Kutiá-diapá (Cutiadiapa, Kutía-dyapá, Kutiádiapá), Amazonas, Brazil. Ogranak Katukina.
 • Hon-Diapá (Hondiapa, Hon-dyapá, Hon-Dy), Amazonas, Brazil
 • Marö-Diapá (Marodiapa, Marö-Dyapa), Amazonas, Brazil
 • Parawa (Paraua), Amazonas, Brazil
 • Pidadiapa (Pidá-diapá, Pidá-Djapá, Pidá-Düapá), Katukina vlastiti.
 • Tawarí, Tauaré, Tauare),Amazonas, Acre, Brazil.
 • Wadyo-parani-dyapá (Uadioparanindiapa, Uadyo-Paranin-dyapá), Amazonas, Brazil
 • Wiri-Diapá (Uiridiapa, Wiri-Dy), Greenberg i Mcquown ih razlikuju od grupe Kanamari, možda su identični.
 • Ururu-dyapá (Ururudiapa, Ururu-Dy, Ururu-Düapa), Amazonas, Brazil.

Cayuvava[uredi | uredi kôd]

Bolivija. → Equatorial

Chamicura[uredi | uredi kôd]

Peru

Chapacuran[uredi | uredi kôd]

Bolivija; Brazil. → Equatorial, → Macro-Arawakan

Charruan[uredi | uredi kôd]

Urugvaj. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan.

Chibchan[uredi | uredi kôd]

Kolumbija; Ekvador; Panama. →Vewlika porodica Macro-Chibchan

Chimakuan[uredi | uredi kôd]

SAD, Washington.

Chimarikan[uredi | uredi kôd]

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Chimmesyan[uredi | uredi kôd]

Kanada, British Columbia; SAD, Alaska. →Velika porodica Penutian

Chinantecan[uredi | uredi kôd]

Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

Chinookan[uredi | uredi kôd]

SAD, Oregon, Washington. →Velika porodica Penutian

Chiquitoan[uredi | uredi kôd]

Bolivija. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

Chirianan (Yanomami)[uredi | uredi kôd]

Venezuela, Brazil. →Velika porodica Macro-Chibchan

Chirino (Cherino)[uredi | uredi kôd]

Ekvador

Chitimachan[uredi | uredi kôd]

SAD, Louisiana. →Velika porodica Macro-Algonquian

Chocoan[uredi | uredi kôd]

Kolumbija, Panama. Ova plemena često se uključuju u Veliku porodicu Cariban, ili u →Veliku porodicu Macro-Chibchan (?)

Cholonan[uredi | uredi kôd]

Peru. → Andean

Chon[uredi | uredi kôd]

Argentina. → Andean

Chumashan[uredi | uredi kôd]

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Coahuiltecan[uredi | uredi kôd]

Meksiko, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo Leon; SAD, Texas. →Velika porodica Hokan

Aguastaya. Alasapa. Andacamino. Annas. Apayxam. Aranama (vidi gore). Asan. Atajal. Atastagonies. Borrados. Cabia. Cacafes. Cachopostales. Camai. Cantunas. Casas Chiquitas. Casastles. Chaguantapam. Chagustapa. Chapamaco. Chemoco. Choyapin (možda Tonkawan). Chuapas. Cimataguo. Cluetau. Cocomeioje. Cupdan. Escaba. Espopolames. Gabilan. Geies. Guanipas. Gueiquesales. Guerjuatida. Guisoles. Haeser. Hapes. Harames. Heniocane. Hiabu. Hihames. Huacacasa. Huanes. Hume. Juamaca. Jueinzum. Juncatas. Junced. Macapao. Macocoma. Mallopeme. Mamuqui. Manam. Manico. Manos Colorados. Manos de Perro. Manos Prietas. Maquems. Maraquites. Matucar. Matuime. Maubedan. Mauyga. Mazapes. Menenquen. Mescales. Mesquites. Milijaes. Morbanas. Muruam (možda Tonkawan). Narices. Natao. Nazas. Necpacha. Nigco (možda Sinicu). Nonapho (možda Tonkawan). Obozi (?). Ocana. Odoesmades. Ohaguames. Orejones. Oydican. Paac. Paachiqui. Pabor. Pacaruja (Uhde, 1861). Pachal. Pachalaque. Pachaloco. Pachaquen. Pachaug. Pacpul. Pacuaches. Pacuachiam. Paguan. Paguanan. Pajalat. Pajarito. Pakawa. Pamaque. Pamaya. Pamoranos. Pampopas. Papanac. Paquache. Parantones. Parchaque. Parchinas. Pasalves. Pasnacanes. Pasqual. Pastaloca. Pastancoyas. Pasteal. Patague. Patan. Patanium. Pataquilla (možda Karankawan). Patou. Patzau. Pauganes. Pausaqui. Pausay. Payaya. Payuguan. Peana. Pelones. Pescado (?). Piedras Blancas. Piquique. Pinanaca. Piniquu. Pintos. Pita. Pitahay. Pomuluma. Prietos. Psaupsau. Pulacuam (možda Tonkawan). Putaay. Quanataguo. Quems. Quepanos. Quesal. Quide (?). Quioborique (?). Quisabas (?). Quitacas. Quivi (?). Salapaque (?). Salinas (?). Samampac. Sampanal. Sanipao. Saracuam (?). Secmoco. Semonan (?). Senisos. Siaguan. Siansi. Sijame (možda Tonkawan). Sillanguayas. Simaomo (možda Tonkawan). Sinicu. Siupam. Sonaque. Sonayan. Suahuaches (?). Suanas. Sulujame. Tacame. Taimamares. Tamcan (?). Tamique (?). Tanpacuazes. Tarequano. Teana. Tecahuistes. Tejones. Teneinamar. Tenicapeme. Tepachuaches. Tepemaca. Terocodame. Tet. Tetanauoica. Tetecores. Tetzino (možda Tonkawan). Tilijaes. Tinapihuayas. Tiopane (možda Karankawan). Tiopines. Tishim. (možda Tonkawan). Tocas. Tonzaumacagua. Tripas Blancas. Tuancas. Tumamar. Tumpzi. Tusanes. Tusonid. Tuteneiboica. Unojita (?). Uracha. Utaca (?). Venados. Vende Flechas. Viayam. Viddaquimamar. Xarame. Xiabu. Yacdossa. Ybdacax. Yman. Ymic. Yorica. Ysbupue. Yurguimes. Zorquan.

Sa rezervom

 • Solano (Terocadame, Terocodame). Coahuila

Cofán[uredi | uredi kôd]

Kolumbija, Ekvador. → Equatorial

Comecrudan[uredi | uredi kôd]

SAD; Meksiko. →Velika porodica Hokan

Copallén[uredi | uredi kôd]

Ekvador

Copehan[uredi | uredi kôd]

SAD, California. →Velika porodica Penutian

Tribeleti (plemenca):Suisun, Tolenas.

Coran (Corachol)[uredi | uredi kôd]

Meksiko. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci, ogranak Sonoran

Costanoan[uredi | uredi kôd]

SAD, California. →Velika porodica Penutian

 • Costanoan (Costaños, Ohlone). od 8 glavnih plemenskih grupa:
  • Monterey (Rumsen), jezik nestao 1940.
  • San Francisco (Ramaytush), 1,400 (1770), jezik nestao 1820.
  • San Juan Bautista (Mutsun), jezik nestao 1940.
  • San Pablo (Karkin), jezik nestao 1850.
  • Santa Clara (Tamyen),
  • Santa Cruz (Awaswas), jezik nestao 1880.
  • Soledad (Chalon)). 2,000 (1770). Jezik nestao 1920.
  • Chochenyo (Chocheño), okrug Alameda.

Cuitlatec[uredi | uredi kôd]

Meksiko. Izolirani ili →Velika porodica Macro-Chibchan (?)

Culli[uredi | uredi kôd]

Peru. →Velika porodica Andean.

Cunan[uredi | uredi kôd]

Panama; Kolumbija. →Velika porodica Macro-Chibchan, →porodica Chibchan

Diaguitan[uredi | uredi kôd]

Argentina.

Erikbaktsá[uredi | uredi kôd]

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Erikbaktsá (Rikbaktsa, Canoeiro, Erigpaktsa), Mato Grosso.

Esmeralda[uredi | uredi kôd]

Ekvador. → Equatorial

Esselenian[uredi | uredi kôd]

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Eyak[uredi | uredi kôd]

SAD, Alaska. Velika porodica Na-Déné

 • Eyak. Delta rijeke Copper.

Fulnio[uredi | uredi kôd]

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Fulnio (Fulni-ô, Karnijó de Águas, Yatê, Karnijó), Pernambuco.

Gamelas[uredi | uredi kôd]

Brazil.

(Je)[uredi | uredi kôd]

Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge, porodica Ge-Caingangan.

 • Jeico (Jaico)
 • Kayapo (Caiapó)Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Goias, Sao Paulo

Timbira

Akwe

Acroa

Gorgotoqui[uredi | uredi kôd]

Bolivija

Goyatacan[uredi | uredi kôd]

Guahiban[uredi | uredi kôd]

Venezuela, Kolumbija. → Equatorial.

 • Chiricoa,
 • Churoya,
 • Guahíbo (Guajibo, Jivi), rijeka Apure, Venezuela i Arauca, Kolumbija; 25,000,
 • Guayavero (Guayabero), rijeka Meta, Kolumbija, 1.000 osoba.
 • Kuiva (Cuiba, Cuiva). Rijeke Vichada i Arauca, Kolumbija, i Apure, Venezuela, 2.000 osoba.

Guamo[uredi | uredi kôd]

Venezuela

Guarauan[uredi | uredi kôd]

Venezuela. →Velika porodica Macro-Chibchan.

Guatoan[uredi | uredi kôd]

Bolivia; Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Guato, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.

Guaycuran (Waicurian)[uredi | uredi kôd]

Meksiko, Baja California Sur. →Velika porodica Hokan (?)

Guaycuruan (Guaicuruan)[uredi | uredi kôd]

Argentina; Brazil; Bolivija; Paragvaj. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan, →porodica Mataco-Guaycuruan

Harakmbet[uredi | uredi kôd]

Peru

Huamói[uredi | uredi kôd]

Brazil

Huarian[uredi | uredi kôd]

Brazil

Huarpean[uredi | uredi kôd]

Argentina. Klasificirani različito u phylum Ge-Pano-Carib (?), ili u →Veliku porodicu Macro-Chibchan (?)

Huavean[uredi | uredi kôd]

Meksiko. Izolirani

Huitotoan[uredi | uredi kôd]

Kolumbija. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban, porodica Bora-Huitotoan

Humaguaka[uredi | uredi kôd]

Iroquoian[uredi | uredi kôd]

Kanada, Ontario; SAD. →Velika porodica Macro-Siouan

Itonaman[uredi | uredi kôd]

Bolivija. →Velika porodica Macro-Chibchan.

Janambrian[uredi | uredi kôd]

Tamaulipas, Meksiko

 • Janambre
 • Pisone (?), Naola (Naolan) Tamaulipas: Jezik nestao sredinom 20. stoljeća. Područje planina Sierra Madre Oriental, blizu Tule.

Jicaquean[uredi | uredi kôd]

Honduras. →Velika porodica Hokan

Jirajaran[uredi | uredi kôd]

Venazuela. →Velika porodica Macro-Chibchan.

Jivaroan[uredi | uredi kôd]

Ekvador, Peru. → Equatorial

Paltan

Kalapooian[uredi | uredi kôd]

SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

Kamsá (Mocoa)[uredi | uredi kôd]

Kolumbija. → Equatorial.

Karankawan[uredi | uredi kôd]

SAD, Texas.

Keresan[uredi | uredi kôd]

SAD, New Mexico.

Kiowan[uredi | uredi kôd]

SAD, Prerije. →Velika porodica Aztec-Tanoan →ogranak Kiowa-Tanoan

Kitunahan (Kutenai)[uredi | uredi kôd]

SAD; Kanada

Koaia[uredi | uredi kôd]

Brazil

 • Kwazá (Koaia, Coiá. Arara). Rondônia.

Koluschan[uredi | uredi kôd]

SAD, Alaska. Velika porodica Na-Déné

Kukurá[uredi | uredi kôd]

Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban.

Kulanapan[uredi | uredi kôd]

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Kusan (Coos)[uredi | uredi kôd]

SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

Kwakiutlan[uredi | uredi kôd]

Kanada, British Columbia. →Velika porodica Wakashan

Lecan[uredi | uredi kôd]

Bolivia. →Velika porodica Andean,

Lencan[uredi | uredi kôd]

Honduras, Salvador. Izolirani ili →Velika porodica Macro-Chibchan (?)

Lorenzan[uredi | uredi kôd]

Peru.Equatorial, → Macro-Arawakan

Lulean[uredi | uredi kôd]

Argentina. Često se povezuju u 'Veliku porodicu' Lule-Vilelan. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan.

Lutuamian[uredi | uredi kôd]

SAD, California, Oregon; Oklahoma. →Velika porodica Penutian

Machacalian[uredi | uredi kôd]

Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Kapoxó (Kaposó)
 • Kumanaxó (Kumanaso/ Cumanaxô). Minas Gerais.
 • Macuni (Makoni, Moaquanhi), Minas Gerais.
 • Maxakali (Maxacali, Machaculi, Maxakuli, Masakari, Maxakari). Minas Gerais, Bahia.
 • Monoxó (Monosó, Monaxó, Monã-txiu).- Bahia, Minas Gerais.
 • Pañame (Panhame), Minas Gerais
 • Paraxim (Paraxín), Minas Gerais.

Mainan (Omurano)[uredi | uredi kôd]

Peru

Makú[uredi | uredi kôd]

Brazil, Venezuela. → Macro-Tucanoan.

Makuráp[uredi | uredi kôd]

Brazil. Makuráp

Manguean[uredi | uredi kôd]

Honduras; Nikaragva; Meksiko, Chiaps. →Velika porodica Oto-Manguean.

Mariposan (Yokuts)[uredi | uredi kôd]

SAD, California. →Velika porodica Penutian

Mascoian[uredi | uredi kôd]

Paragvaj. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan.

Mataco-Macan[uredi | uredi kôd]

Paragvaj; Argentina. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan, →porodica Mataco-Guaycuruan

Matanawí[uredi | uredi kôd]

Brazil. →Velika porodica Macro-Chibchan, porodica Muran

Mayan[uredi | uredi kôd]

Meksiko, Belize, Gvatemala, Honduras.

Misumalpan (Misuluan)[uredi | uredi kôd]

Honduras; Nikaragva. →Velika porodica Macro-Chibchan

Mixe-Zoquean[uredi | uredi kôd]

Mixtecan[uredi | uredi kôd]

Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

Moquelumnan[uredi | uredi kôd]

SAD, California. →Velika porodica Penutian

Mosetenan[uredi | uredi kôd]

Bolivija. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan.

Moviman[uredi | uredi kôd]

Bolivija. → Macro-Tucanoan.

Munichean[uredi | uredi kôd]

Peru. → Macro-Tucanoan

Muran[uredi | uredi kôd]

Brazil. →Velika porodica Macro-Chibchan

Murato[uredi | uredi kôd]

Peru. →Velika porodica Andean ili Equatorial.

Muskhogean[uredi | uredi kôd]

SAD, Alabama, Georgia, Florida, Mississippi. →Velika porodica Macro-Algonquian

Nahuatlan[uredi | uredi kôd]

Meksiko; Gvatemala; Kostarika; Nikaragva, Salvador; Honduras; Panama. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci.

Natchesan[uredi | uredi kôd]

SAD, Mississippi. →Velika porodica Macro-Algonquian

Natú[uredi | uredi kôd]

Brazil

Nhambicuaran[uredi | uredi kôd]

Brazil. →Velika porodica Ge-Pano-Carib

Nootkan[uredi | uredi kôd]

Kanada, British Columbia /otok Vancouver/; SAD, Washington. Pripadaju porodici Wakashan.

Ofayé[uredi | uredi kôd]

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Ofayé (Opaye, Ofayé-Xavante, Opayé-Xavante), Mato Grosso do Sul.

Olivean[uredi | uredi kôd]

Meksiko

Oti[uredi | uredi kôd]

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Oti (Oti-Xavante, Oti-Chavante), Sao Paulo.

Otomacan[uredi | uredi kôd]

Venezuela. → Equatorial.

Otomian (Oto-Pamean)[uredi | uredi kôd]

Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

Palaihnihan[uredi | uredi kôd]

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Pankaruru[uredi | uredi kôd]

Brazil

Panoan[uredi | uredi kôd]

Brazil; Peru; Bolivija. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan, →porodica Pano-Tacanan Amahuaca (Amawaka), Peru, Brazil,

Chama

Pataxó[uredi | uredi kôd]

Brazil

Payan[uredi | uredi kôd]

Honduras. Izolirani ili →Velika porodica Macro-Chibchan (?)

Peban (Peba-Yaguan)[uredi | uredi kôd]

Peru. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban.

Piman[uredi | uredi kôd]

SAD, Arizona; Meksiko. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci, ogranak Sonoran.

Popolocan[uredi | uredi kôd]

Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

Puelche[uredi | uredi kôd]

Argentina. →Velika porodica Andean

Puinavean[uredi | uredi kôd]

Kolumbija, Brazil. → Macro-Tucanoan.

Pujunan[uredi | uredi kôd]

SAD, California. →Velika porodica Penutian

Puquinan[uredi | uredi kôd]

Bolivija

Puri-Coroado[uredi | uredi kôd]

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

Puruborá[uredi | uredi kôd]

Quechuan[uredi | uredi kôd]

Peru; Bolivija; Argentina; Kolumbija; Ekvador; Čile. → Andean, → Quechumaran.

Quoratean[uredi | uredi kôd]

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Rama[uredi | uredi kôd]

Nikaragva; Kostarika. →Velika porodica Macro-Chibchan.

Sabelan[uredi | uredi kôd]

Ekvador. → Phylum Andean-Equatorial, → Velika porodica Andean

Salinan[uredi | uredi kôd]

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Salishan[uredi | uredi kôd]

SAD, Washington, Oregon, Montana; Kanada, British Columbia.

Salivan[uredi | uredi kôd]

Venezuela, Kolumbija. →Equatorial.

Serian[uredi | uredi kôd]

Meksiko. →Velika porodica Hokan

Shahaptian[uredi | uredi kôd]

SAD, Washington, Oregon, Idaho. →Velika porodica Penutian

Shastan[uredi | uredi kôd]

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Shoshonean[uredi | uredi kôd]

SAD, California, Oregon, Idaho, Arizona, Utah, Colorado, Nevada. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci.

Simacuan[uredi | uredi kôd]

Peru. → Macro-Tucanoan.

Siouan[uredi | uredi kôd]

SAD; Kanada. →Velika porodica Macro-Siouan

Skittagetan /Haida/[uredi | uredi kôd]

SAD, Alaska; Kanada, British Columbia. Velika porodica Na-Déné

Tacanan[uredi | uredi kôd]

Bolivija, Peru. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan, →porodica Pano-Tacanan

Takilman[uredi | uredi kôd]

SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

Talamancan[uredi | uredi kôd]

Kostarika, Panama. →Velika porodica Macro-Chibchan

Tamaulipecan[uredi | uredi kôd]

Tamaulipas, Meksiko

Tanoan[uredi | uredi kôd]

SAD, New Mexico, Texas. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →ogranak Kiowa-Tanoan

Taracahitian[uredi | uredi kôd]

Meksiko. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci, ogranak Sonoran.

Tarascan[uredi | uredi kôd]

Meksiko. → Izolirani; možda →Velika porodica Macro-Chibchan (?)

Tarairiú[uredi | uredi kôd]

Brazil

Taruma[uredi | uredi kôd]

Gvajana i Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban; po drugoj klasifikaciji u Equatorial.

 • Taruma, Amazonas, Brazil; kasnije Britanska Gvajana.

Tequistlatecan[uredi | uredi kôd]

Meksiko. →Velika porodica Hokan

Teremembé[uredi | uredi kôd]

Timotean[uredi | uredi kôd]

Venezuela. →Equatorial.

Timuquanan[uredi | uredi kôd]

SAD, Florida, Georgia. . /prema njihovom vjerovanju oni su Taino-porijekla./

Tiniguan[uredi | uredi kôd]

Kolumbija

Tlapanecan[uredi | uredi kôd]

Meksiko, Salvador, Nikaragva. →Velika porodica Hokan, po novijoj klasifikaciji Oto-Manguean.

Tonikan[uredi | uredi kôd]

SAD, Mississippi. →Velika porodica Macro-Algonquian

Tonkawan[uredi | uredi kôd]

SAD, Texas. →Velika porodica Macro-Algonquian

Totonacan[uredi | uredi kôd]

Meksiko.

Trumaian[uredi | uredi kôd]

Brazil. → Equatorial.

Tucanoan[uredi | uredi kôd]

Kolumbija; Ekvador; Peru; Brazil. → Macro-Tucanoan

Tucunan[uredi | uredi kôd]

Brazil. → Macro-Tucanoan.

 • Tucuna (Tukuna, Ticuna, Tikuna).

Tupian[uredi | uredi kôd]

Brazil. → Equatorial

Arikém

 • Arikem (Ariquem, Ariqueme, Ariquen, Ariquemes, Arikên, Arikeme, Arikéna), Rondônia, Brazil.
 • Kabishiana (Kabixiana), Rondônia, Brazil.
 • Karitiána (Caritiana, Caratiana), Rondônia, Brazil.

Awetí

 • Auetö (Aueti, Awetí, Auêtê), Mato Grosso, Brazil.

Jurúna

 • Jurúna (Juruna, Yuruna, Yudjá), Pará, Mato Grosso.
 • Manitsauá (Manitsawa), Mato Grosso.
 • Shipaya (Xipaya, Shipaya, Xipaia, Sipáya, Chipaia), Pará.

Mawé Satere

 • Mawé (Maue, Sataré-Mawé, Sateré-Mau´w, Mauhé, Maué, Andirá, Magúe), Amazonas, Pará.

Mondé

 • Aruá, Rondônia, Mato Grosso.
 • Cinta Larga (Matétamãe), Mato Grosso, Rondônia.
 • Digút (Gaviăo)
 • Zoró, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia.
 • Mekém (Mekén, Mequém, Mekhem, Michens), Rondônia.
 • Mondé (Salamai, Sanamaikã, Salamay, Sanamay, Sanaymaká), Rondônia.
 • Suruí (Suruí Paíter, Paíter), Rondônia.

Mundurukú

 • Kuruáya (Kuruaia, Curuáia, Curuahe, Curuaya, Kuruaie, Kururiá), Pará.
 • Mundurukú (Mundurucu), Pará, Amazonas.

Puruborá

Ramaráma (Rama-rama, Itangá), Rondônia.

 • Itogapid (Itogapúk, Ntogapíd, Ntogaapig, Itogapúque), Mato Grosso, Rondônia.
 • Káro (Arara, Karo), Rondônia.
 • Uruku (Urukú, Urucu), Rondônia.
 • Urumí, Rondônia.

Tuparí

 • Amniapé (Koaratúra), Rondônia.
 • Kanoê (Canoe, Kanoé, Kapixaná, Kapisaná, Kapisaña), Rondônia.
 • Kepkiriwát (Kepikiri-uat, Quêpiquiriuáte), Rondônia.
 • Makuráp (Macurap/ Macurápe), Rondônia.
 • Mekens, Rondônia.
 • Tuparí, Rondônia.
 • Wayoró (Ajuru, Waioró), Rondônia.

Tupí-Guaraní

Tusha[uredi | uredi kôd]

Brazil

Tuyoneiri[uredi | uredi kôd]

Peru → Equatorial

Uchean[uredi | uredi kôd]

SAD, Jugoistok. →Velika porodica Macro-Siouan

Uru-Chipaya[uredi | uredi kôd]

Bolivija. → Equatorial, → Macro-Arawakan

Vilelan[uredi | uredi kôd]

Argentina

Waiilatpuan (Wailatpuan)[uredi | uredi kôd]

SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

Washoan[uredi | uredi kôd]

SAD, Nevada, California. →Velika porodica Hokan

Weitspekan[uredi | uredi kôd]

SAD, California. Velika porodica Macro-Algonquian, → ogranak Ritwan.

Wishoskan[uredi | uredi kôd]

SAD, California. Velika porodica Macro-Algonquian, → ogranak Ritwan.

Xincan[uredi | uredi kôd]

Gvatemala. Izolirani ili →Velika porodica Macro-Chibchan.

Xokó[uredi | uredi kôd]

Brazil

 • Xokó (Chocó, Xocó, Txokó), Sergipe, Alagoas, Ceara, Pernambuco

Xukuru[uredi | uredi kôd]

Brazil

 • Xukuru (Shucurú, Xucuru) Pernambuco, Paraiba.

Yabutian[uredi | uredi kôd]

Brazil, Rondônia. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

Yahgan[uredi | uredi kôd]

Čile. →Velika porodica Andean

Yakonan[uredi | uredi kôd]

SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

Yanan[uredi | uredi kôd]

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Yaruro[uredi | uredi kôd]

Venezuela. → Equatorial

Yukian[uredi | uredi kôd]

SAD, California.

Yuman[uredi | uredi kôd]

SAD, California, Arizona; Meksiko. →Velika porodica Hokan

Yuncan[uredi | uredi kôd]

Ekvador, Peru. →Velika porodica Macro-Chibchan.

Yuracarean[uredi | uredi kôd]

Blivija. → Equatorial.

Yuri[uredi | uredi kôd]

Brazil. → Macro-Tucanoan.

 • Yuri (Juri, Juri-Taboca), Amazonas.

Yurimangi[uredi | uredi kôd]

Kolumbija. →Velika porodica Hokan (?)

 • Yurumanguí (Yurumangui, Yurumangi), Valle de Cauca. Klasificirani u Hokan i Chibchan govornike, nestali.

Zamucoan[uredi | uredi kôd]

Paragvaj. →Equatorial.

Zaparoan (Zaparan)[uredi | uredi kôd]

Peru; Ekvador. →Velika porodica Andean

Zapotecan[uredi | uredi kôd]

Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

Zunian[uredi | uredi kôd]

SAD, New Mexico. →Velika porodica Penutian (?). Po starijoj klasifikaciji činila je dio Velike porodice Uto-Aztec-Tanoan, danas nepriznata.

 • Zuñi (Ashiwi). Zuni Reservation, Novi Meksiko.