Konzervacija i restauracija predmeta od željeza i čelika

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Oko godine 400. izrađen je željezni stup u Delhiju, visok 7 metara i težak više od 6 tona, koji i dan danas odolijeva monsunskim kišama i koroziji
Richard Serra, Fulcrum (1987.), 16,8 m visoka skulptura od Cor-ten čelika, London

Konzervacija i restauracija predmeta od željeza i čelika aktivnost je posvećena očuvanju i zaštiti predmeta od željeza i čelika, i to kako povijesnih tako i arheoloških. Na predmetima kulturne baštine od spomenutih materijala u Hrvatskoj rade školovani ili državno ispitani konzervatori restauratori metala.

Kroz povijest su predmeti od željeza i čelika izrađivani u religiozne, tehničke, umjetničke, kućanske, te vojne svrhe. Konzervacija restauracija istih teži prevenciji i usporavanju propadanja ovih predmeta, te također njihovom očuvanju za buduće generacije. Uklanjanje nečistoće te korozijskih produkata prvenstven je cilj zahvata na istima.

Konzervator-restaurator koji radi na predmetima od željeza ili čelika mora poznavati osnove povijesti i tehnologije obrade ovog materijala, kao i korozivne procese koji se najčešće javljaju na istima. Poželjna su i barem osnovna znanja o povijesti umjetnosti, arheologiji odnosno etnologiji ili tehnici zavisno kojim se materijalom pretežito bavi. Neizostavno je i poznavanje restauratorske etike, te suvremenih metoda rada na spomenutom materijalu.Također mora poznavati i osnovne pojmove vezane uz znanstvena ispitivanja ovih predmeta.

Povijest

Osnovne slitine željeza korištene u izradi predmeta kulturne baštine

 • željezo za kovanje
 • čelici
 • nehrđajući čelici
 • lijevačke slitine

Metalurgija

Korozija

Hrđa, najčešći oblik atmosferske korozije željeznih predmeta

Konzervacija

Povijesni predmeti

Dokumentacija

Dokumentacija mora uključivati detaljan opis svih faza rada, te korištenih materijala, znači prije, poslije i tijekom zahvata. U nju moraju biti uključeni i podaci o eventualnim znanstvenim ispitivanjima provedenim na predmetu, kao i preporuka za daljnje čuvanje predmeta.

Istraživanja

Danas su istraživanja integralni dio konzervatorskog tretmana metalnih predmeta kulturne baštine, barem u visoko razvijenim zemljama, kod nas su ona većinom još uvijek izuzetak a ne pravilo, posebice se ovo odnosi na naše muzeje-nažalost niti jedan od hrvatskih muzeja koji sakupljaju umjetničke, te tehničke, arheološke i etnografske predmete ne posjeduje istraživačku opremu, a ni potrebno osoblje.

Identifikacija metala i slitina

 • Jednostavne metode - promatranje, spot testovi, specifična težina
 • Znanstvene metode - XRF, XRD, PIXE, LIBS, SEM, elektrokemijske tehnike, metalografija

Identifikacija korozionih procesa i produkata

 • Jednostavne metode - promatranje, spot testovi, Oddy test
 • Znanstvene metode - XRD, SEM, metalografija, elektrokemijske tehnike

Identifikacija metalu pridruženih materijala

 • Jednostavne metode - promatranje,spot testovi, specifična težina
 • Znanstvene metode - XRF, kromatografija

Identifikacija tehnologije korištene za izradu predmeta

 • Jednostavne metode - promatranje, spot testovi, specifična težina
 • Znanstvene metode - metalografija, gamagrafija, tomografija

Donošenje odluka o potrebi i posljedicama zahvata

Poželjno je da u donošenju odluka učešće uzme što veći broj stručnjaka, kao minimum možemo uzeti povjesničara umjetnosti, stručnjaka za koroziju željeza, te konzervatora restauratora.

Čišćenje

kemijsko Elektokemijsko Mehaničko Ultrazvučno Laser Plazma
Amonium citrat 5% / pH 3,5[1]

Fosforna kiselina 10 - 20 % + 1 % tiourea[2]

EDTA 4 % pH 5,5[3]

Tioglikolna kiselina 3-30 % pH 7[3]

Polimetakrilna kiselina 10-15 % pH 4,5-5,5[4]

Mješavina organskih kiselina

47,5 g limunske kiseline

47,5 g natrijevog glukonata

4,9 g vinske kiseline

1 lit vode[5]

2-5 % NaOH,anode od nehrđajućeg čelika Mješavina taložene krede i vode

fina čelična vuna

skalpel

rotacijske čelične četke

mikropjeskarenje

čišćenje mlazom suhog leda[6]

natrij hidroksid 5-19 g

natrij karbonat 15-25 g

trinatrij fosfat 49-60 g

voda 1 lit

Uroni predmete na 2-5 minuta, isperi i ako treba ponovi.[7]

Može se koristiti[8] Može se koristiti

Kod kemijski ili termički obojenih, znači plavljenih ili bruniranih predmeta nikako ne koristiti kemijsko čišćenje, već eventualno Ballistol, WD 40 ili mješavinu petroleja i parafina - sva ova sredstava omekšavaju hrđu te tako olakšavaju njeno uklanjanje. Predmete obojene uljanom ili nekom drugom bojom čistimo sredstvima koja se koriste i kod čišćenja slika ili polikromirane skulpture. Prije svega se tu radi o mješavinama raznih polarnih ili nepolarnih otapala.

Strukturalna konsolidacija

Mogu se koristiti ljepljenje, vijci, zakovice, tvrdo ili meko lemljenje, te zavarivanje - bilo plinsko, elektrolučno, WIG, ili lasersko.

Stabilizacija

Još uvijek je u svrhu stabilizacije povijesnih, te nešto rjeđe i arheoloških predmeta, rašireno korištenje taninskih otopina,tkzpretvarača hrđe.[9] U novije vrijeme ispituju se i otopine na bazi karboksilata[10][11] te razni biljni ekstrakti, poput primjerice duhana.[12]Također je moguće i korištenje mješavina tanina i fosforne kiseline te fosfatiranja.

Osim standardnog fosfatiranja razvijenog u svrhu industrijske primjene, postoje i procesi kod kojih dobiveni sloj nema vlastitu obojenost, te se stoga ne mijenja izgled predmeta. Takvi se procesi mogu koristiti i kod predmeta s tankim korozionim slojem, znači primijenjivi su i na kemijski i termički obojene, tj. plavljene ili brunirane predmete.[13]

Zaštitne prevlake

 • lakovi - Paraloid B-72 - Ormocer
 • voskovi - Renaissance Wax - Cosmolloid 80 H - Dinitrol 4010 - Poligen ES 91 009[14] Tecero Wachs 30410
 • ulja - Ballistol - WD 40 - 8 dijelova white spirita / 2 dijela ribljeg ulja
 • kombinacije - osnovni sloj Paraloid B 72/ 2. sloj Renaissance Wax itd.

Arheološki predmeti

Dokumentacija

Dokumentacija mora uključivati detaljan opis svih faza rada, te korištenih materijala, znači prije, poslije i tijekom zahvata. U nju moraju biti uključeni i podaci o eventualnim znanstvenim ispitivanjima provedenim na predmetu, kao i preporuka za daljnje čuvanje predmeta. Kod arheoloških predmeta poželjno je i da dio dokumentacije budu i podaci o dubini, tipu i osobinama tla u kojem su predmeti nađeni, odnosno kod podvodnih nalaza o vrsti i dubini vode, kretanju morskih struja, količini plinova prisutnoj u vodi, kao i eventualnom prisustvu makro ili mikroskopskih organizama.

Istraživanja

Danas su istraživanja integralni dio konzervatorskog tretmana metalnih predmeta kulturne baštine, barem u visoko razvijenim zemljama, kod nas su ona većinom još uvijek izuzetak a ne pravilo, posebice se ovo odnosi na naše muzeje-nažalost niti jedan od hrvatskih muzeja koji sakupljaju umjetničke, te tehničke, arheološke i etnografske predmete ne posjeduje istraživačku opremu, a ni potrebno osoblje.

Identifikacija metala i slitina

 • Jednostavne metode - promatranje, spot testovi, specifična težina
 • Znanstvene metode - XRF, XRD, PIXE, LIBS, SEM, elektrokemijske metode, metalografija

Identifikacija korozionih procesa i produkata

 • Jednostavne metode - promatranje, spot testovi, Oddy test
 • Znanstvene metode - XRD, SEM, metalografija, elektrokemijske metode

Identifikacija metalu pridruženih materijala

 • Jednostavne metode - promatranje, spot testovi, specifična težina
 • Znanstvene metode - XRF, kromatografija

Identifikacija tehnologije korištene za izradu predmeta

 • Jednostavne metode - promatranje, spot testovi, specifična težina
 • Znanstvene metode - metalografija, gamagrafija, tomografija

Donošenje odluka o potrebi i posljedicama zahvata

Poželjno je da u donošenju odluka učešće uzme što veći broj stručnjaka, kao minimum možemo uzeti arheologa upoznatog s temeljnim principima konzervacije željeznih predmeta, stručnjaka za koroziju željeza, te konzervatora-restauratora.

Čišćenje

Kod arheoloških se predmeta preporuča isključivo korištenje mehaničkog čišćenja, znači skalpela, raznih rotacionih alata, ultrazvučnog dlijeta, te mikropjeskarenja. Čistiti do tzv. originalne površine, tj. sloja nastalog po napuštanju predmeta, nikako do samog metala.

Strukturalna konsolidacija

U principu bi trebalo koristiti isključivo reverzibilne materijale poput ugušćene otopine Paraloida B 72. Mogu se koristiti i ojačanja od staklene tkanine ili netkane poliesterne tkanine, poput Holytexa ili Reemayja.

Stabilizacija

Što se stabilizacije predmeta tiče ista se odnosi prije svega na što temeljitije uklanjanje topivih soli iz predmeta, prije svega klorida. Danas je najraširenija i najefikasnija metoda rad s alkalnom otopinom natrijeva sulfita[15] Kao vrlo perspektivan izdvaja se i postupak odsoljavanja pomoću subkritičkih tekućina,razvijen u SAD.Potrebna je posebna i skupa oprema jer se koriste visoki pritisci i temperature (40 at/180 C, 0,5% NaOH otopina).[16][17]Radi se i na istraživanju stabilizacije korodiranog željeza pomoću bakterijskih kultura.[18]

Zaštitne prevlake

Preventivna konzervacija

Predmete je preporučeno čuvati na temperaturi 15-18 °C, relativnoj vlazi do 40 %, u slučaju predmeta kod kojih je željezo kombinirano s organskim materijalima najmanje 45 %, u slučaju arheoloških predmeta s aktivnim kloridima najviše 12-15 %. Rasvjeta do 300 lx za isključivo metalne predmete, do 150 lx za lakirane ili obojene, te do 50 lx za predmete kod kojih su prisutni i svijetloosjetljivi materijali. S predmetima rukovati u polietilenskim ili pamučnim rukavicama. Što češće kontrolirati stanje predmeta, posebno onih arheoloških.

Školovanje konzervatora - restauratora metala u Hrvatskoj

 • Umjetnička Akademija u Splitu,konzerviranje restauriranje metala predavalo se na prvoj i drugoj godini od 1997.godine, a od 2011. pokrenut je i petogodišnji studij konzervacije restauracije metala.[19]Treba naglasiti da su konzervaciju restauraciju metala niz godina tamo predavale osobe( i trenutačno opet predaju) koje to nikako ne bi mogle u nekoj srednje ili visoko razvijenoj europskoj zemlji( dobre veze i poznastva kao temeljni kriterij),uz izuzetak razdoblja od nepune 3 godine koliko je na studiju predavala Valentina Ljubić Tobisch,školovana na Fakultetu primijenjene umjetnostu Beču ( gdje 2019. i doktorirala)inače bivša voditeljica restauratorske radionice Tehničkog muzeja u Beču(2005 - 2017).[20][21][22]
 • Sveučilište u Dubrovniku, preddiplomski i diplomski studij konzervacije-restauracije metala (od 2005.).Nastavu su do 2013. vodili talijanski stručnjaci(Giancarlo Marini! ( 1936. – 2019.)),nakon toga je vodi Kristina Kojan Goluža,školovana keramičarka,u nastavi je kao suradnik te mentor sudjelovala i osoba sa srednjom stručnom spremom(!).Danas (2017.) nastavu vode Josip Kralik i Marta Stanić,odnosno Jelena Tomasović Grbić.[23][24][25][26]

Treba naglasiti da se nastava odvija u suradnji s Instituto per l arte e il restauro Palazzo Spinelli iz Firence,komercijalno orijentiranom institucijom,kojaje u svojoj matičnoj zemlji tek od 2014. imala pravo izvođenja petogodišnjeg studija, a studija konzervacije restauracije tek od 2015.[27]

Zakonska regulativa i zaštita prava konzervatora metala u Hrvatskoj

Ako izuzmemo opće zakonske akte rad konzervatorsko-restauratorske službe, pa i konzervatora restauratora metala ,uključujući i predmete od željeza i čelika u Hrvatskoj danas prije svega određuju sljedeći propisi:

Za restauratore i restauratore tehničare koji rade u Hrvatskom restauratorskom zavodu,Hrvatskom državnom arhivu,Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici,te samostalno,odnosno za restauratore i preparatore koji rade u muzejima:

 • Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19 na snazi od 8.11.2019.)
 • Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/18)

Što se tiče zaštite prava konzervatora restauratora stanje je i dalje nezadovoljavajuće usprkos nekim pozitivnim stvarima koje donosi novi pravilnik, prije svega činjenice da su svi konzervatori restauratori konačno podvedeni pod jedan jedinstveni pravilnik, te konačnog reguliranja statusa školovanih restauratora. Posebno su ugrožena prava restauratora uposlenih u muzejima. Ministarstvo kulture godinama jednostavno odbija stvarno i dosljedno izjednačiti prava restauratora zaposlenih u muzejima s pravima restauratora koji rade u HRZ-u ili samostalno. To je bilo razvidno već kod javne rasprave o gore navedenom pravilniku,birokrati iz Ministarstva kulture jedostavno su odbili prihvatiti i vrednovati razlike u radu u muzejima, te restauratorskom zavodu.Nikako nije jasno kako bi viša zvanja mogle steći i osobe koje rade u manjim muzejima - naime isti bi u startu morali imati iste šanse za stjecanje viših zvanja kao i restauratori koji rade u HRZ ili samostalno,odnosno u nekom većem muzeju.Niz dvosmislenih i samo odvjetničkom konziliju razumljivih odredbi također otvara put obezvrjeđivanju rada konzervatora restauratora zaposlenih u muzejima.Što se tiče predmeta od metala besmisleno je kao specijalizaciju navesti predmete zlatarskog i filigranskog obrta( filigran je jedna od zlatarskih tehnika,birokratske li stupidnosti), odnosno predmete umjetničkog obrta od metala( zlatarstvo je jedan od umjetničkih obrta!),kad je spektar predmeta od metala na kojima se u muzejima radi daleko širi( čisto utilitarni predmeti,skulpture,oružje,sitna plastika i medalje,značke,zvona,igračke,muzički instrumenti &td ).Predmeti tehničke i industrijske baštine nisu pak niti navedeni kao specijalnost( usprkos činjenice da je u raspravi upozoreno na ovo - briga ovu četu uhljeba za to,ta imaju oni političko zaleđe,znaju valjda oni što je što (navodno su na toj papazjaniji od propisa radili 2 godine!). U svijetu se većinom koristi podjela na povijesne predmete od metala i arheološke predmete od metala.

Izvori

 1. H. Brinch-Madsen, "Die reinigung von eisen mit ammoniakalischer Citronensaure", Arbeitsblatter fur Restauratoren 2/1974.
 2. Stambolov, T.; Eichelmann, N.; Bleck, R. D.: Korrosion u nd Konservierung von Kunst und Kulturgut aus Metall / I ,Weimar 1987.
 3. a b (njem.) Stambolov, T.; Eichelmann, N.; Bleck, R. D.: Korrosion und Konservierung von Kunst und Kulturgut aus Metall, I, Weimar, 1987.
 4. (rus.) Nikitin, M. K.; Meljnikova, E. P.: Himija v restavracii, Lenjingrad, 1990.
 5. USPT 4,264,418
 6. DRY-ICE BLASTING FOR THE CONSERVATION CLEANING OF METALS,Izlaganje na konferenciji Metal 2010.,R. van der Molen,Charleston 2010.
 7. Dasojan, M. A.; Palmskaja, I. J.; Saharova, E. V.: Tehnologija elktrohimičeskih pokritij, Lenjingrad 1989.
 8. 1.Cooper, M.I. (2002) Laser cleaning of metal surfaces: an overview. Paper presented at the UKIC Metals Section ‘Back to Basics: Surface Treatments’ conference (Liverpool, October 1999). Published in ‘Back to Basics, The Metals Section' Press, 34-39.
 9. Stambolov,T;Bleck,R.D.;Eichelmann,N. Korrosion und Konservierung von Kunst und Kulturgut aus Metall/I,Weimar 1987.
 10. North, N. A.; Hefter, G. T.; Tan, S. H.: Organic Corrosion inhibitors in Neutral Solutions; Part 1 – Inhibition of Steel, Copper, and Aluminium by Straight Chain Carboxylates, Corrosion, 53. svezak, br. 8., kolovoz 1997.
 11. Stéphanie Hollner, François Mirambet, Emmanuel Rocca, Solenn Reguer: Development of new environmentally safe protection systems for the conservation of iron artefacts, Metal 2010, conference proceedings, Charleston, 2010., str 160.
 12. http://www.electrochem.org/dl/ma/202/pdfs/0340.PDF Pristupljeno 28. svibnja 2012.
 13. Pelikán ,J.B. The Use of Polyphosphate Complexes in the Conservation of Iron and Steel Objects,Studies in Conservation,Vol. 9, No. 2 (May, 1964), str. 59-66
 14. Wolfram, J.: Better than paraloid? Testing poligen waxes as coatings for metal objects, Izlaganje na konferenciji Metal 2010., Charleston, 2010.
 15. (engl.) Gilberg, M.; Seeley, N.: The Alkaline Sodium Sulphite Reduction Process for Archaeological Iron: A Closer Look, Studies in Conservation, London, 1982.
 16. http://193.175.110.9/hornemann/german/epubl_txt/2012_KURProjekt_Mazzola.pdfInačica izvorne stranice arhivirana 3. prosinca 2014. Pristupljeno 28.11. 2014.
 17. http://issf2012.com/handouts/documents/226_004.pdf[neaktivna poveznica]
 18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28283522/ pristupljeno 02.09.2020.
 19. http://www.umas.hr/odjeli/likovna-umjetnost/konzervacija-restauracija/ pristup stranici 14.12.2013.
 20. http://www.e-insitu.com/hr/odsjek/odjel-za-restauraciju-i-konzi[neaktivna poveznica] ervaciju-metala/specijalisticko-usmjerenje-konzervacija-restauracija-metala.html Pristup stranici 13.03.2014.
 21. http://www.technischesmuseum.at/person/mag-valentina-ljubic-tobisch Pristup stranici 13.04.2014.
 22. https://at.linkedin.com/in/valentina-ljubic-tobisch-b0135326[neaktivna poveznica]
 23. http://www.mariniarteviva.it/biografia-dello-scultore-giancarlo-marini/Inačica izvorne stranice arhivirana 11. lipnja 2016. Pristup stranici 23. ožujka 2014.
 24. http://www.unidu.hr/datoteke/133izb/Izvedbeni_program_-_I._godina_-_Preddiplomski.pdfInačica izvorne stranice arhivirana 4. ožujka 2016. Pristup stranici 31. ožujka 2014.
 25. http://www.unidu.hr/datoteke/133izb/Restauracija3-kolegiji-preddiplomski_2012-2013.pdfInačica izvorne stranice arhivirana 4. ožujka 2016. Pristup stranici 31. ožujka 2014.
 26. http://www.unidu.hr/datoteke/133izb/F04-11_Popis_nastavnika_i_kolegija_-2014-06-09-_2014_2015_web.pdfInačica izvorne stranice arhivirana 4. ožujka 2016. Pristup stranici 22. rujna 2014.
 27. http://www.palazzospinelli.org/ita/corsi.asp Pristup stranici 12.03.2014,
 28. http://www.konferencija-restauracija.com/posteri/176-horvat-et-al.html ,pristup stranici 24.07.2012.
 29. http://www.culturenet.hr/default2.aspx?id=50943 Pristup stranici 13.03.2014.

Literatura

Knjige

 • (engl.) Selwyn, L.: Metals and Corrosion-A Handbook for Conservation Professional, Ottawa, 2004.
 • (engl.) Scott, D. A.: Iron and Steel in Art - Corrossion, Colorants, Conservation, London, 2009.
 • (engl.)JAIN KAMAL K., NARAIN Shyam, Iron artifacts history, metallurgy, corrosion and conservation, Delhi, Agam Kala Prakashan, 2009, XXII-165 p.
 • (engl.) Scott, D. A.: Metallography and Microstructure of Ancient and Historic Metals, Santa Monica, 1991.
 • (engl.) Scott, D. A.: Ancient and Historic Metals-Conservation and Scientific Research, Santa Monica, 1994.
 • (engl.) Dillman, P.; Beranger, G.; Piccardo, P.; Matthiesen, H.: Corrosion of metallic heritage artefacts-Investigation, Conservation and Prediction of long term behaviour, Cambridge, 2007.
 • (engl.) Cronyn, J. M.: The Elements of Archaeological Conservation, London, 1990.
 • (engl.) La Niece, S.; Craddock, P.: Metal Plating and Patination: Cultural, Technical and Historical Develpoments, Boston, 1993.
 • (engl.) Carpenter,A. Cannon: The Conservation, Reconstruction and Presentation of Historic Artillery ,Wellington 1993.
 • (engl.)Mitchell,D.S. Conservation of Architectural Ironwork, London 2016.

Periodika i članci u zbornicima

Domaći članci

 • (hrv.) Budija, G.: Čišćenje, zaštita i održavanje umjetničkih predmeta i starina od željeza i njegovih slitina, Vijesti muzealaca i konzervatora, 1, Zagreb, 2002.
 • (hrv.) Lovrić,J. : Desalinizacija arheoloških željeznih predmeta alkalno sulfitnim postupkom,Diadora 33/34 (2019), Zadar 2020, 563–570

Strani članci

 • (engl.) Pelikán ,J.B. The Use of Polyphosphate Complexes in the Conservation of Iron and Steel Objects,Studies in Conservation,Vol. 9, No. 2 (May, 1964), str. 59-66
 • (njem.)J. B. Pelikan „Konservierung von Eisen mit Tannin“, ‚Studies in Conservation’ 11 (3) 1966 Str. 109 - 115
 • (engl.) Wihr, R ´Electrolytic desalination of archaeological iron`, in Conservation in archaeology and the applied arts. Preprints of the contributions to the Stockholm Congress,2-6 June 1975. International institute for conservation, London, str- 189-193.
 • (njem.),Stumpf, P.: Elektrolytische Entsalzung - immer noch aktuell!, Arbeitsblätter für Restauratoren 1/1977, str. 90 - 102.
 • (njem.), Rinuy,A. Vergleichende Untersuchungen zur Entsalzung von Eisenfunden, Arbeitsblätter für Restauratoren Year 1979 1
 • (engl.) Gilberg, M. R.; Seeley, N. J.: The alkaline sodium sulphite reduction process for archaeological iron: a closer look, Studies in Conservation 27, 1982., str. 180. – 184.
 • (rus.) Турищева Р.А., Рябинков А.Г. Применение современных материалов для консервации предметов из черных металлов в музейной коллекции // Реставрация памятников истории и культуры / ГБЛ. Информкультура / Экспресс-информация. - М., 1987. Вып. 3. - С. 1-6. .
 • (engl.) Costain, C. G.: Evaluation of storage solutions for archaeological iron, Journal of the Canadian Association for Conservation 25, 2000., str. 11. – 20.
 • (njem.) Greiff, S.; Bach, D.: Eisenkorrosion und Natriumsulfitentsalzung: Theorie und Praxis, Arbeitsblätter für Restauratoren, Gruppe 1, 2000., str. 319. – 339.
 • (engl.) Watkinson, D.: Chloride extraction from archaeological iron: comparative treatment efficiencies, Archaeological conservation & it´s consequences: Preprints of the contributions of the Copenhagen Congress 1996, International Institute for Conservation, London, 1996., str. 208. – 212.
 • Šilhova, A. Stabilizace železných archeologických předmětů siřičitanem sodným v alkalickém prostředí. In Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře. Technické muzeum v Brně, Brno 1999, s. 53-57.
 • (engl.) Keene, S.; Orton, C.: Stability of treated archaeological iron: an assessment, Studies in Conservation 30, 1985., str. 136. – 142.
 • (engl.) North, N. A.; Pearson, C.: Alkaline sulfite reduction treatment of marine iron, ICOM Committee for Conservation, 4th triennial Meeting, Venice, 13. – 18. listopada 1975., reizdanje: Paris: International Council of Museums, 75/13/3, str. 1. – 14.
 • (engl.) Turgoose, S.: Post-excavation changes in iron antiquities, Studies in Conservation 27, 1982., str. 97. – 101.
 • (engl.)Blackney, K. 2010.Painting Historic Ironwork. Cathedral Communications Ltd.Dostupno na: http://www.buildingconservation.com/articles/paintingiron/paintingiron.htm
 • Šimčik, A. – Vykoukova, J.: Desalinace roztokem kyseliny askorbové a vyluhováním v destilované vodě. In: Stabilizace železných archeologických nálezů, Brno 2003, s. 19-22, ISBN 80-86413-13-6.
 • Šimčik,A.: Přehled starších metod stabilizace korozních vrstev na archeologických nálezech ze železa. In: Stabilizace železných archeologických nálezů, Brno 2003, s. 15-18, ISBN 80-86413-13-6.
 • (engl.) Mardikian, P.; Gonzalez, N. G.; Drews, M. J.; Nassanen, L.; ur. Eggert, G.; Schmutzler, B.: The use of subcritical alkaline solutions for the stabilization of archaeological iron artifacts, Archaeological Iron Conservation Colloquium State Academy of Art & Design, Stuttgart, 24. – 26. lipnja 2010., str. 59. – 62.
 • (engl.)Hollner, S., Mirambet, F., Texier, A., Rocca, E. ,Steinmetz, J. 2007. Development of new non-toxic corrosion

inhibitors for cultural property made of iron and copper alloys. Članak u: V. Argyropoulos, A. Hein, M. Abdel Harith (Eds) Strategies for Saving our Cultural Heritage. Proceedings of the International Conference on Conservation Strategies for Saving Indoor Metallic Collections, Cairo. str.156-161.Athens: Technological Educational Institute of Athens

 • (engl.) Neff, D.; Réguer, S.; Bellot-Gurlet, L.; Dillman, P.; Bertholon, R.: Structural characterization of corrosion products on archaeological iron: an integrated analytical approach to establish corrosion forms, Journal of Raman Spectroscopy, 35, 2004., str. 739. – 745.
 • (engl.) Selwyn, L.; McKinnon, W. R.; Argyropoulos, V.: Models for Chloride ion Diffusion in Archaeological Iron, Studies in Conservation, 46, 2001., str. 109. – 120.
 • (engl.) MacLeod, I. D.; ur. Roy, A.; Smith, P.: In-situ conservation of cannon and anchors on shipwreck sites, Conservation of Archaeological Sites and its Consequences, IIC, London, 1996., str. 111. – 115.
 • (engl.)Hallam, D., Thurrowgood, D., Otieno-Alego, V. and Creagh,D. 2004. An EIS Method for assessing thin oil films used in museums.Metal 04: Proceedings of the International Conference on Metals Conservation, Canberra, Australia,4-8 October 2004

. str.388-399. Canberra: National Museum

 • (engl.) MacLeod I. D.; Cook, D.; Schindelholz, E.: Corrosion and conservation of the American civil war ironclad USS Monitor (1862), Preprints for ICOM-CC Triennial Meeting, New Delhi, rujan 2008., str. 279. – 285.
 • (engl.) Schmuecker, E.: Historic iron: surface stabilisation and appearance, MA thesis, Royal College of Art and Victoria and Albert Museum, London, 2004.
 • (engl.) Lemos, M.; Tissot, I.; Tissot, M.; Pedroso, P.; Silvestre, P.; ur. Degrigny, C.; Van Langh, R.; Ankersmit, B.; Joosten, I.: Conservation of a Portuguese 15th-century iron cannon: the advantages of dry-ice blasting methodology, poster presented at METAL07, Proceedings of the ICOM-CC Metal WG interim meeting, Rijksmuseum, Amsterdam, IV. svezak, 2007., str. 53.
 • (engl.)Davey, A. 2007. INFORM The Maintenance of Iron Gates and Railings. Edinburgh: Historic Scotland Technical Conservation, Research and Education Group.
 • (engl.) Turner, R.; ur. Moody, H.: Abrasive cleaning: an overview, Selected Papers from a Series of Conferences organized by the Metal Section of UKIC 1999-2000, Metals Section Press of the United Kingdom Institute for Conservation, London, 2002., str. 31. – 33.
 • (engl.) Wilson, Lyn; Davey, Ali; Mitchell, David S.; Davidson, Alan: Traditional Architectural Ironwork : Scientific Approaches to Determining Best Conservation Practice and the Bute Canopy Case Study in Metal 2010, Proceedings of the Interim Meeting of the ICOM-CC Metal WG, Charleston, 2010.
 • (engl.)Degrigny, C. 2010. Use of artificial metal coupons to test new protection systems on cultural heritage objects: manufacturing and validation.Corrosion Engineering,

Science and Technology 45(5), str.367-374

 • (engl.) Wilson, Lyn; Mitchell, David S.;, Davey, Ali; Pritchard, D., ur. Mardikian, P.; Chemello, C.: Digital Documentation of Historic Ferrous Metal Structures: 3D Laser Scanning as a Conservation Tool, Metal 2010, Proceedings of the Interim Meeting of the ICOM-CC Metal WG, Charleston, South Carolina, 11. – 15. listopada 2010.
 • (engl.) Fryer, Emily; Pullen, Derek; Greenfield, David; ur. Mardikian, P.; Chemello, C.; Watters, C., Hull, P.: Saving Your Spangles: The Conservation and Care of Galvanised Steel Sculptures, Metal 2010, Proceedings of the Interim Meeting of the ICOM-CC Metal WG, Clemson University, Charleston, South Carolina, 11. – 15. listopada 2010.
 • (engl.)Barker, D. 2010.Restoration of Antique Wrought Ironwork.Cathedral Communications Ltd.Dostupno na: http://www.buildingconservation.com/articles/antiquewrought/antiquewrought.htm
 • (engl.) Eggert,G.;Kuhn,C. et al. Another Base, Another Solvent? Desalinating Iron Finds with Tetramethylammonium Hydroxide Solutions,

e-Preservation Science 8, Ljubljana 2011., str. 81-85

 • (engl.) Eggert,G.;Kuhn,C. Keep cool? Deep-freeze storage of archaeological iron,

Metal 2010, Clemson University Charleston (SC) 2011, str.32-38

 • (njem.) Eggert,G.;Schmutzler,B. Lässt sich die Konservierung von Eisenfunden `auf Standard´ bringen?

članak u: U. Peltz und O. Zorn (Hrsg.): KulturGUTerhalten. Standards in der Restaurierungs- wissenschaft und Denkmalpflege. Mainz 2009, Str. 91-95

 • (engl.) J C Gillies, I Seyb:La Fee aux Fleurs - investigation and conservation of a 19th century outdoor cast iron sculpture,članak u METAL 2013.,Edinburgh 2013.,Conference proceedings
 • (engl.) J Church, A Muto, M Striegel:Comparative study of rust converters for historic outdoor metalwork,članak u METAL 2013.,Edinburgh 2013.,Conference proceedings
 • (engl.)M. Bayle, P. de Viviés, J.-B. Memet, P. Dillmann, D. Neff Impact of the Subcritical Stabilisation Process on Corrosion Layers of Iron Artefacts from Different Archaeological Corrosion Contexts,članak u METAL 2016.,New Delhi 2017.,Conference proceedings
 • (engl.)A. Pandya, J.K. Singh, D.D.N. Singh An Eco-Friendly Method to Stabilize Unstable Rusts,članak u METAL 2016.,New Delhi 2017.,Conference proceedings
 • (engl.)A.B. Paterakis, M. Mariano Oxygen Absorption for the Protection of Archaeological Iron: Improving Maintenance,članak u METAL 2016.,New Delhi 2017.,Conference proceedings
 • (engl.)B. Ramírez Barat, T. Palomar, B. García, D. de la Fuente, E. Cano .Composition and Protective Properties of Weathering Steel Artificial Patinas for the Conservation of Contemporary Outdoor Sculpture,članak u METAL 2016.,New Delhi 2017.,Conference proceedings
 • Schmutzler,B.: Desalination of Archaeological Iron Objects: Comparing the Effectiveness of Sodium Hydroxide Treatments, izlaganje na konferenciji METAL 2019.,Neuchatel
 • Lucrezia Comensoli : The Potential of Microorganisms for the Conservation-Restoration of Iron Artworks, izlaganje na konferenciji METAL 2019.,Neuchatel
 • William Hoffman, Laurie King : Equipment Identificationand the Development of Dry-Ice Blasting Parameters for Cleaning Archaeological Wrought Iron, Copper Alloys, and Gray Cast Iron, izlaganje na konferenciji METAL 2019.,Neuchatel
 • Paul Mardikian, Johanna Rivera : Revealing the H.L. Hunley: The Strategic Planning and Deconcretion Process of an American Civil War Submarine, izlaganje na konferenciji METAL 2019.,Neuchatel

Vanjske poveznice

Video zapisi