Općinski sudovi u Hrvatskoj

Izvor: Wikipedija

Općinski sudovi redovni su sudovi u Republici Hrvatskoj, a koji se ustanovljavaju za područje jedne ili više općina, jednog ili više gradova ili dijela gradskog područja. Zakonom se može propisati da u određenoj vrsti predmeta iz nadležnosti dvaju ili više općinskih sudova s područja istoga županijskog suda rješava jedan od tih općinskih sudova.

Nadležnost[uredi | uredi kôd]

Općinski sudovi rješavaju u svim predmetima koji nisu stavljeni u djelokrug nekoga drugog suda ili javnog bilježnika (sudovi opće stvarne nadležnosti). Pored nadležnosti propisane posebnim zakonima, općinski sudovi rješavaju:

Nadležnost u građanskim stvarima[uredi | uredi kôd]

Općinski sudovi u parničnom postupku uvijek sude u prvom stupnju u sporovima:[2]

 • o uzdržavanju,
 • o postojanju ili nepostojanju braka, o poništenju i rastavi braka,
 • o utvrđivanju ili osporavanju očinstva ili materinstva,
 • o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi, ako se istodobno odlučuje o rastavi braka, postojanju ili nepostojanju braka i poništenju braka,
 • o stvarnim i osobnim služnostima,
 • zbog smetanja posjeda,
 • iz najamnih, zakupnih i stambenih odnosa,
 • za ispravak informacije i za naknadu štete nastale objavom informacije,
 • za zaštitu od nezakonite radnje,
 • iz radnih odnosa koje pokreće radnik protiv odluke o prestanku ugovora o radu.

Općinski sudovi sude u prvom stupnju i u svim drugim sporovima koji nisu u prvostupanjskoj nadležnosti trgovačkih ili kojih drugih sudova. Općinski sudovi obavljaju poslove pravne pomoći, ako zakonom nije drugačije određeno.

Nadležnost u kaznenim stvarima[uredi | uredi kôd]

Općinski sudovi su nadležni:[3]

 • suditi u prvom stupnju za kaznena djela:
  • za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do dvanaest godina,
  • za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda,
 • odlučivati o potvrđivanju optužnice za kaznena djela u nadležnisti općinskih sudova,
 • obavljati druge poslove povjerene im zakonom.

U kaznenim predmetima protiv vojnih osoba, vojnih službenika i vojnih namještenika u službi u oružanim snagama za kaznena djela u obavljanju službe, za kaznena djela iz nadležnosti općinskih sudova, sude općinski sudovi s potpunom nadležnošću.

Popis općinskih sudova[uredi | uredi kôd]

Racionalizacija mreže sudova[uredi | uredi kôd]

Racionalizacija mreže sudova ocjenjena je kao jedna od ključnih mjera jer ona predstavlja osnovu za provođenje cjelokupne reforme pravosuđa, stoga je Vlada Republike Hrvatske predložila smanjenje broja općinskih sudova s postojećih 108 na 67. Provedba spajanja sudova planira kroz kratkoročno, srednjoročno i dugoročno vremensko razdoblje.[4]

Bilješke i izvori[uredi | uredi kôd]

Poveznice[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]